غذاهای بسته بندی – استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی – پرشین مقاله

استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی

غذاهای بسته بندی استاندارد” غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی” که توسط کمیسیون های مربوط تهیه و تدوین شده و در پنجاه و دومین جلسه کمیته ملی استاندارد  میکروبیولوژی و بیولوژی مورخ ۶/۱۱/۸۲  مورد تصویب قرار گرفته است، اینک به استناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ بعنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

این تحقیق دانشجویی استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی مشتمل بر ۴۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده مقالات رشته شیمی مقالات رشته صنایع غذایی

فهرست مطالب

پیش گفتار ۲

مقدمه. ۴

غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی- آئین کار بهداشتی.. ۵

هدف.. ۵

دامنه کاربرد. ۶

مراجع الزامی.. ۷

اصطلاحات وتعاریف… ۸

تولید اولیه. ۱۱

ساختمان و تاسیسات : طراحی و تسهیلات.. ۱۱

کنترل عملیات.. ۱۸

ساختمان و تاسیسات : نگهداری و بهسازی.. ۳۴

بهداشت فردی.. ۳۷

ترابری.. ۳۸

اطلاعات مربوط به محصول و آگاهی مصرف کننده ۳۹

آموزش افراد دست اندر کار مواد غذایی.. ۴۰

پیوست الف… ۴۱

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده مقالات رشته شیمی مقالات رشته صنایع غذایی

.

مقاله  استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله استاندارد غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی  را در زیر می توانید ببینید.

هدف

هدف از تدوین این استاندارد ,تعیین و ارائه آئین کار بهداشتی فرآوری ، بسته بندی ، نگهداری و ترابری غذاهای بسته بندی و سرد شده با زمان ماندگاری طولانی و همچنین خط مشی های مبتنی بر اصول HACCP, برای جلوگیری از رشد میکروارگانیزم های بیماری زا می باشد..

منطقه ای با احتمال بروز خطر بالا

منطقه ای است, که نیاز به سطح بالایی از بهداشت دارد و کارکنان ، مواد ، تجهیزات و محیط به گونه ای در آن راهبری می شوند, که احتمال خطر آلودگی با میکرو ارگانیزم های بیماری زا کاهش یابد. این منطقه, باید مجزا و مشخص باشد و برای تشخیص آن, باید ازHACCP استفاده شود.

خنک کردن  سریع

عبارت است از, فرآیند کاهش دمای غذا به منظور گذرانیدن سریع آن از محدوده دمای بحرانی برای تکثیر میکروبی (۱۰ تا۶۰  درجه سلسیوس ) و رسیدن به یک دمای معین و مشخص.

جعبه بسته بندی غذا

آخرین تاریخ پیشنهادی برای مصرف

تاریخی است که پایان مدتی را برآورد می کند, که فرآورده پس از آن تحت شرایط نگهداری ، احتمالا ویژگی مورد انتظار مصرف کننده را نخواهد داشت. پس از این تاریخ, مواد غذایی نباید برای فروش عرضه گردد. آخرین تاریخ پیشنهادی برای مصرف ,از روی تاریخ تولید و با در نظر گرفتن زمان ماندگاری فرآورده, توسط تولید کننده تعیین می شود.

کنترل عملیات

برای آگاهی از کنترل عملیات,باید به مفاد استاندارد ملی ایران ۱۸۳۶:سال  ۱۳۸۲ بخش ششم ,مراجعه شود. غذاهای بسته بندی و سرد شده  با بهره گیری از مواد خام ، فن آوری های تولید و انواع  غذاهای بسته بندی تولید می شوند. عوامل خطرزای بیولوژیکی ، شیمیایی و فیزیکی در هر فرآورده متفاوت است. هر فرآورده زمان ماندگاری ویژه ای دارد, که بر پایه داده های علمی توسط تولید کننده, تعیین می شود.

تعیین روش خنک سازی

هدف از سردسازی فرآورده ها, دستیابی بی درنگ به دمای ویژه نگهداری در فرآورده به منظور کاهش رشد عوامل بیماریزای غذا زاد می باشد. بهتر است سرد سازی به گونه ای انجام شود, که دمای فرآورده به سرعت به حد مورد نظر برسد و فرآورده در محدوده دمای بحرانی ( ۱۰ تا ۶۰ درجه سلسیوس ), کمترین زمان را سپری کند. سفارش می شود, در صورت امکان, دمای مرکز فرآورده در مدت زمان ۲ ساعت یا کمتر ازآن, به پایین تر از ۱۰ درجه سلسیوس رسانیده شود.

پک بسته بندی غذا

یخ زدایی

چنانچه در طول فرآوری, الزامی برای یخ زدایی پاره ای یا کامل باشد, بهتر است روش های آن از لحاظ دما و زمان توسط تولید کننده معین و کنترل شوند و فراسنج های دما و زمان به گونه ای گزینش شوند ,که شرایط برای رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها مساعد نباشد.سفارش می شود, مواد خام بلافاصله پس از یخ زدایی, فرآوری شوند یا تا زمان استفاده در دماهای پایین نگهداری شوند. در صورت استفاده از آون ریزموج, سفارش می شود, برابر دستور کار سازنده دستگاه عمل شود تا از اعمال گرمای اضافی و یخ زدایی نا همگن, جلوگیری شود.

ویژگی های مواد خام و بسته بندی

سفارش می شود, با بهره گیری از اصول HACCP ویژگی های مواد خام ، نوع هردل ها ، مواد تشکیل دهنده بسته بندی تعیین و در مرحله طراحی, تایید شوند. برچسب زنی ، مواد بسته بندی ، شرایط ترابری و انبارش و همچنین مشخصات حسی ، فیزیکی ، شیمیایی ، انگل شناسی و میکروبیولوژی کالاهای تحویل شده , امکان دارد توسط تامین کننده مشخص شود. بهتر است مدارک نشان دهنده انطباق در برگه ویژگی ها وجود داشته باشد سفارش می شود ,مواد بکار رفته برای بسته بندی متناسب با نوع فرآورده ، شرایط انبارش ، تجهیزات پر سازی ، درز بندی ، بسته بندی و ترابری باشد.

بسته بندی غذاهای گرم

مواد بسته بندی

سفارش می شود, همه مواد لازم برای بسته بندی ,در وضعیت بهداشتی و مناسب نگهداری شوند.یادآوری ۱ – مواد غیر خوراکی مانند ترکیبات پاک کننده, بهتر است در مکانی جداگانه و بدور از مواد و اجزای متشکله مواد یا بسته بندی قرار گیرند و حین فرآوری وارد مکانهای فرآوری نشوند. سفارش می شود ,با برچسب گذاری مواد غیر خوراکی به طور کامل مشخص شود تا از استفاده نادرست از آنها, جلوگیری بعمل آید.یادآوری ۲ – در مورد مواد خام سفارش می شود, از سامانه گردشی مناسب بهره گیری شود تا موادی که زودتر وارد شده اند زودتر مورد استفاده قرار گیرند. برای دستیابی به این سامانه, می توان همه بهرهای مواد خام را کدگذاری و از روش های اجرایی مناسب استفاده کرد و بصورت مستند نگهداری نمود.

بسته بندی

برای آگاهی از  غذاهای بسته بندی,باید به مفاد بند ۶-۴ استاندارد ملی ایران ۱۸۳۶:سال ۱۳۸۲ ,مراجعه شود.برای پاکیزه سازی و گند زدایی گنجایه ها, پیش از بکارگیری آن ها, ممکن است روشی تعیین شود بویژه چنانچه پس از عملیات پر کنی و درز بندی از فرآیند گرمایی یا دیگر فرآیندهای نگهدارنده استفاده نشود.

ارزش pH

میزان اسیدیته یا قلیائیت فرآورده های دارای آب است ,که اثرات تعیین کننده روی رشد و تکثیر میکروارگانیزم ها دارد و در ترکیب با عوامل دیگر چون حرارت موجب افزایش زمان ماندگاری مواد غذایی می شود. مواد غذایی کم اسید دارای pH بالای ۵/۴ هستند, مانند انواع گوشت. مواد غذایی اسیدی دارای pH بین ۵/۳ تا ۵/۴ هستند, مانند بسیاری از آب میوه ها. مواد غذایی پر اسید دارای pH کمتر از ۵/۳ هستند, مانند آب لیمو ، آب آلبالو و سرکه

 

نظرات بسته شده است.