ارومیه – مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه – پرشین مقاله

ارومیه

شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی یکی از شهرهای قدیمی و خوش آب و هوای ایران است و با مساحتی حدود ۵۸۹۹ کیلومتر مربع در شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه واقع شده است وسعت خود شهر ۷/۴۲ کیلومتر مربع در جلگه ای به طول هفتاد کیلومتر و به عرض سی کیلومتر در غرب دریاچه لاجوردی ارومیه به فاصله بیست کیلومتری گسترده شده است این جلگه از رسوبات رودهای نازلوچای و شهرچای و باراندوزچای که همه ساله بطور منظم زمینهای زراعی و باغات میوه آن را مشروب می سازد پوشیده شده است این شهر سابقا چیچست که از نام چیچکلو (گلستان) گرفته شده است نام داشته و یکی از حاصلخیزترین و در عین حال از پر حادثه ترین شهرهای آذربایجان می باشد .

مطلب مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه مشتمل بر۱۶۲ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

۱-۱-۱-۳-۷- منابع آب شهرستان ارومیه. ۲۴

رودخانه‌های شهرستان ارومیه. ۲۴

۱-۱-۱-۳-۷-۱- آبهای سطحی شهرستان ارومیه. ۲۴

نازلو چای : ۲۴

روضه چای : ۲۵

شهر چای : ۲۵

باراندوز چای : ۲۵

۱-۱-۱-۳-۷-۲- آبشارهای شهرستان ارومیه. ۲۶

آبشار سولک… ۲۶

آبشار دیزج ( سوله دوکل ) ۲۷

آبشار شملکان.. ۲۸

۱-۱-۱-۳-۷-۳- چشمه های شهرستان ارومیه. ۲۸

چشمه های معدنی شهرستان ارومیه : ۲۸

۱-۱-۱-۳-۷-۴- چاههای شهرستان ارومیه. ۲۹

۱-۱-۱-۳-۷-۵- آبهای راکد شهرستان ارومیه. ۲۹

تالابها ۲۹

سدها ۲۹

دریاچه ها ۳۰

توپوگرافی استان و شهرستان.. ۳۳

۱-۲- وضعیت توپوگرافی استان.. ۳۴

الف- زون ماکو تبریز. ۳۴

ب- گوه افیولیتی خوی ـ مرند. ۳۵

ج- پلاتفرم پالئوزوئیک باختر دریاچه ارومیه. ۳۵

دفرو نشست دریاچه ارومیه. ۳۶

و- زون اشنویه ـ مهاباد. ۳۶

۱-۲-۱-وضعیت توپوگرافی شهرستان ارومیه. ۳۷

۱-۲-۱-۱- زمین شناسی شهرستان ارومیه. ۳۸

۱-۲-۱-۱-۱ زمین شناسی تا دوره چهارم: ۳۸

۱-۲-۱-۱-۲- زمین شناسی دوران چهارم: ۳۹

۱-۲-۱-۳- خاکشناسی شهرستان ارومیه. ۴۱

اقلیم شهرستان.. ۴۵

۱-۳- وضع اقلیمی.. ۴۶

روش دومارتن De Marton : ۴۷

روش امبرژه Embreger : ۴۷

روش گوسن  Gaussen : ۴۸

روش کوپن Koppen : ۴۹

روش بیوکلیماتیک اولگی ( جدول زیست اقلیمی Olgyay Bioclimatic ) : ۵۰

۱-۳-۲- باد. ۵۳

۱-۳-۳- تابش انرژی خورشیدی.. ۵۴

۱-۳-۴- نتیجه گیری آب و هوا ۵۹

۱-۳-۵- اصول راهبردی طراحی اقلیمی.. ۵۹

۱-۳-۵-۱- کاهش میزان اتلاف حرارتی در ساختمان.. ۶۰

۱-۳-۵-۲- کاهش تاثیر باد در اتلاف حرارتی ساختمان.. ۶۱

۱-۳-۵-۳- بهره گیری از انرژی خورشیدی در گرمایش ساختمان   ۶۱

۱-۳-۵-۴- محافظت ساختمان در برابر هوای گرم خارج.. ۶۲

۱-۳-۵-۵- محافظت ساختمان در برابر تابش آفتاب.. ۶۳

۱-۳-۵-۶- بهره گیری از نوسانات روزانه ی دمای هوا ۶۴

۱-۳-۵-۷- افزایش میزان رطوبت هوا ۶۴

۱-۳-۵-۸- محافظت نمودن از ساختمان در برابر بارش… ۶۴

۱-۳-۵-۹- کاهش تاثیر بادهای غبارآلود بر ساختمان.. ۶۵

۱-۳-۶- راهکارهای طراحی اقلیمی.. ۶۵

۱-۳-۷- نتیجه گیری کلی.. ۶۷

جمعیت شهرستان.. ۶۹

۱-۴- توزیع فضایی جمعیت شهرستان ارومیه. ۷۰

جمعیت شاغلین شهرستان.. ۷۴

۱-۵- نیروی انسانی شهرستان ارومیه. ۷۵

بانکداری شهرستان.. ۸۰

۱-۶-خدمات بانکی شهرستان ارومیه. ۸۱

امور تولیدی شهرستان.. ۸۴

۱-۷- امور تولیدی شهرستان ارومیه. ۸۵

۱-۷-۱- منابع آب شهرستان ارومیه. ۸۵

۱-۷-۲-کشاورزی.. ۸۸

۱-۷-۲-۱- زراعت.. ۸۸

۱-۷-۲-۲- باغداری.. ۹۰

۱-۷-۲-۳- دامداری ، طیور و زنبور عسل.. ۹۲

۱-۷-۲-۴- شیلات ، جنگلداری و مرتع. ۹۵

۱-۷-۳- صنعت شهرستان ارومیه. ۹۹

۱-۷-۳-۱- جواز تأسیس و پروانه بهره برداری.. ۹۹

۱-۷-۳-۲- وضع مالکیت ، ابعاد و اشتغال واحدهای صنعتی.. ۱۰۲

۱-۷-۳-۳- مراکز پشتیبانی صنعتی.. ۱۰۳

۱-۷-۴- معدن شهرستان ارومیه. ۱۰۵

۱-۷-۵- خدمات بازرگانی شهرستان ارومیه. ۱۰۸

۱-۷-۵-۱- بازرگانی داخلی.. ۱۰۸

۱-۷-۵-۲- بازرگانی خارجی.. ۱۰۹

۱-۷-۵-۳- ترانزیت خارجی و داخلی.. ۱۱۲

۱-۷-۵-۴ – درآمد گمرک… ۱۱۳

۱-۷-۶- خدمات گردشگری شهرستان ارومیه. ۱۱۴

ساحل دریاچه ارومیه و خواص طبی معجزه آسای آن : ۱۱۶

۱-۷-۷- صنایع دستی استان و شهرستان ارومیه. ۱۲۱

قالی بافی : ۱۲۱

گلیم بافی : ۱۲۱

رنگرزی و چاپ سنتی : ۱۲۱

رودوزی : ۱۲۲

امور زیربنائی شهرستان.. ۱۲۳

۱-۸- امور زیربنایی شهرستان ارومیه. ۱۲۴

۱-۸-۱- حمل و نقل و ارتباطات شهرستان ارومیه. ۱۲۴

۱-۸-۲- انرژی شهرستان ارومیه. ۱۲۸

۱-۸-۲-۱-۱- منابع تامین انرژی برق.. ۱۲۸

۱-۸-۲-۱-۲- توزیع انرژی برق.. ۱۲۹

۱-۸-۲-۲- گاز طبیعی.. ۱۳۲

۱-۸-۲-۳- نفت و فرآورده های آن.. ۱۳۳

۱-۸-۳-۱- پست.. ۱۳۵

۱-۸-۳-۲- مخابرات.. ۱۳۶

امور اجتماعی شهرستان.. ۱۳۹

معرفی سایت.. ۱۴۹

نقشه ها ۱۶۰

.

مطلب مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مقاله مجموعه تفریحی فرهنگی ارومیه را می توانید در زیر ببینید.

تاریخچه شهر ارومیه

شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی یکی از شهرهای قدیمی و خوش آب و هوای ایران است و با مساحتی حدود ۵۸۹۹ کیلومتر مربع در شمال غرب کشور در مرز ایران و ترکیه واقع شده است وسعت خود شهر ۷/۴۲ کیلومتر مربع در جلگه ای به طول هفتاد کیلومتر و به عرض سی کیلومتر در غرب دریاچه لاجوردی ارومیه به فاصله بیست کیلومتری گسترده شده است این جلگه از رسوبات رودهای نازلوچای و شهرچای و باراندوزچای که همه ساله بطور منظم زمینهای زراعی و باغات میوه آن را مشروب می سازد پوشیده شده است .

ارومیه نقشه

ارومیه و وجه تسمیه آن

بزرگترین مؤلف کتابهای مسالک الممالک مانند ابن فرداد به ، ابن فقیه همدانی ، بلاذری ، یاقوت حموی ، ابن حوقل و حمدالله مستوفی به اتفاق ارومیه را یکی از شهرهای مهم و باستانی آذربایجان شمرده اند .از قرائن معلوم می شود که این شهر در زمان دولت ماد ، نخستسن حکومت ایرانی ، آباد و مسکون بوده و از طرفی از آثار تاریخی و اطراف آن مانند کشفیات تپه حسنلو و گؤی تپه ، بنای مسجد جامع و کلیسای ننه مریم و حجاریهای خان تختی از نظر جغرافی دانان و باستان شناسان دلیلی بارز بر قدمت تاریخی این شهر می باشد . این شهر از قدیم الایام با کمی تغییر محل در منطقه وجود داشته است همینطور از روی نبش قبوری که کشف گردیده ، قدمت این ناحیه را تا حدود دو هزار سال قبل از میلاد مسیح می دانند .

فرهنگ مردم ارومیه

موقعیت جغرافیایی و استراتژیکی

استان آذربایجان غربی با احتساب دریاچه ارومیه حدود ۴۳۶۶۰ کیلومتر مربع مساحت دارد. این استان که در شمال غرب ایران واقع شده  ۶۵/۲ درصد از مساحت کل کشور را تشکیل می‌دهد.استان آذربایجان غربی از طرف شمال و شمال شرق با جمهوری آذربایجان و ارمنستان، از غرب با کشورهای ترکیه و عراق، از جنوب با استان کردستان و از شرق با استان آذربایجان شرقی و زنجان همسایه است .بر اساس آخرین آمار تقسیمات کشوری این استان دارای ۱۲ شهرستان، ۲۸  بخش، ۱۴ شهر ، ۱۰۳ دهستان و ۳۲۲۷ آبادی دارای سکنه می‌باشد و مرکز آن شهر تاریخی ارومیه است .

ویژگیهای جغرافیایی تاریخی شهرستان ارومیه

شهرستان ارومیه مرکز استان آذربایجان‌غربی در جلگه‌ای، در کنار دریاچه لاجوردی به همین نام گسترده شده است. زمینهای بارور ارومیه با آب‌وهوای مساعد و واقع شدن آن در معبر قفقاز، ارمنستان، آسیای‌صغیر و بین‌النهرین از یک‌سو و قرارگرفتن آن در کنار دریاچه ارومیه از سوی دیگر وضع ویژه‌ای به چهره این شهرستان بخشیده است. این شهرستان بیش از سایر نقاط ایران مورد توجه ملل پیش از تاریخ قرار گرفته است و شاهد آن تپه­های متعدد باستانی می­باشد . یکی از این تپه­ها ، گوی‌تپه (۴ کیلومتری جنوب‌شرقی ارومیه) است که با قدیمی ترین تپه­های بین‌النهرین ، آسیای‌صغیر و فلات ایران رقابت می­نماید

ارومیه خبر

دشت ارومیه

این دشت با مساحت ۹۸۱۰۰ هکتار در کنار ضلع غربی دریاچه ارومیه قرارگرفته ودارای۳۵۲پارچه آبادی می­باشد. عمده­ترین محدودیت اراضی قابل آبیاری در این دشت مربوط به بالا بودن سطح آب زیرزمینی و نیز زهکشی می باشد . اراضی زیر کشت زراعتهای آبی در سال ۱۳۸۰ در دشت ارومیه بالغ بر ۴۰۳۸۸ هکتار و اراضی زیر کشت دیم معادل ۱۳۴۴۰ هکتار بوده است . بعلاوه مساحتی معادل ۴۵۰۰ هکتار در زیر باغات به زراعت آبی مبادرت شده است . محصولات کشاورزی عمده در زراعت آبی گندم و یونجه به همراه شبدر و اسپرس و در زراعت دیم گندم و نخود است . دشت ارومیه در اراضی ساحلی و کم شیب غرب دریاچه ارومیه واقع شده و رودخانه­های متعددی پس از عبور از ارتفاعات و تراس فوقانی وارد دشت ارومیه شده و به دریاچه ارومیه می­ریزند از مهمترین آنها میتوان به نازلوچای ، روضه چای ، شهرچای ، باراندوزچای اشاره کرد .

خدمات گردشگری شهرستان ارومیه

شهرستان ارومیه در جلگه ای در کنار دریاچه لاجوردی ارومیه قرار دارد . کرانه غربی دریاچه ارومیه را در قدیم « گیلزان‌»‌ می نامیدند . این منطقه همواره پیش از سایر نقاط ایران مورد توجه ملل ماقبل تاریخ قرار داشت . زیستگاههای متعددی که امروزه تپه هایی از آن ها باقی است ، موید این امر است . یکی از این تپه ها که به « گوی تپه » معروف است و در نزدیکی شهر ارومیه می باشد . با قدیمی ترین تپه های باستانی بین النهرین ، آسیای صغیر و فلات ایران رقابت می کند .

ساحل دریاچه ارومیه و خواص طبی معجزه آسای آن

کرانه های دریاچه ارومیه جنبه دلنشین بی نظیری دارند ، همراه با هوای لطیف و نسیم دریا و آفتاب درخشان و آب فیروزه ای رنگ پهناور و امواج نجواگرا و تکاپوی پرندگان و آسمان صاف با صدها مناظر خوشرنگ دیده نواز به شهرنشینان و توریست ها که از نقاط دوردست به این مکان پر از زیبائیها روی آورده اند ، مجال آت را می دهد که ایامی چند با فراغت خاطر و آسودگی خیال در آغوش طبیعت گشاده روی و چهره نواز از مزایای نیرو بخش و نشاط انگیز آن استفاده شایانی ببرند و نیروی از دست داده را که اثر زندگی ماشینی از بین رفته دوباره باز یابند و کامیابی بیشتری از این فرصت پر ارزش ، شناوری در آغوش دریای شفابخش و نیروزا و امواج بهت انگیز به دست آورند .

. 

نظرات بسته شده است.