وسواس – اختلال وسواس فکری، عملی – پرشین مقاله

وسواس

وسواس فکر وسواسی یک فکر، احساس، یا حس مزاحم و تکرارشونده است. عمل وسواس  فکر با رفتار خودآگاه میزان شده تکراری نظیر شمارش، یا اجتناب است. فکر وسواس موجب افزایش اضطراب شخص می­گردد. در حالیکه انجام عمل وسواس اضطراب شخص را کاهش می­دهد. معهذا، وقتی شخص در مقابل انجام عمل وسواس مقاومت می­کند اضطراب زایش می­یابد.

این تحقیق دانشجویی اختلال وسواس فکری، عملی مشتمل بر ۶۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

فهرست

فصل اول. ۱

مقدمات وکلیات.. ۱

مقدمه: ۲

بیان مسئله: ۴

پرسش و پژوهش: ۷

هدف و ضرورت تحقیق: ۷

فرضیه پژوهش: ۸

سؤال پژوهش: ۸

تعریف عملیاتی: ۹

تعریف مفهومی: ۹

تاریخچه: ۱۰

فصل دوم. ۱۰

ادبیات وپیشینه پژوهش… ۱۰

سیر و پیشآگاهی: ۱۳

سببشناسی: ۱۷

عوامل زیستشناختی: ۱۷

سایر دادههای زیستشناختی: ۱۹

عوامل رفتاری: ۲۱

عوامل روانی-اجتماعی: ۲۲

عوامل روانپویائی: ۲۳

سایر عوامل روانپویائی: ۲۵

ویژگیهای بالینی: ۲۷

الگوی علائم: ۳۱

تشخیص افتراقی: ۳۳

سایر اختلالات روانی: ۳۴

درمان: ۳۶

درمان داروئی: ۳۸

سایر درمانها: ۴۰

رفتاردرمانی: ۴۱

روان درمانی: ۴۲

مقدمه: ۴۳

فصل سوم. ۴۳

جامعه آماری  و روش نمونه گیری.. ۴۳

جامعه آماری: ۴۴

روش نمونهگیری: ۴۴

ابزار پژوهش: ۴۵

روش اجرا: ۴۵

روش آماری: ۴۵

آمار توصیفی : ۴۶

فصل چهارم. ۴۶

روش آمارگیری.. ۴۶

آمار استنباطی : ۵۰

نتیجه : ۵۳

بحث و نتیجه گیری : ۵۴

فصل پنجم. ۵۴

بحث ونتیجه گیری وخلاصه پژوهش… ۵۴

محدودیت تحقیق : ۵۷

پیشنهادات تحقیق : ۵۸

فهرست منابع: ۵۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

مقاله اختلال وسواس فکری، عملی  ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله اختلال وسواس فکری، عملی را در زیر می توانید ببینید.

عوامل زیست­شناختی

ناقل­های عصبی: از مایش های بالینی بسیاری که با داروهای مختلف به عمل آمده تأیید کننده این فرضیه است که بی­نظمی (سیستم) سروتونین در پیدایش علائم افکار وسواسی و اعمال وسواسی در این اختلال در کار است. داده­ها حاکی است که داروهای سروتونوژیک دوثرترانه داروهایی هستند که بر سایر سیستم­های نوروترانسمیتر مؤثر واقع می­گردند. معهذا اینکه سروتونین در علت اختلال وسواس ، جبری هم دخیل است یا خیر اصلاً معلوم نیست.

وسواس چیست

سایر داده­های زیست­شناختی

از مطالعات الکتروفیزیولوژیک، مطالعات الکتروآنسنالوگرام خواب و مطالعات نوروآندوکرین داده­هایی به دست آمده است که حاکی از وجود مشترکات بین اختلال وسواسی-جبری ناهنجاری­های بالاتر از حد معمولی در (EEg) مشاهده می­شود. در مطالعات (EEg) خواب ناهنجاری­هائی مثابه آنچه در اختلالات افسردگی دیده می­شود.(کاپلان-۱۹۹۱)مثل کاهش زمان نهفتگی (REM) مشاهده شده است. مطالعات عصبی-غددی نیز شباهت­هائی با اختلالات افسردگی نشان داده­اند. مثل عدم فردنشینیی در آزمون فرد نشانی با دگزامتازون (DST) تقریباً در ثلث بیماران و کاهش ترشح هورمون رشد با افترزیون کلوئیدین (Catapres)

عوامل رفتاری

طبق نظریه یادگیری فکرهای وسواس  محرک­های شرطی هستند، یک محرک نسبتاً خنثی از طریق فرآیند شرطی شدن پاسخگو (respondent conditiouing) و با جفت شدن با رخدادهایی که طبیعتاًَ مضر و اضطراب برانگیز هستند با ترس و اضطراب پیوستگی پیدا میکند. به این ترتیب افکار و اشیاء سابقاً خنثی به محرک­های شرطی قادر به برانگیختن اضطراب و ناراحتی تبدیل می­گردند

انواع وسواس

عوامل روانی،اجتماعی

عوامل شخصیتی: اختلال وسواسی-جبری از اختلال شخصیت
وسواس  جبری متفاوت است. در اکثریت بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری علائم جبری پیش از بیماری ندارند. بنابراین چنین صفاتی برای پیدایش اختلال وسواسی-جبری نه لازم و نه کافی است. فقط حدود ۱۵ تا ۳۵ درصد این بیماران دارای صفات وسواسی قبل از بیماران بوده­اند.

سایر عوامل روان­پویائی

در نظریه روانکاوی کلاسیک اختلال وسواسی ، جبری نوروز وسواسی-جبری نامیده می­شود و پسرفتی از مرحله ادیپال رشد روانی جنسی به مرحله مقعدی تلقی می­شد. بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری از انتقام و فقدان شی محسوب مهم ترسیده و از وضعیت ادیپال پس کشیده و به مرحله هیجانی شخص با احساس دوگانه شدیدی که با مرحله مقعدی رابطه دارد عقب­نشینی می­کنند.

راههای درمان وسواس

الگوی علائم

علائم هربیماری ممکن است با گذشت زمان همپوش پیدا کرده یا تغییر یابد، اما اختلال وسواسی-جبری چهار الگوی عمده دارد.(سید محمدی- ۱۳۸۴)آلودگی: شایع­ترین الگو وسواس  آلودگی است که با شستشو دنبال می­شود یا با اجتناب جبری از شی فرضاً آلوده همراه است. شی ترساننده و غالباً چیزی است که اجتناب از آن ممکن نیست (مثل ادرار، مدفوع، میکرب­ها و گرد و غبار) چنین بیمارانی ممکن است از فرط شستشو پوست دست خود را بسایند. یا به دلیل ترس از میکرب قادر به ترک خانه نباشند هرچند اضطراب شایع­ترین پاسخ هیجانی به شی ترساننده است

تشخیص افتراقی

اختلالات طبی: شرط تشخیص ناراحتی و تخریب کارکردی در DSM- IV اختلال وسواسی-جبری را از افکار و عادات افراطی معمول تفکیک می­کند. اختلالات نورولوژیک عمده که باید در تشخیص افتراقی مطرح می­شوند عبارتند از اختلال توده، سایر اختلالات تیک، صرع لوب تامپورال و ندرتاً ضربه و عوارض پس از آنسنالیت، اختلال توده علائم مشخصه اختلال توده عبارتند از: تیک­های حرکتی و صوتی که به کرات و تقریباً هر روز روی می­دهند. اختلال توده و اختلال وسواسی-جبری سن شروع و علائم مشابه دارند. حدود ۹۰ درصد بیماران مبتلا به اختلال توده علائم وسواسی دارند تا دو سوم آنها واجد ملاکهای تشخیصی اختلال وسواس  جبری می­باشند.

سایر اختلالات روانی

ملاحظات روان شناسی عمده در تشخیص افتراقی اختلال وسواسی-جبری عبارتند از اسکیزوفرنی، اختلال شخصیت وسواسی-جبری، فوبی­ها و اختلالات افسردگی، اختلال وسواسی-جبری را معمولاً می­توان با توجه به فقدان سایر علائم اسکیزوفرنی، غرابت کمتر علائم، و بینش بیمار نسبت به علائم خود از این بیماری تفکیک نمود. اختلال شخصیت وسواسی-جبری با تخریب عملکردی به میزانی که در اختلال وسواسی-جبری وجود دارد همراه نیست. فوبی­ها را با فقدان رابطه بین افکار وسواسی و اعمال وسواسی می­توان تشخیص داد. اختلال افسردگی اساسی گاهی ممکن است با عقاید وسواسی همراه باشد اما بیمارانی که فقط به اختلال وسواسی-جبری مبتلا هستند واجد ملاک­های تشخیصی اختلال افسردگی اساسی نمی­باشند.

درمان

با توجه به فرایند فزاینده حاکی ازاینکه اختلال وسواسی-جبری عمدتاً تحت تأثیر عوامل زیست­شناختی است. نظریه روانکاوی کلاسیک از اهمیت افتاده است. به علاوه، چون علائم اختلال وسواسی-جبری نسبت به روان درمانی پویشی و روانکاوی مقاوم هستند. درمان­های داروئی و رفتاری رایج شده­اند. معهذا عوامل روان پویشی ممکن است در فهم عوامل تسریع کننده دوره­های شدت اختلال و درممان انواع مختلف مقاومت در مقابل درمان نظیر عدم همکاری در مصرف دارد مزایای قابل ملاحظه داشته باشند

درمان داروئی

تأثیر دارو درمانی در اختلالات وسواسی-جبری در بسیاری از آزمایش های بالینی به ثبوت رسیده است. تأثیر دارو با توجه به اینکه مطالعات نشان داده­اند پاسخ به دارونما حدود ۵درصد است بیشتر تأیید می­شود. این درصد در مقایسه  با میزان پاسخ پاسپونی ۳۰ تا ۴۰ درصد که غالباً در مطالعه با داروهای ضدافسردگی و ضداضطراب دیده می­شود پایین است.

رفتاردرمانی

هرچند مقایسه­های ماده- به ماده معدودی به عمل آمده است. رفتار درمانی در درمان اختلال وسواسی-جبری به اندازه دارودرمانی مؤثراست و بعضی داده­ها حاکی است که اثرات مفید با رفتاردرمانی طولانی­تر است. لذا بسیاری از متخصصین آن را درمان اختلال وسواسی-جبری می­دانند. رفتاردرمانی هم به طور سرپایی و هم بستری قابل اجراست. روشهای رفتاری اصلی در اختلال وسواسی-جبری عبارتند از مواجه سازی و چشمگیری از پاسخ، حساسیت­زدایی تدریجی، بازداری اندیشه، غرقه­سازی و شرطی­سازی، در رفتاردرمانی معهذا تعهد واقعی بیمار برای کسب بهبود شرط حتمی است.

روان درمانی

در غیاب مطالعات کافی روان درمانی بینش­گرا در درمان اختلال وسواسی-جبری هرگونه تصمیم معتبر در مورد تأثیر آن دشوار است. هرچند گزارش­های روایتی از تأثیر آن دردست است. برخی از روانکاوی تغییرات بت بارزی و پایا در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت وسواس گزارش نموده­اند، به خصوص اگر بتوانند با تکانه­های پرخاشگرانه­ای که پشت صفات شخصیتی آنها پنهان است کنار بیایند.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته روانشناسی

.

نظرات بسته شده است.