انرژی هسته ای – انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن – پرشین مقاله

انرژی هسته ای

انرژی هسته ای انرژی بدست آمده از فعل و انفعالات هسته ای را انرژی هسته ای می گویند. این انرژی از دو منشا می تواند سرچشمه بگیرد یکی شکافت هسته اتم های سنگین و دیگری همجوشی یا گداخت هسته ی اتم های سبک. ذیلا به اختصار به این دو فعل و انفعال هسته ای که به تولید انرژی هسته ای منجر می گردد پرداخته می شود.

این تحقیق دانشجویی انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن مشتمل بر۱۶۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقاله داشجویی

فهرست مطالب

چکیده: ۳

آشنایی با فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران. ۸

سازمان قبل از انقلاب.. ۸

وظایف سازمانی. ۹

رئیس سازمان. ۱۰

استقلال مالی سازمان. ۱۰

تشکیلات سازمان. ۱۱

سازمان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی. ۱۱

فعالیت های سازمان. ۱۲

معاونت نیروگاههای اتمی. ۱۲

اهم فعالیت های دفتر تضمین کیفیت.. ۱۴

اهم فعالیتهای دفتر خدمات هسته ای و بهره برداری. ۱۴

اهم فعالیتهای دفتر امور قراردادهای خاص… ۱۴

معاونت پژوهشی. ۱۴

مرکز تحقیقات هسته ای. ۱۵

تولید چشمه های صنعتی. ۱۷

چشمه های دیگر صنعتی. ۱۸

چشمه های بتالایت.. ۱۸

مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هسته ای کرج. ۲۲

بخش کشاورزی هسته ای. ۲۳

بخش سیکلوترون. ۲۴

بخش مواد هسته ای. ۲۴

بخش دزیمتری استاندارد یا S.S.D.L. 24

مرکز تحقیقات و کاربرد لیزر ۲۵

بخش تحقیقات طیف نگاری. ۲۵

مراکز تحقیقات و کاربرد پرتوهای یونساز: ۲۶

مرکز تابش گاما ۲۶

مرکز تحقیقات و کاربرد پرتو فرآیند یزد ۲۶

مرکز تحقیقات بناب.. ۲۶

بخش تحقیقات گداخت هسته ای. ۲۷

مرکز توسعه انرژیهای نو ۲۷

معاونت تولید سوخت هسته ای. ۳۰

مدیریتهای معاونت تولید سوخت هسته ای : ۳۰

امور اکتشاف و استخراج. ۳۰

مرکز کانه آرایی. ۳۱

مرکز تحقیقات و تولید سوخت هسته ای اصفهان. ۳۱

دفتر پسمانداری. ۳۱

آزمایشگاههای جابربن حیان. ۳۲

معاونت نظام ایمنی هسته ای کشور ۳۲

دفتر امور ایمنی هسته ای کشور ۳۳

امور حفاظت در برابر اشعه. ۳۴

مرکز تکنولوژی حفاظت و ایمنی هسته ای. ۳۵

دفتر پادمان هسته ای ملی. ۳۶

معاون برنامه ریزی، آموزش و امور مجلس… ۳۶

مرکز اطلاع رسانی و داده پردازی. ۳۷

بخش اطلاع رسانی. ۳۷

امکانات اطلاع رسانی. ۳۷

برنامه های اطلاع رسانی. ۳۷

بخش داده پردازی. ۳۸

دفتر آموزش و تجهیز نیروی انسانی. ۳۸

دفتر برنامه ریزی و مطالعات فنی و اقتصادی. ۳۹

معاونت اداری و مالی. ۳۹

برخی از وظایف معاون اداری و مالی به شرح ذیل است: ۴۰

پاره ای از وظایف این مدیریت ها عبارتند از: ۴۰

معاونت نظارت و امور شرکت ها ۴۱

حوزه ریاست.. ۴۱

دفتر مهندسی تاسیسات هسته ای. ۴۲

دفتر امور بین الملل و نمایندگیهای خارج از کشور ۴۲

دفتر روابط عمومی. ۴۳

آزمون تئوری نسبیت : حق با انیشتین بود ۴۴

پزشکی هسته ای. ۴۷

کاربرد رادیو داروها ۴۸

تزریق رادیو دارو ۴۹

نوع تشعشع. ۴۹

چگونه یک بمب هسته ای بسازیم ؟ ۵۰

شکافت خود به خودی اورانیوم. ۵۶

واکنشهای زنجیری و راکتورها ۵۷

فراوانی عناصر و فرآیند شکافت.. ۵۸

شکافت طبیعی در مکانهای دیگر ۵۸

عالم نامریی | Ultraماورا ۵۹

نگاه اجمالی. ۵۹

ظهور بمب اتمی. ۵۹

آنچه رادرفورد انجام داد ۶۰

خطای رادرفورد؟ ۶۱

فن‌آوری هسته‌ای | Nuclear Eng.مهندسی هسته ای. ۶۲

نگاه اجمالی: ۶۲

کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق : ۶۲

برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها: ۶۳

انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای و امور بهداشتی: ۶۳

کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری : ۶۴

کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب : ۶۴

کاربرد انرژی هسته ای در بخش صنایع غذایی و کشاورزی : ۶۵

آنچه باید بدانیم: ۶۵

کاربرد راکتورهای هسته ای. ۶۶

تعریف.. ۶۶

راکتور هسته ای به عنوان. ۶۶

‎عناصر فوق اورانیوم‎ : ۶۸

‎‎به دست آوردن مواد رادیو اکتیو ۷۰

کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای. ۷۱

۳- کاربردهای علوم و تکنولوژی هسته ای. ۷۷

۴- برق هسته ای. ۸۱

۵- چرخه سوخت هسته ای. ۸۴

۶- دیدگاههای اقتصادی و زیست محیطی برق هسته ای. ۸۶

بمب کثیف چیست؟ ۹۲

بمب کثیف چگونه کار می‌کند؟ ۹۳

انواع بمب های کثیف.. ۹۵

آسیب های ناشی از بمب کثیف.. ۹۶

پزشکی هسته ای. ۹۹

تصویر برداری در پزشکی هسته ای. ۹۹

توموگرافی تابش پوزیترون (PET) 101

(SPECT) توموروگرافی با استفاده از تابش تک فوتون. ۱۰۲

پزشکی هسته ای و درمان بیماریها ۱۰۳

چرخه سوخت هسته ای. ۱۰۵

چرخه سوخت هسته ای چیست؟ ۱۰۵

اکتشاف و استخراج. ۱۰۶

آسیاب کردن. ۱۰۷

ساخت میله های سوخت.. ۱۰۹

انتهای عقبی چرخه سوخت هسته ای: مدیریت زباله های هسته ای. ۱۱۰

انبارداری موقتی. ۱۱۱

بازفرآوری انبارنهایی. ۱۱۲

سلاح های هسته ای. ۱۱۳

بمب های شکافت (Fission Bomb) 113

برای انفجار بمب باید چه کار کرد؟ ۱۱۴

بمب شکافت به مکانیسم تفنگی. ۱۱۶

شکافت هسته ای القا شده در اورانیوم. ۱۱۹

فیزیک هسته ای چیست؟ ۱۲۲

مصارف صلح آمیز انرژی هسته ای. ۱۲۹

مطالب دیگر در مورد انرژی هسته ای. ۱۳۱

آسیاب کردن اورانیوم. ۱۳۴

تبدیل و تغییر ۱۳۵

ساختار نیروگاه های اتمی جهان و نیز شرح مختصری درباره طرز غنی سازی اورانیوم. ۱۳۶

ایزوتوپ های اورانیوم. ۱۳۷

ساختار نیروگاه اتمی. ۱۳۸

غنی سازی اورانیم. ۱۴۱

تاریخچه بمب اتم. ۱۴۳

لیزه میتنر ( مادر انرژی اتمی) ۱۴۵

نیروگاه هسته ای. ۱۵۴

منابع و ماخذ: ۱۶۶

مقاله انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله انرژی هسته ای و کاربرد صلح آمیز آن را در زیر می توانید ببینید.

آشنایی با فعالیت های سازمان انرژی اتمی ایران

بدون تردید جمهوری اسلامی ایران از کشورهای صاحب نام در عرصه فناوری هسته ای در جهان است، اما کسب این جایگاه در گرو تلاش های بی وقفه کارشناسان و متخصصان اهل این سرزمین است که در طول سال های گذشته از هیچ کوششی فرو گذار نبوده اند. روایت جهانی شدن دانش هسته ای ایرانیان روایتی شنیدنی است. انرژی هسته ای

تاریخچه انرژی هسته ای

سازمان قبل از انقلاب

– در سال ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی ایجاد مرکز اتمی دانشگاه تهران را تصویب کرد.

– در سال ۱۳۴۰ در زمینی به مساحت ۲۸ هکتار در شمال آن روز تهران، کلنگ احداث این مرکز زمین زده شد.

– در آذرماه ۱۳۴۶ « راکتور ۵ مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران » ، بحرانی و آماده به کار شد. انرژی هسته ای

وظایف سازمانی

بر اساس ماده ۳ قانون سازمان انرژی اتمی مصوب ۱۶ تیرماه سال ۱۳۵۳ وظایف سازمان به شرح زیر تعریف و تصویب شده است :

الف – توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی در کشور و ایجاد زیربنای علمی و فنی لازم برای استفاده از علوم و فنون اتمی در برنامه های توسعه و تحول کشور .

ب – انجام مطالعات و تحقیقات لازم در زمینه های مربوط به علوم و فنون اتمی.

کاربرد انرژی هسته ای

سازمان بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی

پیروزی انقلاب اسلامی شرایط جدیدی در ایران و بالطبع در سازمان انرژی اتمی ایران به وجود آورد و سازمان را که برای ساخت و تکمیل چهار راکتور در بوشهر و دارخوین تعهدات سنگینی عهده دار شده بود، به تجدید نظر واداشت.

با مصوبه مورخه ۲۹/۱۲/۱۳۶۰ هیات محترم وزیران، عمده فعالیت های اجرایی و تحقیقاتی سازمان از سال ۱۳۶۱ مجددا آغاز شد. انرژی هسته ای

فعالیت های سازمان

با توجه به اینکه منابع فسیلی موجود جهان پایان پذیر بوده و انرژی هسته ای یکی از با صرفه ترین جایگزین ها برای تامین برق مورد نیاز است و به عبارت دیگر تامین انرژی الکتریکی از تکنولوژی هسته ای (شکافت و گداخت) راه حل پیشنهادی و مورد قبول تولید انرژی در جهان در قرن بیست و یکم بوده و لازم است هر کشوری، حتی اگر دارای منابع فسیلی نسبتا فراوان باشد، انرژی مورد نیاز خود را از منابع متنوع تامین نماید انرژی هسته ای

عکس انرژی هسته ای

معاونت نیروگاههای اتمی

مسئولیت کلی ساخت و بهره برداری از نیروگاههای اتمی به عهده معاونت نیروگاههای اتمی سازمان است. مراحل مختلف این امر شامل برنامه ریزی، انتخاب محل، طراحی، مهندسی، ساخت، راه اندازی، بهره برداری و نگهداری، افزایش طول عمر باقی مانده واحد، مدیریت زباله های هسته ای، از کاراندازی واحد و ایمنی هسته ای می باشد. اهم وظایف معاونت نیروگاههای اتمی به این شرح است: انرژی هسته ای

نیروگاه هسته ای

در همه رآکتورها، قلب رآکتور که دمای بسیار زیادی دارد باید خنک شود. در یک نیروگاه هسته ای، سیستم خنک ساز به نوعی طراحی می‌شود که از گرمای آزاد شده به بهترین شکل ممکن استفاده شود. در اغلب این سیستمها از آب استفاده می‌شود. اما آب نوعی کند کننده هم محسوب می‌شود و از این رو نمی تواند در رآکتورهای سریع مورد استفاده قرار گیرد. در رآکتورهای سریع از سدیم مذاب یا نمک های سدیم استفاده می‌شود انرژی هسته ای

بقیه اجزای نیروگاه هسته ای

غیر از رآکتور که منبع گرمایی است، تفاوت اندکی بین نیروگاه هسته ای و یک نیروگاه حرارتی تولید برق با سوخت فسیلی وجود دارد.
مخزن بخار تحت فشار معمولا درون یک ساختمان بتونی تعبیه می‌شود که این ساختمان به عنوان یک سد حفاظتی در برابر تابش رادیواکتیو عمل می‌کند. این ساختمان هم درون یک مخزن بزرگتر فولادی قرار می‌گیرد.

رآکتورهای هسته ای طبیعی

در طبیعت هم می‌توان نشانه هایی از رآکتور هسته ای پیدا کرد، البته به شرطی که تمام عوامل مورد نیاز به طور طبیعی در کنار هم قرار گرفته باشند. تنها نمونه شناخته شده یک رآکتور هسته ای طبیعی دو میلیارد سال پیش در منطقه اوکلو در کشور گابون ( قاره آفریقا ) فعالیتش را آغاز کرده است. البته دیگر چنین رآکتورهایی روی زمین شکل نمی گیرند، زیرا واپاشی رادیواکتیو این مواد ( به خصوص U-235 ) در این زمان طولانی ۵/۴ میلیارد ساله ( سن زمین )، فراوانی U-235 را در منابع طبیعی این رآکتورها بسیار کاهش داده است، به طوری که مقدار آن به پایین تر از حد مورد نیاز آغاز یک واکنش زنجیره ای رسیده است.

انرژی هسته ای ایران

رآکتور آب جوشان،BWR

در رآکتور آب جوشان، از آب سبک استفاده می‌شود. آب سبک، آبی است که در آن فقط هیدروژن معمولی وجود دارد. ) BWR اختلاف زیادی با رآکتور آب تحت فشار ندارد، غیر از اینکه در BWR فقط یک چرخه خنک کننده وجود دارد و آب مستقیما در قلب راکتور به جوش می‌آید. فشار آب در BWR کمتر از PWR است، به طوری که در بیشترین مقدار به ۷۵ برابر فشار جو می‌رسد ( ۵/۷ مگا پاسکال ) و بدین ترتیب آب در دمای ۲۸۵ درجه سانتی گراد به جوش می‌آید.

منابع و ماخذ:

۱- شورای برنامه ریزی و مولفان: احمدی، احمد. پورقاضی، اعظم. ۱۳۸۶. فیزیک پیش دانشگاهی(۱) و (۲). تهران. چاپ ششم.

۲- سایت www.Farsillearning.com

۳- سایت http://www.Sharghnewspaper.com

.

 

 

نظرات بسته شده است.