سازمان‌های غیر دولتی – پایان نامه شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر دولتی – پرشین مقاله

سازمان‌های غیر دولتی

سازمان‌های غیر دولتی مشارکت درجهان امروزه ، هرچند مفهوم تازه ای نبوده وبشر همواره به مشارکت فزآینده روی آورده است ، اما از نیمه دوم قرن بیستم ، مفهوم مشارکت ،با نگرشی نو به موضوعی کلیدی تبدیل شده است .واقعیت این است که انجام و اداره امور اجتماعی به شیوه مشارکتی و برنامه ریزی برای دستیابی به آن، ضروری واجتناب ناپذیر است ؛ زیرا، هم ظرفیت ها برای مشارکت بالا رفته است وهم مسائل وپدیده های اجتماعی ، پیچیده تر ازآن هستند که توسط تعداد معدودی از افراد جامعه قابل حل باشند.

این تحقیق دانشجویی پایان نامه شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر دولتی مشتمل بر  ۲۵۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سازمان‌های غیر دولتی

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

فصل اول. ۶

طرح پژوهش… ۶

مقدمه. ۷

بیان مسأله. ۱۰

اهداف تحقیق.. ۱۳

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۴

تعریف مفاهیم و اصطلاحات و تعریف عملیاتی پژوهش… ۱۸

سازمان ملی جوانان.. ۲۵

فصل دوم. ۲۷

کلیات سازمان‌های غیر‌دولتی (NGOs) 27

مقدمه. ۲۸

کلیات سازمان‌های غیر‌دولتی (NGOs) 30

واژه شناسی سازمان‌های غیر‌دولتی.. ۳۳

تاریخچه سازمان‌های غیر‌دولتی.. ۳۵

طبقه بندی سازمان‌های غیر‌دولتی.. ۴۱

سازمانهای غیر‌دولتی بین المللی.. ۵۲

انواع سازمانهای غیر‌دولتی بین المللی.. ۵۳

آپارتاید ( تبعیض ) سازمانی.. ۵۵

نقش‌های سازمان‌های غیر‌دولتی.. ۶۰

سازمانهای غیر‌دولتی و سازمان ملل متحد. ۶۵

اصول و توصیه‌های ملل متحد برای بهبود نقش NGOs. 78

اصول توصیه شده ۸۰

آکسفام بزرگترین NGO در جهان.. ۸۲

تاریخچه آکسفام. ۸۲

اهداف آکسفام. ۸۳

بخشهای فعالیتی آکسفام کبک… ۸۴

فصل سوم. ۸۷

سازمان‌های غیر دولتی در ایران.. ۸۷

مقدمه. ۸۸

تعریف سازمان‌های غیر دولتی در ایران.. ۹۱

تاریخچه سازمان‌های غیر دولتی در ایران.. ۹۳

اهداف تشکیل سازمان‌های غیر دولتی داوطلب مردمی در ایران و نقش آنها در روند توسعه. ۱۰۱

طبقه‌بندی‌ تشکل‌های داوطلب مردمی در ایران.. ۱۰۳

بررسی اجمالی سازمان‌های داوطلب سنتی ایران.. ۱۰۵

دسته‌بندی تشکل‌های سنتی.. ۱۰۷

صندوق‌های قرض‌الحسنه. ۱۰۸

تاریخچه تأسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه در ایران.. ۱۱۰

انجمن‌های خیریه. ۱۱۱

سازمان‌های موقوفه – نمونه‌ای از NGOهای سنتی در ایران.. ۱۱۳

تشکلهای نوین- مدرن ( سازمان‌های غیر دولتی ) در ایران : ۱۱۶

سازمان‌های غیر دولتی زیست محیطی در ایران.. ۱۲۴

طبقه‌بندی سازمانهای غیر دولتی و غیر انتفاعی بهداشت و جمعیت در ایران.. ۱۳۰

انجمن تنظیم خانواده جمهوری اسلامی ایران.. ۱۳۲

روند جنسیت پذیری  سازمان‌های غیر دولتی در ایران.. ۱۳۵

طبقه‌بندی سازمان‌های غیر دولتی (NGOs) زنان.. ۱۳۸

شبکه ارتباطی سازمان‌های غیر دولتی زنان ( CNWN) 141

نقش سازمان‌های غیر دولتی فعال در محور کودکان و جوانان.. ۱۴۳

علوم و تکنولوژی.. ۱۴۵

ب )ضرورت همکاری سازمان ملل متحد در ایران در زمینه‌های علمی و تکنولوژی.. ۱۴۵

د) اهمیت، جایگاه و نقش نهادهای مردمی و سازمان‌های غیردولتی در روند توسعه. ۱۴۸

هـ ) نقش سازمان ملل در ایران و همکاریهای بین‌المللی با سازمان‌های غیردولتی.. ۱۴۸

فصــل چهــارم. ۱۵۰

سازمان‌های غیردولتی جوانان.. ۱۵۰

و وظایف و کارکرد  سازمان ملی جوانان.. ۱۵۰

در ارتباط با( NGOs) جوانان.. ۱۵۰

مقدمه: ۱۵۱

تاریخچه شکل‌گیری سازمان ملی جوانان.. ۱۵۷

سازمان‌های غیردولتی جوانان.. ۱۶۶

۴.تعریف سازمان‌های غیردولتی جوانان.. ۱۷۶

اصول اساسی درسازمان‌های غیردولتی جوانان.. ۱۷۶

شاخص‌های تبیین مفاهیم و الگوهای ظهور سازمان‌های غیردولتی جوانان در ایران.. ۱۷۷

اهداف سازمانهای غیردولتی جوانان: ۱۸۰

موضوعات فعالیت سازمانهای غیردولتی جوانان.. ۱۸۱

نقش دولت در ساماندهی سازمانهای غیردولتی جوانان.. ۱۸۲

ویژگیهای مثبت و اثرگذار سازمانهای غیردولتی جوانان (واقعیت موجود و چشم‌انداز آینده) ۱۸۳

دستاوردهای رشد و توسعه سازمانهای غیردولتی جوانان.. ۱۸۴

جوانان در جهان معاصر و همکاری‌های بین‌المللی.. ۱۸۵

فصل پنجم : ۱۸۷

نتیجه گیری وپیشنهادات.. ۱۸۷

نتیجه گیری : ۱۸۸

موانع و محدودیت ها ۱۹۴

راهکارها و پیشنهادات: ۱۹۶

فصل ششم. ۱۹۹

پیوستها و مستندات.. ۱۹۹

منابع ومآخذ. ۲۵۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله پایان نامه شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر دولتی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله پایان نامه شناخت و آگاهی با توانمندی‌ها و کارکرد سازمان‌های غیر دولتی را در زیر می توانید ببینید.

سازمان‌های غیر‌دولتی

با مطالعه بیشتر در حوزه ادبیات NGOs به‌این نتیجه می‌رسیم که اتفاق نظر خاصی در‌این مورد که چه نوع نهادهایی می‌توانند به عنوان NGOs  مورد ملاحظه قرار گیرند، وجود ندارد.  مجموعه‌ای متنوع از نهادها می‌توانند بیانگر جامعه مدنی در چارچوب سیاسی جوامع باشند.  بعضی صاحب نظران در غرب همه سازمان‌های غیر‌انتفاعی را در‌این جایگاه قرار می‌دهند.  در‌این دیدگاه ، موزه‌ها، مدارس، بنیادهای خیریه، اتحادیه‌های تجاری، NGOs‌های بین المللی (آن‌ها‌یی که در کشورهای توسعه‌یافته تشکیل شده‌اند ولی در نقاط دیگر جهان فعالیت می‌کنند) و سازمان‌های مردمی‌و محلی وابسته به توده عوام می‌توانند تحت عنوان NGOs مورد ملاحظه قرار گیرند.سازمان‌های غیر دولتی

تعریف سازمان‌های غیر‌دولتی به نقل از شورای اروپا

شورای اروپا، به هنگام بررسی ضوابط خود در رابطه با نحوه همکاری با سازمان‌های غیر‌دولتی ،‌این گونه سازمان‌ها را بدین گونه تعریف نموده است:  «  سازمان‌های غیر‌دولتی  ، جمعیت‌ها، جنبش‌ها‌یا گروه‌هایی هستند که با استقلال از دولت، بدون قصد منفعت طلبی و در جهت دفاع از منافع خاصی همچون مسایل شغلی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری ، سیاسی، علمی، انسان دوستانه، مذهبی و. . .  تشکیل گردیده‌اند. »

سازمان‌های شهری

شامل سازمان‌هایی نظیر اطاق‌های بازرگانی و صنعت، ائتلاف‌ها و اتحادیه‌های تجاری، گروه‌های آموزشی و انجمن‌های حرفه‌ای هستند که اهداف متعددی دارند که‌یکی از آن اهداف می‌تواند کمک به فقرا باشد.

 شورای عالی جوانان

به منظور نهادینه ساختن امور جوانان، شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۷۱ اساسنامه « شورای عالی جوانان » را موردتصویب قرار داد که بر‌این اساس « شورای عالی جوانان» موظف به بررسی نقش و عملکرد نهادها و سازمان‌هایی که در امور جوانان مسئولیت دارند و مطالعه و تدوین شیوه‌های بهتر آشنا کردن جوانان با حقایق، معارف، تاریخ و تمدن اسلامی‌و‌ایرانی و همچنین مساعدت در جهت‌ایجاد و توسعه کانون‌ها و مراکز اجتماعی و فعالیت خلاق جوانان و حمایت از خلاقیت‌های فرهنگی، هنری، علمی‌و ورزشی جوانان، گردید.

سازمان‌های غیر‌دولتی بین المللی

این نوع سازمان‌ها دارای تشکیلات و منابع و اعتبار قوی هستندو در سطح بین المللی فعالیت می‌کنند.  فعالیت‌های آن‌ها بسیار متنوع است، ولی عمدتاً روی تأمین مالی سازمان‌های غیر‌دولتی  محلی، نهادها و پروژه‌های محلی غیر‌دولتی متمرکز هستند.

سازمان ملی جوانان

بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران، « مرکز ملی جوانان» جهت ساماندهی اساسی امور جوانان کشور به صورت ساختار و سازمان کار متناسب به «سازمان ملی جوانان» تبدیل گردید .سازمان ملی جوانان در صدد مطالعه و پژوهش در حوزه‌های راهبردی امور جوانان به منظور بازشناسی و تبیین مسائل و نیازهای گوناگون جوانان و ارائه راهبردهای مناسب برای حل مسائل آنان و ساماندهی فعالیت‌های فراغتی نسل جوان متناسب با مقتضیات دوره جوانی در جهت سازندگی کشور و رفع محرومیت فرهنگی و اجتماعی جوانان در مناطق شهری و روستایی و بخصوص ، نظارت ، حمایت و تقویت سازمان‌ها و تشکل‌ها غیر‌دولتی (NGOs) جوانان به منظور شناسایی فعالیت‌های قابل واگذاری از دستگاه‌های اجرایی به تشکل‌ها و  سازمان‌های غیر‌دولتی  جوانان.

سازمان غیر‌دولتی چیست؟

 سازمان‌های غیر‌دولتی به عنوان بخشی از ساختارهای سازمانی در زمان پایه گذاری سازمان ملل متحد تشکیل شدند.  مقوله ساختارهای سازمانی را به منظور توصیف ارتباط خاص بین سازمان‌های مدنی و فرآیند بین دولتی پدید آوردند و از آن پس‌این عبارت را با گسترش معنایی به هر سازمانی اطلاق می‌کنند که دولتی نباشد.  بیرون از حیطه سازمان ملل، شاید بهتر باشد‌این سازمان‌ها را سازمان‌های جامعه مدنی ( CSO ) خواند.  در واقع نامهای اختصاری زیادی پدید آمده است که بین انواع سازمان‌های غیر‌دولتی  تمایز قایل می‌شود. اغلب آن‌ها در رسیدن اهداف خود رقابت دارند.

سازمان‌های غیر‌دولتی نماینده کیستند ؟

در خلال ۵۰ سال گذشته ، سازمان‌های غیر‌دولتی  به بازیگران مهمی‌در عرصه ملی و جهانی بدل شده‌اند.  با‌این حال گسترش‌این عبارت باعث برخی مشکلات شده است.  همان طور که اغلب ذکر می‌شود،‌این عبارت را می‌توان برای توصیف هر گونه انجمن مردمی‌از گروه‌های جوانان گرفته تا مافیا ، از کلیسای کاتولیک رومی‌تا صلح سبز ، از اتاق تجارت بین المللی تا‌یک تعاونی کشاورزی در‌یک روستا به کاربرد. ‌این عبارت هم شامل سازمان‌های عملیاتی می‌شود، مانند اکسفام که خدمات ارائه می‌کند و هم شامل آنهایی می‌شود که رویکرد تبلیغی دارند مانند شبکه جهان سوم.  به عبارت دیگر هیچ تمایزی بین سازمان‌هایی  که طیف اعضای آن‌ها گسترده است و سازمان‌های کوچکی که افرادی با انگیزه رهبری آن را بر عهده دارند ، قائل نمی‌شود.

سازمان مردم نهاد چیست

واژه شناسی سازمان‌های غیر‌دولتی

تحقیق در مورد اصطلاح سازمان‌های غیر‌دولتی مناظرات و مباحثات مهمی‌را درباره مفاهیم و اصول  سازمان‌های غیر‌دولتی برانگیخته است.  سازمان‌هایی که در‌یک کشور «سازمان‌های غیر‌دولتی » نامیده می‌شوند ، به دلایلی که برای ما مشخص نیست ، در برخی کشورهای دیگر « سازمان‌های داوطلب »‌یا « سازمان غیر‌انتقاعی » نامیده می‌شوند.  هیچ مسیر مشخصی برای عبور از مفاهیم واژگان سازمان‌های غیر‌دولتی وجود ندارد.  هر چند که می‌توان‌این مفاهیم و عبارات را به صورت فرهنگی سنجید و کاربرد آن‌ها را در متون خاص اجتماعی  ، اقتصادی و سیاسی دنبال کرد.

تاریخچه سازمان‌های غیر‌دولتی

اساس پیدایش وایجاد‌این سازمان‌ها بر مبنای درک و احساس بعضی افراد‌یا گروه‌ها از‌یک نیاز اجتماعی بوده است و ساختار‌این سازمان‌ها به گونه‌ای است که‌این نیاز را برآوره سازد. هدف اصلی تشکیل‌این سازمان‌ها برآورده کردن‌این نوع نیازها است.  در بحث تاریخچه سازمان‌های غیر‌دولتی می‌توانیم به موارد مختلفی اشاره کنیم که در آن‌ها هدف و مقصود مشترک ، افراد‌یا گروه‌های انسانی را مجبور می‌سازد که بر طبق آن هدف رفتار کنند.  برای‌اینکه تاریخچه تکامل و سیر پیشرفت سازمان‌های غیر‌دولتی را در قرن بیستم بررسی کنیم ، سه مقطع زمانی مختلف را در نظر می‌گیریم :

طبقه بندی سازمان‌های غیر‌دولتی

برای ارائه طرحی متنوع از سازمان‌های غیر‌دولتی مباحث زیادی در خصوص مسیر آتی توسعه سازمان‌های غیر‌دولتی مطرح است .  ساده ترین روش برای طبقه بندی سازمان‌های غیر‌دولتی به شرح ذیل است :سازمان‌های عملیاتی که هدف اصلیشان تدوین و اجرای پروژه‌های توسعه است.سازمان‌های حمایتی که هدف اصلیشان دفاع در برابر‌یک معضل خاص و تأثیر گذاری بر سیاست‌ها و رویه‌های نهادهای خاص است.

ویژگی‌های سازمانهای غیر‌دولتی بین المللی

سازمانهای غیر‌دولتی بین المللی باید دارای ویژگی‌هایی باشند که مهمترین‌این ویژگی‌ها عبارتند از :

تداوم و استمرار تداوم و استمرار ،‌یک شرط اساسی سازمان غیر‌دولتی است . ‌ایا سازمانی می‌تواند با برگزاری تنها چند جلسه مقطعی ، تداوم داشته باشد ؟ اما در عین حال نمی‌توان انتظار داشت که جلسات‌یک سازمان به مراتب مؤثرتر و کارآمدتر از دیگر سازمانها باشد .۲ آزاد بودن عضویت . ویژگی دیگر ، آزاد بودن عضویت در آن سازمان است .  در‌این خصوص که ‌آیا ‌یک سازمان ” بسته ” می‌تواند در‌یک سیستم بین الدولی پذیرفته شود‌یا خیر ، شک و تردیدهایی وجود دارد .  البته‌این امر باعث بروز پرسش‌هایی دیگر همچون عضویت مردان در سازمانهای زنان‌یا بالعکس و‌یا عضویت افراد غیر‌مسیحی در نهادهای مسیحی نیز می‌گردد

انواع سازمان های مردم نهاد

انواع سازمانهای غیر‌دولتی بین المللی

در‌یک تقسیم بندی کلی ، سازمانهای غیر‌دولتی در سه سطح ( محلی ، ملی و بین المللی ) فعالیت می‌کنند .  آنتونی جاج  در سمینار دولت و جامعه که در سال ۱۹۹۴ میلادی در مرکز خط مشی عمومی‌روسیه برگزار گردید ، سازمانهای غیر‌دولتی در سطح بین المللی را به سی دسته تقسیم نمود که‌این سازمانها عبارتند از :

۱ – سازمانهای غیر‌دولتی دارای مقام مشورتی عام سازمان ملل

۲ – سازمانهای غیر‌دولتی دارای مقام مشورتی خاص

۳ – سازمانهای غیر‌دولتی عضو برنامه‌های اطلاعات عمومی‌

نقش‌های سازمان‌های غیر‌دولتی

سازمانهای غیر‌دولتی واقعیت سیاسی جدیدی را در قلمرو جهانی آشکار می‌سازند . آنها برای‌ایجاد تحرک ، بیان علایق و منافع مردم در سطوح مختلف تصمیم‌گیری بوجود آمده‌اند .سازمان‌های غیر‌دولتی در حال فعالیت بر روی مسائلی همچون کمک به حذف علل ساختاری فقر ، برای تشخیص حقوق سبز ، جهت محافظت از محیط ، و دستیابی به الگوهای پایدار توسعه می‌باشند .

اسامی سازمان های مردم نهاد

سازمانهای غیر‌دولتی و سازمان ملل متحد

بر اساس نظر کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد :  ” قرن بیست و‌یکم عصر NGO‌ها خواهد بود .  ” همانطور که کوفی عنان در‌یکی از سخنرانی‌های خود مطرح کرده است ، سازمانهای غیر‌دولتی بطور فزاینده‌ای به بازیگرانی و کلیدی در سطح بین المللی تبدیل می‌شوند و در‌اینده احتمالا بخش مهمی‌از سیاست بین المللی را به عهده خواهند گرفت .  با‌این وجود سازمانهای غیر‌دولتی هنوز نتوانسته‌اند در خصوص مسائل مهم و حیاتی در روابط بین کشورها مانند خلع سلاح و رژیم‌های بین المللی تعیین کننده امنیت بین المللی‌ایفای نقش کنند و دولت‌ها سعی کرده‌اند بدون حضور سازمان‌های غیر‌دولتی تصمیمات خود را در‌این حوزه‌ها اتخاذ کنند .

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.