موسیقی – بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران – پرشین مقله

موسیقی

موسیقی در پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین موسیقی  و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران مرکز رشته روان شناسی شهر تهران در سال تحصیلی ۱۳۸۷ پرداخته شد  ، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر مقطع کارشناسی روان شناسی دانشگاه تهران مرکزی در سال تحصیلی ۸۸ – ۱۳۸۷ می باشد که از این گروه تعداد ۵۰ نفر بعنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند که برای ۲۵ نفر از این گروه موسیقی اجرا شده و برای ۲۵ نفر اجرا نشده است و روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی است .

این تحقیق دانشجویی بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران  مشتمل بر ۱۵۰  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

موسیقی

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۴

فصل اول. ۳

مقدمه. ۳

مقدمه. ۴

موسیقی. ۵

بیان مسئله. ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۱۹

هدف تحقیق. ۲۰

سؤال پژوهش… ۲۰

فرضیه پژوهش… ۲۰

تعاریف مفهومی : ۲۱

فصل دوم. ۲۲

پیشینه تحقیق. ۲۲

هنر درمانی. ۲۳

تعریف هنر ۲۴

تعریف کنونی هنر درمانی. ۲۵

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA ) 27

هنر درمانی به عنوان یک تخصص… ۲۷

تاریخچه : ۲۹

سرآغازها ۳۱

وضعیت موجود ۳۴

جایگاه تئوری در هنر درمانی. ۳۶

روش شناسی در هنر درمانی. ۴۰

تعریف موسیقی درمانی : ۴۳

موسیقی درمانی چیست ؟ ۴۷

موسیقی درمانگر کیست ؟ ۴۹

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟ ۵۰

بهره مندی از موسیقی درمانی. ۵۰

چه نوع پژوهشهایی وجود دارد ؟ ۵۱

اهداف موسیقی درمانی. ۵۳

فهم موسیقی. ۵۵

پژوهشهایی در زمینه تأثیر موسیقی درمانی. ۵۶

موسیقی درمانی برای همه. ۵۷

اصول موسیقی. ۵۷

یک نمونه از جلسه درمان. ۵۸

آمادگی. ۵۹

شنیدن موسیقی. ۶۰

جمع آوری و جذب انرژی. ۶۲

تغییر جلسه های شفا بخشی. ۶۲

ابزار اصلی موسیقی درمانی. ۶۳

درمان از طریق تن و آلات موسیقی. ۶۴

زبان عملیات عالی مغز ۶۸

تأثیر علمی لالائی ها ۶۹

پیدایش صوت و تأثیرات موسیقی موزارت.. ۷۱

هوش تجسمی. ۷۳

تجدید حیات صوتی. ۷۴

بالا بردن سرعت یادگیری. ۸۰

گوش دادن به موسیقی. ۸۱

دیدن صوت.. ۸۴

هنر شنیدن. ۸۴

گوش راست وگوش چپ.. ۸۵

گوش و حالت بدن. ۸۶

دو چنگ هماهنگ.. ۸۷

صدا درمانی. ۸۷

داستانهای شفابخش معجزه آسا ۸۸

اختلال کمبود توجه. ۸۹

بیماری آلزایمر ( فراموشی ) ۹۴

تاریخ موسیقی درمانی. ۹۷

طبقه بندی عاطفی تم های موسیقی. ۱۰۲

تم های آرام بخش… ۱۰۶

نمونه هایی از قطعه های آرام بخش موسیقی کلاسیک.. ۱۰۸

نمونه هایی از قطعه های آرام بخش موسیقی پاپ.. ۱۰۹

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران. ۱۱۰

توجه ( دقت ) ۱۱۱

توجه انتخابی ۱۱۳

عوامل تعیین کننده انتخاب محرک.. ۱۱۴

همبسته های فیزیولوژیایی توجه. ۱۱۵

تقسیم بندی دقت.. ۱۱۶

شرایط دقت.. ۱۱۷

اقسام دقت.. ۱۱۹

عوامل مؤثر بر دقت.. ۱۲۲

ابزار سنجش دقت.. ۱۲۶

فصل سوم. ۱۲۸

روش اجرای تحقیق. ۱۲۸

جامعه. ۱۲۹

نمونه و روش نمونه گیری. ۱۲۹

روش پژوهش… ۱۲۹

ابزار و وسایل اندازه گیری. ۱۲۹

روش انجام آزمون. ۱۳۰

روش نمره گذاری آزمون. ۱۳۱

روشهای آماری. ۱۳۱

مقدمه. ۱۳۳

فصل چهارم. ۱۳۲

تجزیه و تحلیل داده ها ۱۳۲

مقدمه. ۱۳۳

فصل پنجم. ۱۳۷

نتیجه گیری و بیان پیشنهادات و محدودیت ها ۱۳۷

موسیقی درمانی. ۱۳۸

موسیقی. ۱۳۸

جامعه آماری. ۱۳۹

ابزارسنجش… ۱۳۹

نتایج تحقیق. ۱۴۰

نظر پژوهشگر ۱۴۱

محدودیت ها ۱۴۱

پیشنهادات.. ۱۴۲

منابع. ۱۴۳

ضمائم. ۱۴۵

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقااله بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهران ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی رابطه بین موسیقی و دقت در دانشجویان دختر دوره کارشناسی دانشگاه تهرانرا در زیر می توانید ببینید.

موسیقی

موسیقی نیازی فیزیولوژیک ، ذهنی ، احساسی ، اجتماعی ، فرهنگی در زندگی انسان است و از این طریق نیازهای ریشه ای گسترده در تار و پود زندگی بشر پیدا کرده است .موسیقی رابطه زیستی و فیزیولوژیک با مغز آدمی دارد . ریتم ، محرک بیولوژیک و ملودی لذّت خوشی و خیال انگیزی است . به این دلیل کوچکترین کنش ریتمیک و نوای موزون روح و جسم را بر می انگیزد .از آغاز نوزادی بدون آن که آموزشی در کار باشد توجه به ریتم وملودی وجود و مغز به هماهنگی ، نظم و سازماندهی اصرار و گرایش دارد و موسیقی جلوه و تشابهی از این هماهنگی است .

تعریف هنر

هنر ، مفهوم وسیع و پر راز و رمزی دارد . جنبه ای از تعریف هنر ، آسمانی و ذهنی است مانند احساسات و افکار خوب داشتن ، عاشق بودن ، مهر ورزیدن به زیبائی ها ، لذت بردن از خدمت به دیگران ، نوع دوستی و بخشیدن دیگران و …………اما جنبه ای از آن نیز عینی و قابل لمس است . مانند یک انجام خوب ؛ مثلاً مهارت در ساختن چیزی ، خلاقیت یافتن در امری ، شعر خوبی نوشتن ، صدای دلنوازی داشتن ، نگاه زیبا کردن ، حرکت لطیف کردن ، خوب راه رفتن ، دلنشین بودن و توانائی در برقراری ارتباط ، اما مهم تر آن که از طریق زبان هنر می توان دیگران را درک کرد ؛ البته دامنه هنر بسیار گسترده و شامل انواع فعالیتهای تخصصی می باشد که افراد می توانند از طریق آن با جهان رابطه برقرار سازند .

انواع موسیقی

تعریف کنونی هنر درمانی

هنر دارای ارزش تشخیص و شفا بخشی چند جانبه می باشد که بسیار جالب توجه است . اگر هنر در این قالب به کار رود ، هنر درمانی خوانده می شود و ابزاری می گردد که می توان با استفاده از آن انسان ها را از مشکلاتشان نجات داد . مسلماً کسانی که دارای مشکلات سازشی هستند می توانند با تصویر سازی ذهنی و پیاده کردن آن به حل مسائل خود نائل آیند .

بیانیه ارسالی انجمن هنر درمانی آمریکا ( AATA )

انجمن هنر درمانی آمریکا سازمانی شکل یافته از فعالیت های تخصصی است و بر این باور است که در فرآیند خلاقیت ، پدیده هنر متولد می گردد . هنری که خود شفادهنده و تعالی بخش زندگی است . هدف این انجمن فراهم آوردن زمینه ای است که بتواند به طرفداران خود و تمام مردم در زمینه هنر درمانی اعطاء صلاحیت کند و از این طریق خدمتی را ارائه دهد (همان منبع).

هنر درمانی به عنوان یک تخصص

هنر درمانی یک خدمت تخصصی انسانی است که در برگیرنده هنر واسطه ای ، هنر تصویر گری و فرایند هنر خلقی است که در طی آنها بیمار / مراجع به فرآورده هایی همچون رشد فردی ، توانمندی ها ، شخصیت ، علائق ، وابستگی ها و تعارضات مختلف پاسخ می دهد . هنر درمانی بر پایه دانش رشد انسان و تئوریهای روان شناختی قرار دارد و در برگیرنده طیف کاملی از مدل های ارزیابی و درمان ، همچون مفاهیم آموزشی روان پویائی  ،شناختی ، مسائل بین فردی و سایر امور درمانی مانند سازگاری با تعارضات هیجانی ، پرورش خودآگاهی ، رشد مهارتهای اجتماعی ، هدایت رفتاری ، حل مشکلات موجود ، کاهش دادن اضطراب ، کمک به جهت گیری مناسب و افزایش عزت نفس است

جایگاه تئوری در هنر درمانی

البته همه هنر درمانگران کارورز ، به رفتار بشری به عنوان ماحصل احساسات و افکار ناخودآگاه نگاه نمی کنند . آموزش فعلی در این زمینه شامل پذیرش جنبه های زیادی است ، به خصوص پذیرش این نکته که فلسفه هنر درمانگری نشأت یافته از شبکه های نظری مختلفی همچون فرآیند تغییرات رفتاری ، دیدگاه گشتالتی ، مراجع محوری ، و انسان گرائی از این قبیل است .

موسیقی ایرانی

روش شناسی در هنر درمانی

کاربرد بالینی هنر درمانی در برگیرنده کودکان و بزرگسالان بستری در بیمارستان و افراد روان نژند و روان پریشی که داوطلبانه در پی مداوای روان درمانی هستند ، افراد زندانی ، عقب مانده های ذهنی ، کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری ، زوجین مشکل دار ، خانواده ها و افرادی که علائمی از ناراحتی های هیجانی ناشی از بیماری های جسمی مانند بیماریهای مزمن کلیه ، سرطان ، هموفیلی ، آسم ، دیابت و مشکلات عصبی دارند می باشد .

تعریف موسیقی درمانی

استفاده تجویز شده و سازمان یافته از  موسیقی یا فعالیت های آن برای تغییر حالات ناسازگار زیر نظر پرسنل آموزش دیده ، برای  کمک به مراجعین در رسیدن به اهداف درمانی است .این تعریف دارای ۵ جزء کلیدی است که باید رعایت شود تا فعالیتی تحت عنوان « موسیقی  درمانی » در نظر گرفته شود . ( زاده محمدی ، ۱۳۸۰ )موزیک ترامپیتها غالباً با دیگر متخصصان چون فیزیوتراپیتها  ، پزشکان ، روان پزشکان ، مددکاران اجتماعی و مربیان در یک تیم درمانی یا آموزشی فعالیت می کنند . آنها بصورت تیمی کار می کنند و با مشورت یکدیگر تصمیم می گیرند تا بهترین خدمات را برای رسیدن به اهداف درمانی هماهنگ کنند . موسیقی  عامل اصلاح کننده تجویز شده ای است که به بهبود ناسازگاری رفتار و حالات کمک می کند .

موسیقی درمانی چیست ؟

موسیقی درمانی به معنی استفاده از موسیقی و برنامه های تنظیم شده موسیقایی برای توان بخشی تمامی بیماران ( جسمی و روانی ) است .انجمن حرفه ای موسیقی درمانگران ، موسیقی درمانی را بعنوان ابزار و شبکه های ارتباطی برای ایجاد رابطه متقابل بین بیمار و درمانگر از راه موسیقی و نشانه های موسیقایی تعریف می کند که می تواند هم در وضعیت بیمار و هم در شیوه درمان تغییراتی ایجاد کند درمانگر با استفاده از ارتباط خلّاق موسیقایی در موقعیت درمانی تجربه هایی را بر اساس موسیقی بوجود می آورد که به اهداف درمانی منجر می شود .

تعریف موسیقی

موسیقی درمانگر کیست ؟

موسیقی درمانگر متخصص و آموزش دیده رشته موسیقی درمانی است که دروس مرتبط با موسیقی ، روان شناسی و علوم رفتاری را گذرانده و تجربه های علمی را در استفاده از موسیقی در درمان کسب کرده است . واحدهای درسی موسیقی درمانگران در دانشگاه ها بیشتر شامل تئوری موسیقی ، تاریخ موسیقی ، آهنگ سازی ، رهبری ، نوازندگی ، روان شناسی عمومی ، روان شناسی مرضی ، روش تحقیق و دروس متنوع از روان شناسی و زیست شناسی است .

بیشترین کاربرد موسیقی درمانی چیست ؟

عمومی ترین استفاده از موسیقی درمانی احتمالاً برای کاهش تنشهای روانی می باشد . این نکته بسیار مهمی است چون تنشهای روانی عمده ترین عامل بوجود آمدن مشکلات و اختلالات بهداشتی می باشند . بیمارستانها ، مؤسسات آموزشی ، آسایشگاهها ، و افراد از موسیقی درمانی استفاده می کنند . ( عمرانی ، ۱۳۸۰ )از موسیقی درمانی به خاطر خاصیت مؤثر آن در تسکین دردهای جسمانی در منزل و بیمارستانها – در کمک به زایمان ، در تعادل خلق و خو و تعادل روانی به توانبخشی جسمی و کمک به آرامش و خوابیدن ، آسان کردن یادگیری ، و در کل ، برای کمک به افراد تقریباً در تمامی زمینه های زندگی استفاده می شود . ( عمرانی ، ۱۳۸۰ )

موسیقی درمانی در تاریخ ادبیات ایران

موسیقی آرام بخش در ایران باستان با ظهور دین زرتشت آغاز شد . کتاب اوستا و اشعار آهنگین گات ها الهام بخش موسیقیدانان برای تصنیف آوازها و ملودی ها و هم چنین تشکیل مراسم و آیین های موسیقایی بوده است . در واقع موسیقی در تاریخ ایران با مضامین دینی آرام بخش همراه بوده است .در بیشتر آثار باستانی ایران وجود ابزار و آلات و رامشگران به چشم می خورد . آثار و نوشتارها نشان می دهد که موسیقی در خدمت مفاهیم دینی ، جشن ها و مراسم و آرایش های نظامی بوده است (زاده محمدی،۱۳۸۰).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.