پولشویی – بررسی پولشویی و مبارزه با آن – پرشین مقاله

پولشویی

پولشویی انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

مطلب بررسی پولشویی و مبارزه با آن مشتمل ۱۰۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پولشویی

فهرست مطالب

فصل اول «طرح تحقیق»

مقدمه ۲

اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

اهداف تحقیق۱۲

روش تحقیق۱۲

محدودیت زمانی تحقیق۱۳

پرسشهای تحقیق۱۳

تعاریف کلی پژوهش۱۴

فصل دوم «پیشینه تحقیق»

بررسی پژوهش۱۷

پیشینه و تاریخچه پژوهش۱۸

مبحث اول: صاحب نظران و قوانین و مقررات ایران۲۰

مبحث دوم: متن لایحه مبارزه با پول شویی۲۵

قوانین و مقررات کشورهای مختلف۲۹

پیشنهادات برای مبارزه با پول شویی۳۱

قلمرو شمول کنواسیون۳۷

پیامدهای پولشویی۴۷

آثار اقتصادی پولشویی۴۹

آثار اجتماعی پولشویی۵۳

فصل سوم«ادبیات تحقیق»

پولشویی چیست۶۰

علل توجه دولت ها به پولشویی۶۰

اقدامات جهانی انجام شده۶۱

تشکیل نیروهای ویژه اقدام مالی۶۲

گروه FATF 62

مراحل فرایند پولشویی۶۳

روشهای پولشویی۶۵

فصل چهار«یافته های پژوهش»

توصیف یافته ها۶۸

اهداف پول شویی۷۰

تحلیل یافته ها ۷۰

راهکار مقابله با پولشویی۷۱

روش های جهانی مبارزه با پولشویی۷۳

کلیات لایحه۷۶

فصل پنجم« بحث و تفاسیر نتایج پژوهش»

نتیجه گیری۸۴

وظایف دولت ها۹۸

پیشنهادات ۹۰

منابع۹۱

مقاله  بررسی پولشویی و مبارزه با آن در پرشین مقاله موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی پولشویی و مبارزه با آن را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

پولشویی انسان های زیادی خواه اغلب به جهت آسان تر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند. این گونه حرکات مشکلات زیادی را برای آحاد جامعه در بردارد.

مقدمه

شاید اغراق نباشد که بگوییم از بدو خلقت انسان بر این کره خاکی، او همواره به دنبال کسب درآمد تملک و افزایش سرمایه های مادی بوده و شاید بتوان گفت که برای نیل به آن، در حالت کلی دو راه پیش رو داشته و دارد.

کنترل فیزیکی:

طبق روال رایج در دوارن گذشته و برخی جوامع فعلی با گماردن پلیس و نیروهای مرتبط با برقراری امنیت در جامعه، این کنترل صورت می گیرد که قطعاً با توجه به تعداد اندک مجرمان حرفه ای نسبت به کل جامعه از یک طرف و نظارت و کنترل جامعه به منظور شناسایی و ردیابی مجرمان از سوی دیگر، این امر هزینه های سنگینی را دربرداشته، ضمن اینکه در بسیاری از موارد، بحث ردیابی و دستگیری مجرمان در جامعه به کندی رو به رو و بعضاً بی نتیجه باقی می ماند.

تعریف پول شویی:

تعاریف متعددی درباره جرم پولشویی وجود دارد که کمابیش از نظر معنی قابل انطباق به نظر می رسد. هر چند جوهره تعریف پولشویی  ناظر است به انجام عملیات برای پنهان نمودن سرچشمه غیر قانونی مال به نحوی که ظاهری قانونی به خود بگیرد.

ضرورت مبارزه با جرم پولشویی

در تعریف جرم پولشویی عنوان شد که پول شویی ناظر به عملیاتی برای وصل دنیای مجرمان به دنیای دیگران با اتصال اقتصاد رسمی به اقتصاد غیر رسمی است. شاید این سئوال مطرح شود در حالیکه پول شویی ناظر به شستشوی عواید حاصل از جرم است و برای هر یک از جرم های منشأ نیز مجازات های سنگینی در قوانین کشورها وجود دارد چرا برای پنهان کردن ریشه غیر قانونی مال باید مجازات دیگری در نظر گرفته شود.

تعاریف کلی پولشویی

ارائه تعریف دقیق از جرم که در برگیرنده تمام جنبه های آن باشد کاری دشوار است و این دشواری در خصوص جرایمی که پیچیده و سازمان یافته و دارای جنبه های مختلف باشد بیشتر است. لذا تعریفی کامل در خصوص پولشویی ارائه شده با این حال به تعاریفی چند ذیلاً اشاره می گردد.

پولشویی یک فرآیند سه مرحله ای است:

مرحله نخست مستلزم قطع هر گونه ارتباط مستقیم بین پول و جرم منشأ، مرحله دوم مخفی کردن رد پول برای جلوگیری از تعقیب آن و مرحله سوم بازگرداندن مجدد پول به مجرم به صورتی که نحوه اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد، است. بعبارتی دیگر می توان اکتساب و محل جغرافیایی آن قابل ردیابی نباشد، است.

پیامدهای پول شویی

هم پیوندی نزدیک و آشکار پدیده پولشویی با فعالیت های مجرمانه یا غیر قانونی، و نقش اساسی آن در ترغیب یا تسهیل فعالیت مجرمانه و فراهم نمودن امکان تداوم یا حتی تقویت جرایم سازمان یافته، ضرورت شناسایی و رویارویی با این پدیده شوم، و عزم بین المللی برای مبارزه با این معضل به ویژه از دهه ۱۹۸۰ به این سو – آشکار می کند.

کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی:‌

بر اساس برآوردهای انجام شده، حجم پولشویی در جهان بین ۲ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است در بعضی از کشورهای در حال رشد، این عواید غیر قانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت شعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت و سیاست گذاری های اقتصادی را کاهش دهد.

اخلال و بی ثباتی در اقتصاد:

اشخاصی که اقدام به پولشویی می کنند، به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیر قانونی خود در فعالیت های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است. بنابراین آنها وجوه خود را به لزوم در فعالیتهای که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند.

پولشویی آثار مخرب دیگری هم دارد:

۱- پولشویی های وارداتی (وجوه نامشروعی) که منشأ جغرافیایی آنها خارج از کشور است و برای فعل و انفعال های پول شویی، وارد کشور می شوند) سبب تغییر در حجم نقدینگی می شود و موجبات انبساط آنرا فراهم می سازد. با توجه به اینکه بسیار بعید است پولشویی در سرمایه گذاری های مولد و تولیدی به کار گرفته شود،‌ از این رو سرعت بالاتر رشد نقدینگی، بستر و ظرفیت لازم برای فشارهای تورمی را به آسانی فراهم می سازد و موجب افزایش نرخ تورم در این گونه کشورها می شود.

پولشویی (ماهیت جهانی)

اکنون در ۱۴۰ کشور قانون مبارزه با پول شویی اجرا می شود وی باید اذعان کرد که علیرغم تمامی تدابیر بازدارنده جلوگیری از فرآیند ر در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت نداشته چنانکه در سال ۱۹۹۵ بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار در امریکا پول شستشو شده و هم اکنون تخمینی زده می شود که سالانه بیش از ۱۵۰۰ میلیارد دلار در جهان پول شویی می شود مقدار پول آلوده ای که در تمامی کشورها در چرخش است به قدری زیاد می باشد که باعث بوجود آمدن اقتصاد دوم زیرزمینی شده است.

اقدامات جهانی انجام شده برای مبارزه با پولشویی

پولشویی از آن دسته جرایمی است که ماهیت جهانی دارد پس طبیعی است که اگر پولشویی آفتی جهانی است مبارزه با آن هم جهانی و نیازمند عزم همه دولتهاست. عزم بین المللی برای مبارزه با پولشویی از دهه ۸۰ میلادی آغاز گردیده است. حجم پیمان نامه ها و کنگره ها و  … نشان از ماهیت جهانی پولشویی دارد.

مراحل فرآیند پولشویی

معرفی جرم پولشویی بدون در نظر گرفتن فرآیند آن کامل نخواهد بود. زیرا عمل پولشویی باید به نحوی انجام شود که با آن، پول کثیف، پاک و پول خاکستری قابل احترام شود. به گفته صاحب نظران به ناچار این امر با توسل به معاملات حقیقی یا صوری برای گمراه نمودن مقامات ذیربط از جمله بازرس ها و ناظران قانونی صورت می گیرد.

روش های پولشویی

در طول سال های اخیر شیوه های عمده ای که بر اساس آنها پولشویی انجام می گیرد به طور روزافزونی مستند سازی شده اند اما پیچیدگی موضوع در حال افزایش بوده و تعداد روشهای مورد استفاده نیز گسترش پیدا کرده که عمدتاً به منظور پیش دستی کردن در مقابل عملیات ضد پول شویی می باشد.

روش های مبارزه با پول شویی در جهان

۱) «گزارش معاملات نقدی کلان: «در این شیوه موسسه های مالی و اعتباری و دفاتر اسناد رسمی، چنانچه بر حسب مورد از معاملاتی که با پول نقد انجام می شوند و مبلغ آن از سقف معینی تجاوز می کنند مطلع شوند، باید مراتب را به مقامات صلاحیتدار اطلاع دهند. در این روش از مجازات های قانونی مترتب با افشای اسرار به سبب جرم نبودن عمل معاف خواهند شد.»

وضعیت مبارزه با تطهیر درآمدهای ناشی از جرم در نظام حقوقی ایران

هر چند نظام کنترل ارز در ایران اعمال و موجب دشواری نقل و انتقال ارز می گردد، لیکن عواملی چون:

۱- جذابیت و مجاورت کشورمان با پاکستان و افغانستان که تولیدکنندگان اصلی مخدر می باشند.

۲- واقع شدن در مسیر ترانزیت و قاچاق مواد مخدر و کالاهای مجاز و غیر مجاز به اروپا.

نتیجه گیری

سوابق تحقیقاتی نشان می دهد در نیمه دوم قرن بیستم، جرایم فردی به سوی جرایم سازمان یافته تغییر جهت داده اند و چون این تغییر جهت، جهان به ویژه جوامع غربی را با خطرات جدیدی مواجه می نمود لذا نگرانی در مورد نبود قوانین موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و شستشوی عایدات حاصل از جرم به ویژه عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان موجب شد که با پدیده پولشویی  به عنوان یک جرم مستقل علاوه بر  جرایم منشأ مبارزه شود.

پولشویی چه اثری بر توسعه اقتصادی کشورها دارد؟

پول شویان همواره در جست و جوی یافتن راه‌ها و جدیدی برای تطهیر منابع مالی خود هستند. مراکز مالی نوپا در اقتصادهای در حال توسعه که معمولاً فاقد نظارت‌های کافی هستند اهداف مناسبی برای ورود پول‌های آلوده به نظر می‌رسند : سخت و گسترده‌ای برای مبارزه با پولشویی تصویب کرده و به مرحله اجرا گذاشته‌اند که اقدامات پول شویانه را با محدودیت‌های زیادی مواجه می‌کند.

پیشنهادات

با توجه به این موارد و جرایم منشأ پولشویی در ایران به وظیفه اصلی قوه مقننه وضع قوانین است.

۱- قوانین مالیاتی باید به گونه ای اصلاح شود که همه افراد ملزم شوند در پایان سال درآمدهای خود و منابع آنها و همچنین هزینه ها را به طور دقیق ذکر نمایند.

۲- قوانین فعلی به گونه ای که برای مبارزه با پولشویی مفید باشد اصلاح شوند.

منابع و مآخذ:‌

۱- موسوی مقدم، محمد ۱۳۸۱ ، تطهیر درآمدهای ناشی از جرم، نشر رضوانی، چاپ اول

۲- باقرزاده، دکتر احد، جرایم اقتصادی و پول شویی، انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد چاپ اول، ۱۳۸۳

۴- نجفی علمی، مرتضی ۱۳۸۲ «ابعاد پول شویی و روشهای مبارزه با آن، دانشگاه علوم انتظامی،‌ فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۲

۵- جعفری حسینعلی، بررسی فقهی و حقوقی پول شویی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده آزاد اسلامی

– نشریه مجلس و پژوهش – شماره ۳۷ ، ص ۲۳ مقاله فرهاد رهبر – غلامرضا زال پور و فضل ا… میرزاوند

– بهروز تصدیقی – پژوهشگر – (مقاله تاریکخانه های اقتصادی) – نشریه مجلس و پژوهش – شماره ۳۷ – ص ۲۲۰

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

 

 

 

نظرات بسته شده است.