فلزکاری – نگاهی اجمالی به سیرهنر فلزکاری از دوران ممکن تا معاصر – پرشین مقاله

فلزکاری

فلزکاری صنایع دستی ایران بخصوص هنر فلزکاری که مورد گفتگوی ماست، تجلیگاه سنن، آداب و رسوم قوم ایرانی است. فلزکاری،  شامل معانی استخراج فلز،  ذوب فلز،  ریخته گری و آهن گری است. هنر فلزکاری که از ادوار کهن به علت وجود کانهای بسیار غنی وپربار فلز، در ایران زمین پیوسته با زندگی مردم ایران شریک و دمساز بوده است. برای مثال ایرانیان به علت سهولت دسترسی به معادن کانهای مسی اوّلین تولید کننده، مصرف کننده و صادر کننده لوازم مسی در دنیای پیش از تاریخ بوده اند.  (احسانی؛ ۱۳۸۲؛ ۵۱)

این تحقیق دانشجویی نگاهی اجمالی به سیرهنر فلزکاری از دوران ممکن تا معاصر مشتمل بر  ۷۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

فصل اول: بررسی پیشینه هنر فلزکاری در ایران…………………………. ۳

مقدمه………………………………………… ۳

فلزکاری دوران کهن……………………………….. ۳

فلزکاری لرستان…………………………………………. ۶

فلز کاری در دوران هخامنشیان…………………………….. ۸

فلزکاری در دوره سلوکیان…………………………….. ۱۴

فلزکاری در دوره اشکانیان…………………………… ۱۵

فلزکاری دوره ساسانی…………………………………….. ۱۶

فلزکاری پس از ظهور اسلام…………………………………….. ۲۵

هنر فلزکاری در دوران سامانیان،  دیالمه و آل بویه………………… ۲۶

هنر فلزکاری در عصر سلجوقی……………………………… ۲۶

هنر فلزکاری دوره مغول………………………………… ۳۰

فلزکاری در دوره تیموری………………………………… ۳۱

هنر فلزکاری در دوره صفویه……………………… ۳۳

فصل دوم………………………………… ۴۰

برخی از عوامل تأثیر گذار بر هنر فلزکاری در گذشته………………………………… ۴۰

از انقلاب صنعتی تا تحولات معاصر……………………… ۴۳

پاره ای از راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع مشکلات صنایع دستی…………………….. ۴۸

تصاویر فصل اول……………………………………. ۵۴

تصاویر فصل دوم…………………………………………………… ۶۸

منابع…………………………… ۷۱

.

مقاله نگاهی اجمالی به سیر هنر فلزکاری از دوران ممکن تا معاصر از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نگاهی اجمالی به سیر هنر فلزکاری از دوران ممکن تا معاصر   را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

صنایع دستی ایران بخصوص هنر فلزکاری که مورد گفتگوی ماست، تجلیگاه سنن، آداب و رسوم قوم ایرانی است.  فلزکاری ،  شامل معانی استخراج فلز،  ذوب فلز،  ریخته گری و آهن گری است. هنر فلزکاری که از ادوار کهن به علت وجود کانهای بسیار غنی وپربار فلز، در ایران زمین پیوسته با زندگی مردم ایران شریک و دمساز بوده است. برای مثال ایرانیان به علت سهولت دسترسی به معادن کانهای مسی اوّلین تولید کننده، مصرف کننده و صادر کننده لوازم مسی در دنیای پیش از تاریخ بوده اند.  (احسانی؛ ۱۳۸۲؛ ۵۱)

فلزکاری در ایران

فلزکاری دوران کهن

استفاده از فلز در خاورمیانه و خاور نزدیک به چندهزارسال می رسد. (لک پور؛ ۱۳۷۵؛ ۷)
هنوزماهیت و نژاد ساکنان پیشین فلات قاره ایران در پردۀ ابهام است ولی ازاکتشافات ومطالعات اخیر چنین برمی آید که این اقوام غارنشین بوده اند و تمدنی خام وابتدایی را داشته اند که مهاجران آریایی به تکامل وتوسعه آن پرداخته اند.

فلزکاری لرستان:

ناحیه ای از ایران که به نام لرستان شناخته می شود، بخشی ازدرّه های فرا دست سلسله جبال زاگرس است که از غرب به عراق، از شرق به بروجرد و نهاوند و از جنوب به خوزستان (ایلام قدیم) و از شمال به کرمانشاه محدود می شود. (صادق بهنام؛ ۱۳۵۰؛ ۲) لرستان محل زندگی بازماندگان نژادهای گوناگون بوده است. از میان این اقوام گوتی ها و لولوبی ها شناخته شده اند، که کوه نشینان «شرقی» بوده اند که در هزاره سوم ق. م در این ناحیه سکونت گزیدند. متون «آکاد»ی از حضور قوم «کاسیت» در آغاز هزاره دوم ق. م نام می برند.

فلزکاری اسلامی

فلزکاری در دوران هخامنشیان

امپراتوری هخامنشیان توسط سلسله پادشاهان هخامنشی ایران که سرزمین اصلی شان ایالات پارس،  واقع در جنوب غربی ایران است،  بنیان گذاری گردید.  وسعت امپراتوری هخامنشی از جنوب غربی اروپا و مصر تا آسیای مرکزی گسترش یافته بود.  اشیائی که در زیر مورد بررسی قرار می گیرند به دو روش قالب گیری و چکش کاری ساخته شده اند.  (لک پور؛ ۱۳۷۵؛ ۹)

جام هایی به شکل سرجانوران معروف به جام های شاخ دار

قدمت این نوع جام ها بین ۱۰۰۰ تا ۸۰۰ ق. م است و به شکل شاخ های تو خالی گوزن ساخته می شدند.  این سبک یادگاری از دوران بربریت است و آریایی ها به سرزمین ایران آوردند.  آنها براین باور بودند که با نوشیدن از ظروفی به شکل جانوران نیرومند،  نیروی جانور به انسان منتقل می شود.
انتهای این ظروف که ساغر نام دارند،
  به کله جانورانی مانند شیر،  ببر،  گوزن،  اسب،  گاو نر و قوچ ختم می شود.  (احسانی؛ ۱۳۸۲؛ ۶۶)(تصویر ۱-۳-۳)

فلزکاری دوره صفویه

فلزکاری در دوره سلوکیان:

تمدن یونان و سبک هلنیسم در ایران آن زمان که در میان طبقات بالا و متوسط به تدریج نفوذ کرد.  اسکندر در اوان تسلط خود بر ایران،  همچنین جانشینان سلوکی او که یونانی بودند،  سعی داشتند،  این نو آوری بدون فشاری به مردم ایران،  جایگزین کهنه پرستی شود،  چون یونانی ها از نظر تمدن و هنرصنعت،  خود را از ممالک مغلوب برتر و بالاتر می شناختند،  در این زمان دیگر به گرایش مردم به فرهنگ و هنر هلنی کوشش زیادی نمی نمودند.  بلکه مردم خود مایل به آموختن فرهنگ و هنر هلنی شده بودند.

فلزکاری در دوره اشکانیان

از حدود ۲۵۰ ق. م اشکانیان- یا پارتیان که قومی ساکن استپ های واقع در فاصله دریای خزرو دریاچه آرال بودند،  به حالت چادرنشینی زندگی می کردند،  قوت گرفتند و بر ایالاتی از شمال و مشرق ایران دست یافتند،  و به قصد برانداختن دولت سلوکی رو به مرکز و مغرب ایران گذاردند،  و سرانجام با پس راندن سلوکیان به سوی بین النهرین و سوریه، و تصرف تمامی خاک ایران،  پادشاهی بزرگ اشکانی را در حدود ۱۶۰ ق. م و به فرماندهی مهرداد اول تأسیس کردند.  (مرزبان؛۱۳۸۰؛۳۴)

فلزکاری دوره ساسانی

در سال ۲۲۴ ب. م اردشیر بابکان از خطه فارس برخاست و بر اردوان پنجم پادشاه اشکانی غلبه یافت و پادشاهی ساسانی را که متکی بر دین و آیین و فرهنگ ایرانی بود بنیان گذارد،  که تا سال ۶۴۲ ب. م با قدرت تام بر منطقه پهناوری از سوریه تا شمال غربی هند فرمانروایی کرد،  در حالی که نفوذ هنری و فرهنگیش تا فواصلی دور فرا سوی مرزهای کشوریش گسترش یافت،  چنانکه اثر نقش ونگارهای ساسانی بر هنر آسیای مرکزی و چین و بیزانس و حتی فرانسه باقی ماند.

از انقلاب صنعتی تا تحولات معاصر:

در گذشته (قبل از انقلاب صنعتی) قدرت و حیثیت هر دولتی در گرو توده های مسکوکاتی بود که در گرو داشت.  اما امروزه ثروت هر مملکتی عبارتست از مجموعه تاسیسات صنعتی و کارخانه ها و سدها و منابع معدنی آن کشور. فلزکاری

برای وضوح هر چه بیشتر انقلاب صنعتی بر تولید صنایع دستی،  انقلاب صنعتی در انگلستان را مثال می زنیم.  هنگامی که انگلستان برای اولین بار شروع به صادر کردن پارچه های خود کرد با مشکلی روبه رو شد و آن اینکه می بایست با کشور هند که آن نیز از صادر کنندگان پارچه های پنبه بود رقابت می نمود.

 پاره ای از راهکارهای پیشنهادی در جهت رفع مشکلات صنایع دستی:

فلزکاری مقوله صنایع دستی به علت وسعت موضوع و پیچیدگی های خاص خود دارای سختی ها و مشکلات مخصوص به خود است.  قاعدتاً برای رفع این معضلات نیازمند تحقیق و بررسی و کنار هم قرار گرفتن بسیاری از نظرات و عقاید می باشد.  اما اگر این رساله دستاوردی قابل توجه نداشته باشد،  همین بس که با طرح و ایجاد مسئله ای در خور تلاش ها و پیگیری ها جهت سامان بخشیدن به این هنر مادری نتیجه بخش تر گردد. فلزکاری

منابع:

۱. احسانی؛ محمد تقی؛ هفت هزار سال هنر فلزکاری در ایران؛ انتشارات علمی و فرهنگی؛ تهران؛ ۱۳۸۲
۲. اسکارچیا جیان؛ روبرتو؛ هنر صفوی،  زند و قاجار؛ ترجمه یعقوب آژند؛ مولی؛ تهران؛ ۱۳۷۶
۳. آلن؛ جیمز؛ هنر فولاد سازی در ایران؛ ترجمه پرویز تناولی؛ یساولی؛ تهران؛ ۱۳۸۱
۴. پاکباز؛ روئین؛ دائره المعارف هنر؛ فرهنگ معاصر؛ تهران؛ ۱۳۷۸

.

 

 

نظرات بسته شده است.