معنای حق – شناسایی معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات – پرشین مقاله

معنای حق

معنای حق با توجه به اینکه فطرت انسان فطرتی است حق خواه و حق پسند، پس از مشخص شدن حق برای فرد، فطرت و عقل سلیم، حکم به پیروی از آن می کند اما این مساله ما را با این سوال مواجه می کند که چرا در طول تاریخ همواره افراد در مواجه با حق به دو دسته تقسیم می شوند عده ای در برابر آن سرتسلیم فرود آورده و می پذیرند وعده ای آن را نمی پذیرند و گاهی موضع گیری نیز می نمایند.

این تحقیق دانشجویی شناسایی معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات مشتمل بر۱۱۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

 فهرست مطالب

فصل اول. ۱

کلیات پژوهش…. ۱

۱-۱- بیان مسئله. ۲

۱-۲- سوالات تحقیق.. ۲

۱-۳- هدف تحقیق.. ۳

۱-۴- فرضیات تحقیق.. ۳

۱-۵- روش تحقیق.. ۳

۱-۶- ارکان تحقیق.. ۴

۱-۷- مشکلات تحقیق.. ۴

۱-۸- تعریف واژه ۵

فصل دوم. ۶

بررسی واژه حق.. ۶

بررسی واژه حق و مشتقات و مترادفات آن در لغت… ۷

ویژگیهای حق از نظر قرآن کریم. ۱۱

حق در روایات… ۱۶

رابطه میان انسان و حق.. ۱۷

فصل سوم. ۱۹

زمینه ها و عوامل درونی در پذیرش یا انکار حق.. ۱۹

تفکر. ۲۰

اراده انسان. ۲۱

۳-ایمان. ۲۲

۴- تقوا ۲۳

۵- جهل.. ۲۴

هواپرستی.. ۲۶

تعصب و لجاجت : ۲۸

تکبر و خودبرتربینی.. ۳۰

گناهکاری : ۳۲

تسویل نفس…. ۳۳

تقلید کورکورانه : ۳۴

پیروی از ظن وگمان. ۳۷

اکثریت و پیروی از آنها ۳۸

توجیهات و بهانه تراشیها ۳۹

فصل چهارم. ۴۳

زمینه ها و عوامل بیرونی در پذیرش یا انکار حق.. ۴۳

۱-۱ نسبت بین انسان و شیطان. ۴۴

۱-۲ شیطان چه کسانی را از حق منحرف می کند؟. ۴۵

۱-۳ جلوه گیریهای شیطان در انحراف از حق در آیات قرآن : ۴۵

۱-۴ ابلیس و لشگریانش : ۴۷

۵-۱طریقه اغواء شیطان. ۴۸

۱-۵-۱ تزیین اعمال. ۴۸

۱-۵-۲ راه نفوذ از طریق فکر واندیشه. ۴۹

۴-۱- محیط خانواده ۵۴

۴-۲- محیط رفاقت و معاشرت… ۵۵

۴-۳- محیط اجتماع. ۵۷

۷-۲- فقر و تهیدستی.. ۶۶

تبلیغات گمراه کننده ۶۸

تحریف حق : ۶۹

کتمان حق.. ۷۰

آمیخته کردن حق با باطل.. ۷۱

تحریف مفاهیم و خطر آن. ۷۲

بد فهمیدن حق ونفهمیدن آن. ۷۴

خطرنارسایی مفاهیم مرتبط با حق و حقیقت… ۷۵

اکراه و اجبار. ۷۶

۱۶- رهبران جامعه. ۷۸

۱۷- جهاد. ۸۱

۱۸- وراثت… ۸۳

فصل پنجم. ۸۹

هدایت کنندگان به سوی حق و اهمیت آنها در پذیرش یا  انکار حق.. ۸۹

هادیان حق و اهمیت آنها در پذیرش یا انکار حق.. ۹۰

بصیرت و آگاهی: ۹۰

قصد قربت: ۹۱

نرمخویی و مدارا ۹۱

سعه صدر و روحیه قوی.. ۹۲

توجه به همه جوانب… ۹۲

توجه دادن به کرامت و  ارزش انسان: ۹۳

حکمت موعظه ، جدال نیکو. ۹۵

۳-ایجاد محبت… ۹۶

۴-وعده و وعید. ۹۸

۵- تدریج.. ۹۹

تکرار و تلقین.. ۱۰۰

توجه به ظرفیت افراد. ۱۰۲

۸- تحریک عواطف بشری.. ۱۰۴

۹- تنبیه. ۱۰۵

فصل ششم. ۱۰۷

نتیجه گیری.. ۱۰۷

۱- نتیجه گیری: ۱۰۸

کتابنامه. ۱۱۰

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

مقاله شناسایی معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله شناسایی معنای حق و مصادیق آن در قرآن و روایات را در زیر می توانید ببینید.

بررسی واژه حق و مشتقات و مترادفات آن در لغت

معنای حق ،راغب گوید : اصل حق به معنی مطابقت و موافقت است و در مجمع ذیل آیه ۷ از سوره انفال گوید : حق آنست که شی در موقع خود واقع شود »در المعجم آمده : «حق در لغت به معنی صحیح شده ثابت شد و صدق آن به ثبوت رسیده آمده است چنانچه فعل تحقق از همین ماده به معنی واقع شد و به وقع پیوست به کار می رود.»

مصادیق حق در قرآن کریم

خداوند حق است :

«فتعلی الله الملک الحق لااله الاهورب العرش الکریم »

پس (بدانید که ) خدای پادشاهی برحق است … .

«ان الله هو الحق المبین»

همانا خداست حق روشن و آشکار

دین حق است :

«هوالذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق»

آیا ندانستی که رسولش را به هدایت و ابلاغ دین حق فرستاد.

قرآن وسایر کتب آسمانی حق اند

«واذا قیل لهم امنوا بما انزل الله قالوا انومن بما انزل علینا و یکفرون بما و رائهم و هوالحق مصدقا لامعهم …»چون به یهود گویند که به قرآن که خدا فرستاده ایمان آورید، پاسخ دهند که تنها بر تورات که بر ما نازل شده ایمان آوریم و به غیر قرآن کافر شوند، در حالی که قرآن کتاب حق است و کتاب آنها راتصدیق می کند. معنای حق

ویژگیهای حق از نظر قرآن کریم

با توجه به آیه ۱۷ سوره رعد که می فرماید :«انزل من السماء فسالت اودیه بقدرها فاحتمل السبل زبدا رابیا و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیه او متاع زبد مثله کذلک یضرب الله حق و الباطل فاما الزبد فیذهب جفا واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذلک یضرب الله الامثال.»خدا از آسمان آبی نازل کرد که در هر رودی به قدر وسعت و ظرفیتش سیل آب جاری شد و بر روی سیل کفی برآمد چنانچه فلزاتی را نیز برای تجمل وزینت «مانند طلا ونقره» یا برای اثاث و ظروف «مانند آهن ومس» در آتش ذوب کنند مثل آب کفی برآورد خدا به مثل این «آب وفلزات و کف برروی آنها» برای معنای حق و باطل مثل می زند که «باطل»  چون کف بزودی نابود می شود و اما آن آب و فلز که به مردم خیر می رساند در زمین مدتی باقی می ماند خدا مثل آنها را برای فهم بدین روشنی بیان می کند.

حق در اصطلاح

حق در روایات

معنای حق  ، در بسیاری از روایات وارده وجود بزرگوار اهل بیت در طی و طول کلمه «حق» متجلی است « وبا شناخت از مکتب اهل بیت نسبت به تفسیر و تاویل قرآن می توان گفت: در غالب آیات قرآن که کلمه «حق» آمده است ،با قرائن ،حقانیت ائمه هدی (ع) و یا انبیاء دو رسل که شاگردان ائمه هدی هستند به چشم می خورد» در وصایای امیرالمومنین (ع) به کمیل آمده است :«یا کمیل، نحن و الله الحق الذی قال الله عزوجل : «و لواتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض ومن فیهن … »

رابطه میان انسان و حق

آیا میان انسان و حق سازگاری طبیعی وجود دارد؟ آیات فطرت وخمیرمایه انسان فطرتی است حق پسند ؟ این مسئله از نظر مکتبها و ادیان گوناگون یک مساله تاریخی ریشه دار است که خیلی درباره آن بحث شده است. « یک نظر این است که انسان موجودی است شرور و بدخواه وظالم که جز قتل و غارت و دزدی و حیله و دروغ از او سر نمی زند، درون انسان، انسان رابه بدی می کشاند و که بسیاری از فیلسوفان ماتریالیست دنیای قدیم و شمار کمتری از ماتریالیستهای دنیای جدید چنین نظریه ای داشته اند. معنای حق

معنای حق در قرآن

تفکر

عقل والاترین گوهر وجود آدمی و منشا صلاح و سامان وخیر و خوبی است، چنانکه امیرالمومین علیه السلام می فرمایند.«خیرالمواهب العقل»بهترین موهبتها عقل است.عقل برترین موهبتها و برحسب ذات مایل به خیرات و کمالات و خواستار عدل و احسان است . این عقل ملاک تکلیف و ثواب و عقاب است و بدان حق از باطل و خیر از شر و راه از بیراهه تمیزداده می شود ؛ و به وسیله آن زشت و زیبا و کمال و پستی و راستی و نادرستی تشخیص داده می شود.امام علی (ع) می فرمایند :«من عقل فهم»هر که تعقل نماید می فهمد .

اراده انسان

معنای حق ، در میان عوامل موثر در پذیرفتن حق و حرکت به سمت کمال ، اراده انسان مهمترین نقش را به نحو اقتضا در تربیت دارد، به گونه ای که سعادت و شقاوت آدمی به دست خودش است، خدای رحمان راه سعادت را به انسان نشان داده و او در پیمودن آن آزاد است تا خود راه را انتخاب نماید و در این راه اکراه و اجباری ندارد .«انسان به دست خود سعادت و شقاوت خود را تصویر می کند و در این باره لازم است سعادت و شقاوت را به درستی شناسد وخود ، خویش را بیافریند»

معنای حق در لغت

شیطان چه کسانی را از حق منحرف می کند؟

از دیدگاه قرآن شیطان فقط کسانی را می تواند اغوا کند که ایمان کامل ندارند. یعنی شیطان فقط برانسان غیرمخلص تسلط دارد و در جان آنها نفوذ می کند، ولی در دل و جان او مخلص نمی تواند نفوذ پیدا کند چرا که روح این محکم ونفوذناپذیر است.از دیدگاه قرآن همه دچار وسوسه شیطان می شوند «لاغویتنهم اجمعین» ، حتی افراد مومن نیز دچار وسوسه می شوند ولی افراد مومن به وسیله ایمان خود و یاد خدا از وسوسه های شیطان ایمن بمانند.«ان الذین اتّقوا اذامسّهم طائف من الشیطان تذکروا فاذاهم مبصرون»همانا خویشتنداران هنگامی که گرفتار وسوسه های شیطان شوند به یاد خدا می افتند و در پرتو یاد خدا بینا می گردند.

جلوه گیریهای شیطان در انحراف از حق در آیات قرآن

۱- دشمنی با انسان:«انه لکم عدومبین»وعده های دروغین و دلبرا«یعدهم و یمنیهم و مایعدهم الشیطان الاغرورا»ایجاد ترس در اولیاء خدا«یخوف اولیاءه…»ایجاد دشمنی و کینه میان مردم به وسیله باده وقمار«انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاءفی الخمر و المیسر»تحریک به بدی و زشتی«یامرکم بالفحشاءتحریک به تبذیر و اسراف«ان المندرین کانوا اخوان الشیاطین

محیط خانواده

محیط خانواده نخستین محیط تربیتی است که انسان را تحت تاثیر خود قرار می دهد و به ساماندهی شاکله تربیتی انسان می پردازد . این محیط به دلیل مناسبات و روابط عاطفی و الگودهی ، پایدارترین تاثیرات عاطفی، روحی، اخلاقی ورفتاری را در ساختار تربیتی انسان فراهم می کند بنابراین نقش خانواده در تربیت فرد و زمینه سازی در پذیرش حق یا انکار آن نقش اساسی دارد.امیرالمومنین علی (ع) در عهدنامه مالک اشتر به وی سفارش می کند که به شخصیت خانوادگی مدیران ارشد خود نیز توجه نماید.«ثم الصق بذوی المرودات و الاحساب و اهل البیوتات الصالحه و السوابق الحسنه»پس از آنان کسانی را بگمار که صاحب مرد کند و گوهری نیک دارند و از خاندانی پارسایند و از سابقتی نیکو برخوردارند.

 محیط اجتماع

بدون تردید یکی از زمینه مهم در پذیرش وانکار حق محیط جامعه است، انسان در تعامل با جامعه و روابط و مناسبات اجتماعی رشد می کند و به شدت تاثیر می پذیرد، به گونه ای که میان فرد و اجتماع رابطه ای حقیقی برقرار است و به همان نسبت که افراد از نظر خواص و آثار وجودی، خود هویتی مستقل را تشکیل می دهد و یک موجودیت اجتماعی پدید می آید که این موجودیت اجتماعی به نحو اقتضاء افراد راتحت تاثیر وتربیت خویش قرار می دهد»

تحریف حق

جبارانی که می خواستند خود و حکومت خود را بر مردم تحمیل کنند به انواع وسائل تبلیغاتی برای شتشوی مغزی مردم دست می زدند از تحریف تاریخ و اشعار شعرای ثناخوان و مدح ومراکز مورد تقدیس و احترام مردم و ساختن افسانه های دروغین و کرامتها و ارزشهای غیرواقعی واز هر وسیله ای دیگر برای نیل به مقصد خود بهره گیری می کردند.در بعضی تواریخ معروف اسلامی آمده است که اطاعت مردم شام ازمعاویه به آن حد رسیده بود که وقتی می خواست به سوی صفین حرکت کند به خاطر تنگی وقت! نماز جمعه را برای مردم روز چهارشنبه! اقامه کرد (و مردم نیز شرکت کردند) متن عبارت مسعودی در «مروج الذهب» چنین است:

کتمان حق

کتمان حق، کتمان علم و کتمان هرگونه ارزشی ، یکی دیگر از عوامل بیرونی زمینه ساز انکار حق و پذیرش باطل است لذا قرآن کریم می فرماید:« ان الذین یکتمون ماانزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا اولئک یاکلون فی بطونهم الاالنار»همانا کسانی که آنچه را که در کتاب نازل شده است کتمان می کنند و به بهای اندکی می فروشند آنها جز آتش چیزی نمی خورند.رسول اکرم (ص) می فرمایند:« من سئل عن علم یعلمه فکتم لجم یوم القیامه بلجام من نار»

آمیخته کردن حق با باطل

از روشهای تبلیغی گمراه کننده که بسیار خطرناک می باشد آمیخته کردن حق با باطل است زیرا در این حال مبلغین گمراه کننده با پوششی ازحق ظاهر شده در حالی که در زیر پوشش چیزی غیراز باطل نیست و به اصطلاح گرگی در لباس میش هستند و در این حال تشخیص باطل بودن آنها کار هر کسی نیست.قرآن کریم می فرماید :« و لاتلبسوا الحق بالباطل … » حق را با باطل آمیخته نکنیدامام علی (ع) در گفتاری می فرمایند :«فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین و لوان الحق خلص من لبس الباطل، انقطعت عنه السن المعاندین ولکن یوخذ من هذا ضغث، من هذا ضغث فیمزجان ! فهنالک یستولی الشیطان علی اولیاء و ینجو»

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته دینی مقالات رشته معارف

.

نظرات بسته شده است.