زناشویی – بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران – پرشین مقاله

زناشویی

زناشویی پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت  زناشویی  زنان متاهل شهر تهران است. به این منظور تعداد ۵۰ نفر از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ و پرسشنامه سبکهای دلبستگی با….. استفاده شد.پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی بود و به منظور تجزیه و تحلیل داده های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد.

این تحقیق دانشجویی بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران مشتمل بر  ۱۰۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

زناشویی

فهرست مطالب

چکیده ۲

فصل اول. ۳

کلیات پژوهش… ۳

مقدمه. ۴

بیان مساله. ۸

اهمیت و ضرورت پژوهش… ۹

هدف پژوهش… ۱۰

فرضیه های پژوهش… ۱۰

متغیرهای پژوهش… ۱۱

تعاریف نظری اصطلاحات.. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

ادبیات و پیشینه پژوهش… ۱۳

تعاریف ازدواج. ۱۴

عوامل فروپاشی ازدواج. ۱۴

انگیزه های ازدواج: ۱۵

انواع ازدواج. ۱۷

عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج. ۱۹

اسلام و اهمیت ازدواج. ۲۱

عوامل تاثیرگذار بررضایت از زندگی.. ۲۲

انتخاب همسر. ۲۷

تئوری تصور از همسر مطلوب.. ۲۸

ارزشهای فرهنگی به عنوان منبع تشکیل ذهنی از همسر ایده آل. ۲۹

تفاهم زناشویی.. ۳۲

رضایتمندی اسنادهای رفتارهای مطلوب و نامطلوب.. ۳۳

آموختن گوش کردن. ۴۰

بیان صریح احساسات خود. ۴۰

پنج قاعده برای ایجاد ارتباطی سازنده ۴۱

مذاکره و توافق. ۴۳

خوشبین بودن در قضاوت نسبت به دیگران (ارفاق کردن) ۴۵

سرزنش و تفکر منفی.. ۴۶

رضایتمندی از زندگی زناشویی و بررسی آن در مراحل مختلف زندگی: ۴۷

بررسی مراحل مختلف زندگی خانواده : ۴۸

استرسهای خانواده و تغییرات: ۵۶

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی.. ۵۸

دلبستگی.. ۶۶

ویژگی دلبستگی.. ۶۷

ویژگی دلبستگی ایمن. ۶۷

ویژگی دلبستگی اجتنابی.. ۶۸

ویژگی دلبستگی ترسان. ۶۸

الگوهای دلبستگی در بزرگسالان و زوجین. ۶۹

افراد ترسان. ۷۰

افراد اجتنابی.. ۷۰

سبکهای دلبستگی در بزرگسالی.. ۷۰

تحقیقات و پژوهش های داخلی.. ۷۳

تحقیقات و پژوهش های خارجی.. ۷۹

فصل سوم. ۸۶

روش پژوهش… ۸۶

جامعه آماری.. ۸۷

نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۷

طرح پژوهش… ۸۷

ابزار پژوهش… ۸۸

شیوه اجرا : ۸۹

روش آماری.. ۹۰

فصل چهارم. ۹۱

تجزیه و تحلیل آماری داده ها ۹۱

فصل پنجم. ۹۶

بحث و تفسیر. ۹۶

خلاصه پژوهش… ۹۷

بحث و تفسیر. ۹۹

محدودیت ها و مشکلات.. ۱۰۱

پیشنهادها ۱۰۱

منابع فارسی : ۱۰۲

منابع انگلیسی : ۱۰۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران ازسایت

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی تاثیر سبکهای دلبستگی بر رضایت زناشویی زنان متاهل شهر تهران را در زیر می توانید ببینید.

تعاریف ازدواج

زناشویی ، انعقاد قرارداد اجتماعی است که مشروعیت روابط جسمانی را موجب می گردد به بیان دیگر در راه تحقق امر ازدواج باید شاهد تصویب جامعه نیز باسیم (ساروخانی، ۱۳۷۰).زناشویی پیوندی اخلاقی و بخودی خود غایتی مطلق است (هگل ، ترجمه امینی).به طور کلی ازدواج به منظور تعهدات اخلاقی طرفین در جهت ساختن یک خانواده منسجم و تربیت فرزندان می باشد.

عوامل فروپاشی ازدواج

  1. اختلاف تحصیلات (آریانپور، ۱۳۷۵)
  2. عدم شناخت نسبت به یکدیگر
  3. وجود اعتیاد یکی از طرفین
  4. اختلال رفتاری و یا بیماری های روانی
  5. دخالت رفتاری و یا بیماری های روانی
  6. نداشتن فرزند یا نازائی

رابطه زناشویی چیست

انگیزه های ازدواج

زناشویی ، انگیزه های ازدواج متعدد و متنوع هستند که عبارتند از : تعهد، ارتباط خصوصی، همراهی و مشارکت عشق، شادی، سکس مشروع و بچه دار شدن.تعهد : مردم احساس می کنند که یک نفر خودش را به آنان اهدا می کند بدون آنکه قصد تلافی داشته باشد ازدواج نمونه کامل این وقف شدن است. جشن غروسی نمونه کامل برای بیان تعهد است.

ازدواج سنتی

نوعی از ازدواج است که اکثراً این نوع را انتخاب می کنند و از گذشته تاکنون ادامه دارد. در این نوع شیوه ازدواج به طور کلی تصمیم گیرنده خود فرو نمی باشد. به بیان دیگر طرفین مورد نظر هیچ دخالتی در تعیین همدیگر ندارند و بزرگان و یا عوامل خارجی، عامل پیوند طرفین می باشند.در این نوع ازدواج پسر یا دختر برحسب اتفاق با یکدیگر ازدواج می نمایند بدون آنکه شناخت زیادی نسبت به یکدیگر داشته باشند. زناشویی

ازدواج های غیرسنتی

ازدواج های غیرسنتی را می توان محصول پیشرفت جامعه و تکنولوژی و صنایع و هم چنین فرهنگ مردم دانست که نوع ازدواج نیز برای وفق دادن خود با شرایط حاضر تغییر نموده است و به شکل ازدواج های غیرسنتی درآمده است.

عوامل تعیین کننده سازگاری در ازدواج

در مورد زن و شوهران جوان زندگی با یکدیگر با هیجان و شور و شوق زیاد، همراه است. یعنی آنچه می تواند آنان را به هم پیوند دهد، شور و هیجان وافر است.برخی از ایشان درمی یابند که تصوراتشان چیزی برخیال و تفکر غلط نبوده و اکثرا رویاهای ایده آلیسم جایگزین واقعیت گردیده است.زوجین در روابط خود می توانند توانائی ها ونقطه نظراتشان را با هم تقسیم نمایند. زناشویی

اسلام و اهمیت ازدواج

دین اسلام برای ازدواج و تشکیل خانواده ارزش بسیار قائل گردیده است. آیات بی شمار در خصوص ازدواج و خانواده نشانگر این اهمیت است (سوره بقره، نساء، انفال، نور، فرقان، احزاب، طلاق و …)براساس دین اسلام آفرینش زن و مرد از یک خمیرمایه است و آیات و نشان می دهد که در بین آنها همبستگی و پیوندی خونی و تاریخی وجود دارد و در سایه ازدواج این همبستگی به صورت میثاقی محکم در می آید

رابطه زناشویی

ارتباطات اعضای خانواده

روابط میان اعضای خانواده به عنوان یک عامل تعیین کننده بر رضایت از زندگی خانوادگی و  زناشویی  تاثیر می گذارد و به همین دلیل انتظار می رود که بر سلامت روانی آنها نیز موثر باشد.ارتباطات و پیام های اعضای خانواده نقش مهمی در کارایی و سلامت روانی آنها دارد. ارتباطات در خانواده شامل پیام های کلامی و غیرکلامی، آشکار و پنهان، صریح و استعاری می شود که گاهی توسط اعضای خانواده و همسر به خوبی دریافت نمی شود، در این صورت این پیام ها به صورت انتظارات ساختگی نمایان می شود.

بررسی علل نارضایتی از زندگی زناشویی

بررسی‌های بسیار توجه خود را به پیش‌بینی رضایتمندی از زندگی  زناشویی  معطوف داشته و کوشیده‌اند علم را به خدمت حفظ ثبات خانوادگی درآورند. حال اگر بتوانیم عواملی را که موجب موفقیت یا عدم موفقیت زنان و شوهران می‌شود، معین کنیم، چرا نباید افراد ذینفع را از مانع آگاهی قبلی برخوردار کنیم؟ (سگالن، ترجمه الیاسی، ۱۳۷۰)

زناشویی آموزش

خانواده و دوستان 

ارتباط با دوستان و فامیل و روابطی که یا اقوام وجود دارد از عواملی است که می‌تواند بر روابط زناشویی و میزان رضایتمندی همسران مؤثر باشد. وابستگی عاطفی زن و شوهر به خانواده‌هایشان در بسیاری از موارد می‌تواند بر روابط زناشویی تأثیر سوء بگذارد. اقوام نیز گاهی مسائلی را برای فرزندان متأهل خود ایجاد می‌کنند که با دخالت در زندگی آنها، مشکلاتی بوجود می‌آورند

تحقیقات و پژوهش های داخلی

گودرزی (۱۳۷۸) تحقیقی را با عنوان بررسی رابطه رضایت از زناشویی با منبع کنترل در کادر درمانی بیمارستانهای تابع دانشگاه علوم پزشکی تهران، به انجام رسانده است هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه مولفه‌های رضایت از زناشویی (رضایت از دیدگاه همسر ، درک و تفاهم و رضایت جنسی) با منبع کنترل افراد (شامل گرایش‌های سه‌گانه درونی (I)، اعتقاد به قدرتمند بودن دیگران (P) ، و شانس (C) و تعیین سهم هر یک از این متغیرها (منبع کنترل) در پیش‌بینی رضایت از زناشویی در هر سه مولفه بوده است. جامعه پژوهش شامل که در درمانگران دانشگاه علوم پزشکی تهران بود. حجم نمونه پژوهش ۹۳ زن و مرد بوده است.

زندگی

رضایت فرد از رابطه بستگی به کیفیت رابطه دارد و مبنی بر دو عامل ادراک فرد از نتایج رابطه و سطح مقایسه کلی وی بستگی دارد. اگر رابطه‌ای مطلوب بوده و با امیدها و انتظارات ما هماهنگ باشدن در نتیجه رابطه‌ای رضایتبخش است. ادراک فرد از مطلوبیت یک رابطه رضایتمندی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به طور کلی ممکن است رابطه مافعی برای فرد داشته باشد ولی او رابطه را رضایتبخش نداند(سیندز، ۱۹۸۸).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.