مشکلات مدیریت – بررسی و شناخت مشکلات اساسی، مدیریتی واداری در آموزش و پرورش – پرشین مقاله

مشکلات مدیریت

مشکلات مدیریت یکی ازعوامل اصلی رشد و توسعه جوامع ، آموزش و پرورش است و در هر سازمانی مدیریت نقش حیاتی دارد ، در آموزش و پرورش این نقش اساسی تر و حایز اهمیت بیشتری است ، مدیر باید همیشه به فکر بهبود و اصلاح ساختار سازمانی باشد تا آن را کارا و اثر بخش نگهدارد و در افراد ایجاد انگیزه نماید و نیازهای مادی و معنوی آنها را برآورده سازد.

چکیده:

سازمان زمانی موفق است که بتواند به اهداف از پیش تعیین شده اش برسد و رضایت افراد را جلب کند و آنها را به فعالیت وادارد تا عملکرد و بهره وری سازمان بالا برود . و در این مسیر ، مدیران نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند دانشمندان مدیریت ضمن تاکید بر نقش مدیران در دست یابی به اهداف ، معتقدند مدیرانی موفق خواهند بود که در محیط های سازمانی خود به تناسب شرایط مدیریت کنند.

این تحقیق دانشجویی  بررسی و شناخت مشکلات اساسی، مدیریتی واداری در آموزش و پرورش مشتمل بر ۲۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مشکلات مدیریت

فهرست مطالب

چکیده: ۲

۱-مقدمه: ۳

۲-بیان مساله : ۵

۳-اهمیت و ضرورت انجام طرح : ۶

۴-اهداف طرح : ۷

۵-تعریف عملیاتی مفاهیم : ۸

۶-مباحث نظری و پیشینه پژوهش: ۱۰

۷-بررسی آماری: ۱۱

۸-بررسی فرضیه ها : ۱۲

نتیجه گیری : ۲۵

منابع و ماخذ: ۲۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله بررسی و شناخت مشکلات اساسی، مدیریتی واداری در آموزش و پرورش از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و شناخت مشکلات اساسی، مدیریتی واداری در آموزش و پرورش را در زیر می توانید ببینید.

چکیده:

 مشکلات مدیریت سازمان زمانی موفق است که بتواند به اهداف از پیش تعیین شده اش برسد و رضایت افراد را جلب کند و آنها را به فعالیت وادارد تا عملکرد و بهره وری سازمان بالا برود . و در این مسیر ، مدیران نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند دانشمندان مدیریت ضمن تاکید بر نقش مدیران در دست یابی به اهداف ، معتقدند مدیرانی موفق خواهند بود

مشکلات منابع انسانی

مقدمه:

یکی ازعوامل اصلی رشد و توسعه جوامع ، آموزش و پرورش است و در هر سازمانی مدیریت نقش حیاتی دارد ، در آموزش و پرورش این نقش اساسی تر و حایز اهمیت بیشتری است ، مدیر باید همیشه به فکر بهبود و اصلاح ساختار سازمانی باشد تا آن را کارا و اثر بخش نگهدارد و در افراد ایجاد انگیزه نماید و نیازهای مادی و معنوی آنها را برآورده سازد.

مشکلات مدیریتی در سازمان

بیان مساله :

 مشکلات مدیریت امروزه مطالعات نشان داده اند که یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه جوامع ، آموزش و پرورش است ، یعنی آموزش و پرورشی که دارای اهداف مناسب باشد و بتواند به اهداف خود دست یابد . برای تحقق یافتن اهداف ، آموزش و پرورش باید در این جهت حرکت نماید و در این مسیر ، مدیران نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند .. (عباس زاده، ۱۳۶۸).

اهمیت و ضرورت انجام طرح :

مشکلات مدیریت امروزه آموزش و پرورش سهم قابل توجهی از بودجه هر کشور را به خود اختصاص می دهد و با توجه به اهمیت و نقش آن به خصوص در ابعاد اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی جامعه ، ضروری است در جهت بهبود کیفیت آموزش وپرورش ، فعالیتهای اساسی صورت گیرد و از به هدر رفتن سرمایه های انسانی و مادی جلو گیری شود .

مشکلات حوزه منابع انسانی

تعریف عملیاتی مفاهیم :

سازمان آموزش و پرورش : مجموعه ( مدیران ،کارمندان ،دبیران ،دانش آموزان و اولیاء) که برای امر آموزش و پرورش گردهم آمدند .ساختار سازمانی : ساختار یک سازمان سیستمی است متشکل از سه جز وظیفه، گزارش دهی و اختیار که در قالب آن امور سازمان انجام می گیرد . منظور از ساختار سازمان تنظیم و هماهنگ کردن اقدامهای کارکنانی است که برای هدفهای سازمان فعالیت می کنند . مشکلات مدیریت

مباحث نظری و پیشینه پژوهش:

 مشکلات مدیریت همانطوری که گفته شد یکی از مهمترین عوامل ثبات در مدیریت، ساختار مناسب و تشکیلات متناسب با اهداف مورد نظر است . در مورد سازمانها نیز اگر چه هیچ سازمانی به طور کلی ماشینی ( بوروکراتیک ) نبوده و هیچ سازمانی هم کاملاً ارگانیکی ( حرفه‌ای ) نمی‌باشد با این وجود بطور کلی می‌توان گفت در یک سازمان انطباق‌پذیرا(‌ ارگانیک ) تولید کم و هزینه‌های زیاد ، بخش عمده مشکلات را تشکیل می‌دهد مشکلات مدیریت

منابع و ماخذ:

۱-شیخ نظامی،زهرا،۱۳۸۱،بررسی نیازهای خودبالندگی مدیران مدارس ،فصلنامه مدیریت درآموزش و پرورش ،شماره۳۰-۲۹

۲- مشایخی،فریده،۱۳۷۹،دیدگاههای نودربرنامه ریزی آموزشی،تهرام،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

۳-هوی،وین ک،میکسل،۱۳۸۲،اصول مدیریت آموزشی، ترجمه میرمحمد سیدعباس زاده

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.