اردای ویراف نامه – مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی در پهلوی و فارسی – پرشین مقاله

اردای ویراف نامه

اردای ویراف نامه  در این رساله ها سیاق گفتار و نحوه پیش کشیدن مطلب تقریبا همان است که سرایندگان مسلمان در آثار ادبیات فارسی اسلامی پیش می گیرند. یعنی رساله معمولا با ستایش خدا، نعت پیغمبر، موجباتی که تنظیم رساله را باعث شده شروع می شود. بعد به خود داستان می پردازند و در آخر سراینده درباره خود سخن می گوید و احیانا تاریخ یا ماده تاریخ را ذکر می کند.

این تحقیق دانشجویی مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی مشتمل بر ۳۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

اردای ویراف نامه

فهرست مطالب

بررسی و معرفی چند اثر مهم. ۲

رساله های کامل آثار منظوم. ۲

۱ـ زردشت نامه. ۲

۲ـ آثار زردشت بهرام پژدو. ۴

۳ـ صددر نظم. ۸

۴ـ ارداویراف نامه کاووس… ۹

۵ـ قصه سنجان.. ۹

۶ـ داستان مهاجرت زردشتیان.. ۱۰

۷ـ صددر بحر طویل.. ۱۰

۸ـ آثار مرزبان بن راوری.. ۱۱

۹ـ احکام از جاماسب.. ۱۲

۱۰ـ آثار انوشیروان پسر مرزبان.. ۱۲

۱۱ـ مینو خرد. ۱۸

فهرست منبع.. ۲۰

«ارداویراف نامه». ۲۳

فهرست منبع.. ۳۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مقایسه ترتیب مطالب نسخه قدیمی اردای ویراف نامه در پهلوی و فارسی را در زیر می توانید ببینید.

رساله های کامل آثار منظوم

در این رساله ها سیاق گفتار و نحوه پیش کشیدن مطلب تقریبا همان است که سرایندگان مسلمان در آثار ادبیات فارسی اسلامی پیش می گیرند. یعنی رساله معمولا با ستایش خدا، نعت پیغمبر، موجباتی که تنظیم رساله را باعث شده شروع می شود. بعد به خود دستان می پردازند و در آخر سراینده درباره خود سخن می گوید و احیانا تاریخ یا ماده تاریخ را ذکر می کند.

آثار انوشیروان پسر مرزبان

اردای ویراف نامه انوشیروان یا نوشیروان پسر مرزبان راوری است که از او قبلا صحبت به میان آمد و همانطور که گفته شد عنوان دستوری در این خاندان ارثی بود و نوشیروان ضمن بر شمردن صفات خود اظهار فخر می کند که به خانواده ای تعلق دارد که مقام دستوری از ۷۰ نسل به این طرف در آن ارثی بوده است. اردای ویراف نامه

 ارداویراف نامه بهرام بیضایی

داستان سلطان محمود غزنوی راجع به حوادثی است که زردشتیان با سلطان محمود داشته اند :

اردای ویراف نامه سلطان آنان را به دربار می طلبد و از آنها می خواهد که به دین اسلام درآیند و ایشان رد می کنند و داستان شامل بحثهای ایشان و شرح معجزاتشان است که سرانجام لطف سلطان را باعث می شود و ایشان آزاد می گردند. در «روایات داراب هرمزدیار»۳۸ آمده و همچنین رزنبرگ آن را منتشر کرده است ۳۹ اردای ویراف نامه

ارداویراف نامه ژاله آموزگار

– داستان مزدک و انوشیروان؛

اردای ویراف نامه زندگی مزدک را در دربار قباد و سپس در دربار انوشیروان مفصلا شرح می دهد که چگونه قباد مذهب او را پذیرفت و سپس از دامی که انوشیروان برای مزدک گسترد و او را با ۱۲۰۰ نفر از پیروانش گرفتار کرد سخن می گوید. در حدود ۶۱۷ بیت دارد و در «روایات داراب هرمزدیار» نیز آمده۴۵ اردای ویراف نامه

متن ارداویراف نامه

ارداویراف نامه

« اردای ویراف نامه » که زردشت بهرام پژدو در بحر هزج به نظم کشیده است با کم و بیش تفاوتی همان معراج «ارداویراف» یا «اردوازیزار»۱ است که متن پهلوی آن را در دست داریم و ضمن آن شرح داده می شود که چگونه در پی تشتت آرایی که درباره دین زردشتی، در دوره ساسانی پیش می آید. این روحانی برجسته از میان دیگر پرهیزکاران برای یک ماموریت بزرگ برگزیده می شود. اردای ویراف نامه

فهرست منبع

۱-  بنابر آنکه در پهلوی علامت آخر (اپ) یا (اچ) تلقی شود.

۲-  دکتر رحیم عفیفی. «ارداویراف نامه منظوم زردشت بهرام پژدو» چاپخانه دانشگاه مشهد. بهمن ۱۳۴۳. ص ۲۱ و ۲۲

۳-  همان اثر ص ۱۰۶

۴-  دکتر رحیم عفیفی. «اردوایرافنامه یا بهشت و دوزخ در آئین مزدیسنی». چاپخانه دانشگاه مشهد، مهرماه۱۳۶۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.