وضعیت اوقات فراغت – اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان – پرشین مقاله

وضعیت اوقات فراغت

وضعیت اوقات فراغت بدون شک دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد  بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد .  با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید . بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌که هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند ، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن کشور خواهد شد

این تحقیق دانشجویی اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان مشتمل بر ۱۰۱ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

 روش تحقیق مقالات رشته روانشناسی

فهرست مطالب

فصل اول

تعریف اوقات فراغت : ۸۲

هدف از انتخاب موضوع : ۸۴

علل و دلایل انتخاب موضوع : ۸۴

قلمرو تحقیق : ۸۵

محدودیت های تحقیق : ۸۶

انگیزه : ۸۷

تعریف انگیزش : ۸۷

عوامل یاد گیری : ۸۹

سئوالات تحقیق : ۹۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق.. ۹۴

فراغت :. ۹۵

زمان فراغت : ۹۵

ورزش و کارکردهای مختلف آن :. ۹۸

کارکردهای مختلف ورزش :. ۹۹

کارکرد اجتماعی ورزش…. ۱۰۱

کارکرد سیاسی ورزش : ۱۰۱

تذکراتی چند : ۱۰۳

آسیب شناسی اوقات فراغت : ۱۰۵

تاثیر آن بر انگیزه و آموزش…. ۱۰۵

اوقات فراغت در دایره شناخت :. ۱۲۱

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان : ۱۲۶

تعطیلات بخشی از فرآیند تربیت  :. ۱۳۱

گردش در طبیعت : ۱۳۱

تکثر ناهماهنگی چرا ؟. ۱۳۴

فصل سوم متدولوژی و روش تحقیق.. ۱۳۵

روش تحقیق :. ۱۳۶

روش های جمع آوری اطلاعات :. ۱۳۶

۱-روش کتابخانه ای : ۱۳۶

۲- روش پرسشنامه ای : ۱۳۶

توضیحاتی در مورد فرضیات و سؤالات مندرج در پرسشنامه :. ۱۳۷

جامعه آماری :. ۱۳۸

تعریف جامعه آماری : ۱۳۸

تعریف نمونه آماری :. ۱۳۸

روش نمونه گیری :. ۱۴۰

قلمرو تحقیق :. ۱۴۰

الف- قلمرو مکانی : ۱۴۰

ب‌- قلمرو زمانی : ۱۴۰

ج- قلمرو موضوعی : ۱۴۱

تکنیک های آماری مورد استفاده : ۱۴۱

مراحل آزمون : ۱۴۲

۴- تصمیم گیری و تحلیل : ۱۴۳

مراحل آزمون همبستگی : ۱۴۴

ضریب تشخیص (R): 145

ضریب عدم تشخیص (E) : 145

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل : ۱۴۵

فصل چهارم تجزیه  و تحلیل اطلاعات و داده های آماری.. ۱۵۰

تجزیه و تحلیل اطلاعات آماری و فرضیات تحقیق.. ۱۵۱

فرضیات تحقیق : ۱۵۱

مخالفم.. ۱۵۸

فصل پنجم:خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادات… ۱۶۲

مقدمه : ۱۶۳

تحلیل نتایج تحقیق : ۱۶۳

پیشنهادات : ۱۷۰

منابع : ۱۷۳

خلاصه تحلیل فرضیات… ۸۰

خلاصه نتایج پرسشنامه. ۸۲

.

مقاله اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی در دانش آموزان در پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی در دانش آموزان را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

اوقات فراغت بدون شک دانش آموزان هرجامعه ، سرمایه های گرانبهائی اند که اگر مورد  بی توجهی قرارگیرنددر تصمیم گیری ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زیادی خواهد شد .  با نگاهی به ارقام بودجه کشورهای صنعتی وپیش رفته در مقایسه با کشورهای جهان سوم فاصله زیاد بین آن دورا می توان دید . بسیاری از کشور های توسعه یافته معتقدند‌که هرچه دراین‌ارتباط‌هزینه‌نمایند ، تبدیل به سرمایه های دیگری در ابعاد مختلف آن کشور خواهد شد  وضعیت اوقات فراغت

تعریف اوقات فراغت :

اوقات فراغت را غالباً به معنا ی بیکاری ،اوقات غیرموظف ،ساعات بدون برنامه ، اوقات غیر رسمی و … تلقی می نمایند .به همین علت بزرگسالان مربیان واولیا برای جلوگیری از هدر رفتن این اوقات سعی می کنند که با برنامه ها ،سرگرمی و اشتغالات مختلف اوقات فراغت دانش آموزان را پر کنند .  حال فلسفه اوقات فراغت این است که فرد بدون اجبار وخارج از چارچوب های قبلی بودن اشتغال ورزی دیگرساخته خود با میل و رغبت به فعالیت های دلخواه خویش بپردازد و از طرف دیگر گفته می شود. وضعیت اوقات فراغت

تعریف عملیاتی اوقات فراغت

هدف از انتخاب موضوع :

اگر بپذیریم که مهمترین بخش شکل گیری شخصیت نوجوانان و  جوانان در اوقات آزاد ، فارغ از همه وظایف و برنامه های از پیش تعیین شده بیرونی ودیگر ساخته است و اگر قبول کنیم که ذهن هنگامی به جوشش و خلاقیت می افتد که منشاء تحریک آن تمایلات درونی و خود انگیخته باشد و فرد فعالانه و با انتخاب آزاد  و به دور از انتظارات بیرونی ومقبولیت نهادی و نقش بازی کردن های تصنعی ، در شکل دادن افکار و اندیشه ها واعمال خود دخالت نماید ، آنگاه می تواند به فلسفه وجودی اوقات فراغت ، آن هم  با جهت گیری مثبت ، رشد دهنده و کمال‌زا پی‌برد .

محدودیت های تحقیق :

بیشتر تحقیقات علوم اجتماعی که اساس و پایه اش انسان است همیشه با شکل جمع آوری اطلاعات مواجه بوده است . این مشکل در کشورهای جهان سوم که فاقد فرهنگ ، روحیه و مدیریت تحقیق می باشند  ، مضاعف است تحقیق حاضر از این امر مستثنی نیست درامر جمع آوری اطلاعات با مشکلات عدیده ای روبرو بوده است . وضعیت اوقات فراغت

انواع اوقات فراغت

ورزش و کارکردهای مختلف آن :

  • ۱) حرکت و جوشش از ویژگی های ذاتی و انسان است ونشانه سلامت ونشاط وپویای اوست . بی اعتنائی به این ویژگی ذاتی یا بازدارندگی انسان از جوشش و تحرک در حقیقت خلاف مقتضای طبع انسان حرکت کردن است و موجب افسردگی و بروز بسیاری از تا به هنجارها در انسان می شود و اصولاً بی توجهی به استعدادهائی که خداوند حلیم در درون بشر نهاده به معنای مهمل انگاشتن آن استعداد در انسان است و موجب نقض و عیب در مسیر کمال انسان می شود . ورزش درحقیقت نوعی فعالیت و حرکت سامان یافته است که شکوفا کننده بسیاری از استعدادهای خدادادی در انسان است .

تابستان و اوقات فراغت دانش آموزان :

  • ۱) با فرا رسیدن فصل تابستان و هنگام تعطیلی مدارس ، حدود ۱۵ میلیون دانش‌آموز‌کشور‌، رها شده از کلاس درس و بحث ، بری گذران دوره فراغتی چهار ماهه آماده می شوند . مسئولین دلسوز و متعهد نظام اسلام اعم از آموزش و پرورش و سایر متولیان امور هم با تمام توان در فکر برنامه ریزی برای پر کردن اوقات فراغت این خیل عظیم کودک و نوجوان و جوانان می باشند و مراکز فرهنگی و ورزشی هر کدام در حد توان و در راستای وظایف محوله به جذب آنان اقدام کنند . وضعیت اوقات فراغت

مقاله اوقات فراغت جوانان

اهمیت اوقات فراغت و انگیزه تحصیل :

چگونگی پر کردن وضعیت اوقات فراغت فصلی مهم در صفحات مطبوعات و رسانه های خبری کشور گشوده فصلی که درآن کمتر روزنامه یا نشریه ای را می بینی که در آن از ضرورت توجه به مسائل جوانان و نوجوانان سخنی گفته نشده باشد . این وضعیت  بویژه در اواخر خرداد ماه و همزمان با تعطیل شدن مدارس به اوج خوی می رسد . همه مطبوعات ونشریه ها بر ضرورت پر کردن بهینه اوقات فراغت تأکید می کنند. وضعیت اوقات فراغت

منابع :

  1. شولتز دوان پی : تاریخ روان شناسی نوین . ترجمه دکتر سیف و همکاران انتشارات سروش ۱۳۷۸
  2. خولی امین انور : فلسفه اوقات فراغت . ترجمه قاسم کریمی – انتشارات فرایض تابستان ۱۳۷۳
  3. یونگ ، کارل گوستاو : خاطرات ، رویاها اندیشه ها . ترجمه وجیهه حاتمی – انتشارات دانتشگاه تهران ۱۳۷۶

.

 

 

نظرات بسته شده است.