رشد زبان – بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان – پرشین مقاله

رشد زبان

رشد زبان مطلب حاضر ترجمه بخشی از کتاب «تحول زبان» (قسمتهایی از فصل‌های ۱۰ و ۱۱) نوشته رابرت ای.اونز[۲] می‌باشد. در این کتاب نویسنده به بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان می‌پردازد. مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان به رشد طبیعی گفتار و زبان مفید می‌باشد، همچنین می‌تواند الگوی خوبی جهت اینچنین پژوهشهایی در زبان فارسی باشد.

این تحقیق دانشجویی بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان مشتمل بر ۱۵۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پایان نامه دانشجویی

فهرست مطالب

مقدمه مترجم ………………………………………………………… ۱

عوامل تعیین کننده مراحل یادگیری ۲

تکواژهای اولیه دیگر      ۵

افعال معین …………………………………………………………………………………………… ۵

پسوندهای صفت و اسم ………………………………………………………………………….. ۶

یادگیری قانون صرفی و جنبه‌های دیگر زبان            ۷

تحول شکل جمله   ۱۰

عناصر جمله    ۱۱

تحول عبارت اسمی ……………………………………………………………………………….. ۱۱

تحول عبارت فعلی ………………………………………………………………………………… ۱۳

زمان و ارجاع …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۹

انواع جمله      ۲۳

شکل جمله خبری ………………………………………………………………………………….. ۲۴

شکل جمله پرسشی ……………………………………………………………………………….. ۲۹

شکل جمله امری …………………………………………………………………………………… ۳۵

شکل جمله منفی…………………………………………………………………………………….. ۳۶

درونه‌گیری و ربط ………………………………………………………………………………  ۴۱

درونه‌گیری عبارتی ……………………………………………………………………………… ۴۳

درونه‌گیری مصدری ……………………………………………………………………………….. ۴۴

درونه گیری اسم فعل ………………………………………………………………………………۴۵

درونه‌گیری بند وابسته…………………………………………………………………….۴۶

ربط بندی …………………………………………………………………………………….۵۱

خلاصه ……………………………………………………………………… ۵۷

تحول واجشناختی ۵۸

فرایندهای واجشناختی ………………………………………………………………………. ۶۰

فرایندهای ساختار هجایی ………………………………………………………………………… ۶۰

فرایند همگونی ……………………………………………………………………………………… ۶۳

فرایندهای جانشینی ………………………………………………………………………………… ۶۴

فرایندهای چندگانه …………………………………………………………………………………. ۶۶

درک و تولید ………………………………………………………………………………………… ۶۷

خلاصه ……………………………………………………………………………………………….. ۶۸

نتیجه‌گیری ………………………………………………………………. ۶۹

مباحثه ………………………………………………………………………………………………. ۷۰

خودآزمایی ……………………………………………………………………………………….. ۷۱

تحول معناشناختی و کاربرد زبان در افراد مدرسه‌رو و بزرگسال ………… ۷۳

اهداف فصل…………………………………………………………………………. ۷۴

تحول کاربرد شناختی…………………………………………………………………………. ۷۹

داستانها …………………………………………………………. ۸۰

تحول داستانها ………………………………………………………………………………………. ۸۳

تحول دستور زبان قصه ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹

تفاوتهای داستان ……………………………………………………………………………………. ۹۶

تواناییهای محاوره‌ای     ۱۰۰

کاربردهای زبان …………………………………………………………………………………….. ۱۰۱

شروع و حفظ موضوع …………………………………………………………………………….۱۰۵

رابط‌ها و جداکننده‌ها ………………………………………………………………………………. ۱۰۶

درخواستهای غیر مستقیم …………………………………………………………………………. ۱۰۷

اصلاح گفتگو ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۰

اصطلاحات اشاره‌ای ……………………………………………………………………………….. ۱۱۱

تفاوتهای جنسیتی  …………………………………………………………………………………… ۱۱۲

کاربرد واژه‌ها ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۳

سبک گفتگو …………………………………………………………………………………………. ۱۱۴

تحول …………………………………………………………………………………………………. ۱۱۸

نتیجه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۰

خلاصه ………………………………………………………………………………………………. ۱۲۲

.

مقاله بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان از پرشین مقاله

مقدمه

 رشد زبان مطلب حاضر ترجمه بخشی از کتاب «تحول زبان» (قسمتهایی از فصل‌های ۱۰ و ۱۱) نوشته رابرت ای.اونزمی‌باشد. در این کتاب نویسنده به بررسی مراحل رشد زبان در یک کودک طبیعی انگلیسی زبان می‌پردازد. مطالعه این کتاب برای علاقه‌مندان به رشد طبیعی گفتار و زبان مفید می‌باشد، همچنین می‌تواند الگوی خوبی جهت اینچنین پژوهشهایی در زبان فارسی باشد. قسمتهای دیگر این کتاب به راهنمایی اساتید گروه  گفتار درمانی توسط دانشجویان دوره ۲۶ ترجمه شده است که اسامی آنها به شرح زیر می‌باشد:

نظریه های رشد زبان

یادگیری قانون صرفی و جنبه‌های دیگر زبان

یادگیری قانون صرفی نشانه‌ یادگیری قوانین واجی و معنایی نیز می‌باشد. کودکان قوانین صرفی را در سنین پایین یاد می‌گیرند؛ ابتدا قوانین مربوط به واژه‌های خاص و در ادامه قوانین توالی و ترتیب صدا. یادگیری اولیه بطور موردی و در سطوح بالاتر تکمیلی و پیچیده‌تر می‌باشد. کودک از طریق تعمیم واژگانی یاد می‌گیرد که یک مفهوم ممکن است بیش از یک شکل داشته باشد. رشد زبان

تحول کاربرد شناختی

مهمترین زمینه رشد زبان شناختی طی سنین مدرسه و بزرگسالی، کاربرد زبان یا کاربردشناسی است (جدول ۴/۱۱). در کاربرد شناسی، تعامل زبان و اجتماعی شدن بررسی می‌شود (استفنس،۱۹۸۸). کودک پیش دبستانی، مهارت یک داستانگوی بزرگسال ماهر یا حتی دانش‌آموز نوجوان دبیرستانی که چیزی را درخواست می‌کند، ندارد. هیچ بزرگسالی را نمی‌توان با این تعریف و تمجید “Gee, Mom, thoes are the best – Looking cookies you’ve ever made” فریب داد، اما هر دو طرف، درخواست را هرچند ممکن است به صورت غیر مستقیم باشد، درک می‌کنند. رشد زبان

نظریه رشد زبان اسکینر

درخواستهای غیر مستقیم

رشد زبان یک راهکار کلامی که بزرگسالان به میزان زیاد از آن استفاده می‌کنند، درخواست غیر مستقیم است که مستقیماً به چیزی که گوینده می‌خواهد اشاره نمی‌کند. برای مثال، the sun sure is a scorcher today”‌ ممکن است یک درخواست غیر مستقیم و غیر رایج برای درخواست نوشابه باشد. تحول درخواستهای غیر مستقیم خیلی با ارزش است چون  چنین درخواستهایی نشاندهنده افزایش آگاهی از اهمیت هم درخواستهای مناسب اجتماعی و هم بافت ارتباطی هستند.

تفاوتهای جنسیتی

زبان پسران و دختران در سالهای آغازین مدرسه ابتدایی، به تدریج انعکاسی از تفاوتهای جنسیتی کودکان بزرگتر و بزرگسالان می‌شود (هس، ۱۹۷۹). این تفاوتها را می‌توان در کاربرد واژه‌ها و سبک گفتگو مشاهده کرد.

اگرچه وضعیت در حال تغییر زنان، در جامعه ما ممکن است این تفاوتها را کاهش دهد، ولی با وجود این، این تفاوتها هنوز هم وجود دارد. رشد زبان

نظریه رشد زبان ویگوستکی

سبک گفتگو

اگرچه زنان و مردان انگلیسی آمریکایی زبان ممکن است زبان یکسانی داشته باشند، ولی این زبان را به شیوه‌های مختلفی استفاده و درک می‌کنند (تانن، ۱۹۹۰). زنان تمایل دارند بیشتر به صورت غیر مستقیم برخورد کنند، به دنبال اتفاق نظر هستند و به دقت گوش می‌دهند در حالیکه مردان تمایل دارند سخنرانی کنند و ممکن است. رشد زبان

تحول

گفتار والدین در مقابل کودکان دختر یا پسر فرق می‌کند. مادران دختران دو ساله در مقایسه با پسران بیشتر از دختران خود تقلید می‌کنند و بیشتر با آنها صحبت می‌کنند. پدران در هنگام صحبت با پسرانشان از اصطلاحات توهین‌آمیز و امری بیشتری مانند ding-a-Ling و butt head استفاده می‌کنند (برکوگلیسون و گریف، ۱۹۸۳)؛ و دخترانشان را با اصطلاحاتی مانند honey و sweetie مورد خطاب قرار می‌دهند

خلاصه

هنگامیکه کودک در مورد شکل و محتوای جنبه‌های زبان مهارت بیشتری کسب می‌کند، قادر به تمرکز بیشتر روی کاربرد زبان در داستانها و رد و بدل کردن گفتگو است. هنگامیکه کودک بزرگ می‌شود، کمتر و کمتر به نظام دارای ظرفیت محدود خود برای طرحریزی و رمزبندی پیام احتیاج دارد. بنابراین ظرفیت بیشتری برای انتخاب پیام در مورد موقعیتها و شنونده‌های خاص، وجود دارد. کودک به تدریج قادر به توزیع این منابع محدود است. رشد زبان

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.