ازدواج خویشاوندی – ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی – پرشین مقاله

ازدواج خویشاوندی

ازدواج خویشاوندی شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان یکسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی می‌گذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته می‌شود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمی‌توان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً یکسان باشند.

این تحقیق دانشجویی  ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مشتمل بر صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده: ۵

فصل اول. ۶

مقدمه پژوهش… ۶

مقدمه. ۷

بیان مساله. ۸

ضرورت و اهمیت پژوهش… ۹

اهداف پژوهش… ۱۰

پرسش پژوهش… ۱۱

مفاهیم و اصطلاحات پژوهش… ۱۱

فصل دوم. ۱۴

پیشینه‌پژوهش… ۱۴

مقدمه. ۱۵

تعریف نابینایی.. ۱۶

به چه کودکی نابینا گفته می‌شود؟. ۱۷

تعریف دانش آموز نابینا و نیمه بینا ۱۹

فرد نابینا قانونی.. ۲۰

نیمه بینا یا نیمه نابینا ۲۰

کم بینا ۲۱

تشخیص معلولیت بینایی.. ۲۱

رفتار. ۲۳

وضع ظاهر چشم. ۲۴

گله‌ها و ناراحتی‌ها ۲۴

راه‌های شناسایی و تشخیص اختلالات بینایی کودکان و دانش آموزان.. ۲۵

ویژگی کودکان دچار اختلال بینایی.. ۲۶

انواع بیماری چشم. ۲۷

انواع خطاهای انکساری.. ۲۷

آستیگماتیسم. ۲۸

علت آستیگماتیسم چیست؟. ۲۸

نقص و نارسایی رنگ (کوررنگی) ۲۸

میوپیا (نزدیک بینی) ۲۹

لوچی (چپ نگاه کردن) ۲۹

هایپرپیا چیست؟. ۲۹

پرسبایرپیا چیست؟. ۳۰

زال تنی.. ۳۰

آب مروارید. ۳۰

آب سیاه. ۳۱

فساد لکه ای (دِژِنره شدن ماکولا) ۳۱

حرکات غیر ارادی چشم. ۳۱

تحلیل رفتگی بینایی.. ۳۲

رتنیتیس پیگمنتوزا ۳۲

آسیب شبکیه ای زودرس… ۳۲

علل نابینایی.. ۳۳

علل اختلال بینایی.. ۳۴

نظریه ژنتیک در رابطه با نابینایی.. ۳۶

نقش عوامل ارثی در نابینایی.. ۳۷

خویشاوندی.. ۳۸

طرح توارث.. ۳۹

  1. توارث جسمی(اتوزومال ): ۴۲
  2. توارث وابسته به جنس: ۴۳

ازدواج فامیلی در بیماری‌های نهفته. ۴۵

فراوانی ازدواجهای فامیلی.. ۴۶

نمونه‌هایی از شایعترین بیماری‌های ارثی در فرزندان ازدواج‌های فامیلی.. ۴۶

مروری بر  پژوهشها ۴۸

فصل سوم. ۴۹

روش پژوهش… ۴۹

طرح پژوهش… ۵۰

جامعه آماری.. ۵۰

روش نمونه گیری.. ۵۰

نمونه پژوهش… ۵۰

ابزار پژوهش… ۵۰

روش اجرا ۵۱

روش آماری.. ۵۱

فصل چهارم. ۵۲

تحلیل‌داده‌ها ۵۲

فصل پنجم. ۶۴

نتایج پژوهش… ۶۴

خلاصه پژوهش… ۶۵

بحث و نتیجه گیری.. ۶۶

پیشنهاد‌های  پژوهش… ۶۷

محدودیت‌های پژوهش… ۶۸

فهرست منابع. ۶۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

مقاله ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه ازمقاله ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

ازدواج خویشاوندی پژوهش حاضر به مقایسه فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی و دبیرستان شهرتهران می‌پردازد. جامعه آماری شامل والدین کلیه دانش‌آموزان دارای نارسایی بینایی مقاطع ابتدایی و دبیرستانی مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ است.

بهترین نوع ازدواج فامیلی

مقدمه

شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان یکسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی می‌گذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته می‌شود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمی‌توان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً یکسان باشند. ازدواج خویشاوندی

بدترین نوع ازدواج فامیلی

بیان مساله

خویشاوندی عبارت است از مجموعه ای از پیوندهایی که به دلیل قرابت نسبی، سببی یا رضاعی بین عده ای از افراد وجود دارد. لذا خویشاوندی دارای انواع نسبی، سببی و رضاعی است (نقل از غیاثی، ۱۳۷۵).

ضرورت و اهمیت پژوهش

مهمترین عامل  معلولیت زایی، ازدواج فامیلی است که علت آن عامل همخونی است که در میان اقلیت‌ها و روستاییان و خانواده‌هایی که ازدواج با نزدیکان همخون متداول است (مانند دختر عمو، پسر عمو – دختر خاله، پسر خاله و…) نابهنجاری‌های ارثی بیش از دیگران می‌باشد، هرقدر نسبت خونی بیشتر و نزدیکتر باشد احتمال بروز خصوصیات منفی و بیمارگون بیشتر است. ازدواج خویشاوندی 

بیماریهای ازدواج فامیلی

اهداف پژوهش

ازدواج خویشاوندی ازدواج‌های همخون از لحاظ ژنتیکی بسیار مهم است. چرا که نزدیک بودن زن و شوهر موجب افزای آللهای مشترک می‌شود و در نتیجه ایجاد هموزیگوت می‌کند. بیماری‌های ارثی همخون‌ها افزایش می‌یابد، لذا در برخی از جامعه‌ها قوانینی برای ازدواج وضع کرده اند که مانع از پیوستگی‌های نزدیک می‌شود.

تعریف نابینایی

از نظر تربیتی افراد نابینا به کسانی اطلاق می‌شود که میزان بینایی آن‌ها پس از بکارگیری وسایل کمک بینایی مثل عینک با ذره بین به حدی کم و محدود باشد که برای آموزش آن‌ها نتوان از برنامه‌ها روش‌ها و مواد آموزشی دانش آموزان عادی استفاده کرد که در این صورت مجبورند خواندن را به وسیله بریل یا با استفاده از روش‌های سمعی فرا بگیرند (هالاهان و کافمن، ازدواج خویشاوندی

تعریف دانش آموز نابینا و نیمه بینا

به فردی دانش آموز نابینا اطلاق می‌شود که فاقد بینایی بوده و یا میزان باقیمانده بینایی او علیرغم استفاده از وسایل کمک بینایی به حد کم و محدود ایجاب نماید آموزش وی از طریق روش‌های آموزشی ویژه نابینایان و خط بریل صورت پذیرد. حداکثر حدّت بینایی اصلاح شده چنین دانش آموزی را  کمتر بوده و یا زاویه دید او در بزرگترین قطر ۲۰ درجه بیشتر نیست.

روش نمونه گیری

در پژوهش حاضر از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. به این صورت که از کل مدارس نابینایان شهر تهران به صورت تصادفی دو مدرسه انتخاب گردید و به طور تصادفی ۷۰ پرسشنامه میان والدین دانش آموزان این دو مدرسه توزیع گردید. ازدواج خویشاوندی

بحث و نتیجه گیری

ازدواج خویشاوندی به طور خلاصه از تجربیات و نظریات متخصصان ژنتیک چنین بر می‌آید که همگی آنان بر خطرات ژنتیکی ازدواج‌های فامیلی تاکید دارند و انجام ازدواج‌های خویشاوندی را صحیح، اصولی و عملی نمی‌دانند. معتقدند که برای سلامتی بهتر است از این نوع ازدواج‌ها خودداری شود و با افراد غیر فامیل که اقوام او از نظر ژنتیکی سالم بوده و ناقل ژن بیماری زا نباشد

فهرست منابع

افروز، غلامعلی. «کودکان آهسته گام». تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (۱۳۸۱).

انجمن ملی پیشگیری از نابینایی NSPB. (1999). «علایم و مشکلات احتمالی چشم در کودک»

انجمن نابینایان آمریکا (AFB)، (۱۹۹۷). «کم بینایی: پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، ترجمه حمیده طباطبایی. واحد روابط بین الملل، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، تهران (بی تا) .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته اجتماعی

.

 

 

نظرات بسته شده است.