ازدواج خویشاوندی – ازدواج خویشاوندی در والدین دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی – پرشین مقاله

ازدواج خویشاوندی

ازدواج خویشاوندی شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان یکسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی می‌گذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته می‌شود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمی‌توان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً یکسان باشند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در میان مخلوقات خداوند عده ای با دیگران از نظر جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند، علاوه بر برخی تفاوت‌های ظاهری چون قد، رنگ مو، رنگ چشم، عده ای دیگر از ابنای بشر تفاوت‌های دیگری نیز با همنوعان خود دارند

این تحقیق دانشجویی ازدواج خویشاوندی در والدین دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی مشتمل بر  ۷۰ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

چکیده: ۵

فصل اول. ۶

مقدمه پژوهش… ۶

مقدمه. ۷

بیان مساله. ۸

ضرورت و اهمیت پژوهش… ۹

اهداف پژوهش… ۱۰

پرسش پژوهش… ۱۱

مفاهیم و اصطلاحات پژوهش… ۱۱

فصل دوم. ۱۴

پیشینه‌پژوهش… ۱۴

مقدمه. ۱۵

تعریف نابینایی.. ۱۶

به چه کودکی نابینا گفته می‌شود؟. ۱۷

تعریف دانش آموز نابینا و نیمه بینا ۱۹

فرد نابینا قانونی.. ۲۰

نیمه بینا یا نیمه نابینا ۲۰

کم بینا ۲۱

تشخیص معلولیت بینایی.. ۲۱

رفتار. ۲۳

وضع ظاهر چشم. ۲۴

گله‌ها و ناراحتی‌ها ۲۴

راه‌های شناسایی و تشخیص اختلالات بینایی کودکان و دانش آموزان.. ۲۵

ویژگی کودکان دچار اختلال بینایی.. ۲۶

انواع بیماری چشم. ۲۷

انواع خطاهای انکساری.. ۲۷

آستیگماتیسم. ۲۸

علت آستیگماتیسم چیست؟. ۲۸

نقص و نارسایی رنگ (کوررنگی) ۲۸

میوپیا (نزدیک بینی) ۲۹

لوچی (چپ نگاه کردن) ۲۹

هایپرپیا چیست؟. ۲۹

پرسبایرپیا چیست؟. ۳۰

زال تنی.. ۳۰

آب مروارید. ۳۰

آب سیاه. ۳۱

فساد لکه ای (دِژِنره شدن ماکولا) ۳۱

حرکات غیر ارادی چشم. ۳۱

تحلیل رفتگی بینایی.. ۳۲

رتنیتیس پیگمنتوزا ۳۲

آسیب شبکیه ای زودرس… ۳۲

علل نابینایی.. ۳۳

علل اختلال بینایی.. ۳۴

نظریه ژنتیک در رابطه با نابینایی.. ۳۶

نقش عوامل ارثی در نابینایی.. ۳۷

خویشاوندی.. ۳۸

طرح توارث.. ۳۹

توارث جسمی.. ۴۲

ازدواج فامیلی در بیماری‌های نهفته. ۴۵

فراوانی ازدواجهای فامیلی.. ۴۶

نمونه‌هایی از شایعترین بیماری‌های ارثی در فرزندان ازدواج‌های فامیلی.. ۴۶

مروری بر  پژوهشها ۴۸

فصل سوم. ۴۹

روش پژوهش… ۴۹

طرح پژوهش… ۵۰

جامعه آماری.. ۵۰

روش نمونه گیری.. ۵۰

نمونه پژوهش… ۵۰

ابزار پژوهش… ۵۰

روش اجرا ۵۱

روش آماری.. ۵۱

فصل چهارم. ۵۲

تحلیل‌داده‌ها ۵۲

فصل پنجم. ۶۴

نتایج پژوهش… ۶۴

خلاصه پژوهش… ۶۵

بحث و نتیجه گیری.. ۶۶

پیشنهاد‌های  پژوهش… ۶۷

محدودیت‌های پژوهش… ۶۸

فهرست منابع. ۶۹

.

مقاله ازدواج خویشاوندی در والدین دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله ازدواج خویشاوندی در والدین دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

 ازدواج خویشاوندی پژوهش حاضر به مقایسه فراوانی ازدواج خویشاوندی در والدین دانش آموزان دارای نارسایی بینایی مقطع ابتدایی و دبیرستان شهرتهران می‌پردازد. جامعه آماری شامل والدین کلیه دانش‌آموزان دارای نارسایی بینایی مقاطع ابتدایی و دبیرستانی مدارس استثنایی شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۱۳۸۶ است با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گروه نمونه شامل والدین ۵۹دانش آموز دارای نارسایی بینایی انتخاب گردید. ابزار پژوهشی نیز، پرسشنامه محقق ساختی است که یکی از والدین پرسشنامه مورد نظر را تکمیل نموده است. ازدواج خویشاوندی

مقدمه

شرایط خلقت در تمامی جهان و برای تمامی کودکان یکسان است. همه ی افراد بشر به یک نحو پا به این دنیای خاکی می‌گذراند و نطفه آنان نیز به یک طریق بسته می‌شود. ولی حتی دو کودک را در این جهان پهناور نمی‌توان یافت که از نظر خصوصیات جسمانی و روانی کاملاً یکسان باشند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در میان مخلوقات خداوند عده ای با دیگران از نظر جسمی و روحی تفاوت‌هایی دارند. ازدواج خویشاوندی

طلاق در ازدواج فامیلی

بیان مساله

خویشاوندی عبارت است از مجموعه ای از پیوندهایی که به دلیل قرابت نسبی، سببی یا رضاعی بین عده ای از افراد وجود دارد. لذا خویشاوندی دارای انواع نسبی، سببی و رضاعی است (نقل از غیاثی، ۱۳۷۵). اصولاً خویشاوندی از نظر علم ژنتیک به افرادی گفته می‌شود که دارای اجداد مشترک و بالطبع ژن‌های مشترک باشند، والدین و فرزندان یا خواهران و برادران را در اصطلاح خویشاوندان درجه اول می‌نامند. ازدواج خویشاوندی

ضرورت و اهمیت پژوهش

مهمترین عامل  معلولیت زایی، ازدواج فامیلی است که علت آن عامل همخونی است که در میان اقلیت‌ها و روستاییان و خانواده‌هایی که ازدواج با نزدیکان همخون متداول است (مانند دختر عمو، پسر عمو – دختر خاله، پسر خاله و…) نابهنجاری‌های ارثی بیش از دیگران می‌باشد، هرقدر نسبت خونی بیشتر و نزدیکتر باشد احتمال بروز خصوصیات منفی و بیمارگون بیشتر است (افروز، ۱۳۸۱). ازدواج خویشاوندی

ازدواج فامیلی در غرب

اهداف پژوهش

ازدواج خویشاوندی ازدواج‌های همخون از لحاظ ژنتیکی بسیار مهم است. چرا که نزدیک بودن زن و شوهر موجب افزای آللهای مشترک می‌شود و در نتیجه ایجاد هموزیگوت می‌کند. بیماری‌های ارثی همخون‌ها افزایش می‌یابد، لذا در برخی از جامعه‌ها قوانینی برای ازدواج وضع کرده اند که مانع از پیوستگی‌های نزدیک می‌شود. ازدواج‌های خانوادگی و همخونی علاوه بر افزایش آزارهای ارثی و بیماریهای ژنتیک در نفوس موجب اغطاط مزاجی، کوتاهی عمر، گاهی موجب عقیمی، کاهش قدرت حیات و سقط جنین می‌گردد (به علت وجود ژن‌های مرگبار) (مولوی، ۱۳۳۵).

ازدواج فامیلی در اروپا

تعریف نابینایی

از نظر تربیتی افراد نابینا به کسانی اطلاق می‌شود که میزان بینایی آن‌ها پس از بکارگیری وسایل کمک بینایی مثل عینک با ذره بین به حدی کم و محدود باشد که برای آموزش آن‌ها نتوان از برنامه‌ها روش‌ها و مواد آموزشی دانش آموزان عادی استفاده کرد که در این صورت مجبورند خواندن را به وسیله بریل یا با استفاده از روش‌های سمعی فرا بگیرند (هالاهان و کافمن، ۱۳۷۱). ازدواج خویشاوندی

تعریف دانش آموز نابینا و نیمه بینا

به فردی دانش آموز نابینا اطلاق می‌شود که فاقد بینایی بوده و یا میزان باقیمانده بینایی او علیرغم استفاده از وسایل کمک بینایی به حد کم و محدود ایجاب نماید آموزش وی از طریق روش‌های آموزشی ویژه نابینایان و خط بریل صورت پذیرد. حداکثر حدّت بینایی اصلاح شده چنین دانش آموزی را  کمتر بوده و یا زاویه دید او در بزرگترین قطر ۲۰ درجه بیشتر نیست.

به فردی دانش آموز نیمه بینا اطلاق می‌شود

تشخیص معلولیت بینایی

والدین اولین کسانی هستند که مشکلات حسی (شنوایی و بینایی) کودکان خود را شناسایی می‌کنند. آن‌ها ممکن است احساس کنند که در چشمان کودک یا طرز نگاه کردن او مشکل وجود دارد. به طور معمول، هرچه معلولیت بینایی شدیدتر باشد، زودتر می‌توان تشخیص داد و این نکته حائز اهمیت است که نقص‌های حسی کودکان باید هرچه زودتر شناسایی و درمان شود.

راه‌های شناسایی و تشخیص اختلالات بینایی کودکان و دانش آموزان

یک معلم چگونه می‌تواند علاوه بر سنجش بالینی کودک، سنجش عملی را نیز انجام دهد؟

برای معلم دستورالعمل‌های معینی وجود دارند. همچنین علائم و شاخص‌ها‌های مشخصی نیز وجود دارند که والدین و مربیان می‌توانند آن‌ها را مشاهده نموده و تشخیص دهند، از جمله این موارد:

اگر کودک بیش از اندازه چشم‌هایش را بمالد؛

اگر پلک‌های کودک قرمز و گاهی متورم باشد؛

ویژگی کودکان دچار اختلال بینایی

حس بینایی، فعال ترین حس مورد استفاده توسط فرد است. شناخت فرد به تجربیات بینایی او بستگی دارد. اختلال بینایی، سه محدودیت اصلی را برای فرد ایجاد می‌کند:

  1. کودکان دارای اختلالات بینایی از نظر تجربی بر حسب دامنه و انواع تجربه، محروم هستند؛
  2. توانایی آن‌ها در گذراندن زندگی به دلیل تحرک محدود، محدودیت پیدا می‌کند؛

انواع بیماری چشم

نقص در بینایی(چشم تنبل/ یا تنبلی چشم )

چشمی که به وضوح نمی‌بیند حتی اگر بیماری نداشته باشد و لنزهای اصلاحی در جلویش باشد باز هم «تنبل» یا «دچار ضعف و نقص بینایی» خوانده می‌شود.

این عارضه عمدتاً میان کودکان رخ می‌دهد که مقدار دوربینی یا نزدیک بینی در یک چشم با چشم دیگر فرق دارد یا اینکه انحراف دید (لوچی) دارند (NSPB, 1994).

انواع خطاهای انکساری

چهار خطر انکساری بسیار رایج است: نزدیک بینی (میرپیا)، دوربینی (هایپرپیا)، آستیگماتیسم (دید انحرافی) و پیرچشمی (پرسبایرپیا). سه عارضه اول ناشی از تفاوت در طول یا شکل چشم است، عارضه چهارم یعنی پیرچشمی زمانی رخ می‌دهد که عدسی داخل چشم نمی‌تواند روی اشیا نزدیک تمرکز یابد. تمام خطاهای انکساری می‌توانند سبب کاهش بینایی، خستگی و ناراحتی چشم بشوند.

  1. انکساری مربوط به شکست نور

ویژگی کودکان دچار اختلال بینایی

حس بینایی، فعال ترین حس مورد استفاده توسط فرد است. شناخت فرد به تجربیات بینایی او بستگی دارد. اختلال بینایی، سه محدودیت اصلی را برای فرد ایجاد می‌کند:

  1. کودکان دارای اختلالات بینایی از نظر تجربی بر حسب دامنه و انواع تجربه، محروم هستند؛
  2. توانایی آن‌ها در گذراندن زندگی به دلیل تحرک محدود، محدودیت پیدا می‌کند؛

بحث و نتیجه گیری

به طور خلاصه از تجربیات و نظریات متخصصان ژنتیک چنین بر می‌آید که همگی آنان بر خطرات ژنتیکی ازدواج‌های فامیلی تاکید دارند و انجام ازدواج‌های خویشاوندی را صحیح، اصولی و عملی نمی‌دانند. معتقدند که برای سلامتی بهتر است از این نوع ازدواج‌ها خودداری شود و با افراد غیر فامیل که اقوام او از نظر ژنتیکی سالم بوده و ناقل ژن بیماری زا نباشد، ازدواج نمایند تا از تولد کودکان معیوب و معلول پیشگیری و جلوگیری نمایند و سلامتی و شادی را به خانواده و جامعه ی خود هدیه کنند.

پیشنهاد‌های  پژوهش

  1. اجرای پرسشنامه بصورت حضوری و انفرادی توسط پژوهشگر در محیط مدرسه .
  2. اجباری اعلام نمودن شرکت در پژوهش از سوی مسئولان مدرسه برای اولیای انتخاب شده .
  3. مقایسه موارد مندرج در پرسشنامه با پرونده دانش آموزان جهت اطمینان از پاسخ‌های بدست آمده .
  4. گسترش هرچه بیشتر تبلیغات در زمینه خطرات احتمالی ازدواج‌های خویشاوندی با تکیه بر مبانی علم ژنتیک

فهرست منابع

افروز، غلامعلی. «کودکان آهسته گام». تهران: انتشارات دانشگاه تهران. (۱۳۸۱).

انجمن ملی پیشگیری از نابینایی NSPB. (1999). «علایم و مشکلات احتمالی چشم در کودک»

انجمن نابینایان آمریکا (AFB)، (۱۹۹۷). «کم بینایی: پرسش‌ها و پاسخ‌ها»، ترجمه حمیده طباطبایی. واحد روابط بین الملل، سازمان آموزش و پرورش استثنایی، تهران (بی تا) .

.

 

 

نظرات بسته شده است.