انواع عدالت – عدالت چیست؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟ – پرشین مقاله

 انواع عدالت

انواع عدالت همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما ,  آیا این اصل عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین عدالت نیست.

این تحقیق دانشجویی  عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟ مشتمل بر ۱۷۴ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

چکیده. ۷

فصــــل  اول:عدل چیست؟وچرا عدالت زیباست ؟

عدالت چیست؟. ۱۲

حسن و قبح عقلی.. ۱۳

سرچشمه « ظلم » یکی از امور زیر است… ۱۴

فلسفه آفات و شرور. ۱۵

فلسفه حوادث ناخوشایند زندگی.. ۱۸

مساله جبر و اختیار. ۲۲

روشنترین دلیل برای آزادی اراده و اختیار. ۲۴

« امر بین الامرین » چیست؟. ۲۶

هدایت و ضلالت به دست خدا است .. ۲۸

عدل خداوند  و مساله « خلود ». ۳۱

نگاهی به معنای لغوی عدل.. ۳۴

مفهوم اصطلاحی عدل.. ۳۵

جایگاه عدل در بیان علوی.. ۳۶

مفهوم عدالت اجتماعی.. ۳۷

فرق میان « عدالت »  و « مساوات  ». ۳۹

گونه شناسی مفاهیم عدالت اجتماعی: ۴۰

مبانی معرفت شناسی عدالت… ۴۰

تعریف عدالت… ۴۲

آیا عدالتخواهى فطرى است؟. ۴۲

نظر نیچه و ماکیاول.. ۴۳

نظر برتراند راسل.. ۴۴

نظر مارکسیسم.. ۴۵

نظر اسلام. ۴۵

فصــــل  دوم :حکومت اسلامی برقراری عدالت

عدالت اجتماعِی در حکومت علوِی.. ۴۸

اوضاع سیاسى و اجتماعى و ادارى.. ۴۸

عدالت اجتماعی و حکومت اسلامی.. ۵۴

انقلاب آزادی استقلال.. ۵۴

فصــــل سوم: محمد (ص)

الگــو در عدالــت… ۵۷

پیشرفـت کشـور. ۵۷

فریاد یا محمدا ۵۸

فصــــل  چهارم: علی (ع)

الگو در عدالت… ۶۰

پیشرفت کشور. ۶۰

علِی و عدالت… ۶۱

علی ( ع ) ، عدالت و بیت المال.. ۶۴

على علیه السّلام و مرد یهودى.. ۶۷

امام علی ( علیه السلام ) و عدالت اجتماعی.. ۷۴

حکومت و عدالت علِی.. ۷۸

ارزش و اعتبار عدالت از نظر نهج البلاغه. ۷۹

آِیا عدالت شرِیفتر و بالاتر است ِیا بخشندگِی؟. ۸۰

عدالت نباِید فداِی مصلحت بشود. ۸۲

اعتراف به حقوق مردم. ۸۳

منطق نهج البلاغه در باره عدالت… ۸۵

حکمران امانتدار است نه مالک… ۸۶

ارزش عدالت از نظر امام علِی.. ۸۹

فصــــل  پنجم: امام خمینی(ره)

برقراری عدالت… ۹۱

پیشرفت کشور. ۹۱

امام خمینی و دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه. ۹۲

وصیت نامه امام خمینی.. ۹۲

پرهیز از شعارگرایی در دفاع از حقوق طبقات محروم جامعه. ۹۵

وجود کارگزاران برخاسته از طبقات محروم جامعه. ۹۶

توان ایجاد عدالت اجتماعی در سطح سیاست خارجی و روابط بین المللی.. ۹۶

حفظ نظام جمهوری اسلامی در مقابل آسیب های داخلی و تهدیدات خارجی.. ۹۷

پیام ویژه. ۹۸

عدالت اجتماعی رمز بقا انقلاب اسلامی.. ۱۰۰

عدالت اجتماعی اصلی ترین ویژگی جمهوری اسلامی.. ۱۰۰

عدالت اجتماعی خط تمایز بین اسلام ناب و اسلام آمریکایی.. ۱۰۱

فصــــل  ششم: جهانـی ســازی عدالــت

توسعه متوازن آن.. ۱۰۵

نجات مسلمین (سید جمال الدین) ۱۰۶

ایده نجات اسلام (مذهب) ۱۰۷

متدولوژی نجات اسلام برای مسلمین.. ۱۰۸

عزت و اقتدار مسلمین از طریق اجرای شریعت… ۱۰۹

شعار نجات اسلام از شرآباد کردن دنیای مسلمین.. ۱۱۰

شعار نجات مسلمین و اسلام. ۱۱۲

جهانی سازی و عدالت… ۱۱۳

جهانی سازی و عدالت… ۱۱۸

فصــــل  هفتم: ملی شدن صنعت نفت، انرژی هسته ای

عدالــت… ۱۲۴

پیشرفت کشور. ۱۲۴

احمدی نژاد، عدالت… ۱۲۵

عدالت و جنجالهای سیاسی.. ۱۲۶

فصــــل  هشتم: تغذیه ، بهداشت ، آموزش

عدالت… ۱۳۱

پیشرفت کشور. ۱۳۱

توسعه عدالت در دولت احمدی نژاد. ۱۳۲

محرومیت دختران از آموزش… ۱۳۳

چگونه کودکان و افراد جوان تحت تاثیر اچ آی وی / ایدز قرار می‌گیرند؟. ۱۳۷

آموزش عدالت پیشرفت… ۱۳۸

هزینه های آموزش ، عدالت ، پیشرفت کشور. ۱۴۰

روشهای مختلف استفاده از بهداشت عمومی.. ۱۴۲

فصــــل  نهم: راههای تحقق عدالـت

عوامل تحقق عدالت… ۱۴۷

موانع اجرای عدالت… ۱۴۸

گسترده عدالت در حکومت دینی.. ۱۵۲

سرآغاز بی عدالتی ها در تاریخ سیاسی اسلام. ۱۵۳

جلوه های عدالت در سیره علوی.. ۱۵۳

ستیز با عدالت گریزان.. ۱۵۴

عدالت علوی در سیاست و اقتصاد. ۱۵۶

فصــــل  دهم۱۶۰ حضرت مهدی(عج)  عدالت گستر عالم

برقراری عدالت جاودان.. ۱۶۱

مساله عمر حضرت حجت… ۱۶۳

مشخصات دوره حضرت مهدى علیه السلام. ۱۶۴

عدالت و مهدویت در قرآن و احادیث نبوى.. ۱۶۷

على علیه السلام و مهدویت… ۱۶۸

ماهیت قیام مهدى علیه السلام. ۱۶۹

مهدویت فلسفه بزرگ جهانى و عدالت… ۱۷۱

منــــابــع.. ۱۷۳

.

مقاله عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟ از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله عدالت چیست ؟ چه نقشی در پیشرفت کشور دارد؟ را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

همه ما نیازمند به یک نگاهیم چه آن وقت که در رفاه و آسایش و تجملات غرقیم و چه آن زمان که بیمار و محتاج در گوشه ای تنها . و آن گاه نور گرمی نیست جز توجه الوهیت به سوی ما , آیا این اصل انواع عدالت نیست که در فطرت انسان قرار گرفته و آیا خالق آن عین انواع عدالت نیست

چکیده

خداوند عالم است قادر است عادل است حکیم است رحمان و رحیم است و ازلی و ابدی است خالق و رازق است چرا از میان همه صفات فقط عدالت برگزیده شده و یکی از اصول پنجگانه دین مقرر گردید : از آنجا که فروع دین همواره پرتویی از اصول دین است در پرتو انواع عدالت پروردگار در جامعه بشری فوق العاده موثر است و مهمترین پایه جامعه انسانی را عدالت اجتماعی تشکیل می دهد.

عدالت چیست؟

انواع عدالت دارای دو معنی متفاوت است:

۱- معنی وسیع این کلمه همانطور که گفتیم « قرار گرفتن هر چیز در جای خویش » است و به تعبیر دیگر موزون بودن و متعادل بودن.این معنی از عدالت در تمام آفرینش در منظومه ها در درون اتم، در ساختمان وجود انسان، و همه گیاهان و جانداران حکمفرماست.

انواع عدالت

روشنترین دلیل برای آزادی اراده و اختیار

  • وجدان عمومی انسانها جبر را نفی می کند

گرچه فلاسفه و دانشمندان الهی پیرامون مساله آزادی اراده انسان بحثها و دلائل مختلفی دارند، اما برای اینکه راه را کوتاه و میان بر کنیم، به سراغ روشنترین دلیل طرفداران آزادی اراده می رویم و آن « وجدان عمومی انسانها » است. انواع عدالت

عدل خداوند  و مساله « خلود »

می دانیم قرآن صریحاً درباره گروهی از کفار و گنهکاران سخن از مجازات جاویدان و به تعبیر دیگر « خلود » به میان آورده است. در ( آیه ۶۸، سوره توبه ) می خوانیم: « وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم خالدین فیها؛ خداوند به مردان و زنان منافق و کفار وعده آتش سوزان جهنم داده، جاودانه در آن خواهند ماند. » انواع عدالت

نگاهی به معنای لغوی عدل

با مراجعه به کتب لغت در مفردات راغب می خوانیم: العداله و المعادله لفظ یقتضی المساواه و یستعمل باعتبار المضایقه … فالعدل هو التقسیط علی سواء … ؛ عدالت و معادله دارای معنای برابری است و به همین خاطر همواره در مقایسه بین اشیاء کاربرد دارد. عدل همان تقسیم به دو نیم مساوی و هماهنگ است.ابن منظور می نویسد: انواع عدالت

جایگاه عدل در بیان علوی

بر خلاف نظریه قرارداد اجتماعی که عدالت را به دلیل گره گشایی و راه گریز از بن بستهای اجتماعی و همچون دارویی تلخ و غیر مطبوع، ضروری و لازم می پندارد در بیان حضرت امیر عدالت، زیبا و جذاب و دوست داشتنی است: « … و لو لم یکن فیها نهی الله عنه من البغی و العدوان عقاب یخاف، لکان فی ثواب اجتنابه ما لا عذر فی ترک طلبه؛ اگر خداوند برای ستم و بیداد کیفری که از آن بترسند

مفهوم عدالت اجتماعی

اجراى احکام و اصول سیاسى اسلام، هدف اصلى نظریه‏پردازى‏هاى سیاسى است. تأملات نظرى درباره مفاهیمى چون عدالت، آزادى، برابرى، جامعه مدنى و … هنگامى مورد قبول و مؤثر واقع مى‏شود که با در نظر گرفتن شرایط اجتماعى، فرهنگى، سیاسى و اقتصادى جامعه، زمینه‏هاى اجرا و عملى شدن بیشترى براى آنها فراهم شود.

مشاهده صورتحساب سهام عدالت

فرق میان «عدالت»  و «مساوات»

چرا از میان همه صفات عدل برگزیده شده است؟

در این بحث قبل از هر چیز باید این نکته روشن شود که چرا عدالت که یکی از صفات خدا است از سوی علمای بزرگ به عنوان یک اصل از اصول پنجگانه دین شناخته شده است؟خداوند عالم است؛ قادر است، عادل است؛ حکیم است؛ رحمان و رحیم و ازلی و ابدی است؛ خالق و رازق است؛ چرا از میان همه صفات، فقط عدالت برگزیده شده و یکی از اصول پنجگانه دین مقرر گردید؟

عدالت در اسلام

مبانی معرفت شناسی عدالت

هر نظریه اجتماعی حداقل با سه رکن مواجه است: انسان شناسی، ارزش شناسی و عقلانیت.در بحث انسان شناسی، دیدگاه ما در خصوص انسان مهم است آیا انسان را موجودی خردمند می دانیم که با خرد خویش می تواند راه خود را پیدا کند؟ در اندیشه های اسلامی، با چگونه انسانی روبروییم؟ رابطه انسان و طبیعت چگونه رابطه های است؟

منابع

۱- قرآن مجید

۲- الغارات ، ص ۲۹ ، نشر دارالاضواء

۳-آزادی فرد و قدرت دولت ، ص ۷۸ ، تألیف دکتر محمود صناعی .

۴-امام علی ( ع ) ، صدای عدالت انسانیت ، تألیف هادی خسروشاهی ، انتشارات فراهانی .

.

 

 

نظرات بسته شده است.