رضایت شغلی کارکنان – عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی – پرشین مقاله

رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی کارکنان هر چند عصر ما عصر تغییر و تحولات شتابنده و دور از انتظار است و دورانب کارگیری شیوه های سنتی انسان متحول شده و در قالب نظامهای هوشمند و خبره، سازمانهای یادگیرنده و غیره قرار گرفته است و جهانی شدن غوغا ایجاد کرده،

مطلب میزان تأثیر عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی مشتمل ۳۴۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

رضایت شغلی کارکنان

فهرست مطالب

فصل اول. ۳

مقدمه: ۳

بیان مسئله: ۵

ضرورت تحقیق: ۸

اهداف پژوهش : ۱۳

متغیرهای پژوهش: ۱۴

محدودیتهای پژوهش… ۱۵

محدودیتهای خارج از کنترل. ۱۶

مفاهیم نظری و عملیاتی واژه ها: ۱۷

فصل دوم. ۲۹

مقدمه: ۲۹

مفهوم روابط انسانی.. ۳۱

تعریف روابط انسانی.. ۳۴

انواع روابط انسانی.. ۳۹

انواع روابط از لحاظ افراد مشمول ارتباط.. ۳۹

رویکردهای روابط انسانی.. ۴۰

اصول تحکیم روابط انسانی در سازمانها ۴۲

عوامل ایجاد و تحکیم روابط انسانی.. ۴۳

علائم و نشانه های وجود اختلال در روابط انسانی.. ۴۵

مدیریت روابط انسانی.. ۴۸

مهارت انسانی : ۴۹

مهارت ادراکی: ۴۹

آموزش روابط انسانی.. ۵۱

موانع روابط انسانی.. ۵۴

نظریه ها و مدل های روابط انسانی.. ۵۸

الگوی عمومی نگرش برانگیزش و روابط در مدیریت ۶۱

مفروضات تئوری (نگرش مثبت به انسان) ۸۵

تحلیل ابعاد نظری روابط انسانی در سازمانها ۱۰۶

تشریح نیازهای مازلو در امر روابط انسانی.. ۱۲۰

تشریح نگرشهایx و y مک گریگور و روابط انسانی.. ۱۳۲

طبقه بندی معاصر از تئوری های انگیزش… ۱۴۳

ارائه یک چهارچوب نظری درخصوص تئوری های انگیزشی.. ۱۵۷

تصمیم گیری گروهی : ۱۸۸

مشارکت در تصمیم گیری و مدیریت.. ۱۹۴

شایستگی های تصمیم گیری مدیر. ۱۹۵

قدرت و مدیریت.. ۲۰۴

ویژگیهای شخصیتی و مدیریت.. ۲۱۹

سنجش روحیه: ۲۳۷

تعاریف و مفاهیم ارتباط.. ۲۴۱

عناصر و اجزای فرآیند ارتباط.. ۲۴۲

رضایت شغلی.. ۲۵۰

تعاریف رضایت شغلی.. ۲۵۲

نظریه های فراگردی: ۲۵۴

ابعاد رضایت شغلی.. ۲۵۷

عوامل موثر بر رضایت شغلی.. ۲۵۹

فواید بررسی رضایت شغلی.. ۲۶۲

گامهای موثر جهت پرورش نیروی کار موفق و افزایش رضایت خاطر. ۲۶۳

شناخت تفاوت های انگیزشی: ۲۶۵

تحقیقات در ایران. ۲۶۸

بررسی پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع پژوهش… ۲۸۶

نقد و بررسی تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. ۲۹۹

نتایج مربوط به رضایت شغلی.. ۳۰۱

نتایج آثار و پیامدهای رضایت شغلی.. ۳۰۵

مقدمه تاریخچه پژوهش… ۳۱۳

مطالعات دوره نئوکلاسیک و نهضت روابط انسانی.. ۳۲۳

مسیر تکوین و تحول دانش روابط انسانی.. ۳۳۱

مقاله  در پرشین مقاله میزان تأثیر عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

خلاصه ای کوتاه از مقاله میزان تأثیر عوامل روابط انسانی بر رضایت شغلی کارکنان ستاد دانشگاه شهید بهشتی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

رضایت شغلی کارکنان هر چند عصر ما عصر تغییر و تحولات شتابنده و دور از انتظار است و دورانب کارگیری شیوه های سنتی انسان متحول شده و در قالب نظامهای هوشمند و خبره، سازمانهای یادگیرنده و غیره قرار گرفته است و جهانی شدن غوغا ایجاد کرده،

متغیرهای پژوهش:

رضایت شغلی کارکنان به طور کلی، متغیرها آن شرایط یا خصوصیاتی اند که آزمایشگر آنها را دستکاری، کنترل یا مشاهده می کند. متغیرهای مستقل آن دسته از شرایط یا خصوصیات اند که آزمایشگر در کاوش تحقیقی خود آنها را دستکاری و کنترل می کند

محدودیتهای خارج از کنترل

  • استفاده از پرسشنامه به عنوان وسیله اندازه گیری تحقیق که محدودیتهای خاص خود را داراست از جمله محدودیت در دقت و سمت در اندازه گیری

تعریف روابط انسانی

روابط انسانی یک مفهوم میان رشته ای است که در عمل کلیه علوم اجتماعی و سایر علوم را که می توانند درفهم و درک انسانها در سازمان مفید باشند، بکار می گیرد. روابط انسانی نه روانشناسی ، نه جامعه شناسی، نه تئوری، نه مدیریت صنعتی، بلکه همه اینهاست… رضایت شغلی کارکنان

موانع روابط انسانی

رضایت شغلی کارکنان در یک فرآیند ارتباطی بویژه از نوع انسانی عوامل گیرنده پیام، دهنده پیام، محتوای پیام، ابزار پیام رسان و شرایط انتقال پیام نقش اصلی دارند. چنانچه هر یک از این عوامل به نوعی نتوانند به وظایف خود به نحو احسن عمل نمایند برای انتقال پیام موانع و سد ایجاد می نماید.

نظریه ها و مدل های روابط انسانی

رضایت شغلی کارکنان امروزه مدیران بسادگی نمی توانند هرکس را در هر کاری که بخواهند بگمارند، بلکه در ابتدایی ترین شکل وظایف خود با پیچیده ترین روشهای سازمانی و محیطی روبرو می شوند.

مفروضات تئوری (نگرش مثبت به انسان)

  • کار و کوشش اعم از بدنی و فکری طبیعی است و برای فرد یک نوع بازی و سرگرمی بشمار می آید.
  • نظارت، کنترل و تهدید و تنبیه نیست و تنها وسایل رسیدن به هدفهای سازمانی نیز تلقی نمی گردد، بلکه فرد با توجه به تعهدات کاری که بر عهده دارد می تواند خود هدایت کننده و کنترل کننده خود باشد.

نظریه روابط انسانی بر اساس مدل بر مبنای هدف

این تئوری بیانگر این است که قصد یا اراده فرد یا سازمان را می توان به عنوان منبع اصلی انگیزش و روابط سازمانی به حساب آورد. با اطمینان زیاد می توان گفت که هدفهای خاص به عملکرد بالا می انجامد و نیز این که اگر اعضای سازمان هدفهای مشکل را پذیرفتند عملکردی عالی تر ارائه خواهند کرد.

نظریه روابط انسانی بر مبنای مدل انتظار

رضایت شغلی کارکنان فرض کلی در این نظریه این است که اگر به کارکنان فرصت داده شد که در تعیین هدف مشارکت کنند آیا در راه تأمین آن تلاش بیشتری خواهند نمود. در برخی موارد که هدفهایی که با مشارکت کارکنان تعینی شده است

نظریه روابط انسانی بر مبنای مدل برابری

رضایت شغلی کارکنان این نظریه بیانگر آن است که همواره انگیزش کارکنان زمانی مثبت خواهد بود که میان آنچه که از سازمان دریافت می کنند با آنچه به سازمان ارائه می دهند تعادل و برابری بوجود آمده باشد. کارکنان یک سازمان هیچگاه در خلاء کار نمی کنند آنها همواره خود را با دیگران مقایسه می نمایند.

طبقه بندی معاصر از تئوری های انگیزش

رضایت شغلی کارکنان رشد و توسعه مطالعات و تداوم پژوهش در زمینه انگیزش به ویژه در نیمه دوم قرن حاضر موجب تکوین و حرکت تکاملی دانش روزگار ما از قلمرو وی گردید، که یکی از حساس ترین و ظریف ترین شعبه های علوم انسانی است

تحقیقات در ایران

از آنجایی که روابط انسانی در کشورمان جایگاه ویژه خود را به طور مطلوب پیدا ننموده است از این رو تحقیقات کاربردی و موثر در این زمینه می طلبد.

نتایج مربوط به رضایت شغلی

مطالعه و بازنگری مطالب مربوط به رضایت شغلی و علل و عوامل موثر و پیامدهای آن واقعیتی است که بسیار مهم است. رضایت شغلی لزوماً به بازدهی بسیار منتج می شود.

نتایج آثار و پیامدهای رضایت شغلی

رضایت شغلی کارکنان اگر چه رضایت شغلی یک نگرش فردی می باشد، اما آثار و پیامدهای آن برای سازمان ها دارای اهمیت فوق العاده است. به همین خاطر امروزه مدیران به منظور تأثیرگذاری بر رفتار کارکنان، به اهمیت شغلی آنان توجه می کنند.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.