آشنایی با امور برق – گزارش کارآموزی آشنایی با امور برق شهرستان خوی – پرشین مقاله

آشنایی با امور برق

آشنایی با امور برق در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده روزافزون از صنعت برق و رشد مصرف رفته رفته نیروگاههای دیزلی جای خود را به نیروگاههای بخار (سیکل ترکیبی) و آبی و انرژی هسته ای و غیره می دهند تا جائیکه امروزه تلاش براین است.

این تحقیق دانشجویی گزارش کارآموزی آشنایی با امور برق شهرستان خوی مشتمل بر  ۴۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

فصل اول. ۵

آشنایی با امور برق شهرستان خوی.. ۵

آشنایی با امور برق شهرستان خوی.. ۶

اداره بهره برداری.. ۸

وضعیت سرویس دهی به مشترکین در موقع بروز اتفاقات و خاموشیها ۹

فصل دوم. ۱۰

آشنایی با شبکه های توزیع. ۱۰

آشنایی با شبکه های توزیع. ۱۱

۱-۲- شبکه باز (شعاعی) ۱۲

۲-۲- شبکه های از دو سو تغذیه. ۱۲

۳-۲- شبکه های توزیع هوایی و زمینی؛ محاسن و معایب هر کدام. ۱۲

۴-۲- موارد استفاده از شبکه های زمینی و هوایی.. ۱۳

۵-۲- استاندارد سیستم زمین در شبکه های توزیع. ۱۴

۶-۲- استاندارد نصب اتصال زمین.. ۱۵

۷-۲- خاموشی دادن. ۱۵

۸-۲- حریم خطوط هوایی شبکه های توزیع. ۱۶

روش نصب کابل در داخل خاک.. ۲۰

فصل سوم. ۲۲

گزارش فعالیتهای انجام گرفته و یادگیری اطلاعات در این دوره ۲۲

گزارش فعالیتهای انجام گرفته و یادگیری اطلاعات در این دوره ۲۳

۱-۳- شبکه فشار ضعیف: ۲۳

۱-۱-۳- هادیها: ۲۳

۲-۱-۳- پایه ها: ۲۴

۳-۱-۳- مقره ها: ۲۵

۳-۳- شبکه فشار متوسط.. ۲۹

۴-۳-  تجهیزات کلید زنی.. ۳۷

۵-۳- مهار. ۴۱

۱-۵-۳- انواع مهار. ۴۱

۶-۳- فعالیتهای انجام شده با گروه ۲۰kv. 45

مقاله گزارش کارآموزی آشنایی با امور برق شهرستان خوی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله گزارش کارآموزی آشنایی با امور برق شهرستان خوی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

آشنایی با امور برق در ابتدای صنعت برق نیروگاههای کوچک دیزلی و سوختی پاسخگوی مصرف کنندگان بود، اما در حال حاضر دیگر به علت استفاده روزافزون از صنعت برق و رشد مصرف رفته رفته نیروگاههای دیزلی جای خود را به نیروگاههای بخار (سیکل ترکیبی) و آبی و انرژی هسته ای و غیره می دهند تا جائیکه امروزه تلاش براین است.

آشنایی با امور برق شهرستان خوی

شرکت توزیع برق به عنوان پیمانکار شرکت برق وظیفه توزیع انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین و تامین برق متقاضیان جدید را برابر مقررات وزارت نیرو و برق منطقه ای برعهده دارد. آشنایی با امور برق

اهداف شرکت توزیع عبارت است از:

الف – تامین برق مطمئن از طریق ارائه بموقع خدمات مستمر توزیع انرژی الکتریکی.

شرکت های وابسته به وزارت نیرو

وضعیت سرویس دهی به مشترکین در موقع بروز اتفاقات و خاموشیها

اطلاعات مربوط به خاموشیهای مشترکین از طریق تلفنهای ۲۳۳۲۰۴۱ و ۱۲۳ توسط نگهبان تلفنچی اتفاقات دریافت و در نرم افزار اتفاقات ثبت می گردد و از طریق بیسیم به گروه اتفاقات جهت رفع عیب اعلام می شودوپس از رفع عیب وگزارش به اتفاقات توسط گروه در نرم افزار اختتام کار ثبت میگردد. آشنایی با امور برق

آشنایی با شبکه های توزیع

آشنایی با امور برق بطوری که می دانیم  تولید انرژی الکتریکی امروزه در نیروگاههای بزرگ با راندمان بالا انجام می شود. به دلایل اقتصادی و فنی ولتاژ ژنراتورها به حداکثر ۳۰ کیلو ولت محدود است. به منظور کاهش دادن تلفات در انتقال انرژی به نقاط دور ولتاز برق را با استفاده از ترانسفورماتورهای افزاینده افزایش می دهند و از طریق شبکه به هم پیوسته به نقاط دور منتقل می کنند.

چارت سازمانی وزارت نیرو

شبکه های توزیع هوایی و زمینی؛ محاسن و معایب هر کدام

معمولا از دو سیستم انتقال انرژی در شبکه های توزیع استفاده می شود. ممکن است این شبکه هوایی یا زمینی باشد. که با توجه به موقعیت محیط و مسائل دیگر هر کدام دارای معایب و مزایای مربوط به خود است. در زیر به طور مختصر تعدادی از این مزایا و معایب بطور مقایسه ای اشاره می کنیم: آشنایی با امور برق

شرکت توزیع برق چیست

مشخصات کیفی اجزاء و قطعات کات اوت ها :

آشنایی با امور برق مقره چینی : مقره چینی کات اوت از نوع یک پارچه توپر برنگ قهوه ای یا خاکستری با مقاومت عالی در مقابل جرقه و شرایط جوی انتخاب می شود .پایه ها و بازوی نصب : در قسمت انتهایی و همچنین میانی مقره پایه هایی مخصوص نگهدارنده کنتاکت های فوقانی و تحتانی و همچنین بازوی نصب کات اوت ، در داخل مقره توسط سیمان مخصوص تعبیه گردیده است. آشنایی با امور برق

فعالیتهای انجام شده با گروه ۲۰kv

ا- شاخه زنی

۲- ریگلاژ کلید قابل قطع زیر بار: یکی از مشکلات اساسی سکسیونرهای قابل قطع زیر بار اینست که بعد از چند بار بازوبست کلید حالت اولیه خود را از دیت داده به سختی بازوبست می شود که در این صورت احتیاج به تنظیم دارد . به همراه گروه ۲۰kv جهت ریگلاژ سکسیونر جاده بجنورد به آنجا رفتیم که پس از اینکه شبکه توسط عملیات از ریکلوزر ماقبل بی برق شد و مراحل خاموشی طی شد ، گروه پس از باز کردن رابط ها شروع به کار کرد. آشنایی با امور برق

.

 

نظرات بسته شده است.