صفات ذاتی – صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور – پرشین مقاله

صفات ذاتی

صفات ذاتی صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور چون قدرت کار، از خوگذشتگی‏، شهامت،‏ هوش،‏ استعداد و همچنین صفات اخلاقی مانند وظیفه‌شناسی و درستکاری در دستاورد  کار یک ملت تاثیر شایسته دارد وبه این جهت دولت  و زمامداران ملت وظیفه دارندکه در  پاکیزگی اخلاق وتشویق افراد فعال و درستکار  کوشش های جدی مبذول دارند.

این تحقیق دانشجویی  صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور مشتمل بر ۸۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

صفات ذاتی  و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور ۳

کمیت کار و جمعیت… ۵

خانواده ۵

ملت… ۶

جمعیتها و اتحادیه‌های اختیاری.. ۶

تقسیم سکنه روی زمین.. ۷

تراکم جمعیت… ۷

تمرکز جمعیت و پیدایش شهرهای بزرگ… ۷

تقسیم کار و نظام علمی کار ۸

سیستمهای علمی کار ۱۶

آزمایش‌های مدیریت علمی.. ۲۱

مدیریت علمی و تیلوریسم. ۲۴

فردریک تیلور و پژوهش‌های او ۲۴

اصول روش تیلور ۲۸

نخست ـ اصل انجام کار ۲۸

دوم ـ اصل انتخاب کار ۲۹

سوم ـ اصل پاداش و نظارت.. ۳۰

چهارم ـ تقسیم کار و اشتراک مساعی کارگر و کارآما ۳۰

عناصر سیستم مدیریت تیلور ۳۲

تقسیم کار ۳۳

برآیند پژوهش‌ها و بررسیهای تیلور ۳۷

اقتصاد کار ۴۰

بازار کار: ۴۶

ویژگی‌های بازار کار: ۴۷

آموزش کار و پیشه. ۴۹

دوره کارآموزی.. ۵۱

جنبه‌های فیزیولوژی کار ۵۲

فیزیولوژی کار و دانش‌ارگونومی.. ۵۶

اصول فیزیولوژی کار ۵۹

کار ماهیچه‌ای.. ۵۹

نیروی ماهیچه‌ای.. ۶۰

تولید انرژی از پدیده‌های شیمیایی.. ۶۱

کار ماهیچه‌ای استاتیک و دینامیک… ۶۲

گردش خون.. ۶۳

خستگی.. ۶۸

ریتم توان کار در طول روز ۶۹

تأثیر سن.. ۷۰

توانمندی ماهیچه‌های بدن انسان در مرد و زن.. ۷۱

انسان و ماشین.. ۷۲

کار و فراغت: ۷۳

قانون کار و قانون تأمین اجتماعی.. ۷۷

قرارداد کار و شرط‌های بنیادی انعقاد آن.. ۷۸

.

مقاله صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور را در زیر می توانید ببینید.

صفات ذاتی  و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور

صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور چون قدرت کار، از خوگذشتگی‏، شهامت،‏ هوش،‏ استعداد و همچنین صفات اخلاقی مانند وظیفه‌شناسی و درستکاری در دستاورد  کار یک ملت تاثیر شایسته دارد وبه این جهت دولت  و زمامداران ملت وظیفه دارندکه در  پاکیزگی اخلاق وتشویق افراد فعال و درستکار  کوشش های جدی مبذول دارند.

کمیت کار و جمعیت

هر جامعه در برگیرنده عده افرادی است که برای رفع نیازهای خود کارهای اقتصادی انجام میدهند و مواد مورد نیاز را تهیه و مصرف مینمایند. این افراد تشکیل گروههایی را میدهند که مهمترین آنها ابتد گروه خانواده و پس از آن ملت و جمعیتها واتحادیه‌ها است. صفات ذاتی

خانواده

صفات ذاتی خانواده بطور کلی تشکیل میشود از مجموع اشخاصی که با هم نزدیکی نسبی یا سببی دارند و بمعنی اخص اطلاق میشود به افرادی که در یک طبقه هستند و زیر نظر رئیس خانواده در یک محل زندگی می‌کنند. خانواده جدید اکنون یگانگی گذشته خود را از دست داده و روابط میان افراد آن به استواری

صفات یعنی چه

جمعیتها و اتحادیه‌های اختیاری

اتحادیه اجتماع اشخاصی است که بمیل خود دور هم گرد میایند و برای منظور معینی تشریک مساعی می‌کنند. این جمعیتها ممکن است جنبه مذهبی‏ اخلاقی، علمی، ادبی، بهداشتی، نیکوکاری یا تعاونی داشته باشند.

تقسیم سکنه روی زمین

جمعیت روی زمین به بیش از شش و نیم میلیارد نفر رسیده است. که تقریباً نصف آن در آسیا و بیش از یک میلیارد آن در اروپا و ۳۰۰ میلیون در امریکا و بقیه در سایر قاره‌ها پراکنده اند. صفات ذاتی

صفات ذاتی انسان

تقسیم کار و نظام علمی کار

صفات ذاتی تقسیم کار یکی از قانون‌های طبیعی است که حتی در زندگانی برخی از حشره‌ها مانند مورچه و زنبور عسل نیز دیده میشود و در زندگی انسانی مفهوم آن همان تخصص است که در همه‌ی شئون علمی و اقتصادی و اجتماعی حکمفرماست. فلسفه تقسیم کار بین افراد جامعه اینست که هر فردی، برای اینکه بتواند از نیروهای مادی و معنوی خود بیشترین استفاده را ببرد، باید همه‌ی کوشش و اندیشه خود را متوجه انجام امور معینی کند.

صفات کمال خدا

سیستمهای علمی کار

سازمان دادن تولید براساس محاسبه و اندازه‌گیری ـ هدف اصلی تقسیم کار و توسعه ماشینیسم بدست آوردن حداکثر استفاده از نیروی مادی کارگر، بمنظور افزایش میزان تولید و کاهش بهای تمام شده کالاهای ساخته شده است. ولی برای رسیدن باین هدف افزون بر رعایت اصل تقسیم کار لازم است. صفات ذاتی

آزمایش‌های مدیریت علمی

در سال ۱۸۰۰ میلادی نخستین آزمایش‌های مدیریت علمی در «کارخانه ریخته‌گری بولتن، وات» سوهو  انجام گرفت و مسائلی مانند جریان کار درست، کار با استاندارد معین، برنامه‌ریزی تولید، استاندارد کردن عناصر بنیادی کالاها، نظارت بر هزینه‌ها، تشخیص هزینه تمام شده، آموزش کارکنان و موضوعهای تشویق و ترغیب ـ آسودگی‌کارکنان ـ مفاهمی بازاریابی، برنامه‌ریزی، نصب‌ماشین‌ها در جای مناسب کارگاه

مدیریت علمی و تیلوریسم

فردریک تیلور و پژوهش‌های او

گرچه مدیریت علمی با نام فردریک وینسلو تیلور آغاز می‌شود، ولی پیش از تیلور نخستین نهال مدیریت علمی بوسیله چارلز بابیج اقتصاد‌دان انگلیسی با انتشار کتاب «اقتصاد تولیدکنندگان» در سال  ۱۸۳۲ میلادی کاشته شد ونیز فنون و روشهای نوینی که یکی از دارندگان صنایع آمریکا به نام هانری تون برای اداره بنگاه صنعتی خود بکار برد در ایجاد جنبش مدیریت علمی

کار و فراغت:

در جهان امروز کار کردن انسان‌ها با شیوه کار کردن در گذشته به کلی فرق کرده است به این معنا که در گذشته کار به هر نحو که ممکن بود انجام می گرفت و انسان بنا به دلخواه خود و با رویکرد به زمان و مکان و امکان‌هایی که در اختیا رخود داشت کار انجام می‌داد

قانون کار و قانون تأمین اجتماعی

کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در برابر دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند و کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم همه‌کسانیکه عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما بشمار می‌آیند و کارفرما مسئول همه‌ی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند.(ماده ۳)

قرارداد کار و شرط‌های بنیادی انعقاد آن

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در برابر دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

برای درستی قرارداد کار در زمان امضای قرار داد، رعایت شرط‌های زیر الزامی است:

الف ـ مشروعیت مورد قرار داد

کتابنامه

آشفته تهرانی، امیر         روابط انسانی در مدیریت              انتشارات دانشگاه

باره ، فرانوسا                تاریخ کار                انتشارات برگردان حبیب‌الله            مؤسسه مطبوعاتی                                    فضل اللهی                        فریدون علمی،                                       تهران ۱۳۴۳

گال، روژه           اصول راهنمایی                    انتشارات

.

 

نظرات بسته شده است.