جنگ اطلاعاتی – جنگ اطلاعاتی اهداف و ابزارها – پرشین مقاله

جنگ اطلاعاتی

در اوایل سال ۲۰۰۳، حدود ۴۶ هزار نیروی نظامی بریتانیایی در عملیات نظامی علیه رژیم صدام حسین در عراق به ائتلاف تحت رهبری آمریکا پیوست. عملیات نظامی در تاریخ ۲۰ مارس ۲۰۰۳ آغاز شد. جنگ اطلاعاتی

مطلب جنگ اطلاعاتی اهداف و ابزارها مشتمل بر۹۸ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب مقاله وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش مقاله دانشجویی

فهرست

فصل اول، مقدمه. ۱

فرآیند دروس وزارت دفاع انگلستان.. ۱

فصل دوم، طرح ریزی و تشکیل قوا ۴

تشکیل قوا ۵

مفاهیم عملیات عراق برای ساختار قوا ۷

نیازمندیهای مبرم عملیاتی.. ۷

فصل سوم، درس هایی از عملیات.. ۱۲

فرماندهی کل.. ۱۵

سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی (CIS). 16

اطلاعات.. ۱۸

عملیات شبه جزیره فاو. ۱۹

عملیات شبه جزیره فاو. ۲۲

رویدادهای عملیات اخیر. ۲۴

پشتیبانی آب نگاری.. ۲۷

کشتی های امدادی ناوگاون سلطنتی.. ۲۸

عملیات ضد مین.. ۲۹

تجهیزات فردی (شخصی). ۳۳

فصل هفتم ،همکاری در یک ائتلاف.. ۳۵

طرحریزی استراتژیک ائتلاف.. ۳۶

پشتیبانی کشور میزبان.. ۳۶

قابلیت عملیات مشترک… ۳۷

مقدمه. ۳۸

طرح ریزی لجستیک… ۳۹

ذخایر موجودی.. ۳۹

اعزام نیروها و تجهیزات.. ۴۶

ترابری هوایی و دریایی.. ۴۷

مدیریت اطلاعات لجستیک… ۴۸

پشتیبانی در جبهه. ۵۰

پشتیبانی پیمانکار. ۵۱

جنگ در صحرا ۵۲

فصل نهم ، افراد. ۵۵

رفاه. ۵۵

ذخیره‌ها ۵۵

مسائل بهداشتی و درمانی.. ۵۵

رفاه. ۵۶

پشتیبانی عملیاتی رفاهی.. ۵۶

پشتیبانی از خانواده‌ها ۵۷

بیمه عمر. ۵۷

تقویت.. ۵۷

دانش فرهنگی و آموزش زبان.. ۵۸

مسائل بهداشتی و درمانی.. ۵۸

منابع دیگر. ۶۰

مراقبت درمانی از غیر نظامیان.. ۶۰

بهداشت بعد از عملیات.. ۶۱

فصل دهم ، جنگ اطلاعات.. ۶۲

هدف جنگ اطلاعات.. ۶۲

ضد اطلاعات.. ۶۳

ارزیابی اثرگذاری.. ۶۳

مترجمان همزمان.. ۶۳

فصل یازدهم، عملیات پس از جنگ… ۶۵

عملیات پس از جنگ… ۶۵

فصل دوازدهم ، کاهش آب، جبران خسارت و هزینه ها ۶۹

پرسنل.. ۶۹

جبران خسارات.. ۶۹

هزینه های عملیات.. ۷۰

نیروی های ذخیره اعزامی از مراکز آموزش ذیل: ۸۲

پلیس نظامی سلطنتی.. ۸۸

سیتسم های رزمی زمینی.. ۸۸

تجهیزات مهندسی.. ۸۹

N نیروی هوایی سلطنتی.. ۹۱

هلی کوپتر پشتیبانی.. ۹۳

پشتیبانی زمینی..۹۴

.

مطلب جنگ اطلاعاتی اهداف و ابزار ها در پرشین مقاله موجود است. برای خرید ودانلود اقدام کنید.

خلاصه ای از مطلب جنگ اطلاعاتی اهداف وابزارها را می توانید در زیر ببینید.

جنگ سفید چیست

سیستم های ارتباطی و اطلاعاتی (CIS)

زیرساختارهای سیستم های ارتباطی و  جنگ اطلاعاتی بریتانیا به راحتی نمی توانستند نیازمندی های مبادله اطلاعات عملیات عراق را پشتیبانی کنند. نیروهای بریتانیایی مجبور شدند تا بر سیستم های ارتباطی متفاوتی اتکا کنند که از طریق گذرگاه های اطلاعاتی و سطوح کاربری متفاوتی به یکدیگر متصل شده بودند.

اطلاعات

جنگ اطلاعاتی خش مهمی را در تمام جنبه ها و در تمام سطوح این عملیات نظامی ایفا کرد. این فعالیت دامنه وسیعی از تحلیل علایق و منافع رژیم عراق تا هدف گذاری خاص یگان های مجزای نظامی و یکپارچه سازی و تحلیل اطلاعات طیف وسیعی از مناهج فنی و سایر منابع را در بر می گیرد.

جنگ سایبری ایران

پشتیبانی آب نگاری

قبل از آغاز عملیات، اداره آب نگاری بریتانیا چهار ده نقشه جدید ناوگانی و ۱۰ ویرایش از نقشه های استاندارد فاوبری را تهیه کرد که تمام جنگ اطلاعاتی آب نگاری و نیز جزئیات ساحلی خاص را نشان می دادند..

مدیریت اطلاعات لجستیک

۱۵-۸- در طول عملیات، جریان جنگ اطلاعاتی  لجستیکی میان جبهبه ها و بریتانیا، ضعیف بود و خصوصاً بر ردیابی نیازمندی های مبرم عملیاتی در جبهه تاثیر گذاشت. نظارت بر نرخ های مصرف آمادها دشوار بود و این امر موجب دشواری تعیین زمان نیاز به آماد مجدد می شد.

انواع فضای سایبری

جنگ در صحرا

عملیات بورن مرزی نیازمند نیروهایی است که برای اجرای عملیات در شرایط محیطی دشوار، به طور مناسبی آماده و تجهیز شده باشند. علی رغم اقدامات پیشگیرانه ای که نیروهای ائتلاف انجام داده اند، محیط صحرایی عراق مشکلات و چالش هایی را برای آنان به وجودآورد.

بهداشت بعد از عملیات

وزارت دفاع تحقیقاتی را با کالج کینگر لندن مورد بهداشت جسمی و روحی افراد اعزام شده به جنگ انجام داده است. این تحقیقات شامل جمعیت نمونه ای از پاسخ دهندگانی می شد که نیروهای اعزامی به منطقه بودند.

جنگ اطلاعات

برای موفقیت جنگ اطلاعاتی باید آن را قبل از آغاز عملیات رزمی انجام داد و در طول مراحل رزمی عملیات و مقاطع پس از عملیات آن را ادامه دا.دیک استراتژی ضد اطلاعاتی می تواند کارایی جنگ اطلاعاتی را افزایش دهد و باید بخش جداناپذیری از جنگ باشد.

هدف جنگ اطلاعات

جنگ اطلاعات یک فعالیت میان دولتی است که شامل عناصر دیپماتیک، اقتصادی، سیاسی و بشر دوستانه می شود. وزارت دفاع در این راستا دو عنصر عناصر فوق الذکر را فراهم می کرد‍؛ عملیات اطلاعاتی و عملیات رسانه ای هدف جنگ اطلاعاتی انگلستان، تاثیر گذاری بر اراده رژیم عراق، باورهای نیروهای امنیتی و غیر نظامیان عراق و افکار عمومی منطقه و شفاف سازی افکار عمومی مردم جهان بود.

.

نظرات بسته شده است.