منافقان – روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات – پرشین مقاله

منافقان

منافقان  الحمدلله رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلوه والسلام علی عبدالله ورسوله و حبیبه و صفیه، حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا الذی سمی فی السماء باحمد و فی الارض بابی القاسم مصطفی محمد و علی اله الطیبین الطاهرین المعصومین.قرآن کریم ، قانون اساسی اسلام و ضامن سعادت بشر در تمامی صحنه های اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی و … می باشد.

این تحقیق دانشجویی روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات مشتمل بر  ۱۷۲ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

منافقان

فهرست مطالب

پیشگفتار ۲

سئوال های تحقیق. ۴

پیشینه ی تحقیق : ۵

روش تحقیق : ۸

هدف تحقیق : ۸

فصل اول: ۹

کلیاتی در خصوص موضوع روانشناسی و نفاق. ۹

۱-۱- تعریف روانشناسی.. ۱۱

۱-۲-معنای لغوی نفاق. ۱۲

۱-۳-معنای اصطلاحی نفاق. ۱۲

۱-۴-وجه تسمیه ی منافق. ۱۳

۱-۵-تفاوت نفاق با دروغ و ارتباط آن دو با یکدیگر. ۱۴

۱-۶-تفاوت «نفاق»  با «تقیه». ۱۶

۱-۷-نفاق از مختصات انسان است.. ۱۹

۱-۸-ضرورت و اهمیت شناخت منافقان. ۲۱

۱-۹-تاریخچه ی پیدایش نفاق. ۲۳

۱-۱۰-آغاز نفاق در تاریخ اسلام. ۲۵

۱-۱۱-بررسی آماری سور و آیاتی که در شأن منافقان نازل شده، به ترتیب مصحف: ۲۷

فصل دوم: ۲۹

ویژگیهای روانی منافقان. ۲۹

۲ـ۱ـ فرافکنی.. ۳۰

۲ـ۲ـ خودبزرگ‌بینی.. ۳۲

۲ـ۳ـ هوی پرستی.. ۳۳

۲ـ۴ـ ترس و وحشت.. ۳۵

۲ـ۵ـ سستی در عبادت.. ۳۸

۲ـ۶ـ حسادت و بدخواهی.. ۴۱

۲ـ۷ـ بی‌میلی نسبت به انجام کارهای خیر. ۴۲

۲ـ۸ ـ شک و تردید و دودلی.. ۴۴

۲ـ۹ـ بیماردلی.. ۴۶

الف. قلب سلیم. ۴۶

ب. قلب مریض… ۴۶

۲ـ۱۰ـ سوءظن. ۴۸

فصل سوم: ۵۱

ویژگیهای سیاسی منافقان. ۵۱

۳ـ۱ـ ولایت ستیزی.. ۵۲

۳ـ۲ـ ترور رهبران دینی.. ۵۷

۳ـ۳ـ جاسوسی برای دشمنان اسلام. ۵۸

۳ـ۴ـ دوستی با بیگانگان و روابط پنهانی با دشمنان. ۶۰

۳ـ۵ـ ایجاد تنگناهای اقتصادی برای مؤمنان. ۶۲

۳ـ۶ـ کارشکنی در دفاع و جهاد. ۶۴

۳ـ۶ـ۱ـ عدم همراهی با مسلمانان در جنگ احد و احزاب.. ۶۵

۳ـ۶ـ۲ـ فرصت‌طلبی منافقان. ۶۹

۳ـ۶ـ۳ـ ایجاد جنگ روانی با شایعه پراکنی.. ۷۲

۳ـ۶ـ۴ـ فتنه‌گری.. ۷۵

۳ـ۶ـ۵ـ توجیه گناه ۷۶

۳ـ۶ـ۶ـ ساختن لانه‌ی جاسوسی به نام مسجد. ۷۷

فصل چهارم: ۸۳

ویژگیهای اجتماعی منافقان. ۸۳

۴ـ۱ـ امر به منکر و نهی از معروف.. ۸۴

۳ـ۲ـ استهزاء و عیب‌جویی.. ۹۱

۴ـ۳ـ بخل. ۹۳

۴ـ۴ـ کینه‌توزی.. ۹۶

۴ـ۵ـ تهمت و افترا ۹۷

۴ـ۶ـ خود را عزیز و دیگران را ذلیل دانستن. ۱۰۲

۴ـ۷ـ شعار اصلاح، ولی عمل به افساد. ۱۰۷

۴ـ۸ ـ عدم حضور در برخی از اجتماعات.. ۱۰۹

۴ـ۹ـ عامل تفرقه. ۱۱۱

فصل پنجم: ۱۱۳

ویژگیهای فرهنگی منافقان. ۱۱۳

۵ـ۱ـ سفاهت و نادانی.. ۱۱۴

۵ـ۲ـ دروغ‌گویی و سوگند دروغ. ۱۱۵

۵ـ۳ـ پیمان‌شکنی.. ۱۱۹

۵ـ۴ـ ظاهرسازی و ریاکاری.. ۱۲۰

۵ـ۵ـ توجیه گناه ۱۲۳

۵ـ۶ـ شبهه افکنی.. ۱۲۴

۵ـ۷ـ فراموش کردن خداوند. ۱۲۷

۵ـ۸ ـ تملق و چاپلوسی.. ۱۲۸

۵ـ۹ـ جعل حدیث.. ۱۳۰

فصل ششم: ۱۳۴

روشهای برخورد با منافقان. ۱۳۴

۶ـ۱ـ مدارا با منافقان. ۱۳۵

۶ـ۲ـ ارشاد و انذار منافقان و دعوت نمودن آنها به توبه. ۱۴۲

۶ـ۳ـ برخورد شدید با منافقان، طرد نمودن و اعلان جنگ با آنان: ۱۴۷

۶ـ۳ـ۱ـ طرد کردن و منزوی نمودن منافقان از جامعه. ۱۴۷

۶ـ۳ـ۲ـ تهدید منافقان به قتل. ۱۵۰

فصل هفتم: ۱۵۵

نتیجه‌گیری و پیشنهادها ۱۵۵

۷ـ۱ـ عوامل و زمینه‌های بروز نفاق. ۱۵۶

۷ـ۱ـ۱ـ وراثت: ۱۵۶

۷ـ۱ـ۲ـ محیط.. ۱۵۷

۷ـ۲ـ مراتب و وجوه معانی نفاق. ۱۶۰

۷ـ۳ـ ملاکها و معیارهای شناخت منافقان و راههای مقابله با آنها ۱۶۳

۷ـ۲ـ پیشنهادها ۱۶۶

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقالعه روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله روانشناسی منافقان از دیدگاه قرآن و روایات را در زیر می توانید ببینید.

تعریف روانشناسی

منافقان ،برای واژه ی روانشناسی که در علوم اسلامی از آن به عنوان «علم النفس» یاد می شود ، تعاریف متعددی شده است که ما فقط به سه تعریف اکتفا می کنیم .روانشناسی عبارت است از مطالعه ی جنبه های مختلف رفتار و ارتباط آنها با یکدیگرروانشناسی علمی است که به شناخت ، توصیف ، پیش بینی و تأثیر رفتار بویژه رفتار انسانی مبادرت می ورزد.

معنای لغوی نفاق

لغت شناسان برای ریشه ی واژه ی نفاق (نفق) معانی متعددی را ذکر کرده اند که تعاریف آنها خیلی به هم نزدیک است و ما به چند تعریف مشهور به شرح ذیل اکتفا می کنیم . نفاق از ریشه های «نفق»  یعنی «خرج کردن» «رواج یافتن» ، «تمام شدن» ، «پنهان کردن چیزی» ، «مردن» و … همچنین راغب می گوید : «نفق الشیئ مضی و نفد ، یعنی شیئی رفت و تمام شد.

منافق در نهج البلاغه

معنای اصطلاحی نفاق

ابن اثیر ، لغت شناس مشهور در کتاب نهایه چنین نوشته است (المنافق) «و هو اسم لم یعرفه العرب بالامعنی المخصوص و هوالذی یستر کفره و یظهر ایمانه»«یعنی منافقان  اسمی است که عرب (قبل از اسلام) نمی شناخته است در حالیکه (بعد از اسلام) منافق به کسی گفته می شود که کفرش را پنهان می کند و ایمانش را اظهار می نماید.همچنین در کتابهای لغت آمده است که «لانه ی موش صحرایی در زیر زمین ، یک راه آشکار برای داخل شدن دارد که «قاصعاء»  نا میده می شود و راه خروجی مخفی نیز در جای دیگر دارد که «نافقا» نامیده می شود و این حیوان هنگامی که احساس خطر کند از طریق راه پنهانی ، از لانه اش خارج شده و خود را نجات می دهد و با توجه به این معنا ، نفاق به معنی «دخول در دین از دری و خروج از آن از در دیگر» می باشد

وجه تسمیه ی منافق

دلیل نامگذاری منافقان  هم از این جهت است که شخص منافق کفر خود را در دل پنهان کرده ولی به زبان اظهار ایمان می کند.بعضی در وجه تسمیه منافق می گویند: منافق به سوی مؤمن ، با ایمان و به سوی کافر، با کفر خارج می شود و از این جهت قرآن کریم ، منافقان را فاسق می شمارد ، چونکه از شرع خارج شده اند و می فرماید:«ان المنافقین هم الفاسقون» صاحب تفسیر التبیان نیز در تعریف «منافق» چنین می گوید:«هوالذی یظهر الاسلام بلسانه و یکفر بقلبه»

نفاق از مختصات انسان است

یکی از خصوصیات رفتاری را که فقط می توان به انسان نسبت داد همین رفتار و برخورد ملون و نفاق آمیز است که در حیوانات به ندرت دیده می شود . ولی از آنجایی که انسان دارای قوه ی تفکر و تعقل می باشد می تواند با این قدرت خدادادی آنچه را که در باطن دارد کتمان نموده و ظاهری کاملاً متفاوت نمایان سازد ، در صورتیکه سایر حیوانات اینگونه نیستند مثلاً اگر حیوانی خشمگین است تمام وجود آن حیوان سراپا خشم است و اینطور نیست که مثلاً خشمگین و ناراحت و عصبانی باشد ولی در برخورد با دیگر حیوانات یک قیافه ی مهربانانه از خود به نمایش بگذارد ، حال آنکه انسان قادر است چهره و قیافه ی متفاوت از خود به نمایش بگذارد

ضرورت و اهمیت شناخت منافقان

مولای متقیان ، امیر مؤمنان حضرت علی (ع) در نهج البلاغه نقل قولی دارند از پیامبر اکرم (ص) که فرمود :«انی لا اخاف علی امتی مؤمنا و لا مشرکا ، اما المؤمن فیمنعه الله بایمانه و اما المشرک فیقمعه الله بشرکه و لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان ، عالم اللسان ، یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون.»بر امت اسلام ، نه از مؤمن و نه از مشرک هراسی ندارم ، زیرا مؤمن را ایمانش بازداشته و مشرک را خداوند به جهت شرک او نابود می سازد ، من بر شما از مرد منافقی می ترسم که درونی دو چهره ، و زبانی عالمانه دارد ، گفتارش دلپسند و رفتارش زشت و ناپسند است.»  منافقان

منافقان در قرآن

تاریخچه ی پیدایش نفاق

می توان گفت که پیدایش نفاق به طور عام ، ریشه در تاریخ بشریت دارد و در همان ابتدای خلقت آدم ابوالبشر ، خداوند ، شیطان را به عنوان دشمن آشکار انسان معرفی می کند. و به حضرت آدم و حوا دستور می دهد که مواظب باشند تا فریب شیطان را نخورند ، ولی شیطان برای اغواء و وسوسه ی آندو از راه دوستی وارد شده و با سوگند ، خود را از خیر خواهان و ناصحان آنان معرفی می نماید و به همین دلیل ما می توانیم شیطان را به عنوان مؤسس و بنیان گذار نفاق معرفی کنیم ولی از دیدگاه  جامعه شناسی ، نفاق یک پدیده ی انسانی و اجتماعی است

ویژگیهای روانی منافقان

قبل از اینکه ویژگیهای روانی منافقان را مورد نقد و بررسی قرار دهیم باید این نکته را متذکر شویم که آیاتی که در قرآن کریم برای شناخت منافقان آمده است را به چهار گروه تقسیم کرده‌ایم و به عبارتی از چهار زاویه یا منظر ویژگیهای منافقان را بررسی می‌کنیم که عبارتند از:

الف) ویژگیهای روانی منافقان

ب) ویژگیهای سیاسی منافقان

ج) ویژگیهای اجتماعی منافقان

د) ویژگیهای فرهنگی منافقان.

صفات منافقان

خودبزرگ بینی

یکی دیگر از خصوصیات و ویژگیهای روانی منافقان خودبزرگ‌بینی یا تکبر است، آنهم نه تنها در برابر مؤمنان، بلکه در برابر دستورات خدا و پیامبر اکرم (ص) هم تکبر ورزیده و آنجا که خداوند می‌فرماید: «و اذا قیل لهم تعالو یستغفرلکم رسول‌الله لووا رؤسهم و رایتهم یصدون و هم مستکبرون.»«وقتی به آنان (منافقان) گفته می‌شود: بیایید تا پیامبر خدا برایتان استغفار کند، سرهای خود را متکبرانه گردانده و آنان را می‌بینی که با تکبر روی گردان می‌شوند» افراد مؤمن و متواضع، اگر مرتکب خطا یا گناهی شوند، به فکر چاره افتاده و وسیله‌ی مغفرت و آمرزش خود را فراهم می‌آورند.

ولایت ستزی

می‌توان گفت یکی از بدترین صفات منافقان و به عبارت دیگر خطرناک‌ترین ویژگی اخلاقی آنها، ولایت ستیزی و تعارض با رهبری دینی جامعه می‌باشد که این موضوع از صدر اسلام و زمان پیامبر اکرم (ص) شروع شد و تاکنون هم ادامه دارد و انشاءالله با ظهور امام زمان (عج) کره‌ی زمین از لوث وجود شرک و نفاق پاک خواهد شد: «این هادم ابنیه الشرک و النفاق» با این مقدمه اولین آیه‌ای که بیانگر ولایت ستیزی منافقان است را مورد بررسی قرار می‌دهیم «و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله و الی الرسول رأیت المنافقین یصدون عنک صدوداً»

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.