حاکمیّت انسان – رابطه حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش – پرشین مقاله

حاکمیّت انسان

حاکمیّت انسان بر مبنای جهان بینی توحیدی، از آن جا که خداوند مالک تمام هستی است « لِلّهِ مَا فِیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأرْضِ» سر رشته و اختیار هستی نیز به دست اوست « فالله هوالوالی».

و شخص مؤمن که برای خداوند چنین منزلتی قائل است، همواره او را ولی و اختیار دارخود می داند « أنتَ وَلیّ فِی الدُنّیا و الاخِرَه » کسی که این حقیقت را که غیر از او هیچ ولی و صاحب اختیاری وجود ندارد

مطلب رابطه حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش مشتمل ۸۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

حاکمیّت انسان

پیشگفتار: ۷

گفتار اول:

تعریف حاکمیّت و انواع آن ۱۴

حاکمیّت مطلق ۱۴

حاکمیّت مردم ۱۴

حاکمیّت ملی ۱۵

حاکمیّت تکوینی ۱۵

حاکمیّت تشریعی ۱۶

حاکمیّت تئوکراتیک و دمکراتیک ۱۶

گفتار دوم .  

منشأ حاکمیت در حقوق ایران ۲۴

حاکمیت الهی ۲۴

حاکمیت ملی ۲۸

رابطه ولایت فقیه با حقوق و ازادی های فردی ۳۱

طرق و روش  های سلامت نظام با رهبری ولی فقیه ۳۱

مقایسه جمهوری اسلامی ایران با نظام های دمکراسی مطلق  ۳۳

گفتار سوم.

انسان شناسی ۳۶

ارتباط انسان شناسی با خدا شناسی ۳۷

انسان و اختیار ۳۸

جبر ۴۰

قران و اختیار انسان ۴۱

حاکمیّت مطلقه خدا بر انسان ۴۲

امر و نهی الهی ۴۶

آزادی دیگران ۴۶

نتیجه گیری ۴۸

منابع ۵۰

مقاله  در پرشین مقاله رابطه حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش وجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

خلاصه ای کوتاه از مقاله رابطه حاکمیّت خدا بر انسان و حاکمیّت انسان بر سرنوشت خویش را در زیر می توانید ببینید.

پیشگفتار:

حاکمیّت انسان بر مبنای جهان بینی توحیدی، از آن جا که خداوند مالک تمام هستی است « لِلّهِ مَا فِیِ السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِی الأرْضِ» سر رشته و اختیار هستی نیز به دست اوست « فالله هو الوالی».

و شخص مؤمن که برای خداوند چنین منزلتی قائل است، همواره او را ولی و اختیار دارخود می داند « أنتَ وَلیّ فِی الدُنّیا و الاخِرَه » کسی که این حقیقت را که غیر از او هیچ ولی و صاحب اختیاری وجود ندارد

بررسی بهترین شیوه های حکومت و شناخت اصولی که بشریّت را به ساحل نیکبختی و سعادت

می رساند و پایان هرگونه ظلم و ستم را ندا میدهد، یکی از مهمترین مباحثی است که دانشمندان و اندیشمندان را به تحقیق و کاوش واداشته است.

صاحبنظرانی که پیرامون این مسئله به کندوکاو پرداخته اند، به جز آنانکه به آئین اسلام پایبند بوده و به این مکتب رهائی بخش گرویده اند، حاکمیّت خدا بر انسان و جهان.

تعریف حاکمیّت و انواع آن:

حاکمیّت انسان حاکمیّت عبارت است از قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده ای فوق اراده های دیگر. هنگامی که گفته می شود فلان دولت حاکم است یعنی در حوزه اقتدارش دارای نیروی است خود جوش که از نیروی دیگری بر نمی خیزد و قدرت دیگری برابر با آن وجود ندارد. در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پزیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند .

حاکمیت مطلق :

که بر اساس آن حکومت در اختیار فردی به نام پادشاه قرار دارد. و معمولاً این امر را ناشی از ابتکارات فردی و یا مشیّت الهی می دانند.

 یکی نظریه تئوکراتیک و دیگری نظریه دمکراتیک.

طبق نظریه اول قدرت ناشی از نیروی ماوراءالطبیعه یا خارج از اراده بشری و طبق نظریه دمکراتیک بر آمده از مردم و ملت و خلاصه از درون گروه انسانی است . بر اساس دید اول حاکمیّت جنبه نزولی دارد و در دید دوم جنبه صعودی.

  حاکمیّت خداوند:

حاکمیّت بر جهان و انسان به خداوند خالق هستی و مدبّر عالم وجود تعلق دارد و او هر که را بخواهد حکومت می دهد و از هر که بخواهد باز می ستاند. بنابراین بسیاری از حکام وپادشاهان برای ایجاد مشروعیّت در فرمانروایی خود تاج سلطنت و طغرای حکومت را از دست بالاترین مراجع مذهبی در یافت می کنند.

رابطه ولایت فقیه با حقوق و آزادی های فردی و دمکراسی:

با فرض آنکه رهبری در شرائط خاص خود و هنگام ضرورت ها می تواند بنابه احکام حکومتی فراتر از قانون اقدام نماید، حقوق و آزادی های فردی در جامه چگونه حفظ و تضمین میگردد؟

آیا این فرا قانونی همراه با تمرکز قدرت در شخص رهبر منتهی به دیکتاتوری نمی شود؟

مقایسه جمهوری اسلامی ایران با نظام های دمکراسی مطلق:

ارائه تعریف کامل از دمکراسی چندان امری ساده نیست. ولی معنائی که از کلمه دمکراسی در ذهن متبادر می گردد ، “مشارکت” یا “نقش مردم” در حکومت است.

 اسلام و دمکراسی:

حاکمیّت انسان در اسلام از اصطلاح دمکراسی و یا پاره ای از شرایط آن که با مبانی اعتقادی سازگاری ندارد استفاده نگردیده است. در عین حال مردم و نقش آنان در حکومت و اداره امور جامعه به انحاء مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

مشارکت عمومی در نظام جمهوری اسلامی ایران:

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر گرفته از تعالیم اسلام، رای اکثریت ومشارکت مردم را در چهارچوب احکام و ضوابط نظام توحیدی مورد اهتمام قرار داده است. اساساً تحقق حکومت اسلامی با خواست و بیعت مردم تشکیل میگردد و مردم در حکومت نقش فعال دارند

شناخت انسان (انسان شناسی)

حاکمیّت انسان یکی از مهمترین موضوعاتی که در جهان بینی هر مکتب مورد توجه قرار دارد شناخت انسان از دیدگاه آن مکتب است. هر مکتب با شناختی که از انسان و استعداد های خاص او به دست می دهد به سؤالات اجتناب ناپذیری پاسخ می گوید.

ارتباط انسان شناسی با خدا شناسی

یکی از بهترین راهای خدا شناسی شناخت انسان است. هر پدیده با ویژگی که دارد و آثاری که از خود نشان می دهد بیان کننده میزانی از علم و قدرت پدید آورنده خویش است.گویی وجود هر پدیده آیینه ایست که سیمای آفریننده خود را تا حدّ توان منعکس می کند. بدیهی است هر قدر که موجودی کمالات بیشتری داشته باشد بهتر می تواند عظمت آفریدگار خود را آشکار سازد حاکمیّت انسان

 انسان و اختیار

حاکمیّت انسان یکی از مسائل اساسی انسان شناسی، مسئله اختیار انسان است. مفهوم اختیار غالباٌ در مقابل جبر به کار می رود و به این معنا است که موجود مختار کاری را که بخواهد، از روی میل و رضایت انجام دهد و یک نیروی مسلط درونی یا بیرونی، او را بر خلاف خواست خود به کاری وادار ننماید.

قرآن و اختیار انسان

در قرآن کریم آیات فراوانی است که به صراحت یا به اشارت از مختار بودن انسان و نقش آفرینی او در اعمال خویش حکایت می کنند. برای مثال قران بر اختیاری بودن کفر و ایمان که هر دو از افعال باطنی انسان اند تأکید کرده است

خلافت الانسان:

حاکمیّت انسان هنگامیکه واژه خلافت که به مفهوم جانشینی است، به اسمی اضافه می گردد که به معنای جانشینی و قائم مقامی همان اسم است به نیابت از جانشین کننده. بنابراین منظور از خلافت الانسان جانشینی انسان در زمین به نیابت از خدا است.

امر و نهی الهی:

انسان با ایمان، مالکیّت حقیقی خدا و سرپرستی وولایت کامل حضرت حق را باور دارد و میداند که او نباید در رفتار و گفتار خود امر و نهی خالق را وانهد و از اجرای آن سر باز زند.

نتیجه گیری:

حاکمیّت یعنی فرماندهی و حکومت شخصی بر شخص دیگر و این حاکمیّت از دیدگاه های متفاوتی متعلق به افرادوگروه های خاصی همچون:  نخبگان جامعه و یا قدرتمندان ومزدوران و یا تنها شخص پادشاه است.

منابع:

۱ـ انسان و سرنوشت. تألیف استاد شهید مرتظّی مطهری.

۲ـ معارف اسلامی. تألیف: امیر دیوانی و محمّد سعیدی مهر.

۳ـ بنیان حکومت در اسلام. تألیف: سیّد کاظم حائری.

۴ـ ولایت فقیه (حکومت اسلامی). تألیف :حضرت امام خمینی (قدس سرّه).

۵ـ خلافت الانسان و شهادت الانبیاء. تألیف: سیّد محمّد باقر صدر.

۶ـ بایسته های حقوق اساسی. تألیف: دکتر ابوالفضل قاضی (شریعت پناهی).

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

 

 

نظرات بسته شده است.