ادبای گرگان – بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب – پرشین مقاله

ادبای گرگان

ادبای گرگان موضوع این پایان نامه همان گونه که از اسمش پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب آن هم در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری می باشد. زبان عربی زبان اسلام و قرآن است و در دوره عباسی بیشتر به عنوان زبان تألیف معروف بوده است یعنی آثاری را که علما برجای می گذاشتند.

این تحقیق دانشجویی  بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب مشتمل بر ۱۰۸ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

ادبای گرگان

فهرست مطالب

۱-۱- اهمیت تحقیق. ۲

۱-۲- ضرورت تحقیق و پیشینه آن. ۲

۱-۳- روش تحقیق. ۳

۱-۴- هدف تحقیق. ۴

۱-۵- مشکلات و موانع تحقیق. ۵

۲-۱-گرگان و استرآباد در عصر عباسی. ۷

۲-۲-موقعیت جغرافیایی گرگان در عصر عباسی. ۸

۲-۳- موقعیت تاریخی گرگان در عصر عباسی. ۱۴

۳-۱- فضای علم و ادب گرگان. ۲۷

۳-۲- خط، زبان، علوم و ترجمه کتب علمی در گرگان. ۳۲

۳-۳- نگاهی به برخی کتب علمی ، ادبی ، تاریخی و … در عصر عباسی. ۳۴

۳-۴- نگاهی به برخی جلسات و شیوه های آموزشی در گرگان در عصر عباسی. ۳۸

۴- ۱-وضعیت زبان و ادبیات عربی در سراسر ایران. ۴۴

۴-۲- وضعیت زبان و ادبیات عربی در گرگان. ۴۴

۴-۳- وضع کلّی آموزش در گرگان در عصر عباسی. ۴۷

۴-۴-تدریس در گرگان در عصر عباسی. ۴۹

۴-۵-نوع علوم رایج در گرگان. ۵۱

۴-۶-تأثیر عصر تفسیر نویسی عربی در گرگان درعصر عباسی بر ادبیات عرب.. ۵۳

۴-۷- علل رواج ادبیات عرب در گرگان در عصر عباسی. ۵۴

۵-۱- مشهورترین ادبای ایران در عصر عباسی. ۵۹

ابوعبدالله جعفر بن محمّد رودکی. ۵۹

۵-۲- رجال و ادبای مشهوری  که به گرگان آمدند. ۶۰

۵-۳- تعامل ادبای گرگان با ادبای سایر نقاط ایران در عصر عباسی. ۶۳

۵-۴- مشهورترین ادبای گرگان در عصر عباسی. ۶۵

۵-۵- مولفین  و مدرسین بزرگ استرآباد و گرگان در عصر عباسی. ۷۲

۵-۶- بررسی نقش و جایگاه تعدادی از ادبای گرگان درادبیات عرب.. ۷۴

۵-۷- گزیده شعر برخی از ادبای گرگان در عصر عباسی. ۸۵

۶-۱- نتیجه گیری.. ۹۰

۶-۱- نتیجه گیری.. ۹۱

۶-۲- پیشنهاد. ۹۳

۶-۳- فهرست ادبا و علما ۹۴

۶-۴- فهرست آثار مهم علمی و ادبی. ۱۰۲

منابع و مآخذ : ۱۰۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب  مقاله را در زیر می توانید ببینید.

اهمیت تحقیق

ادبای گرگان موضوع این پایان نامه همان گونه که از اسمش پیداست بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب آن هم در فاصله زمانی اوایل قرن دوّم تا نیمه قرن هفتم هجری می باشد. زبان عربی زبان اسلام و قرآن است و در دوره عباسی بیشتر به عنوان زبان تألیف معروف بوده است یعنی آثاری را که علما برجای می گذاشتند به زبان عربی بود.

فرهنگ مردم گرگان

ضرورت تحقیق و پیشینه آن

وقتی مشاهده می کنیم که زبان عربی در دوره عباسی زبان اداری و سیاسی بوده است و غالباً پادشاهان و حکما و رجال دولتی آن را نیک می دانستند، مشخص می شود که عربی در ارتباطات ایشان با ممالک غیرعرب نیز بکار می رفته است و چون تاکنون درخصوص تأثیر ادبای گرگان که یکی از مهمترین نقاط غیرعربی است

روش تحقیق

در این تحقیق سعی شده است از حداکثر امکانات و روشها جهت پی بردن به کنه موضوع و رعایت دقت در نگاشتن مطالب استفاده شود. امّا به طور مشخص از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است. بنابر صلاحدید استاد محترم راهنما قرار بر این شد که پس از مطالعه آثار مربوط و کتب تاریخی و ادبی که به این موضوع ارتباط دارد. ادبای گرگان

تاریخ گرگان

هدف تحقیق

هدف از انجام مراحل این تحقیق همانگونه که از نامش پیداست، بدست آوردن میزان سهم و جایگاه ادبای گرگان در ادبیات عرب در دوره عباسی حد فاصل سالهای ۱۳۲ الی ۶۵۶ هجری قمری می باشد، اینکه دهها و بلکه صدها ادیب و عالم چیره دست در منطقه گرگان وجود دارد و اتفاقاً اسامی آنها به صورت عربی بر آنان نهاده شده است. ادبای گرگان

مشکلات و موانع تحقیق

گذشت قرنها از دوره عباسی، در دسترس نبودن همه منابع و مآخذ لازم و کافی، تناقض در مطالب مندرج در دو یا چند منبع و عدم امکان اطمینان کافی به صحت مطالبی که استخراج می شود و همچنین روشن نبودن اسنادی که یک مطلب به آن نیاز دارد تا به عنوان یک مطلب درست و صحیح مورد استفاده و استناد قرار گیرد

زندگی در گرگان

گرگان و استرآباد در عصر عباسی

می دانیم که فرهنگ و علم و ادب، تابع مؤلفه های گوناگونی از جمله شرایط اجتماعی و اقتصادی یک جامعه است.

ادبا و دانشمندان زیادی در خطه گرگان تربیت شده اند. گرگان از اوایل قرن ۴ عصر حکومت زیاریان تا قرن ۶ هجری در اوج شکوه و عظمت بود و توانست بزرگان و افاضل زیادی را در خود بپروراند. مساجد گرگان دارای حلقه های درسی فراوان بود

موقعیت جغرافیایی گرگان در عصر عباسی

گرگان عصر عباسی را نباید با گرگان فعلی که مرکز استان گلستان در شمال جمهوری اسلامی ایران است، یکی دانست. دو منطقه گرگان و استرآباد نیز به یک نقطه واحد گفته نمی شود. هر کدام از این جاها از نظر جغرافیایی با دیگری فاصله دارد. ایالت گرگان و منطقه استرآباد و شهر جرجان (یا گرگان) هر کدام در نقطه ای واقع شده اند.

موقعیت تاریخی گرگان در عصر عباسی

در متون و منابع تاریخی که به دیرینه شناسی گرگان از نظر تاریخی پرداخته اند، به قدمت چند هزار ساله این منطقه، غنای علمی و فرهنگی و ادبی گذشتگانِ این دیار، تمدن ساکنان آن و جهاتِ دیگری که حاکی از عمق و تنوع فرهنگ و علوم در طول زمان می باشد، برخورد می کنیم.

حکومتهای مختلف گرگان در عصر عباسی

حکومت ۴۲۴ ساله ی عباسیان نهایتاً با قتل عبدالله مستعصم که سی و هشتمین خلیفه عباسی بود و در اثر حمله مغولان و در پس آن تصرف بغداد اتفاق افتاد، در سال ۶۵۶ هـ منقرض شد.در آن زمان در جای جای ایران وقت، سلسله های کوچک و بزرگ محلی قدرت بدست آورده و حکومتی را تشکیل داده بودند.

نتیجه گیری

پس از مطالعه و تحقیق در منابع معتبر ادبی و تاریخی پیرامون بررسی جایگاه و سهم ادبای گرگان در ادبیات عرب در دوره عباسی ، علاوه بر این موضوع، حقایق بسیار دیگری نیز آشکار می شود. اینکه در دوره عباسی یعنی حد فاصل سالهای ۱۳۲ هـ الی ۶۵۶ هـ فضای ادبی و علمی گرگان و منطقه گرگان مملو از شور و نشاط بود و نسبت به سایر قرون و اعصار ممتاز می باشد.

پیشنهاد

در خاتمه پیشهاد می شود با عنایت به اینکه از رهگذر این مطالعه و تحقیق دهها موضوع متنوع و جالب و البته قابل بررسی دیگر نیز به میان آمد، زمینه برای فعالیت در مسیرهای جدید نیز فراهم شود. شایسته است درباره هر کدام از مباحث تازه، اقدام به تألیف کتاب، مقاله و پایان نامه های متعدد در سطح کارشناسی ارشد و دکتری صورت پذیرد چرا که با ورود به هر کدام از آنها، این مجال آنقدر موسع دیده می شود. ادبای گرگان

منابع و مآخذ :

  • ابن الاثیر ، ع .ا.ع.،۱۳۵۱، تاریخ بزرگ اسلام ، ایران ، ج ۱۶ .
  • استر آبادی ، م .م .، ۱۳۶۸ ، تاریخ جهانگشای نادری ، ایران.
  • اشپولر، ب .، ۱۳۴۹، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی ، لندن.
  • اصطخری ، ا . م .، ۱۳۶۲ ، مسالک و ممالک ، لندن.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.