روش تحقیقمقالات رشته صنعت

نیروگاه گازی – بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی – پرشین مقاله

نیروگاه گازی

نیروگاه گازی  امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید برق وبا توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و…ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدکاملی از نیروگاه وسیستم کاری و نحوه عملکرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه کاری که من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مکانیکی وغیره داشته ام ،لازم دانسته ام که برای اشنا کردن.

این تحقیق دانشجویی بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی مشتمل بر ۱۲۳ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته صنعت

فهرست

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

  1. ۱. کد شناسایی KKS……………………………………………………………………………………………………………………… 2

ساختار شناسایی کننده ها ………………………………………………………………………………………………………… ۲

استفاده از شناسایی کننده ها………………………………………………………………………………………………………. ۶

۲.تشریح کلی نیروگاه  ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

پیکر بندی نیروگاه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۷

جانمایی نیروگاه………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

اصول طراحی…………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

پیکر بندی  سیستمهای الکتریکی ……………………………………………………………………………………………… ۱۰

مشخصات سوخت…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

حفاظت محیط زیست ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

  1. ۳. اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز………………………………………………………………………………. ۱۷

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۷

مواد و جنس قطعات توربین گاز ………………………………………………………………………………………………… ۱۸

ابعاد و وزن قطعات توربین گاز ………………………………………………………………………………………………….. ۲۱

۴.توربین گاز V94.2 ……………………………………………………………………………………………………………………. 24

مقدمه ای بر توربین گاز…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

اصول طراحی V94.2 – بطورکلی……………………………………………………………………………………………. ۲۴

اصول طراحی – V94.2 توربین………………………………………………………………………………………………. ۲۵

اصول طراحی V94.2 – محفظه احتراق……………………………………………………………………………………. ۳۲

اصول طراحی – V94.2 کمپرسور……………………………………………………………………………………………. ۳۹

اصول طراحی V94.2 _دیفیوزر……………………………………………………………………………………………….. ۴۳

اصول طراحی V94.2 –یاتاقانها……………………………………………………………………………………………….. ۴۵

اصول طراحی V94.2 – گرداننده…………………………………………………………………………………………….. ۴۸

۵.سامانه های توربین گاز V94.2………………………………………………………………………………………………… 50

سامانه هوای ورودی…………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

سامانه Blow off…………………………………………………………………………………………………………………… 55

سامانه  CO2………………………………………………………………………………………………………………………….. 56

سامانه آتش نشانی……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

سامانه سوخت گاز…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

سامانه سوخت گازوئیل……………………………………………………………………………………………………………… ۷۲

سامانه جرقه زن……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

سامانه روغن بالا بر…………………………………………………………………………………………………………………… ۸۴

سامانه خنک سازی توربین………………………………………………………………………………………………………… ۸۹

  1. کنترل دمای توربین گاز…………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

فلسفه کنترل دمای GT…………………………………………………………………………………………………………… 91

۷.مجرای ورودی هوا ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

شرح سامانه………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

سرعت عبور هوا……………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۳

عایق صدا (کانال – دریچه- زانو و صدا خفه کن)……………………………………………………………………………… ۹۵

سامانه ضد یخ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۶

سامانه تمیز کردن خودکار فیلترها………………………………………………………………………………………………….. ۹۶

  1. مجرای واگرای اگزوز…………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

شرح سامانه………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

قسمتهای اصلی و وظیفه هر یک ………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

دودکش …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

ساختار فلزی ( پایه دودکش)……………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

اتصال قابل انعطاف …………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۹

دایورتر………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۹

صفحه مسدود کننده …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۰

  1. ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

ابزار استاندارد………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

تجهیزات معمولی…………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

تجهیزات مخصوص……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴

ابزار مخصوص…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵

۱۰.منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته صنعت

.

مقاله بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی و معرفی بخش های مختلف نیروگاه گازی را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

نیروگاه گازی امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید برق وبا توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و…ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدکاملی از نیروگاه وسیستم کاری و نحوه عملکرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه کاری که من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مکانیکی وغیره داشته ام ،لازم دانسته ام که برای اشنا کردن .

نیروگاه گازی چیست ؟

استفاده از کدهای شناسایی

کدهای شناسایی KKS به منظور مشخص سازی اجزاء مختلف در دیاگرام P&I ، لیست تجهیزات، لیست بارهای الکتریکی ، لیست ابزار دقیق اندازه گیری ، دیاگرامهای تابعی ، دیاگرامهای ترمینال، تشریح سیستم و سایر مدارک استفاده می شود.در این رابطه مشخص سازی واحدهای نیروگاه بطور عام بازگو نمی گردد. نیروگاه گازی

پیکر بندی نیروگاه

چیدمان تک محوری توربین، اجازه راه اندازی کمپرسور را بطور مستقیم و مستقل از ژنراتورمی دهد.احتراق گاز یا سوخت مایع در دو محفظه احتراق متقارن با چندین مشعل که در دو طرف توربین قرار دارند  انجام می شود. هر محفظه احتراق دارای ۸ مشعل می باشد. ( نیرو گاه گازی )هوا با گذشتن از کانال مکش و عبور از فیلترها و صداخفه کن ها وارد کمپرسور می شود ، در کمپرسور فشار هوا تقریباً تا ۱۱ بار افزایش می یابد.

تجهیزات نیروگاه گازی

جانمایی نیروگاه

جانمایی نیروگاه برای چیدمان تمامی تجهیزات به گونه ای طراحی شده است که می توان آن را به چهار حوزه اصلی تقسیم نمود:

الف) حوزه توربین گاز و ژنراتور                     ب) حوزه کنترل و الکتریک

پ)حوزه سیستمهای کمکی                       ت) حوزه گاز/گازوییل

توربین گاز V94.2   

نیروگاه گازی یک توربین گاز دارای یک محور و پوسته های بهم مرتبط است که دارای دو اطاق احتراق است و جزء صنایع سنگین بشمار میرود .اصول طراحی عبارتند از :  روتور از دیسکهایی تشکیل شده است که با یک میله مرکزی به یکدیگر متصل شده اند و این دیسکها اجازه انبساط شعاعی را دارند .دارای دویاطاقان ژورنال هستند .

طراحی عمومی توربین گاز

نیروگاه گازی توربین گاز V94.2 یک توربوماشین تک محوره بوده و یک پوسته منفرد دارد. مناسب برای اتصال به ژنراتور یا سایر کاربردهای مکانیکی می باشد.کاربرد و استقرار این توربین گاز در سیکلهای ساده (گاز به اتمسفر) و یا سیکلهای ترکیبی (گاز به ژنراتور بازیابی بخار) به منظور افزایش تولید برق بوسیله یک توربین بخار و ژنراتور مربوطه می باشد.

طرز کار نیروگاه گازی

سامانه های توربین گاز V94.2

سیستم هوای ورودی Air Intake

هدف از بکارگیری سیستم

سیستم هوای ورودی به منظور فیلتر کردن هوای ورودی به اتاق احتراق V94.2 طراحی شده است. هوای ورودی از طریق سیستم موسوم به Air Intake وارد کمپرسور شده وسپس در اتاق احتراق مورد استفاده قرارمی گیرد. همچنین از بین بردن صدای حاصل از کمپرسور در محیط اطراف از وظایف اصلی سیستم AirIntake است. نیروگاه گازی

سیستم سوخت گاز

سیستم سوخت گاز

وظایف

سیستم گاز طبیعی سوخت لازم را برای مشعل ها تامین نموده و نرخ جریان سوخت به داخل اتاقهای احتراق را بر اساس شرایط راه اندازی ، بهره برداری عادی و توقف کنترل می نماید. علاوه بر این در شرایط خاص مسیر خط گاز به توربین قطع می کند. نیروگاه گازی

تعویض از سوخت گاز به سوخت مایع در حین کار توربین

قبل از آنکه تعویض سوخت از گاز طبیعی به مایع شروع شود ، لوله های این مسیر باید از سوخت مایع پر شوند. تعویض از گاز به گازوئیل می تواند دستی توسط اپراتور یا به طور خودکار صورت پذیرد. در حالت خودکار این تعویض زمانی انجام میشود که فشار گاز طبیعی از حد لازم برای ادامه کار کمتر شود.

فهرست منابع

۱-محمد الوکیل نیروگاههای حرارتی

۲-هوشمند نعمت ا…    تولیدبرق درنیروگاه

۳-انتشارات دانشگاه علم و صنعت تجربیات نیروگاههای  پیشرفته

۴-تجربیات و دستنوشته های نیروگاه جنوب اصفهان

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته صنعت

.

 

 

برچسب ها