تاریخ فازی – مروری بر تاریخ فازی – پرشین مقاله

مروری بر تاریخ فازی

تاریخ فازی در سال ۱۹۶۵ پروفسور لطفی زاده مقاله مجموعه فازی را منتشر کرد. چیزی را که برتراند راسل، جان لوکاسیه، ماکس بلک و دیگران آن را( مبهم ) یا ( چند ارزشی ) نامیده بودند( فازی ) نامید.در این منطق به جای درست یا نادرست، سیاه یا سفید، صفر یا یک، سایه های نامحدودی از خاکستری بین سایه و سفید وجود دارد.دو حادثه در اوایل قرن بیستم به شکل ( منطق فازی ) یا ( منطق مبهم) را به وجود آورد.

این تحقیق دانشجویی مروری بر تاریخ فازی مشتمل بر ۶۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

تاریخ فازی

فهرست مطالب

مقدمه : ۲

فصل اول.. ۶

مروری بر مفاهیم فازی.. ۶

مروری بر مفاهیم فازی.. ۷

نظریه مجموعه های فازی : ۷

فصل دوم : ۱۱

مجموعه های فازی و خواص آنها ۱۱

مجموعه های فازی و خواص آنها : ۱۲

انواع مجموعه های فازی.. ۱۲

فصل سوم. ۴۵

راه حل های کراندار و متقارن.. ۴۵

دستگاه های خطی فازی کامل.. ۴۶

در قابل دمورگان.. ۴۶

۲-تعاریف و مفاهیم مقدماتی.. ۴۸

۱-۲دستگاه های معادلات خطی بازه ای: ۴۸

۲-۲ پیشینه اعداد فازی.. ۵۱

فصل چهارم. ۶۸

نتیجه گیری:۶۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله مروری بر تاریخ فازی  ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله مروری بر تاریخ فازی را در زیر می توانید ببینید.

مروری بر مفاهیم فازی

منطق کلاسیک هر چیزی را بر اساس یک سیستم دوتایی نشان می دهد ولی منطق تاریخ فازی درستی هر چیزی را با یک عدد که مقدار آن بین صفر و یک است نشان  می دهد. مثلا اگر رنگ سیاه را عدد صفر و رنگ سفید را عدد یک نشان دهیم. آنگاه رنگ خاکستری  عددی نزدیک به صفر خواهد بود.

مقاله تاریخ فازی

نظریه مجموعه های فازی

در این بخش مفاهیم مقدماتی، تعاریف لازم و نتایجی در زمینه نظریه مجموعه های تاریخ فازی ارائه می گردد. در نظریه مجموعه های معمولی عضویت یک عنصر به مجموعه قطعی است.فرض کنید X یک مجموعه مرجع باشد، زیر مجموعه A از X عبارت است از  عناصری از X که دقیقا مشخص شده باشند.زیرمجموعه A را می توان با استفاده از مفهوم تابع مشخصه بیان کرد.

کتاب تاریخ فازی

مجموعه های فازی و خواص آنها

پس از آنکه پروفسور  لطفی زاده مجموعه فازی رادرسال ۱۹۶۵ پیشنهاد کرد پیشنهادی  درموردمفهوم الگوریتم های تاریخ فازی در سال ۱۹۶۸ ارائه داد و سپس آنرا در سال ۱۹۷۳ به شکل استدلال تاریخ فازی تکمیل نمود.پروفسور همدانی از دانشگاه لندن در سال ۱۹۷۴ با شروع از این نقطه،  یک الگوریتم واقعی برای نظریه فازی ارائه داد و در صدد انجام آزمایشگاهی با کنترل بازخورد، مثل الگوی موتور بخار، با استفاده از این الگوریتم بر آمد و کارایی آن را ثابت کرد.

عدد فازی مثلثی T.F.N

وقتی تابع عضویت یک عدد تاریخ فازی به شکل مثلثی باشد، عدد فازی مثلثی نامیده می شود.نمایش این عدد به صورت های مختلف وجود دارد، مثلا پارامتری، LR و  -برش و غیرهفرم LR عدد فازی مثلثیاگر R,L  توابعی خطی به صورت   باشد، عدد LR عدد فازی مثلثی (T.F.N)کاربرد بیش تری دارد

منطق فازی چیست

برش عدد فازی مثلثی

طبق تعریف -برش،-برش عدد فازی مثلثیAمجموعه ای بسته و کراندار است. پس می توان قرار داد:و می توان گفت که ، یعنی عدد فازی A را می توان -برش های آن نمایش داد.برای محاسب بازه ، ابتدا معادله هر یک از یال های مثلث را بر حسب  پیدا می کنیم و سپس معادلات به دست آمده را با خط  قطع می دهیم و نهایتا تابع معکوس آن ها را محاسبه می کنیم. به ازای هر :

نظرات بسته شده است.