اوقات فراغت – فضاهای گذران اوقات فراغت شهر مرودشت – پرشین مقاله

اوقات فراغت

اوقات فراغت  نظر به این که اقتصاد گردشگری در سطح جهانی مطرح است رهبران و مدیران کشورهای درحال توسعه به خصوص ایران می بایست این مهم را در راس امور قرار داده و برنامه ریزان و طرحان شهری را ملزم سازند تا برای تمامی اقشار جامعه مکان های گذراندن اوقات فراغت را طرح ریزی نمایند. در کشور ما علی رغم داشتن پتانسیل های بالقوه آن طور که باید بنا به دلایل مختلف این مهم برنامه ریزی نگردیده است.

این تحقیق دانشجویی فضاهای گذران اوقات فراغت شهر مرودشت مشتمل بر ۱۲۶صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

اوقات فراغت

فهرست مطالب

۱-۱بیان مسئله : ۵

۱-۲  اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق : ۶

۱-۴ پیشینه تحقیق : ۷

۱-۵ سوال ها و فرضیه های تحقیق.. ۷

۱-۶-  قلمرو تحقیق : ۸

۱-۷-  روش و مراحل  تحقیق: ۸

۱-۸- تنگناها و محدودیت های تحقیق.. ۹

۲-۱-تعریف اوقات فراغت… ۱۱

۲-۲-  حوزه فضایی مکانی اوقات فراغت… ۱۴

۲-۳- تعاریف و مفاهیم گردشگری.. ۱۶

۲-۴-  اهمیت گردشگری.. ۱۹

۲-۵- گردشگری شهری.. ۲۲

۲-۶- برخی دیدگاهها درباره کاربری اراضی.. ۲۳

۲-۷- نظریه مکان مرکزی و برخی نظریه های رایج در مکان گزینی کاربری ها ۲۵

۲-۸-  نظریه ی برنامه ریزی فضایی شهری.. ۲۷

۲-۹- برخی نظریه های گردشگری.. ۲۷

۲-۱۰- برخی نظریات درباره فضای سبز و طراحی شهر. ۲۸

۲-۱۱-  انواع کاربری های شهری : ۳۰

۲-۱۲-  پیش بینی مراکز تفریحی وگذران اوقات فراغت… ۳۱

۲-۱۳-  مشخصات مکان یابی در کاربری های گذران اوقات فراغت… ۳۲

۲-۱۴- مشخصات فضاهای سبز شهری.. ۳۴

۲-۱۵-  استاندارد فضای سبز : ۳۵

۲-۱۶-  استاندارد ها و سرانه های فضای سبز در ایران. ۳۶

۲-۱۷- استاندارد فضاهای فرهنگی.. ۳۷

۲-۱۸-  استاندارد های کتابخانه های شهری.. ۳۸

۲-۱۹  فضاهای تفریحی و استاندارد آن. ۳۹

۲-۲۰-  خدمات پذیرایی و جهانگردی و استاندارد آن. ۴۰

۲-۲۱- استاندارد انواع زمین های ورزشی شهری.. ۴۱

۳-۱- موقعیت جغرافیایی و شکل ناهمواری ها : ۴۳

۳-۲-  ساختمان زمین شناسی و ژئومورفولوژی: ۴۷

۳-۳- ویژگی های آب و هوا : ۵۱

۳-۳-۱-  درجه حرارت (دما) : ۵۱

۳-۳-۲- بارش: ۵۵

۳-۳-۳- رطوبت نسبی: ۵۵

۳-۳-۴- جریان هوا (باد) ۵۶

۳-۴- منابع آب… ۵۸

۳-۵- خاک و پوشش گیاهی : ۶۲

۳-۶- ویژگی های انسانی و اجتماعی شهر مرودشت : ۶۳

۳-۶-۱- ترکیب جمعیت بر اساس تراکم و بعد خانوار : ۶۳

۳-۶-۲- ترکیب جمعیت بر اساس تعداد مرگ و میر و موالید. ۶۵

۳-۶-۳- ترکیب جمعیت بر اساس سن و جنس…. ۶۸

۳-۶-۴- ترکیب جمعیت بر حسب وضعیت سواد. ۷۴

۳-۶-۵- ترکیب جمعیت بر حسب وضع مهاجرت… ۷۵

۳-۷- ساختار اقتصادی شهر مرودشت : ۷۸

۳-۷-۱- بخشهای اقتصادی ( کشاورزی – خدمات – صنعت ) ۷۸

۳-۷-۲- ویژگی بخشهای اقتصادی شهر مرودشت… ۷۹

۴-۱- وجه تسمیه و پیشینه تاریخی شهر مرودشت… ۸۴

۴-۲-هسته و کالبد اولیه شهر و روند توسعه و گسترش شهر. ۸۵

۴-۳- نظام کاربری شهری.. ۸۹

۴-۴- کاربری اراضی موجود در شهر مرودشت به تفکیک نواحی.. ۹۵

۴-۴-۱- کاربری اراضی در ناحیه ۱. ۹۷

. ۴-۴-۲- کاربری اراضی ناحیه ۲. ۹۹

۴-۴-۳-کاربر ی اراضی ناحیه ۳. ۱۰۱

۴-۴-۴-کاربری اراضی ناحیه ۴. ۱۰۳

۴-۴-۵-  کاربری اراضی ناحیه ۵. ۱۰۵

۴-۴-۶- کاربری اراضی ناحیه ۶. ۱۰۷

۴-۵- کاربری های فراقتی در شهر و شهرستان مرودشت… ۱۰۹

۴-۵-۱- فضاهای تاریخی.. ۱۰۹

۴-۵-۲-فضاهای اقامتی و غیر اقامتی شهر مرودشت… ۱۰۹

۴-۵-۳- فضاهای فرهنگی  و تفریحی در شهر مرودشت… ۱۰۹

۴-۵-۴- فضاهای طبیعی گردشگری : ۱۱۰

۵-۱ آزمون فرضیات : ۱۱۶

۵-۲- نتیجه گیری مشکلات فضایی – مکانی شهر مرودشت به ویژه فضاهای فراعتی.. ۱۱۹

۵-۳- ارائه پیشنهادات… ۱۲۲

منابع و ماخذ. ۱۲۴

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

نظرات بسته شده است.