آتشکاری – آتشکاری استخراج – پرشین مقاله

آتشکاری

آتشکاری همانطور که می دانیم سالهاست که رشد فراینده بخش سنگ هم از لحاظ اقتصادی و هم از بعد فن آوری ، از سایر مواد مطرح در بخش کانی ها بیشتر بوده است، لذا روش های استخراج و کندن این سنگ ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تحلیل و بررسی استخراج هر چند که بیشتر به چگونگی و نحوه استخراج در توده سنگ می پردازد ، اما از آنجا که بایستی کلیه پارامترهای مربوط به توده سنگ را در نظر گرفت و دانست که از لحاظ اقتصادی کدام روش مقرون به صرفه تر است لذا در این میان سعی بر این است که بتوانیم با دید کافی از نحوه استخراج و کاربرد هر یک  از این روش های استخراج سنگ ساختمانی آشنا شویم .

این تحقیق دانشجویی آتشکاری استخراج  مشتمل بر ۱۲۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش تحقیق آنلاین

فهرست مطالب

مقدمه: ۲

فصل اول: روش های استخراج سنگ های ساختمانی

۱-۱) استخراج به کمک چال های موازی : ۶

۱-۱-۱) استخراج و قواره کردن به کمک پارس و گوه : ۹

۱-۱-۲) پارس و گوه مکانیکی : ۱۰

۱-۲) استخراج با استفاده از برش دهنده ۲یا هاواژ ها : ۱۱

۱-۲-۱) ماشین هاواژ با بازوی زنجیر دار  : ۱۱

۱-۲-۲) ماشین های برش با دیسک برنده یا ماشین های دیسکی : ۱۲

۱-۲-۳) ماشین برش با صفحه فرز : ۱۳

۱-۳) روش های خاص : ۱۳

۱-۳-۱) استخراج به وسیله جت شعله : ۱۳

۱-۳-۲) استخراج هیدرومکانیکی یا  استخراج بااستفاده از جت آب : ۱۵

۱-۴) حفاری با سیم برش الما سه : ۱۷

کاربرد برش گرهای سیم الماسه : ۱۸

محاسن و اشکلات برش گرهای سیم الماسه : ۲۰

فصل دوم: ۲۲

آتشکاری مهارشده (آتشکاری کنترل شده) ۲۲

۲-۱) مبانی تئوریک در آتشکاری کنترل شده : ۲۷

۲-۲ ) روش های آتشکاری کنترل شده : ۲۸

۲-۲-۱) روش آتشکاری کنترل شده با استفاده از مواد منفجره ضعیف : ۲۸

۲-۲-۲) روش های دیگر آتشکاری کنترل شده: ۳۰

فصل ۳ : روشهای آتشکاری کنترل شده

۳-۱) آتشکاری آرام ۱. ۳۵

۳-۱-۱) جزئیات روش… ۳۶

مزایا و معایب.. ۶۱

۳-۳) آتشکاری بالشتی۱. ۶۲

(۳-۵) آتشکاری پیش شکافی.. ۶۵

۳-۵-۱) مکانیسم بوجود آمدن شکاف در آتشکاری پیش شکافی: ۷۱

۳-۵-۲) پیش شکافی در ترانشه زنی.. ۸۱

۳-۵-۳) پیش شکافی در مناطق مسکونی.. ۸۱

۳-۵-۴) پیش شکافی در زیزمین.. ۸۲

۳-۵-۵) پیش شکافی برای پایه ها ۸۲

۳-۵-۶) پیش شکافی در استخراج سنگ ساختمانی.. ۸۲

مزایا و معایب آتشکاری پیش شکافی.. ۸۶

(۳-۵): کنترل شکستگی (شکاف ) ۸۷

(۳-۶) : کتراک… ۸۸

۳-۶-۱) نحوه عملکرد کتراک : ۸۹

۳-۶-۲) روش گام به گام استفاده از کتراک : ۸۹

۳-۷) روش راکتن.. ۹۱

۳-۷-۱) خواص راکتن.. ۹۳

۳-۷-۲) تنوع محصول. ۹۳

۳-۷-۳) روش تخریب به کمک راکتن.. ۹۴

۳-۷-۴) نکات ایمنی در هنگام اجرای عملیات تخریب.. ۹۵

ترکیب روشهای آتشکاری مهار شده ۹۷

فصل ۴: عوامل موثر در نتایج آتشکاری کنترل شده

۴-۱) عوامل موثر در نتایج آتشکاری کنترل شده : ۹۹

۴-۱-۱) حفر چال : ۹۹

۴-۱-۲) مواد منفجره ۱۰۰

۴-۱-۳) آرایش و خرج گذاری چال های کنترل. ۱۰۳

۴-۱-۴ )  آرایش و خرج گذاری چال های ضربه گیر. ۱۰۳

۴-۱-۵) زمین شناسی.. ۱۰۵

۴-۲) ارزیابی آتشکاری شده با ضرایب (hcf)1. 111

۴-۳) خلاصه و نتیجه : ۱۱۳

فصل ۵: جمع بندی و نتیجه گیری

.

مقاله آتشکاری استخراج از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله   آتشکاری استخراج را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه:

آتشکاری همانطور که می دانیم سالهاست که رشد فراینده بخش سنگ هم از لحاظ اقتصادی و هم از بعد فن آوری ، از سایر مواد مطرح در بخش کانی ها بیشتر بوده است، لذا روش های استخراج و کندن این سنگ ها نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. تحلیل و بررسی استخراج هر چند که بیشتر به چگونگی و نحوه استخراج در توده سنگ می پردازد ، اما از آنجا که بایستی کلیه پارامترهای مربوط به توده سنگ را در نظر گرفت و دانست که از لحاظ اقتصادی کدام روش مقرون به صرفه تر است لذا در این میان سعی بر این است که بتوانیم با دید کافی از نحوه استخراج و کاربرد هر یک  از این روش های استخراج سنگ ساختمانی آشنا شویم . آتشکاری

استخراج به کمک چال های موازی :

استخراج سنگ با استفاده از این روش بیشتر در سنگ های سختی چون گرانیت کاربرد دارد، هر چند که اجرای آن در سنگ هایی با سختی کمتر کاربرد بهتری دارد، اما با پیشرفت تکنولوژی جدید مثل سیم برش الماسه،  سیم فولادی،  استفاده از شعله لیزر،  جت حرارتی و جت آب برای سنگ های نرم تر این روش چندان پسندیده نیست مگر در صورتی که به هیچ نحو امکان دسترسی به این نوع تکنولوژی یا امکانات اصلی چون آب و برق و نیروی متخصص را نداشته باشیم. آتشکاری

استخراج و قواره کردن به کمک پارس و گوه :

همانطوری که ذکر گردید این روش ( چال های موازی ) با روش استخراج پارس و گوه مکمل یکدیگرند . چال های موازی به روش ذکر شده حفاری می شوند و برای جدایش سنگ از سه تیغه فلزی بعنوان پارس و گوه استفاده می شود،  در یک چال دو تیغه فلزی دارای بدنه های منحنی قرار می دهند و بین این دو تیغه یک گوه قرار می دهند، بدیهی است پارس ها بیشتر حکم تکیه گاه را برای گوه خواهند داشت و فشار لازم را به بدنه چال منتقل می کنند، حال با زدن ضربه های اولیه سبک بر روی گو ه ها آنها را در جای خود محکم می کنند. آتشکاری

پارس و گوه مکانیکی :

 آتشکاری در این روش جهت جداکردن بلوک۱ استفاده می شود با این شیوه راندمان استخراج افزایش و معایب روش دستی مرتفع می گردد.

در این دستگاهها کمپرسور با پمپ فشار روغن فشاری حدود ۵۰۰۰ بار تولید و امکان اتصال ۶ چکش نصب شده در چال به دستگاه می باشد که هر چکش نیرویی معادل ۲۲۵ تن را به دیواره وارد می کند . در این چکش کار گوه توسط یک سیلندر و پیستون انجام می گیرد

ماشین های برش با دیسک برنده یا ماشین های دیسکی :

این دستگاه شامل موتورهای دیزلی یا برقی می باشد که می تواند دیسکی به قطر ۸/۰ تا ۳ متر را به چرخش در آورده و امکان برش را به وجود آورد. دیسک مزبور دارای دندانه هایی از نوع کربو تنگستن بوده که قابل تعویض می باشد.  دیسک ها اکثراً بصورت قائم بوده و برش قائم ایجاد می نمایند و بعضاً امکان برش افقی را نیز دارند. ابعاد بلوک بریده شده به قطر دیسک بستگی دارد بطوریکه عمق برش بین ۲۵/۰ تا ۴/۰ قطرنیز می رسد. ]

استخراج به وسیله جت شعله :

این روش بر عبور حرارت از میان سنگ و ایجاد شکستگی پایه گذاری شده است که این شکستگی اکثراً ناشی از تجزیه شیمیایی اجزاء تشکیل دهنده سنگ، انبساط گاز و رطوبت ، تغییر فاز کانی ها و اختلاف انبسط حرارتی کانی ها می باشد . در سنگ های سیلیسی که برش به روش های دیگر مشکل و هزینه براست نیز از این روش استفاده می شود. آتشکاری

استخراج هیدرومکانیکی یا  استخراج بااستفاده از جت آب :

در این روش آب پرفشار ( ۲۵۰۰ اتمسفر ) خارج شده از نازل عامل برش می باشد و بعضاً جهت افزایش میزان برش مخصوصاً در سنگ سخت تر به همراه آب مواد ساینده نیز به سطح سنگ برخورد می نماید این دستگاه  دردو نوع دستی و ماشینی سا خته شده است. آتشکاری

الف – جت آب دستی یا آب فشان های دستی:

این دستگاه جهت شستشو ، پاک کردن و برش استفاده می شوند و توسط نفر جابجا می شود .

حفاری با سیم برش الما سه :

مبنای عملیات کلی دستگا ههای برش سیم الماسه که متکی بر مفهوم نوین سیم های برش مارپیچ است، عبارت است از «قاچ دادن» سنگ بارانش یک سیستم ساینده بر روی آن عنصر برش دهنده در چنین دستگاهی همانطور که از نام آن بر می آید یک سیستم الماسه است که در حلقه ای بسته پیرامون بخشی که باید برش داده شود قرار داده شده و به وسیله آب در طول عملیات خنک نگاه داشته می شود.

آتشکاری مهارشده (آتشکاری کنترل شده)

در تئوری انفجار و شکستن سنگ بوسیله مواد منفجره دیدیم که همواج حاصل از انفجار یک چال به صورت استوانه به اطراف چال پخش می شوند و سنگ های نواحی اطراف چال را تحت تاثیر قرار می دهند گرچه تاثیر امواج در امتداد کمترین مقاومت بیش از سایر امتدادها می باشد، با این حال نباید انتظار داشت که تاثیر امواج حاصل از انفجار در سایر نواحی اطراف چال قابل چشم پوشی باشد

مبانی تئوریک در آتشکاری کنترل شده :

با انفجار و چال دارای قطرهای مساوی و به فاصله مناسب از هم و انتخاب ماده منفجره مطلوب می توان بنحوی عمل کرد که بین دو چال، فقط شکافی ایجاد شود . این امر بر این فرض استوار است که بر اثر انفجار در دو چال مجاور و ایجاد امواج فشاری ناشی از انفجار، در جهت مماس بر جبهه موج فشاری ( یا خط عمود بر خط و اصل بین مراکز دو چال ) نیروی کششی به وجود می آید . هرگاه این نیروی کششی بر مقاومت کششی سنگ غلبه کند،  سنگ در راستای خط و اصل دو چال شکسته می شود .

روش آتشکاری کنترل شده با استفاده از مواد منفجره ضعیف :

در این روش از مواد منفجره مانند باروت و چاشنی الکتریکی آنی یا فتیله کورتکس استفاده می شود .برای این منظور ابتدا چال هایی توسط دستگاه حفاری ( معمولاً پرفراتور ) حفر می شود و عموماً جهت جلوگیری از تخریب سنگ و ایجاد سطح صاف در سینه کار و تولید سنگ قواره، آرایش چال ها به نحوی تنظیم می شود که بین دو چال خرج گذاری شده یک چالی خالی وجود داشته باشد ، سپس با بدست آوردن بلوک های حاصله آنها را قواره می کنند .

خلاصه و نتیجه :

بطور کلی جهت کنترل عقب زدگی در سنگها موارد باید مد نظر قرار گیرد :

  • در صورتیکه با توجه به شرایط سنگ از آتشکاری مهار شده استفاده شود، از هزینه های اضافی نظیر لق گیری سنگها هنگام عقب زدگی در پله ها، پایدارسازی سطح آزاد ایجاد شده و سایر موارد دیگر جلوگیری به عمل خواهد آمد.
  • در چال های کنترل و چال های ضربه گیر ابعاد خرج مصرفی کاهش و پراکندگی آنها افزایش یابد.

.

 

نظرات بسته شده است.