امربه معروف و نهی از منکر – بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی – پرشین مقاله

بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی

امربه معروف و نهی از منکر  اصل مهم «امر به معروف و نهی از منکر» که جزو فروع دین است, از جمله راه کارهای پر اهمیتی است که  ریشه درکتاب وحی دارد و درسنت وسیرت و حدیث پیامبر(ص) و معصومین(ع) و گفتار و رفتار عالمان, بزرگان و اندیشمندان دینی دارای جایگاه ممتاز و ویژه ای  است.انعکاس این ویژگی در آثار بزرگان  ادب نیزگاه در حدّ بسیار عالی و  درخشان به شکل هنری و موثر تجلّی یافته است. از این حیث , آثار سعدی, به ویژه بوستان, گلستان و قصاید, جایگاهی بسیار بلند منظر دارد. در این نوشته سعی نگارنده بر آن بوده است که با رویکردی روان شناختانه به نقد  و تحلیلِ توصیفیِ راه کارهایِ امر به معروف  و نهیِ از منکر فردی و گروهی در آثار سعدی بپردازد.

این تحقیق دانشجویی بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی مشتمل بر۳۲  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

امربه معروف ونهی ازمنکر

فهرست مطالب

چکیده ۲

مقدمه. ۳

تعریف امر به معروف و نهی از منکر. ۴

۲-۱- تعریف لغوی.. ۴

۲-۲- تعریف اصطلاحی.. ۵

۳- نگاهی به پس زمینه ی ذهنی و اندیشگی مذهبی  سعدی.. ۶

۴-تحلیل جنبه ها ی فردی و گروهی امر و نهی از دیدگاه سعدی.. ۹

۴-۱- جنبه های فردی امر و نهی.. ۱۱

۴-۲- جنبه ی گروهی امر و نهی.. ۱۹

۵-نقد و تعریض, امر و نهی و راه کارهای سعدی به پادشاهان و حاکمان زمان.. ۲۳

۵-۱- تعامل و رابطه ی میان پادشاه و رعیت… ۲۴

۵-۲- رعایت عدالت… ۲۵

۵-۳- خاک نهادی.. ۲۶

۵-۴- بخشش به رعیت… ۲۷

۵-۵- خداترسی و عمل به احکام. ۲۸

۵-۶- نام نیک و ثواب وعاقبت اندیشی.. ۲۹

۵-نتیجه گیری.. ۳۰

منابع. ۳۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله  بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی راه کارهای امر به معروف و نهی از منکر در آثار سعدی را در زیر می توانید ببینید.

تعریف امر به معروف و نهی از منکر

در لسان العرب آمده است:«والمعروف صذّ المنکر… ما یستحسن من الافعال». (ابن منظور,ج۹, ۱۴۱۳) و« والمنکر …وهو ضد المعروف و کل ما قبحه الشرع و حرّمه و کرهه هو منکر…»(همان,ج۱۴). از واژه ی «امر» «ائتمار؛ یکدیگر را امر به معروف ونهی ازمنکر , رایزنی در باره ی فتنه و قتل و آیه ی وائتمروا بینکم بمعروف به معنای اول و آیه ی ان الملا یاتمرون بک لیقتلونک به معنای دوم است(قمی,۱۳۸۵:۲۴)؛ و واژه ی «نهی بازداشتن , ضد امر کردن( و نهی النفس عن الهوی) انتهی و تناهی عنه از آن بازایستاد و خودداری کرد.امربه معروف ونهی ازمنکر

مراتب امر به معروف ونهی ازمنکر

نگاهی به پس زمینه ی ذهنی و اندیشگی مذهبی  سعدی

امر به معروف ونهی ازمنکر «الشیخ  الامام المحقّق افصح المتکلّمین ابو محمّد مشرف الدین (شرف الدین) مصلح بن عبدالله بن مشرّف السعدی الشیرازی, »(صفا,ج۱/۱۳۶۸:۵۸۴,۳) در خانواده ای مذهبی ومومن به احکام دین چشم به جهان گشود.( ۶۰۶-۶۹۰) و بنا به قول خود او.« همه قبیله من عالمان دین بودند»

امر به معروف ونهی ازمنکر در قرآن

تحلیل جنبه ها ی فردی و گروهی امر و نهی از دیدگاه سعدی

امر به معروف ونهی ازمنک،چنان که اشاره شد جهان اندیشه ی سعدی – با نظر به این که مبتنی بر جهان بینی دینی است و صبغه ی مذهبی آن هم آشکار است- جهانی با وسعت نبوغ خود شاعرست.امر و نهی دینی در نگاه او از تساهل و تعامل گسترده ای برخوردار است.سعدی هرچند انسان عصر قرون وسطایی است و در یکی از تیره ترین و متعصبانه ترین دوره ی تاریخ بشر می زیسته است ,اما وسعت مشرب او گستره ی بی نهایت زمان ها را  دربر می گیرد؛تمامی نتگناها و دیوارهای ساختگی مذاهب و طریقه ها را در می نوردد و نه تنها از او شخصیتی جهانی می سازد بلکه جهان اندیشه ی او را نیز تا حیطه های فرا-زمانی , فرا-مکانی می گستراند.

جنبه های فردی امر و نهی

امر به معروف ونهی ازمنکر،سعدی که همواره نگاه ژرف انسانی‌اش با آموزه‌های دینی درهم تنیده است, در قالب حکایات و یا سخنان پراکنده با مضمون حکمت عملی- به ویژه, در بوستان وگلستان و قصاید,در تبیین این شقّ اندیشگی‌ که گستره‌ی ازلی و ابدی دارد, می‌کوشد. چنان‌که برخی از صاحب نظران نیز بدان اشاره داشته اند:«… شیخ بزرگوار از سرودن و نگاشتن دو شاهکار جاودانی خویش(بوستان و گلستان) منظوری جز تهذیب اخلاق و سالم ساختن اجتماع قرن خویش نداشته .امربه معروف ونهی ازمنکر

مقاله امر به معروف ونهی ازمنکر

نام نیک و ثواب وعاقبت اندیشی

امربه معروف ونهی ازمنکر،تاکید بر عاقبت اندیشی و سرانجام نیک جزو موتیف های شعر سعدی است. به ویژه, در قصاید به بهانه ی مدح ممدوح به چنین شیوه ای دست می یازد.شاعر,در پایان قصیده‌ای بلند, استادانه برخلاف رسم معمول, ممدوح خود, شمس‌الّدین جوینی را به نام نیک و ثواب جاودانی دعوت می‌کند.امربه معروف ونهی ازمنکر

نظرات بسته شده است.