خشونت های خانوادگی – روش تحقیق خشونت های خانوادگی – پرشین مقاله

خشونت های خانوادگی

 خشونت خانوادگی پدیده ای جدید نیست اما توجه به آن به عنوان مسئله اجتماعی جدید است .در کشورهای غربی از حدود سی سال پیش و در ایران از چند  سال پیش نگاه افراد متخصص به این پدیده جلب شده است .در حال حاضر در ایران بسیاری از مسائل و آسیبهای اجتماعی در رابطه با خانواده وجود دارد .روش تحقیق خشونت های خانوادگی

این تحقیق دانشجویی روش تحقیق خشونت های خانوادگی مشتمل بر ۱۸۶ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

خشونت های خانوادگی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۴

مقدمه. ۵

بیان مسئله. ۱۱

سوالات تحقیق.. ۱۶

هدفهای تحقیق.. ۱۷

ضرورت تحقیق : ۱۹

فرضیات تحقیق : ۲۳

فصل دوم. ۲۵

مروری بر معالعات و تحقیقات پیشین.. ۲۶

مطالعه و تحقیقات داخلی : ۲۷

مطالعات و تحقیقات نظری : ۲۷

مطالعات و تحقیقات عملی.. ۳۰

مطالعات و تحقیقات خارجی.. ۳۵

شرایط اجتماعی زندگی زنان و مردان.. ۳۸

تعریف خشونت ۴۱

خشونت خانوادگی و تعریف آن.. ۴۵

تعریف پذیرفته شده بین المللی از خشونت علیه زنان : ۴۵

اشکال خشونت علیه زنان.. ۴۶

قتلهای ناموسی ۴۸

زن آزاری و موارد خشونت علیه زنان در خانواده. ۴۹

ضرب و شتم زنان ۴۹

اعمال جنسی خشن زیانبار علیه زنان ۵۲

ازدواج زود هنگام: ۵۸

زن آزاری در جامعه (همسر آزاری) ۶۰

خشونت در خانواده ایرانی.. ۶۲

سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده در پژوهشهای پژوهشگران: ۶۲

آثار و عواقب خشونت علیه زنان.. ۷۰

عواملی که خشونتهای مبتنی بر جنسیت را دوام می بخشند: ۷۴

علل و انگیزه تزلزل در خانواده : ۷۵

خشونت نسبت به زنان.. ۷۷

خانواده و انواع آن.. ۷۹

انواع خانواده. ۸۱

وضعیت حقوقی زنان در ایران: ۸۵

قوانین مربوط به ضرب و شتم: ۸۶

روابط حقوقی زوجین: ۸۸

روابط حقوق مادر با فرزند: ۸۹

انتخاب حرفه و شغل : ۹۲

تابعیت… ۹۳

سهم الارث زوجین از یکدیگر. ۹۴

ریاست خانواده: ۹۶

نیروی انتظامی : ۹۷

نظریه های مربوط به  خشونت شوهران علیه زنان در خانواده. ۱۰۵

نظریه های سطح خرد. ۱۰۶

نظریه منابع.. ۱۰۶

نظریه یادگیری اجتماعی ۱۰۸

نظریه سطح کلان.. ۱۱۲

نظریه خرده فرهنگ خشونت… ۱۱۲

نظریه نظارت اجتماعی.. ۱۱۶

نظریه ساختار اجتماعی (تنش و تضاد) ۱۱۸

دیدگاه پدرسالاری.. ۱۲۰

چهارچوب نظری تحقیق.. ۱۲۴

فصل سوم. ۱۳۰

روش تحقیق.. ۱۳۱

جامعه آماری : ۱۳۲

نمونه آماری.. ۱۳۲

شیوه نمونه. ۱۳۳

تعریف نظری و عملیاتی متغیرها ۱۳۳

پایبندی به اعمال مذهبی.. ۱۳۶

فصل چهارم. ۱۳۹

تجزیه و تحلیل آماری.. ۱۳۹

جداول توصیفی، جداول تبیینی و نمودارها ۱۴۰

تکنیک گردآوری داده ها ۱۴۱

تکنیکهای مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴۱

یافته های آماری تحقیق.. ۱۴۲

فصل پنجم.. ۱۶۷

نتایج توصیفی.. ۱۶۸

نتایج تبیینی.. ۱۷۱

محدودیتهای تحقیق.. ۱۷۴

پیشنهادات و راهکارها ۱۷۵

منابع : ۱۷۸

پیوستها ۱۸۲

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله روش تحقیق خشونت های خانوادگی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله روش تحقیق خشونت های خانوادگی  را در زیر می توانید ببینید.

شرایط اجتماعی زندگی زنان و مردان

 خشونت خانوادگی ، به نظر می رسد که هر چند در یک جامعه زنان و مردان با یکدیگر زندگی می کنند اما شرایط زنان با مردان با توجه به خطراتی که در حوزه عمومی و خصوصی برای آنان وجود دارد پر مخاطره تر از مردان است. زنان در خانه و اماکن عمومی و شغلی در معرض پدیده ای قرار دارند که به تازگی – از حدود چند دهه قبل – مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان خشونت علیه زنان نام می برند هر چند که مردان نیز تحت شرایط ناامن جامعه قرار دارند اما با توجه به خشونت علیه زنان مردان نه تنها از این نوع خطر به دور هستند بلکه بر عکس عاملین خشونت در نظر گرفته می شوند .

تعریف خشونت

با وجود آنکه در دهه های اخیر مقاله ها و کتابهای بسیاری در زمینه خشونت چاپ شده و بررسی های بسیار زیادی در این زمینه انجام گرفته شده است هنوز مشکلات زیادی در مورد این پدیده وجود دارد وطبیعتا در طول زمان افراد دخیل در بررسی خشونت سعی داشته اند مشکلات نظری و عملی آن را از بین ببرند اما با این وجود هنوز یکی از مشکلات اصلی آن تعریف خشونت است در اینجا تعاریفی از خشونت که محققان ارائه کرده اند آورده می شود  خشونت خانوادگی

انواع خشونت

۱ – خشونت ساختاری در برابر خشونت فردی

۲ – خشونت آشکار در برابر خشونت پنهان

۳ – خشونت هدفمند در برابر خشونت بدون هدف

۴ – خشونت فیزیکی ( بدنی ) در برابر خشونت روانی

خشونت خانوادگی و تعریف آن

‹‹ اعمالی که به طور فیزیکی یا هیجانی مضر هستند یا به صورت بالقوه منجر به آسیب بدنی می شود همچنین شامل زورگویی یا تجاوز جنسی تهدید بدنی تهدید به کشتن یا آسیب رساندن محدود نمودن فعالیتهای عادی سلب اختیار و محرومیت از دسترسی به منابع.  خشونت خانوادگی

تعریف پذیرفته شده بین المللی از خشونت علیه زنان

قطنامه حذف خشونت علیه زنان که بر گرفته از اجلاس عمومی سازمان ملل در سال ( ۱۹۹۳ ) بود خشونت علیه زنان را چنین تعریف می نماید :‹‹ هر رفتار خشن و وابسته به جنسی که موجب آسیب جسمی، روانی و یا رنج زنان شود شامل :تهدید، اجبار و یا سلب اختیار و آزادی صورت گیرد و یا در جمع و در خفا صورت گیرد ( رفیعی فر، ۱۳۸۰  : ۳۰ ) .

خشونت های بدنی

خشونتهای جسمانی علیه زنان به شیوه های گوناگونی ممکن است صورت گیرد مانند : کتک زدن شکنجه و قتل این نوع خشونت به هر گونه رفتار غیر اجتماعی که جسم زن را مورد آزار قرار دهد اطلاق می شود .پیامد خشونت جسمی  می تواند شکستگی اعضا ء پارگی زخمها بریدگیها کبودیها جراحات داخلی ضربه مغزی عدم توانایی در وضع حمل سقط جنین بیماری های جنسی و …. باشد .

خشونت خانوادگی چیست؟

خشونتهای روانی

رفتاری خشونت آمیز است که شرافت، آبرو، اعتماد به نفس و شخصیت زن را خدشه دار می کند این رفتار به صورت انتقاد ناروا، بد دهنی، توهین ، تمسخر، فحاشی، متلک، تهدیدهای مداوم به طلاق دادن یا ازدواج مجدد کردن اعمال می شود که به سختی قابل بررسی و اندازه گیری است و در بسیاری از موارد تاثیر محرز ترس از خشونت بدنی دارد این نوع خشونت باعث مشکلات زیادی برای خانواده و به خصوص زنان می شود : مانند گریز از مشارکت در امور اجتماعی از کار افتادگی ادراکی انواع افسردگی ها عدم کفایت زن در مدیریت خانواده از بین رفتن اعتماد به نفس بازسازی رفتار خشونت آمیز در بچه ها عدم موفقیت کودکان در تحصیل عدم کار این زن در محیط کار  از دست رفتن استعدادهای بالقوه زن از دست دادن اعتبار اجتماعی و خانوادگی و دست زدن به خودکشی

خشونت جنسی

به هر گونه رفتار غیر اجتماعی اطلاق می شود از لمس کردن تا تجاوز را در برمی گیرد این نوع خشونت ممکن است در حیطه زندگی خصوصی زناشوئی و خانوادگی اتفاق بیفند و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم به یکدیگر در حلقه زناشوئی و خانوادگی اتفاق بیفتد و به صورت الزام به تمکین از شوهر یا رابطه محارم به یکدیگر در حلقه خویشاوندی علیه زن اعمال گردد در حیطه زندگی اجتماعی نیز از سوی فرد ناشناس تحقق می یابد. زنانی که مورد خشونت جنسی قرار می گیرند دچار صدمات روانی، عصبی و عاطفی می شوند که بر کل رفتارهای آنان نسبت به جنس مرد تاثیر می گذارد

خشونتهای اقتصادی

در بسیاری از نقاط جهان زنان نیروی کار بی دستمزد هستند و باید تا آخر عمر از خانواده خود مراقبت کنند بدون آنکه امنیت اقتصادی داشته باشند آنان دسترسی به منابع اقتصادی ندارند و به همین خاطر تا آخر عمر وابسته به مرد خانواده و یا افراد مذکر باقی می مانند. افراد مذکر خانواده گاهی حتی زنان را از درآمد یا ارث محروم می کنند برخی از زنان بعد از ازدواج نیز به علت عوامل فرهنگی در خانه حبس می شوند و شوهرانشان اجازه اشتغال به آنان نمی دهد

قتلهای ناموسی

قتلهای ناموسی به کشته شدن دختران و زنان به دست همسران، پدران ، برادران و یا دیگر افراد مذکور خانواده به بهانه حفظ آبرو، ناموس پرستی و حیثیت گفته می شود. قتلهای ناموسی اوج امتیاز دادن است به مردان در نقش پدر –  شوهر – برادر و خواستگار، به دلیل مرد بودن آنها این امتیاز را برای خود قایل اند و وقتی زن خلاف هنجارهای مورد انتظار آنها عمل می کند و یا فقط شبیه این کار برایشان به وجود می آید به خود این  اجازه را می دهند که علیه این زن حکم قتل صادر کنند و آن را به اجرا بگذارند . خشونت های خانوادگی

خشونت خانوادگی

ضرب و شتم زنان

ضرب و شتم زنان در عین ضد ارزش تلقی شدن متداولترین شکل خشونت های خانوادگی است که به طور مداوم و همیشگی امنیت و سلامت زنان را در خانواده مورد تهدید قرار می دهد و به صورت پدیده ای جهانی درآمده است که تنها در شکل و شدت آن متفاوت است. وجه بارز این خشونت به کارگیری نیروی جسمی یا روانی یا تهدید به استفاده از این نیرو از سوی شریک غالب زندگی است که به امکان بسیار زیاد این شریک زندگی مرد است و هدف او ارعاب بازیچه قرار دادن یا اجبار شریک زیردست است. در محدوده خانواده همواره خشونت از جانب فرد قدرتمند از نظر بدنی، اقتصادی، اجتماعی بر فرد زیردست اعمال می شود

خشونت در خانواده ایرانی

شماری از زنان و دختران قبیله ها و عشیره های عرب ساکن خوزستان نیز تحت چنین خشونتهای به ویژه ازدواج اجباری قرار دارند. براساس «رسم نهوه» دختر عمو و پسرعمو در هر مرتبه، شغل و پایگاه اجتماعی – حتی اگر دارای فساد اجتماعی هم باشند- باید ازدواج کنند ، چرا که ازدواج دختر عمو با دیگری در شرایطی که دارای پسرعمو باشد (بی غیرتی) محسوب می شود. مبادله زنان و دختران به جای «خون بها»

سبب شناسی خشونت علیه زنان کتک خورده در پژوهشهای پژوهشگران

ماریا روی، در یک بررسی روی ۱۵ زن امریکایی که به شدت خواهان یافتن راه حلی برای مشکلاتشان بوده اند انجام داد. او در این پژوهش نه عامل را در ایجاد خشونت موثر تشخیص داد:

  1. مشاجره بر سر پول
  2. حسادت
  3. مسائل جنسی
  4. مصرف الکل یا اعتیاد به مواد مخدر از ناحیه شوهر
  5. اختلاف بر سر فرزندان
  6. بیکاری شوهر
  7. علاقه زن به کارکردن در بیرون از خانه

تعریف خشونت

نظریه های مربوط به  خشونت شوهران علیه زنان در خانواده

نظریه های مربوط به خشونت شوهران علیه زنان در خانواده یکی از سوالاتی که امروزه مطرح است. علت وجود خشونت در رابطه ای است که اساس آن رابطه را عشق و علاقه اعضاء نسبت به یکدیگر تشکیل می دهد. علوم مختلف در این مورد نظریه پردازی کرده اند که می توان در یک طبقه بندی ساده این نظریه ها را به دو بخش نظریه ها در سطح خرد و سطح کلان تقسیم نمود..خشونت های خانوادگی

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

نظرات بسته شده است.