خانواده درمانی – خانواده درمانی متمرکز بر راه حل MRI – پرشین مقاله

خانواده درمانی

خانواده درمانی مؤسسه MRI در سال ۱۹۵۹ توسط دان جکسون و در ابتدا با گروه کوچکی از جمله ویرجینیا ستیر مددکار و جواز ریسکین روانپزشک تأسیس شد؛ این مؤسسه درکنار«طرح بیتسون» قرار داشت و بودجه مالی آنها به منظور بررسی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و خانواده هایشان تأمین می شد. هنگامی که گروه بیتسون به کوشش های پژوهشی خود در سال ۱۹۶۲ پایان داد.خانواده درمانی

این تحقیق دانشجویی خانواده درمانی متمرکز بر راه حل MRIمشتمل بر ۷۲صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

خانواده درمانی تعامل نگر MRI : 2

مراحل تدوین الگوی ( پارادایم ) پیام رسانی:‌ ۳

تمامی رفتارها نوعی پیام رسانی هستند. ۴

کارکردهای گزارشی و دستوری : ۸

روابط متقارن و مکمل : ۹

مفروضه های درمانی : ۱۳

درمان از طریق بن بست دو سویه. ۱۶

خانواده درمانی کوتاه مدت MBI 22

فنون درمانی درمان های متمرکز بر راه حل.. ۳۳

نقش درمانگر در درمان متمرکز بر راه حل.. ۳۷

نتایج درمانی و فرایندها ۳۹

جنبه های بی نظیر خانواده درمانی های متمرکز بر راه حل.. ۴۰

تاکیدها ۴۰

مقایسه با سایر رویکردهای خانواده درمانی.. ۴۲

عوامل درمانی.. ۴۹

کارآیی.. ۵۲

یادداشت: ۷۰

منابع: ۷۲

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته علوم اجتماعی

مقاله خانواده درمانی متمرکز بر راه حل MRI ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله خانواده درمانی متمرکز بر راه حل MRI را در زیر می توانید ببینید.

خانواده درمانی تعامل نگر MRI

مؤسسه MRI در سال ۱۹۵۹ توسط دان جکسون و در ابتدا با گروه کوچکی از جمله ویرجینیا ستیر مددکار و جواز ریسکین روانپزشک تأسیس شد؛ این مؤسسه درکنار«طرح بیتسون» قرار داشت و بودجه مالی آنها به منظور بررسی افراد مبتلا به اسکیزوفرنی و خانواده هایشان تأمین می شد. هنگامی که گروه بیتسون به کوشش های پژوهشی خود در سال ۱۹۶۲ پایان داد،؛ هیلی، ویکلند و برای مدت کوتاهی خود بیتسون در قالب همکار  پژوهشگر، همراه با کسانی نظیر پال واتزلاویک وآرتوربودین روانشناس و ریچارد فیش روانپزشک به MRI پیوستند. تعدادی از سایر خانواده درمانگران برجسته نظیرجان بل، کارلوس اسلاتسکی، کلومدانس، و استیو دوشازر در برهه ای از زمان به MRI ملحق شدند.

تمامی رفتارها نوعی پیام رسانی هستند

از نظر نظریه پردازان تبادل پیام،تعامل نگر، کل رفتار نوعی تبادل پیام است ( واتزلاویک بیوین وجکسون، ۱۹۶۷). درست همانطورکه آدمی نمی تواند رفتار نکند، قادر نیست که تبادل پیام نداشته باشد.زنی که از این موضوع شکایت می کندکه همسرش« از حرف زدن با او خودداری می کند»‌ و درمقابل، تمام طول شب به تلویزیون خیره می شود، فقط به ناتوانی همسرش در صحبت با وی (سطح کلامی) اشاره کرده است.

کارکردهای گزارشی و دستوری

هرپیامی دارای یک جنبه محتوایی ( گزارش ) و یک جنبه ارتباطی ( دستور ) است؛ یعنی هر پیام رسانی چیزی بیش از انتقال اطلاعات است و رابطه بین پیام رسانان را نیز تعیین می کند. برای مثال، مردی که می گوید: « من گرسنه ام» علاوه براینکه اطلاعاتی را ارایه می دهد، به زنش می گویدکه انتظار دارد او با آماده کردن شام کاری بکند. بدین ترتیب، این همسرجمله ای درباره حق وحقوق خود در این رابطه تولید می کند؛ او انتظار داردکه همسرش براساس این جمله عمل کند. پاسخ زن نشان می دهدکه آیا او می خواهد با تعریف همسرش از این ارتباط موافقت کند یا برعکس، برای تغییر دادن آن می خواهد به مجادله بپردازد .

خانواده درمانی چیست

مفروضه های درمانی

در الگوی درمانی MRI که عمدتا از اندیشه های خلاق واتزلاویک ( واتزلاویک، ۱۹۷۸ ۱۹۸۴؛ واتزلاویک، ویکلند و فیش، ۱۹۷۴) الهام گرفته است، بر این نکته تأکید می شود که آن دسته از راه حلهایی که افراد در رفع مشکلات خود به کارمی برند، اغلب به طرزی شگفت آور در تداوم وحتی تشدید همان مشکل نقش دارند.

خانواده درمانی کوتاه مدت MBI

درمان کوتاه مدت صرفا حالت مختصرتری از درمان نیست، بلکه این رویکرد به دنبال یافتن راههای دیگری برای تسهیل تغییرات مفید و نسبتا سریع و ارزان است. این درمان در مواقع بروز علایم در چرخه زندگی افراد و خانواده کاربرد خاصی دارد(پیک، بوردوین، و آرچر، ۱۹۸۸در حال حاضر،«برنامه درمان کوتاه مدت» در«موسسه پژوهش روانی پالوآلتو» نماینده اصلی صورت بندیهای نظری آغازین MRI است .

فنون درمانی درمان های متمرکز بر راه حل

خانواده درمانی،درمان های متمرکز بر راه حل ‹‹راه حل ها را با همکاری مراجع می سازند›› (کیسر، پی یرسی و لیچیک، ۱۹۹۳، ص ۲۳۳). یک فن درمانی ظریف اما ابتدایی عبارت از همزایی مشکل همراه با خانواده. این ایده بر فلسفه سازه گرایی استوار است که می گوید واقعیت انعکاسی از مشاهده و تجربه است به یک تمامیت عینی (مچورانا و وارلاو، ۱۹۸۷، سیمون استارلین و وین، ۱۸۹۵). بنابراین اگر فرآیند درمانی مثمر ثمر باشد، باید درباره منشاء پیدایش آن و این که روی  چه چیزی کار خواهد شد توافق شود. برای مثال، این مهم است که درمانگر و خانواده توافق داشته باشند که شکست خانواده در منضبط بار آوردن کودک به طور صحیح مشکلی است که باید به آن رسیدگی شود.

خانواده درمانی سیستمی

نقش درمانگر در درمان متمرکز بر راه حل

خانواده درمانی متمرکز بر راه حل معتقد است که ‹‹تناسب›› مداخلات درمانی با محتوای رفتار خانواده مهم است. تناسب راه حل را بویژه دی شی زر بیان کرده است. (۱۹۸۵). او معتقد است که راه حل نباید به پیچیدگی مشکل ارائه شده باشد و نباید همه افراد خانواده را درگیر کند. او استعاره قفل ها و کلیدها را برای توضیح منظورش به کار می برد. اگر چه قفل ها ممکن است پیچیده باشند، بازکردن آنها مستلزم استفاده از کلیدهایی با همان پیچیدگی نیست. .

جنبه های بی نظیر خانواده درمانی های متمرکز بر راه حل

خانواده درمانی متمرکز بر راه حل، به عنوان یک گروه، بر نظریه خانواده تمرکز کرده و هدایت می شوند (مثلا«دوستان آنها). بنابراین تاکید بی نظیر رویکرد متمرکز بر راه حل این است که قبل از هر تلاشی برای کمک به تغییر خانواده ها، تجربیاتشان باید پذیرفته شود.خانواده درمانی اهانلون این نوع رویکرد را با این مفهوم راجری مقایسه می کند که قبل از اینکه سعی شود تغییر صورت گیر، نخست به گونه ای توچه آمیز گوش داده می شود که افراد چگونه می بینند و چگونه عمل می کنند.

مقایسه با سایر رویکردهای خانواده درمانی

برخلاف نظریه روانکاوی یا نظریه بوئن، خانواده درمانی متمرکز بر راه حل اساسا به تاریخچه توجه نمی شود. در عوض ادارک و تغییرات جزئی در این رویکرد محوریت دارند. اگر خانواده ها دیدشان را به موقعیت ها تغییر دهند، به گونه ای که متفاوت و کارآمدتر رفتار می کنند (بابنزر و وست،۱۹۹۳). همین طور هم، خانواده بتدریج به گونه ای متفاوت به تعامل بپردازد، اعضای آن نیز به تدریج موقعیت خود را از دیدگاه جدید می نگرند

انواع خانواده درمانی

عوامل درمانی

عامل خانواده درمانی مهم در این روش از بین بردن فرآیندهای طعنه آمیز است همانگونه که تاکید کردیم این مسئله در ابتدا به روشن بودن تاثیرات راه حل ویژه بری تداوم یا شدید کردن مشکل بستگی دارد. دوما مشخص کردن حداقل شباهت ها عملکرد راه حل های یکسان است سوما طرح ریزی مداخله ای که حداقل یکی از افراد را ترغیب کند که عکس رفتارش را انجام دهد. برای توضیح تجربی این فرآیند اثبات تغییرات در شکایت مورد نظر کافی نیست. شخص نیاز به نشان دادن تغییرات در راه حل مورد تلاش و مربوط به تغییرات در شکایت دارد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته پزشکی مقالات رشته علوم اجتماعی

.

نظرات بسته شده است.