حرکات ورزشی – استفاده از حرکات ورزشی برای درمان – پرشین مقاله

حرکات ورزشی

حرکات ورزشی انسانهای اولیه برای به دست آوردن غذا، لباس، مسکن و نیز برای مقابله با دشمن، ناچار به تلاش و کوشش گردیده است. غریزه طبیعی میل به زندگی، بشر را قادر به افزودن توانائیهای خود ساخته است، تا او بتواند رفته رفته به مهارتهائی دست یابد که برای محافظت از خود و مصون ماندن از شر دشمنان و حوادث و خطراتی که همواره زندگی او را تهددی می کردند، به آنها نیاز داشته است.

این تحقیق دانشجویی  استفاده از حرکات ورزشی برای درمان مشتمل بر۱۵۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

سفارش مقاله

فهرست مطالب

فصــل اوّل. ۲

تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان: ۲

وضعیت مطلوب بدن. ۸

مراحل رشد بدن و ویژگیهای آن. ۱۴

نوع پیکری.. ۱۶

حرکات اصلاحی و هدف آن: ۱۸

علل بروز ناهنجاریها: ۲۰

فصــل دوم. ۲۵

ناهنجاریهای وضعیتی بدن: ۲۵

وضعیتهای صحیح بدن: ۲۹

فصــل ســوم. ۳۹

آناتومی اندامهای طرفی فوقانی: ۳۹

ناهنجاریهای اندامهای طرفی فوقانی: ۴۱

ناهنجاری شانه ای دستی.. ۴۲

آرنج تنیس بازان ۴۴

حرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای اندام فوقانی.. ۴۶

فصــل چهارم. ۵۱

آناتومی تنـه. ۵۱

ناهنجاریهای تنه : ۵۳

روشهای درمان دیستروفی عضلات.. ۵۶

پشــت گرد: ۵۷

علائم ناهنجاری پشت گرد. ۵۹

روش درمان پشت گرد: ۶۰

پشت گرد حاد: ۶۱

پشت گود: ۶۲

علائم ناهنجاری پشت گود. ۶۳

روشهای درمان پشت گود. ۶۳

پشت گود و گرد: ۶۴

ناهنجاری پشت کج: ۶۶

نشانه های ناهنجاری پشت کج. ۶۸

روش درمان پشت کج. ۶۹

ناهنجاری پشت صاف: ۷۰

علل بروز ناهنجاری پشت صاف.. ۷۱

روش درمان پشت صاف.. ۷۲

حرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای تنه. ۷۳

حرکات اصلاحی ناهنجاری پشت گرد: ۷۴

حرکت اصلاحی ناهنجاری پشت کج: ۸۰

حرکات اصلاحی ناهنجاری پشت صاف: ۸۴

فصــل پنجم. ۸۷

آناتومی اندام تحتانی: ۸۷

استخوان بندی اندام تحتانی: ۸۷

عضلات اندام تحتانی : ۸۹

تغییرات در قوسهای کف پا ۹۲

ویژگیهای طراحی کفش… ۹۴

کفش های ورزشی.. ۹۸

خاصیت ضربه گیری در کفش های ورزشی.. ۱۰۲

آثار فیزیولوژیک کفش ورزشی برپا ۱۰۶

کفش های ورزشی اصلاحی ۱۰۸

پای ضربدری.. ۱۱۲

علل بروز ناهنجاری پای ضربدری: ۱۱۲

روش تشخیص پای ضربدری: ۱۱۴

درمـان : ۱۱۴

پای پرانتزی: ۱۱۵

علل بروز پای پرانتزی: ۱۱۶

درمـان : ۱۱۶

ناهنجاری کف پای صاف: ۱۱۷

ناهنجاری کف پای گود. ۱۱۷

ناهنجاری پای پهن: ۱۱۸

علل بروز ناهنجاریهای کف پا: ۱۱۸

ارزیابی و روشهای تشخیص: ۱۱۹

پیشگیری و درمان: ۱۱۹

حرکات اصلاحی برای ناهنجاریهای اندام تحتانی.. ۱۲۰

حرکات اصلاحی جهت عارضه زانوی پرانتزی.. ۱۲۰

حرکات اصلاحی جهت پای ضربدری: ۱۲۴

فصــل ششـم. ۱۲۸

آناتومی ستون قفرات.. ۱۲۸

کمردرد و علل آن. ۱۳۱

علل مختلف کمردردها: ۱۳۳

روشهای ارزیابی کمری درد: ۱۳۸

حرکات اصلاحی برای کمر درد: ۱۴۰

فصــل هفتم. ۱۴۵

آناتومی گردن: ۱۴۵

حرکات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای سروگردن: ۱۴۹

تمرینات نیمه سبک: ۱۵۲

تمرینات سنگین: ۱۵۲

حرکات ویژه برای ناهنجاری کج گردنی: ۱۵۳

حرکات تقویتی: ۱۵۴

.

مقاله استفاده از حرکات ورزشی برای درمان از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله استفاده از حرکات ورزشی برای درمان را در زیر می توانید ببینید.

تاریخچه استفاده از حرکات ورزشی برای درمان:

حرکات ورزشی انسانهای اولیه برای به دست آوردن غذا، لباس، مسکن و نیز برای مقابله با دشمن، ناچار به تلاش و کوشش گردیده است. غریزه طبیعی میل به زندگی، بشر را قادر به افزودن توانائیهای خود ساخته است، تا او بتواند رفته رفته به مهارتهائی دست یابد که برای محافظت از خود و مصون ماندن از شر دشمنان و حوادث و خطراتی که همواره زندگی او را تهددی می کردند، به آنها نیاز داشته است.

حرکات ورزشی صبحگاهی

وضعیت مطلوب بدن

حرکات ورزشی داشتن وضعیت بدنی طبیعی و مناسب یکی از نیازهای ضروری برای انسان می باشد. قامت صحیح بدنی در هر فرد، در وهله اول نشان دهنده سلامت و تندرستی اوست. چرا که اگر سیستم فیزیولوژیکی و آناتومیکی هر شخصی دارای آمادگی و رشد کامل باشد، مسلماً از نظر وضعیت ظاهری نیز در حالت مطلوبی قرار داشته و کیفیت درونی خود را در ظاهر نیز بروز خواهد داد.

مراحل رشد بدن و ویژگیهای آن

دانشمندان عقیده دارند که رشد به صورت یک رشته اعمال ثابت و مداوم است که مراحل مختلفی را در پی دارد. بدن انسان از دوران جنینی تا بلوغ و بزرگسالی با طی تغییرات متعددی، مراحل مذکور را می پیماید. از یک نظرگاه مراحل رشد بدن انسان را به طور کلی می توان به شش دوره ذیل تقسیم بندی نمود که در هر بخش جزئیات فیزیولوژیکی و آناتومیکی بدن به طور مختصر بیان شده است. حرکات ورزشی

حرکات ورزشی ایستاده

حرکات اصلاحی و هدف آن:

حرکات ورزشی حرکات اصلاحی شاخه ای از تربیت بدنی به شمار می رود که درصدد اصلاح و برطرف کردن ضعفها و ناهنجاریهای مختلف عضلانی، ارگانیکی و هماهنگی و تعادل، با استفاده از حرکات و برنامه های دقیق و اصولی ورزشی می باشد، بدین ترتیب، می توان گفت که کلیه حرکات و فعالیتهای بدنی و ورزشهایی که برای درمان و اصلاح ضعفها و ناهنجاریهای بدنی به کار می رود حرکات اصلاحی نامیده می شوند. حرکات ورزشی

روشهای ارزیابی کمری درد:

به منظور ارزیابی و معاینه دردهای کمری و ناراحتیهای ستون فقرات باید بیماران را بدون لباس و درحالت مختلف مانند: خوابیده، نشسته و ایستاده معاینه و ارزیابی کرد. وضعیت ظاهری بدن آنها از نظر زخم، ناراحتیهای جلدی و گره های پوستی را بررسی نمود. سپس قوسهای ستون مهره ها را مورد مطالعه قرار داده و با استفاده از وسایل مختلفی مانند: خط کش صلیبی، خط شاقولی، جدول شطرنجی و دیگر ابزار آنتروپومتری که در فصل دوم به آنها اشاره شدهوضعیتهای غیرطبیعی و ناهنجاریهای ستون فقرات را نسبت به وضعیت طبیعی بررسی و مشخص گردد.

علل بروز ناهنجاریها:

همانطوری که قبلاً مطرح گردید علل و عوامل مختلفی بر روی رشد و تکمیل انسان تأثیر داشته و می تواند روند طبیعی آن را تضمین نموده و یا اختلالاتی در آن ایجاد نمایند. به طور مثالف شرایط زندگی و حالات و اقدامات جسمانی و روانی مادران در دوران جنینی نقش مؤثری در شکل گیری و رشد و نمو جنین داشته و به طور کلی در وضعیتهای جسمانی و روانی نوزاد در آینده بروز خواهد کرد. حرکات ورزشی

حرکات ورزشی در مدرسه

ناهنجاریهای وضعیتی بدن:

به منظور بحث و بررسی بهتر در مورد ناهنجاریهای بدن، مناسبتر خواهد بود که، ناراحتیهای قسمتهای مختلف بدن انسان به تفکیک مورد بحث قرار گیرد. بدین منظور معرفی ناهنجاریهای بدن در تقسیم بندی ذیل انجام خواهد گرفت:

الف ـ ناهنجاریهای اندام طرفی فوقانی که عبارتند از:

  • انواع دستهای معیوب

حرکات اصلاحی و درمانی برای ناهنجاریهای سروگردن:

انجام حرکات اصلاحی در ناهنجاریهای سر وگردن از حساسیت و اهمیت زیادی برخوردار می باشد. به دلیل اینکه مهره ها و دیگر اندامهای موجود در این ناحیه از بدن بسیار ظریف و حساس و آسیب پذیر بوده و می بایست اصول درمانی کاملاً با هماهنگی پزشکان متخصص و با رعایت کامل اصول فنی و عملی ارائه و پیاده شوند. حرکات ورزشی

آموزش حرکات ورزشی

حرکات ویژه برای ناهنجاری کج گردنی:

  • در وضعیت ایستاده سعی کنید سر را به سمت محور بدن و در راستای ستون فقرات نگاه دارید. در این حالت عضله کوتاه شده را کشش دهید در آستانه درد به مدت ۶۰ ثانیه وضعیت خود را حفظ کنید.
  • چنانچه گردن به سمت چپ کج شده است، دست چپ را در بالای گوش و در پهلوی سرقرار دهید و آن را به سمت مخالف فشار دهید. تنها مقاومت موجود عضله کوتاه شده می باشد.

.

 

نظرات بسته شده است.