معاد شناسی – نگاهى برون‏ دینى به معاد و عوالم پس از مرگ – پرشین مقاله

نگاهى برون‏ دینى به معاد و عوالم پس از مرگ

معاد شناسی  آیا انسان به جز زندگى مادى دنیوى، زندگى دیگرى دارد؟ آیاغیر از عالم دنیا، عالم یا عوالم دیگرى به نام جهان یا جهانهاى‏پس از مرگ وجود دارد؟ آیا انسان موجودى تک‏ساحتى و یک‏بعدى است‏که بر این کره خاکى همچون گیاهى می‏روید و می‏خشکد و می‏پوسد وچیزى جز همین بدن مادى نیست؟ آیا باید براى عالم یا عوالم پس‏از مرگ، دغدغه‏خاطرى نداشته باشیم و سعى ما براین باشد که سعادت‏و خوشى این دنیا را تامین کنیم و به فکر فردا و فرداهاى پس ازمرگ نباشیم.

این تحقیق دانشجویی نگاهى برون‏ دینى به معاد و عوالم پس از مرگ  مشتمل بر ۴۰صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

معاد شناسی

فهرست مطالب

مقدمه. ۲

سابقه تاریخى اعتقاد به روح و عوالم پس از مرگ… ۴

اهمیت معادشناسى.. ۶

ضرورت معاد. ۸

معاد درقرآن.. ۱۱

پدیده هاى مشابه معاد. ۱۳

مــرگ… ۱۵

علائم قیامت… ۲۰

شیپور مرگ… ۲۲

شیپور حیات و آغاز رستاخیز. ۲۲

ظهور حکومت الهى و انقطاع سببها و نسبها ۲۲

محکمه عدل الهى.. ۲۳

بسوى اقامتگاه ابدى.. ۲۴

ویژگیهاى آخرت.. ۲۵

شفاعت… ۲۷

مفهوم شفاعت… ۲۸

ضوابط شفاعت… ۲۹

بهشت و دوزخ. ۳۸

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

مقاله  نگاهى برون‏ دینى به معاد و عوالم پس از مرگ ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله نگاهى برون‏ دینى به معاد و عوالم پس از مرگ  را در زیر می توانید ببینید.

سابقه تاریخى اعتقاد به روح و عوالم پس از مرگ

معاد شناسی،حقیقت این است که اعتقاد به روح و عوالم پس از مرگ، پدیده‏اى‏ نو و تازه نیست، بلکه سابقه‏اى بس طولانى و عمرى دراز به اندازه‏عمر بشریت دارد. در حقیقت، اعتقاد به روح یا نفس مجرد و عدم فناى انسان به‏فناى تن، به معناى خودباورى انسان است. آنها که از این اعتقادفاصله گرفته‏اند، در حقیقت گرفتار ناخودباورى شده‏اند.

معاددرقرآن

اهمیت معادشناسى

معادشناسی، بیش از ثلث آیات قرآن، ارتباط با زندگى ابدى دارد: در یک دسته از آیات، بر لزوم ایمان به آخرت، تاکید شده؛ و در دسته دیگر، پىآمدهاى انکار آن، گوشزد شده؛ و در دسته سوم، نعمتهاى ابدى، و در دسته چهارمی عذابهاى جاودانى، بیان شده است. همچنین در آیات فراوانى رابطه بین اعمال نیک و بد با نتایج اخروى آنها ذکر گردیده؛معاد شناسی و نیز با شیوه هاى گوناگونى امکان و ضرورت رستاخیز مورد تاکید و تبیین قرار گرفته و به شبهات منکران، پاسخ داده شده؛ چنانکه منشا تبهکاریها و کج رویها فراموش کردن یا انکار قیامت و روز حساب، معرفى شده است.

معاد درقرآن

آیات قرآن کریم، پیرامون اثبات معاد شناسی  و احتجاج با منکرین آن را می توان به پنج دسته، تقسیم کرد:
۱ـ آیاتى که بر این نکته، تاکید می کند که برهانى بر نفى معادشناسی ، وجود ندارد. این آیات، به منزله خلع سلاح منکرین است .
۲ـ آیاتى که به پدیده هاى مشابه معادشناسی، اشاره می کند تا جلوى استبعاد را بگیرد.
۳ـ آیاتى که شیهات منکرین معاد را رد، امکان وقوع آنرا تثبیت می کند.

اهمیت معاد

پدیده هاى مشابه معاد

معاد شناسی، رویش گیاه، زنده شدن انسان پس از مرگ، از آن جهت که حیات مسبوق به موت است شبیه روییدن گیاه در زمین، بعد از خشکى و مردگى آنست. از این رو، تامل در این پدیده که همواره در جلو چشم همهانسانها رخ می دهد کافى است که به امکان حیات خودشان بعد از مرگ، پى ببرند. و در واقع، آنچه موجب ساده شمردن این پدیده و غفلت از اهمیت آن شده عادت کردن مردم به دیدن آن است و گرنه از جهت پیدایش حیات جدید، فرقى با زنده شدن انسان، بعد از مرگ ندارد.

بهشت

معاد شناسی،در بهشت، باغهاى وسیع به پهناى آسمانها و زمین و پوشیده از انواع درختها با همه گونه میوه رسیده و در دسترس وساختمانهاى با شکوه و نهرهاى آب زلال و شیر و عسل و شراب طهور، و از چیزى که مورد میل و رغبت بهشتیان باشد و فوق خواسته اى آنان وجود دارد.

دوزخ

معاد شناسی، دوزخ، جایگاه کافران و منافقاتى است که هیچ نور ایمانى در دلهایشان وجود ندارد، و گنجایش آن، چنان است که پس از دربرگرفتن همه تبهکاران، باز هم «هل من مزید»می گویند! سراسر آتش است و آتش، عذاب است و عذاب!!

معاد شناسی چیست؟

مفهوم شفاعت

شفاعت که از ریشه «شفع» به معناى «جفت» گرفته شده در محاورات عرفى بدین معنى به کار می رود که شخص آبرومندى از بزرگى بخواهد که از کیفر مجرمی درگذرد یا بر پاداش خدمتگزارى بیفزاید. و شاید نکته استعمال واژه شفاعت در این موارد، این باشد که شخص مجرم به تنهایى استحقاق بخشودگى را ندارد یا شخص خدمتگزار به تنهایى استحقاق افزایش پاداش را ندارد ولى ضمیمه شدن و جفت شدن درخواست «شفیع» چنین استحقاقى را پدید می آورد.

نظرات بسته شده است.