فرار دختران – بررسی خانه گریزی دختران نوجوان، پیشینه، علل و عوامل آن – پرشین مقاله

فرار دختران

فرار دختران این پژوهش در ارتباط با خانه گریزی دختران نوجوان است و عواملی که باعث بوجود آمدن این معضل می شود در این پژوهش شناسایی شده است.در این پژوهش از ۲۵ نفر از دختران نوجوان نظر خواهی شده که در واقع با استفاده از پرسشنامه میزان گرایش آنها به خانه گریزی سنجیده شده است.بعد از کد گذاری در مورد پاسخ های آنها ، اطلاعات را وارد برنامه SPSS کرده و تمامی موارد استخراج شده است.

این تحقیق دانشجویی بررسی خانه گریزی دختران نوجوان، پیشینه، علل و عوامل آن مشتمل بر  ۱۴۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

پیشگفتار : ۲

چکیده ۳

فصل اول.. ۴

کلیات پژوهش…. ۴

مقدمه. ۵

بیان مسئله. ۷

اهداف پژوهش : ۱۲

اهمیت موضوع پژوهش…. ۱۳

فرضیات پژوهش…. ۱۵

تعریف عملیاتی : ۱۸

۷- تعریف نظری.. ۲۷

محدوده مطالعاتی پژوهش : ۳۰

فصل دوم. ۳۲

پیشینه پژوهش…. ۳۲

مقدمه. ۳۳

چارچوب نظری.. ۳۴

۱- تعاریف (فرار از خانه) ۳۵

۱-۱ ویژگی پسران و دختران فراری : ۳۹

۱-۱-۱ رفتار پسران و دختران فراری : ۳۹

۲- عوامل موثر بر فرار از خانه. ۴۰

۱-۲ تبعیض….. ۴۰

۲-۲ حضور ناپدری و نامادری.. ۴۱

۳-۲ بزهکاربودن والدین.. ۴۲

۴-۲ طلاق والدین.. ۴۲

۵-۲ رشد ناقص استقلال در فرزندان. ۴۳

۶-۲ والدین.. ۴۴

۷-۲ وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون) ۴۵

۸-۲ تعدد فرزندان. ۴۶

۹-۲ خشونت و تنشهای خانگی.. ۴۷

۱۰-۲ همسالان. ۴۷

۱۱-۲ انگیزه ۴۸

۱۲-۲ اشتغال والدین.. ۴۹

۱۳-۲ محدودیت… ۵۰

۱۴-۲ محدودیت جامعه. ۵۱

۱۵-۲ ضعف نظارتهای اجتماعی.. ۵۲

۱۶-۲ آزادی مطلق.. ۵۳

۱۷-۲ ازدواج اجباری.. ۵۴

۱۸-۲ خانواده ۵۵

۱۸-۲ خانواده ۵۶

۱۹-۲ بیکاری.. ۵۷

۲۰-۲ اشتغال.. ۵۸

۲۱-۲ عوامل عاطفی.. ۵۹

۲۲-۲ تغییر ارزشها ۶۰

۲۳-۲ مدرسه و فرار. ۶۱

۲۴-۲ عوامل اجتماعی و روانی موثر بر فرار. ۶۲

۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار. ۶۳

۲۵-۲ خلاصه ای از دلایل فرار. ۶۴

۳- آثار فرار از خانه. ۶۵

۱-۳ آثار وسایل ارتباط جمعی.. ۶۵

۲-۳ آثاری که فرار از خود به جای می گذارد؟. ۶۶

۳-۳ آثار نامطلوب تکنولوژی.. ۶۶

۴- نظریه های مربوط به فرار از خانه. ۶۷

۱-۴ بی هنجاری.. ۶۷

۲-۴ اجتماع. ۶۸

۳-۴ تضاد و توسعه اجتماعی نابرابر. ۶۹

۴-۴ تقلید. ۷۰

۵-۴ بزهکاری غیر اجتماعی.. ۷۱

۶-۴ فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم. ۷۲

۶-۴ فقر. ۷۳

۷-۴ شهرنشینی.. ۷۳

۸-۴ درجات فرار. ۷۴

۹-۴ محیط.. ۷۵

۵- آمار و اطلاعات… ۷۶

۱- ۵ آمار و دلایل فرار از خانه. ۷۶

۲- ۵ آمار سنی فرار. ۷۷

۲- ۵ آمار سنی فرار. ۷۷

«نتیجه گیری» ۷۸

فصل سوم. ۸۰

روش شناسی پژوهش…. ۸۰

مقدمه. ۸۱

روش پژوهش…. ۸۱

۳- جامعه آماری.. ۸۲

حجم نمونه و روش نمونه گیری.. ۸۳

ابزاراندازه گیری (ابزار سازی) ۸۳

۶- روش جمع آوری اطلاعات… ۸۴

۷- روش های تجزیه و تحلیل (آماری) اطلاعات : ۸۵

فصل چهارم. ۸۶

تحلیل یافته های پژوهش…. ۸۶

مقدمه. ۸۷

خلاصه پژوهش…. ۱۳۶

فهر

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

ست منابع: ۱۳۸

مقاله بررسی خانه گریزی دختران نوجوان، پیشینه، علل و عوامل آن  از سایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی خانه گریزی دختران نوجوان، پیشینه، علل و عوامل آن را در زیر می توانید ببینید.

خشونت خانگی

رفتاری است که با صفاتی نظیر نوع خشونت ، شدت خشونت ، مدت زمان خشونت قابل بررسی است که منظور من در این تحقیق نوع خشونت می باشد که از سه طبقه زیر خارج نیست.خشونت با برخورد فیزیکی ،خشونت با فحاشی،سایر خشونت، فرار دختران

طلاق والدین

عملی است که با صفاتی نظیر جدا شدن ، مدت زمان جدا شدن ، نوع جدا شدن قابل بررسی است که منظور من در این تحقیق مدت زمان جدا شدن است که از سه طبقه زیر خارج نیست.کمتر از ۱ سال،از ۱ تا ۲ سال،از ۲ سال و بیشتر، فراردختران

پایان فرار

فرار از خانه رفتاری است که در ابتدا بصورت یک اقدام ساده انجام می گیرد و سپس تا ولگردی ، تکدی ، سرقت ، خرید و فروش مواد مخدر ، اعتیاد ، فحشا ، قتل و در نهایت خودکشی کشیده می شود.اینکه فردی از خانه فرار می کند و تحت تاثیر عواملی دست به این کار می زند بخشی از این معضل است و بخش دیگر آن عبارت از پیامدهای ناشی از این اقدام

فرار و ناهنجاری اجتماعی

فرار دختران ، فرار نوعی رفتار ناسازگارانه است که کودکان مرتکب آن می شوند و بدون اجازه والدین یا وصی قانونی خانه را ترک می کنند.در حقیقت فرار از خانه یکی از بازتابهای بد سرپرستی است که بر امنیت اجتماعی و افزایش ناهنجاری های اجتماعی در کلان شهرها تاثیر می گذارد.فرار کودکان از خانه تقریباً درهمه کشورها صورت می گیرد

روانشناختی فرار

از دیدگاه روانشناختی ( فراردختران ) به گروهی از دختران نوجوان اطلاق می گردد که باور دارند که در میان روابط ناسالم خانواده مورد بی توجهی قرار گرفته اند و تحت تاثیر مکانیسم های روانی برای رسیدن به امنیت اجتماعی و رهایی از سلطه دیگران (والدین) زندگی خانه بدوشی را بر ماندن در خانه ترجیج می دهند.

فرار و محیط و خانواده

فرار به معنی ترک ارادی خانه یا محیط نظارت شده می باشد.معمولاً فرار به منظور دوری یا اجتناب از بعضی چیزها یا برای یافتن و به دست آوردن برخی چیزهای دیگر صورت می گیرد.یک نوجوان فراری همانند نوجوانی نیست که شب هنگام پنهانی از خانه خارج می شود تا با دوستش باشد ، یک فرد فراری لزوماً یک فرد مفقود شده به حساب نمی آید.زیرا فرد مفقود شده کسی است که ممکن است گم ، ربوده یا مجروح شده باشد ، یا آنکه بر خلاف میلش در جایی نگه داشته شود.

فرار و مسائل خانوادگی

فراردختران ،  به گروهی از نوجوانان دختر اطلاق می شود که به علل متفاوتی ناچار به گریز از محدوده خانواده می شوند و در این میان اعضای خانواده از علل یا هدف فرار آنها اطلاعی ندارد ، دختران فراری اقدام خود را نوعی اعتراض می دانند و خود را قربانی روابط ناسالم خانواده ها و فراموش شده در جامعه می دانند.

رفتار پسران و دختران فراری

پسران و دخترانی که تن به فرار می دهند معمولاً از نظر عاطفی نامتعادل و از نظر رفتار نا به هنجارند مانند افرادی گیج هستند که نمی دانند چه کنند و چه موضعی اتخاذ نمایند.زمانی ممکن است مثل افرادی خود را به خوشی بزنند و نشاط زدگی را در پیش گیرند و حرکت کنند و گاهی مواقع هم ، غمگین و افسرده و بی هدفند و مرگ برای آنها لذت بخش ترین چیزهاست و چون خسته اند ، مرگ را پایان زندگی و رسیدن به آرامش روحی می دانند.

تبعیض

کودکانی که مورد تبعیض قرار می گیرند با خود می اندیشند وقتی که خانواده مرا چنین فردی می داند و این طور درباره ام قضاوت می کند چه فایده ای دارد که من رفتار خود را تغییر دهم و شکلی دیگر فکر و احساس کنم.مسلماً چنین انسانی از برخورد عقلانی با مشکلات زندگی عاجز می ماند و درصدد یافتن گریز گاهی است که انتقام خود را بگیرد.بطور کلی روشهای یکسان تربیتی در مورد فرزندان با نیازهای متفاوتی که در آنان وجود دارد باعث خواهد شد که برخی از کودکان احساس تبعیض نمایند

مجازات فرار دختر از خانه

حضور ناپدری و نامادری

فرار دختران ، زن و شوهری که بر اثر طلاق از هم جدا شده اند به دلیل آسیب پذیر بودن لازم است تا زمان حصول آرامش روحی از ازدواج بپرهیزند.معمولاً فرزندان از دوری مادر رنج بیشتری می برند.فرزندان طلاق احساس بی پناهی و عدم حمایت می کنند.وجود ناپدری و نامادری در خانواده اکثر نوجوانان حاکی از این است که ازدواج مجدد پدر و مادر شرایط بحرانی غیر قابل تحملی را برای فرد بوجود آورده است.

بزهکاربودن والدین

محکومیت پدر یا مادر به علت ارتکاب جرائم مختلف و مشاهده صحنه های تاثیرانگیز دستگیری پدر یا مادر و جلسات محاکمه و ملاقات آنان پشت میله های زندان سبب اختلال عاطفی گشته و آنان را آواره ، منحرف و بسوی ارتکاب جرائم سوق می دهد(بطور کلی جرائم این افراد عبارتند از : پخش مواد مخدر ، اعتیاد ، رابطه نامشروع ، قتل ، سرقت ، نزاع ، ولگردی ، آدم ربایی ، پخش نوارهای غیرمجاز است).

رشد ناقص استقلال در فرزندان

سالهای بلوغ با بحرانهای مختلفی طی می شود .طی شدن مرحله این دوران همانند حرکت کردن از دامنه یک کوه بلند و رفتن بسوی قله است.نوجوانان و جوانان برای چنین حرکتی نیاز به وسیله و امکاناتی دارند.واکنشهای مخصوص این دوره که او را از طرفی به خانواده وابسته کرده است و از طرفی نیاز دارد این مسیر را طی کند،نوع حرکت او را مشخص می نماید.وجود استقلال در فرد در تمامی مراحل زندگی به عنوان سپر مقاومی است در برابر مشکلات ، پژوهش نشان داده است که فرار از خانه در دختران متاهل که مسئولیت یک زندگی را به صورت مستقل به عهده دارند و احساس استقلال در آنها بیشتر است به مراتب کمتر از مجردینی است که احساس عدم مسئولیت و استقلال دارند.

حکم فرار دختر از خانه

آزادی مطلق

در خانواده هایی که هیچ گونه کنترلی بر رفتار فرزندان و به خصوص ورود و خروج و دوستان و معاشران آنان صورت نمی گیرد فرزندان مستعد به انحراف ، با هر قشری معاشرت نموده و اغلب هم به دام سودجویان و افراد ناباب گرفتار می شوند.دختری که جهت خروج از منزل محدودیتی نداشته باشد و به راحتی از خانه خارج شده و هر ساعت  که تمایل داشته باشد به منزل مراجعت نماید ، طعمه بسیار خوبی برای سودجویان خواهد بود و همچنین مقدمات فرار برای او مهیا است

بزهکاری غیر اجتماعی

پاره ای از محققین اظهار می کنند که بزهکاری غیر اجتماعی فراری ، از حیث سازمان شخصیت در ضعیف ترین سطح قرار دارد (بویر و همکارش) در این مورد بزهکاری عبارت است از نوعی آسیب روانی است که معمولاً در فرزندانی به وجود می آید که والدین معترض داشته اند.والدین معترض و به خصوص مادر معترض به عنوان عاملی در آسیب های روانی (از نوع غیر اجتماعی) محسوب می شود.بزهکاران ضد اجتماعی ، مادران خود را به عنوان افرادی معترض ، خود رای و بی تفاوت و بی توجه توصیف می کنند.

عواقب فرار از خانه

فقر یک علت عمومی در پیدایش جرم

جامعه شناسان فقر را به عنوان یک علت اساسی در پیدایش جرائم و انواع مختلف انحرافات تلقی می کنند.فقر می تواند به عنوان زمینه ای در پیدایش جرم اثر غیر مستقیم بگذارد.به عنوان مثال از هم گسیختگی خانواده در اثر بحران مالی و… همه این عناصر در تکوین انحرافات موثرند.در ثانی عامل فقر می تواند بطور مستقیم به عنوان یک محرک زیر بنایی رفتارهای انسانی را برای عکس العمل های خشونت آمیز ضد اجتماعی تحریک و آماده نماید.مانند نوسانات اقتصادی که بطور مستقیم بعضی از جرائم را تحت تاثیر قرار می دهند

درجات فرار

همه انسانها در برابر مسائل ، مصائب ، مشکلات و انواع فشارهای روحی به درجات مختلفی فرار می کنند اما فرار از خانه واکنش منفی دفاع روانی است که در برخی از کودکان و بسیاری از نوجوانان و بالغان وجود دارد و در حالی که به سرعت برنامه ریزی می شود ، عواقب ناخوشایند و غیر قابل جبرانی را بوجود می آورد.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته اجتماعی مقالات رشته علوم اجتماعی

.

نظرات بسته شده است.