هوش هیجانی – بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی – پرشین مقاله

هوش هیجانی

هوش هیجانی بی شک معطوف شدن نگاههای والدین و جامعه ی آموزش کشور به برآورده ساختن نیازهای علمی دانش آموزان سبب شده است تا نیازهای روحی آن دسته از افراد در بین مشکلات گوناگون کم رنگ شود اگر خصوصیاتی نظیر گذشت، همدلی، شوخ طبعی، کمک به دیگران درک ضعف خود و دیگران ، عدالت خواهی، رازداری، کنترل خشم و احساسی بودن را از جمله ویژگیهای هوش هیجانی یا هوش اجتماعی بدانیم ضرورت دارد که سازمان آموزش و پرورش کشور دانش آموزان مستعد و مدیران آینده کشور را تربیت کند. بررسی های انجام شده در تعیین هوش هیجانی  نشان داده است

این تحقیق دانشجویی بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی مشتمل بر۶۳صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

فهرست مطالب

فصل اول.. ۳

کلیات… ۳

مقدمه: ۴

بیان مسئله پژوهش…. ۵

اهمیت پژوهش…. ۶

اهداف پژوهش…. ۶

فرضیه های پژوهش…. ۷

فصل دوم. ۸

پیشینه پژوهش…. ۸

۱- هوش منطقی: ۹

۱-۱ مفهوم کلی هوش: ۹

۱-۲ عامل وراثت و محیط- تأثیرگذار بر هوش: ۱۰

۱-۳- هوش منطقی (هوش بهر) ۱۲

۲- هوش هیجانی.. ۱۴

۲-۱- تعریف هیجان: ۱۴

۲-۲- ظهور و پیدایش هوش هیجانی: ۱۸

۲-۳- تأثیر هوش هیجانی در زهدگی و موفقیت ها: ۱۹

۳- پیشرفت تحصیلی.. ۲۲

۳-۱- تعریف مفهویم پیشرفت تحصیلی: ۲۲

۳-۲- کم آموزی و پیشرفت تحصیلی.. ۲۴

۳-۴- عوامل فردی، آموزشگاهی و خانوادگی واجتماعی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی: ۲۷

۴- هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی: ۲۸

۵- انگیزه ۳۲

۵-۱- تعریف انگیزه: ۳۲

۵-۲- تأثیر انگیره بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری: ۳۲

۶- پژوهشهای انجام شده در این زمینه. ۳۳

فصل سوم. ۳۹

روش شناسی.. ۳۹

روش تحقیق.. ۴۰

نوع پژوهش…. ۴۰

جامعه آماری.. ۴۰

روش نمونه گیری.. ۴۱

ابزار اندازه گیری.. ۴۱

روایی و اعتبار ابزارهای اندازه گیری.. ۴۲

فصل چهارم. ۴۴

تجزیه و تحلیل.. ۴۴

روش محاسبه. ۴۵

فصل پنجم.. ۵۵

نتیجه گیری.. ۵۵

خلاصه پژوهش…. ۵۶

بحث و نتیجه گیری.. ۵۷

پیشنهادات و انتقادات… ۵۸

منابع: ۵۹

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

مقاله بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی از سایت  پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بررسی هوش هیجانی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی را در زیر می توانید ببینید.

مفهوم کلی هوش

هوش هیجانی ، هوش یکی از مباحث اصلی و مهم در روان شناسی است. در تعریف آن (لغوی و اصطلاحی)، گفته شده است «هوش یا هش در لغت به معنای فهم، شعور، درک، آگاهی، بیداری، بجابودن حواس، متمایز کردن،  زیرکی، زرنگی، عقل و خرد استعمال شده است. و اما بررسی مفهوم اصطلاحی هوش نشان می دهد که علی رغم تعاریف گوناگون و متنوع از آن، مراد چیزی جز تعبیر ادبی و تاریخی “جوهر دانایی” و یا “توانایی یادگیری” نیست. هرگاه فرد در حوزه های خاص از توانایی یادگیری فوق العاده باشد، اصطلاحاً می گوییم وی فردی مستعد است و در آن زمینه از استعداد خاص برخوردار است

عامل وراثت و محیط، تأثیرگذار بر هوش

«هم وراثت و هم محیط (فرصت های یادگیری) عوامل تعیین کننده ی مهمی در توانایی (به فعلیت رساندن) هوش هستند. وراثت، دامنه یا  حداقل و حداکثر هوش یک فرد را مشخص می کند، در حالی که محیط تعیین می کند فرد در کجای این دامنه باشد. برای مثال، وراثت مشخص می کند که هوش بهر یک فرد بین ۸۰ تا ۱۱۰ باشد، ولی این که فرد اکنون چه میزان بهره هوشی [هوش بهر] از این دامنه را دارد، محیط تعیین می کند. به عبارت دیگر، اگر این فرد در محیطی غنی و سرشار از محرک و تحریک بزرگ شده باشد.  هوش هیجانی

هوش منطقی (هوش بهر)

«هرمن ابینگهاوس روان شناس آلمانی، اولین بار هجاهای بی معنی را اختراع کرد. این وسیله اجازه داده است تا حافظه ی آزمودنی، از طریق شمردن تعداد هجاهایی که مدتی بعد از حفظ کردن آن ها را به خاطر می آورد، اندازه گیری شود. نفر دوم، آلفرد بینه روان شناس فرانسوی  است (۱۹۰۵) که توانست تعدادی سؤال و مسایل آسان تهیه کند و آن ها را در اختیار کودکان قرار دهد و با مقایسه نتایج با یکدیگر، هوش [هوش بهر] آن ها را اندازه بگیرد

تقویت هوش هیجانی

تعریف هیجان

دانیل گلمن می گوید «واژه ای که تحت عنوان هیجان به آن اشاره می کنم، اصطلاحی است که روان شناسان و فلاسفه بیش از یک قرن در باره ی معنای دقیق آن به بحث و جدل پرداخته اند. در فرهنگ لغات انگلیسی آکسفورد، معنای لغوی هیجان چنین ذکر شده است: «هر تحریک یا اغتشاش در ذهن، احساس، عاطفه، هر حالت ذهنی قدرتمند ی تهییج شده». من لغت هیجان را برای اشاره به یک احساس، افکار، حالت های روانی و بیولوژیکی مختص آن و دامنه ای از تمایلات شخص برای عمل کردن بر اساس آن به کار می برم.

ظهور و پیدایش هوش هیجانی

«هوش عاطفی (هیجانی) آخرین تحول و ابداع مهم، در درک رابطه بین تفکر و عاطفه است. برخلاف عقاید قبلی، بهترین و منحصر به فردترین کمکی که این سازه کرده، این است که عواطف و افکار را با هم سازگار می داند و هوشمندانه آن ها را با هم ترکیب می نماید. همان گونه که بلایس پاسکال در جمله ای مشهور می گوید: “قلب، استدلال خاص خودش را دارد که چرا استدلال ها را نمی پذیرد”. در سازه ی هوش عاطفی، ادعا می شود که تفکر و عاطفه، آن گونه که قبلاً فرض می شد، جدای از هم نیستند. امروزه هوش عاطفی دارای دو حوزه و طیف گسترده است.

تأثیر هوش هیجانی در زهدگی و موفقیت ها

درک و کنترل و مدیریت هیجان ها در حل مشکلات زندگی اثرات شگرفی دارد. همان گونه که بی توجهی و یا سرکوب هیجانات، اثرات مخربی مانند استرس، اضطراب و تنش های روحی به دنبال دارد «در سال های اخیر نتایج پژوهش ها نشان داده است که بین هوش هیجانی و آمادگی برای مبتلا شدن به انواع بیماری ها هم بستگی بالایی وجود دارد. استرس، اضطراب و افسردگی دستگاه دفاعی بدن را تضعیف و متوقف می کند و باعث آسیب پذیری در مقابل همه ی بیماری ها از سرماخوردگی معمولی تا سرطان می شوند.

تعریف مفهویم پیشرفت تحصیلی

«پیشرفت ، در بر گیرنده ی استعداد و توانایی و کار دانش آموز و چند بعد است. به گونه ای بسیار ظریف به رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی مربوط است و منعکس کننده موجودیت دانش آموزان است. این عنصر به یک مورد خاص ارتباط ندارد بلکه در طی زمان و در طی زندگی دانش آموزان در مدارس عمومی و در سال های دانشگاه و زندگی کاری خود را نشان می دهد» (استنبرگر، ۱۹۹۳، به نقل از اسماعیلی، ۱۳۷۶).

هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

روان شناسان تا مدت ها، صرفاً تلاش داشته اند، استعداد توانایی ذهن افراد را در مقوله هایی مانند درک یادگیری، یادآوری، تفکر منطقی و حل مسأله بررسی و سنجش نماید. به بیانی دیگر تشخیص حدود توانایی و یا ناتوانی های شناختی مد نظر بوده است در حالیکه امروز معلوم شده است که باید این تواناییهای شناختی ذهن را با تواناییهای اجتماعی و قدرت سازگاری و وفق اجتماعی تألیف و در قالب یگانه شخصیت معرفی نماید. نکته حائز اهمیت آن است که نگاه به هوش بهر (IQ) به تنهایی و جدای از میدان وسیع احساسات و عواطف در انسان، هیچگاه نتوانسته است موفقیت افراد را در صحنه های اجتماعی و تحصیلی و غیره ورق بزند و چه بسا پرورش جداگانه آن  بدون توجه به سایر ابعاد وجودی انسان، عواقب خطر آفرین و ناگوار نیز در پی داشته باشد

 تعریف هوش هیجانی

تعریف انگیزه

به عنوان محصول  هوش هیجانی ، نقش بارزی در پیشرفت تحصیلی ایفا می نماید. در تعریف و تأثیر آن گفته شده است «انگیزه، حالات و شرایط درونی است که رفتار شخص را تحریک می کند و در جهت معینی سوق مید هد و هم چنین عبارت از حالات و شرایط درونی فیزیولوژیک و روانی فرد است که او را به فعالیت در جهت معینی یا برای رسیدن به هدف های خاص وادار می کنند که ممکن است شکل های گوناگونی پیدا کرده و نام های مختلفی به آن ها اطلاق شود، از قبیل احتیاجات، رغبت ها، محرک ها، امیال، گرایش ها، توجه، فشار و به هم خوردن تعادل

تأثیر انگیره بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری

«در باره تأثیر انگیزه بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری، پژوهش های زیادی انجام گرفته است. آگورو گلوووالبرگ (۱۹۷۹) ضریب هم بستگی بین اندازه های انگیزش و پیشرفت تحصیلی حاصل از پژوهش های انجام شده در مورد ۶۳۷۰۰۰ دانش آموز کلاس اول تا کلاس دوازده را بررسی کرده و نشان داده اند که میانگین ضریب هم بستگی موجود برابر با ۳۴/۰ است. بلوم (ترجمه سیف، ۱۳۶۳) رابطه بین انگیزه و پیشرفت تحصیلی را ۵% گزارش کرده است. وجود این نوع رابطه بین متغیرهای انگیزش و پیشرفت تحصیلی نشان دهنده آن است که انگیزش بر یادگیری تأثیر مستقیم و مثبت دارد، یعنی انگیزش زیاد به یادگیری زیاد و انگیزش کم به یادگیری کم منجر می شود» (بیابانگرد، ۱۳۸۴: ۴۸ و ۴۹).

هوش هیجانی تست

پژوهشهای انجام شده در این زمینه

پارکر و همکاران (۲۰۰۴) با مطالعه ایی که بر روی ۳۷۲ دانشجوی تمام وقت سال اول در دانشگاه انتاریا انجام دادند و فرم کوتاهی از پرسش نامه هوش هیجانی را کامل کردند، در پایان سال داده های فرم با نمره تحصیلی دانشجو یا هماهنگ بود (یعنی دانشجویانی که نمره هوش هیجانی آن ها بالا بود نمره تحصیلی آن ها هم بالا بود و بالعکس. هوش هیجانی

کم آموزی و پیشرفت تحصیلی

هوش هیجانی ، کم آموزی، نقطه مقابل پیشرفت تحصیلی محسوب نمی شود اما به لحاظ گستره آن در بین دانش آموزان از عمومیت برخوردار است و دقیقاً رفع آن می تواند زمینه ساز پیشرفت تحصیلی باشد. کم آموزی عارضه ای است که حتی دانش آموزان دارای استعدادهای درخشان [هوش بهر بالا] هم از آن رنج می برند. در تعریف آن آمده است «افرادی که استعدادهای بالقوه خود را نشناخته اند و به عبارت دیگر توانایی انجام بسیاری از کارها را دارند و لیکن بنابر دلایل عملکرد ضعیفی نشان می دهند (مجله استعدادهای درخشان، شماره).

پیشرفت تحصیلی

«مهمترین عوامل فردی که در پیشرفت تحصیلی نقش دارند عبارتند از: داشتن هدف، عزت نفس، انگیزه، اضطراب، روش مطالعه، هوش [هوش بهر]، توجه، برنامه ریزی، جنس، عوامل بدنی، نارساخوانی، شرایط عاطفی و روانی، سازش نایافتگی رفتاری، غیبت از مدرسه» (بیابانگرد، ۱۳۸۴: ۲۰ و ۲۱). و «مهمترین عوامل آموزشگاهی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی عبارت اند از: روابط معلم و دانش آموز، مهارت معلمان، شرایط آموزشی و امکانات مطلوب تحصیلی، نمره و ارزش یابی، تکلیف شب، تعداد دانش آموزان کلاس، نامتناسب بودن روش ها وامکانات آموزشی با محتوای برنامه ها [عدم موفقیت تحصیلی]، نامتناسب بودن مقررات و فضای مدرسه با نیازها  و شرایط اجتماعی و روانی دانش آموزان [عدم موفقیت تحصیلی]، مدیت زمان یادگیری در مدرسه و منزل، کتاب های درسی و مواد آموزشی، ناهماهنگی برنامه ها و روش های آموزشی

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

روش تحقیق مقالات رشته علوم اجتماعی

.

نظرات بسته شده است.