مقاله هوش هیجانی – تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان – پرشین مقاله

مقاله هوش هیجانی

مقاله هوش هیجانی آدمی برای پاسخ به درخواست‌های متنوع دنیای پیچیده عصر حاضر، نیازمند توانمندی‌های بی‌شماری است از این رو براساس ضرورت‌هایی که بر وی تحمیل می‌شود ساز و کارهایی به صورت خود انگیخته یا خود ساخته در او شکل می‌گیرد و او را از سایر جانداران متمایز می‌سازد. انسان با نگاهی ژرف و متفکرانه به رفتارهای خویش در می‌یابد که از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند است که موجب سهولت سازگاری او با شرایط جدید می‌گردد.

مطلب تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران مشتمل ۲۷۷ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

بیان مسأله. ۸

ضرورت یا اهمیت پژوهش… ۱۱

اهداف پژوهش… ۱۴

اهداف اختصاصی.. ۱۴

فرضیه‌های پژوهش… ۱۵

متغیرهای پژوهش… ۱۵

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها ۱۶

هوش هیجانی.. ۱۶

تفکر انتقادی: ۱۷

تعاریف عملیاتی.. ۱۷

قسمت اول: هوش هیجانی.. ۱۸

هوش… ۱۸

هیجان. ۲۲

هوش هیجانی و سیر تاریخی آن. ۲۵

مؤلفه‌های هوش هیجانی.. ۳۰

اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی.. ۳۱

هوش هیجانی و هوش عمومی.. ۳۴

دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی.. ۳۹

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی.. ۴۰

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی مختلط.. ۴۳

نظریه گلمن به عنوان نظریه مختلط از هوش هیجانی.. ۴۴

نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط.. ۴۸

۲ ـ مقیاسهای هوش بین فردی.. ۵۴

۳ ـ مقیاسهای سازش‌پذیری.. ۵۸

۴ ـ مقیاس‌های کنترل تنیدگی.. ۶۱

۵- مقیاسهای خلق عمومی.. ۶۳

هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها ۶۵

جنسیت و هوش هیجانی.. ۶۸

اندازه‌گیری هوش هیجانی.. ۶۹

پرسشنامه صلاحیت هیجانی.. ۷۱

پرسشنامه نقشه بهره هیجانی: ۷۲

پرسشنامه سبک ادراک عواطف.. ۷۳

رشد و تقویت هوش هیجانی.. ۷۶

قسمت دوم: تفکر انتقادی.. ۸۲

تفکر و انواع آن. ۸۲

تاریخچه تفکر انتقادی.. ۸۸

تفکر انتقادی.. ۹۲

ماهیت، ویژگی‌ها و مسائل خاص تفکر انتقادی.. ۹۸

ابعاد شناختی و عاطفی تفکر انتقادی.. ۹۸

مهارت‌های تفکر انتقادی.. ۱۰۰

ویژگی‌ها یا گرایش‌های کلی.. ۱۰۱

توانایی‌های ویژه ۱۰۲

مؤلفه‌های تفکر انتقادی.. ۱۰۵

ویژگی‌های تفکرانتقادی.. ۱۰۹

سطوح تفکر انتقادی.. ۱۱۱

صفات متفکران انتقادی.. ۱۱۳

نظریه‌های همسو با تفکر انتقادی.. ۱۱۵

رویکرد فراشناختی.. ۱۱۵

دیدگاه شناختی‌ها ۱۱۷

دیدگاه پیاژه ۱۱۹

نظریه یادگیری معنادار آزویل.. ۱۲۲

دیدگاه برونر. ۱۲۴

تفکر انتقادی در طبقه‌بندی بلوم. ۱۲۵

رویکرد ساختن‌گرایی (سازندگی) ۱۳۰

نظریه‌های فلسفی.. ۱۳۱

دانش… ۱۳۲

آمادگی.. ۱۳۲

مرجعیت.. ۱۳۳

.مقایسه تفکر انتقادی با تفکر خلاق و حل مسئله. ۱۳۸

مقایسه تفکر انتقادی و منطق.. ۱۴۲

راه‌های سنجش تفکر انتقادی.. ۱۴۵

تقویت و پرورش تفکر انتقادی.. ۱۴۸

قسمت سوم: مروری بر پژوهشهای انجام شده پیرامون موضوع تحقیق.. ۱۵۶

پژوهش‌های مربوط به هوش هیجانی در خارج از ایران. ۱۵۶

پژوهشهای انجام شده در ایران در مورد هوش هیجانی.. ۱۶۵

پژوهش‌های مربوط به تفکر انتقادی در خارج از ایران. ۱۶۸

تحقیقات انجام شده در ایران در مورد تفکر انتقادی.. ۱۷۳

روش تحقیق.. ۱۷۸

جامعه آماری.. ۱۷۸

نمونه. ۱۷۹

روش نمونه‌گیری.. ۱۷۹

ابزارهای اندازه‌گیری.. ۱۷۹

پرسشنامه بهره هیجانی بار ـ‌آن. ۱۸۰

پایایی پرسشنامه هوش هیجانی.. ۱۸۲

پرسشنامه مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا  CCTST. 190

روش اجرا ۱۹۶

روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها ۱۹۷

مقدمه. ۱۹۷

بخش اول: توصیف داده‌های پژوهش… ۱۹۹

متغیر وابسته: تفکر انتقادی.. ۲۳۱

شاخص‌های‌آماری.. ۲۳۴

شاخص‌های‌آماری.. ۲۳۷

گام اول. ۲۳۸

شاخص‌های‌آماری.. ۲۳۹

مهارت‌های درون‌فردی.. ۲۴۰

بحث و تفسیر. ۲۴۲

نتیجه گیری.. ۲۴۳

محدودیت هاو مشکلات پژوهش… ۲۵۱

پیشنهادات پژوهشی.. ۲۵۲

پیشنهادهای کاربردی.. ۲۵۳

خلاصه پژوهش… ۲۵۴

منابع. ۲۵۵

فهرست منابع فارسی.. ۲۵۶

references. 269

مقاله  در پرشین مقاله تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران موجود می باشدبرای خرید و دانلود آن می توانید اقدام کنید.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

خلاصه ای کوتاه از مقاله تعیین رابطه میان هوش هیجانی با تفکر انتقادی در میان دانش‌آموزان دوره متوسطه شهر تهران را در زیر می توانید ببینید.

مقدمه

مقاله هوش هیجانی آدمی برای پاسخ به درخواست‌های متنوع دنیای پیچیده عصر حاضر، نیازمند توانمندی‌های بی‌شماری است از این رو براساس ضرورت‌هایی که بر وی تحمیل می‌شود ساز و کارهایی به صورت خود انگیخته یا خود ساخته در او شکل می‌گیرد و او را از سایر جانداران متمایز می‌سازد. انسان با نگاهی ژرف و متفکرانه به رفتارهای خویش در می‌یابد که از ویژگی‌های خاصی بهره‌مند است که موجب سهولت سازگاری او با شرایط جدید می‌گردد.

مقاله ای کامل در مورد هوش هیجانی

ضرورت یا اهمیت پژوهش

مقاله هوش هیجانی فلاسفه و دانشمندان در طول تاریخ عمدتاً بر هوش تحلیلی تکیه داشته و آن را تحسین کرده‌اند، از نظر آن‌ها هیجان به عنوان یک عنصر پر هرج و مرج، اتفاقی، غیرعقلانی، ناپخته و تا حدی مخرب و راهنمایی خطاپذیر برای عملکرد انسان می‌باشد.

تعاریف عملیاتی

  1. هوش هیجانی: منظور از هوش هیجانی در این تحقیق، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها از پرسشنامه‌ هوش هیجانی بار ـ آن به دست می‌آورند.
  2. تفکر انتقادی: منظور از تفکر انتقادی، نمره‌ای است که هر یک از آزمودنی‌ها در پاسخ به پرسشنامه در آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی کالیفرنیا «فرم ب» کسب می‌کنند.

هوش هیجانی

بعد از استقلال روان شناسی به عنوان یک شاخه در سال ۱۸۷۹، هوش یکی از مفاهیمی بود همواره ذهن پژوهشگران و روانشناسان را در دوره‌های مختلف به خود مشغول ساخت، ولی چون هوش یک مفهوم کاملاً انتزاعی بوده و هیچ‌گونه پایه و اساس محسوس عینی و فیزیکی ندارد تعریف این واژه همواره روانشناسان را با مشکل مواجه ساخته است.

هوش هیجانی و سیر تاریخی آن

مقاله هوش هیجانی از سال‌ها پیش روانشناسان متوجه شده‌اند که برای کسب موفقیت تنها دارا بودن ظرفیت‌های هوش عقلانی قوی (IQ) کفایت نمی‌کند. مطالعات نشان می‌دهد، تعداد زیادی از افراد دارای هوش عقلانی و شناختی بالا نتوانسته‌اند در زمینه شغلی، زندگی زناشویی، ایجاد روابط با دیگران و حتی زمینه‌های تحصیلی موفق باشند

مؤلفه‌های هوش هیجانی

مقاله هوش هیجانی از دو مؤلفه: ۱) بینش روانی فرد و ۲) استعداد فطری همدلی تشکیل شده است. مؤلفه نخست، بینش روانی فردی؛ در همه موقعیت‌ها و به طور حتم در تمام مراحل حل مسئله، تصمیم‌گیری و یا انجام تکالیف یادگیری شایان اهمیت است.

اساس زیست ـ عصبی هوش هیجانی

لدوکس عصب‌شناس مرکز علوم عصبی دانشگاه نیویورک اولین کسی بود که نقش محوری لمبیک را در مغز هیجانی کشف کرد.لدوکس اظهار می دارد که آمیگدال که در قسمت بالای ساقه مغز و نزدیک سیستم لمبیک قرار گرفته است جایگاه اصلی حافظهُ هیجانی است و خاطرات هیجانی در این منطقه نگه‌داری می شود.

هوش هیجانی و هوش عمومی

هوش عمومی و هوش هیجانی توانایی‌های متضادی نیستند بلکه بهتر است که چنین بیان نمود که از یکدیگر متمایز هستند. همه ما ترکیبی از هوش و هیجان داریم، در واقع بین هوش عمومی و برخی از جنبه‌های هوش هیجانی همبستگی پایینی وجود دارد و باید گفت این دو قلمرو اساساً مستقل‌اند (گلمن، ۱۹۹۵).

دیدگاه‌های مربوط به هوش هیجانی

مقاله هوش هیجانی با نگاهی به تعاریف متعدد هوش هیجانی می‌توان دو راهبرد نظری کلی را در این زمینه مشخص کرد. یک دیدگاه، هوش هیجانی را به عنوان توانایی در نظر می‌گیرد . در این مدل هوش هیجانی نتیجه تعامل شناخت و هیجان است. دیدگاه دیگر به هوش هیجانی به عنوان صفت می‌نگرد و آن را ترکیبی از شناخت و هیجان و عاطفه می‌داند.

هوش هیجانی به عنوان یک الگوی توانایی ذهنی

الگوی توانایی هوش هیجانی، شامل توانایی درک هیجان و آگاهی از هیجان‌ها، توانایی دستیابی و یا ایجاد احساسات، تسهیل فعالیت‌های شناختی، عمل سازگارانه، توانایی تنظیم هیجان‌ها در شخص و دیگران می‌باشد (مایر و سالوی، ۱۹۹۷، به نقل از مایر و سالوی، کارسو و سیتارنیوز، ۲۰۰۴، غنایی ،۱۳۸۴).

نظریه بار-آن به عنوان الگویی مختلط

یکی از معروف‌ترین نظریه‌پردازان هوش هیجانی مختلط، بار ـ آن می‌باشد. وی هوش غیرشناختی را عامل مهمی در تعیین توانمندی‌های افراد برای کسب موفقیت در زندگی تلقی می‌کند و آن را با سلامت عاطفی و روانی افراد در ارتباط مستقیم می‌داند. بار ـ آن برای اولین بار هوش‌بهر هیجانی را در برابر هوش عقلانی که اصطلاح شناخته شده و مقیاسی برای سنجش هوش‌شناختی است

هوش هیجانی، تعدیل‌کننده نابرابری‌ها

مقاله هوش هیجانی هرنستین و موری (۱۹۹۴) کتابی تحت عنوان «منحنی نرمال» را به چاپ رساندند. این کتاب بررسی زمینه هوشی را با سیاست عمومی طبقات اجتماعی در آمریکا ترکیب نمود.

جنسیت و هوش هیجانی

چرا زنان در آزمون هوش هیجانی نمرات بالاتری از مردان کسب می‌کنند؟ این سوال موجب تحقیقات وسیع در این زمینه شده است. شاید رشد بیشتر هوش هیجانی دختران به دلیل تعاملات اولیه والد ـ‌فرزند باشد. بردی (۱۹۸۵) معتقد است مادر با فرزند دختر بیشتر در مورد احساسات سخن می‌گوید و دختران نیز دامنه وسیع‌تر از احساسات نشان می‌دهند. در حالی که با فرزند پسر این گونه عمل نمی‌شود و یک بازداری برای بیان احساسات در این ارتباط دیده می‌شود.

رشد و تقویت هوش هیجانی

مقاله هوش هیجانی بیشتر محققان با این مطلب موافقند که افراد باهوش هیجانی قادر به تنظیم و ادراک دقیق و تولید حالات هیجانی می‌باشند و این توانایی در گستره زندگی رشد می‌نماید. کودکان، ابراز، ادراک و تنظیم هیجانات را در تعامل با والدین و همسالان رشد می‌دهند.

تفکر و انواع آن

مقاله هوش هیجانی مورگان،‌کینگ، ویس و اسکوپلر (۱۹۸۷) در تعریف تفکر (اندیشیدن) چنین اظهارنظر کرده‌اند: «تفکر عبارت است از باز‌آرایی یا تغییر شناختی اطلاعات به دست آمده از محیط و نهادهای ذخیره شده در حافظه دراز مدت….» این تعریف کلی انواع مختلف تفکر را در بر می‌گیرد.

مقاله هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی

تاریخچه تفکر انتقادی

ریشه تفکر انتقادی به قدمت تعالیم وشیوه‌ها و نقطه‌نظرهای سقراط در ۲۵۰۰ سال پیش می‌رسد. سقراط با روش پرس و جوی خود افرادی را که نمی‌توانستند توجیه عاقلانه‌ای از اظهارات خود داشته باشند مورد سوال قرار می‌داد، سقراط معتقد بود که ممکن است شخصی از مقام و درجه بالایی برخوردار باشد

پیشنهادهای کاربردی

  1. بالا بردن سطح فرهنگی جامعه در رابطه با پژوهش از طریق رسانه‌ها و آموزش و پرورش .
  2. جلب همکاری مدیران، دبیران به منظور ایجاد شرایط فیزیکی استاندارد و مناسب برای برگزاری آزمون‌ها از طریق ارجح قرار دادن پژوهش توسط آموزش وپرورش.
  3. برگزاری کارگاه آموزش خانواده با تأکید بر آموزش هر کدام از متغیرهای این پژوهش به معلّمان.

خلاصه پژوهش

مقاله هوش هیجانی پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تفکر انتقادی و مقایسه آن بین دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم متوسطه  انجام گرفت، نتیجه کلی پژوهش نشان می‌دهد که  بین هوش هیجانی و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان رابطه معنادار وجود دارد.

فهرست منابع فارسی

  • آناستازی.(۱۹۹۸).روان آزمایی. ترجمه محمد نقی براهنی .تهران : دانشگاه تهران .(۱۳۷۱)
  • اتکینسون وهمکاران.(۱۹۸۳). زمینه روان‌شناسی، جلد اول. ترجمه: محمد نقی، براهنی و همکاران.سمت (۱۳۸۲).
  • اچ،اس،بولا.(۱۳۷۵). ارزشیابی طرح‌ها و برنامه‌های آموزشی برای توسعه .چاپ اول. ترجمه خدایار اردبیلی تهران:فارابی.
  • اسلامی ،محسن (۱۳۸۲).ارائه الگویی برای طراحی و اجرای برنامه خواندن انتقادی وبررسی اثر آن بر تفکر انتقادی و نوشتن تحلیلی. پایان نامه دکتری، تهران:دانشگاه تربیت معلم.

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

مقالات رشته روانشناسی مقالات رشته علوم تربیتی

 

 

نظرات بسته شده است.