دولت الکترونیک – نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین – پرشین مقاله

دولت الکترونیک

دولت الکترونیک در سالهای اخیر ، پدیده نوینی که به تازگی پس از تجارت الکترونیک مطرح شده دولت الکترونیک  ( E- Go vernment )  است . دولت الکترونیک به همان اندازه ، که با تغییر در تکنولوژی همراه است با تغییر در فرهنگ سازمانی نیز مرتبط  می باشد .امروزه ما با پدیده هایی چون سازمان های مجازی ، تجارت الکترونیک  ، مدیریت دانش ، مردم سالاری ، شهر الکترونیک و … مواجه هستیم که جهان را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی روبه رو کرده است .

 چکیده

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگوتری از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه داده و آنها را در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دهد . دولت مجازی در پس دولت الکترونیک که بعنوان موج چهارم و عصر مجازی معرفی و شناخته می شود . می بایستی شتابان به دامنه های دولت الکترونیکی پرداخته و خود را برای عصر مجازی آماده سازد .

این تحقیق دانشجویی نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین مشتمل بر  ۲۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

علوم انسانی مقالات رشته مدیریت

فهرست مطالب

 

چکیده                         ۱

مقدمه               ۲

الگوی اداره سنتی در مدیریت دولتی          ۳

مفاهیم مدیریت دولتی           ۴

ویژگی های مدیریت دولتی نوین ۵

ویژگی های دولت سنتی          ۷

نقش اینترنت در ایجاد دولت الکترونیک      ۸

اهداف دولت الکترونیک ۱۰

تصویر کلی طرح دولت برای شهروندان                                       ۱۲

اهداف طرح دولت برای شهروندان                         ۱۲

وظایف اصلی طرح دولت برای شهروندان                ۱۴

مدل های ارزیابی دولت الکترونیکی           ۱۵

محورهای اصلی در دولت الکترونیک              ۱۸

شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک              ۱۸

هدفهای راهبردی ( استراتژیک )                   ۲۱

اجزای اصلی دولت الکترونیک                ۲۲

دولت مجازی در پس دولت الکترونیک         ۲۲

روش تحقیق                              ۲۴

ابزار گردآوری اطلاعات                 ۲۴

نتیجه گیری                         ۲۵

منابع و ماخذ              ۲۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم انسانی مقالات رشته مدیریت

.

خلاصه ای کوتاه از مقاله  نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین را در زیر می توانید ببینید.

مقاله نقش دولت الکترونیک در مدیریت دولتی نوین از پرشین مقاله

چکیده

دولت الکترونیک یک شکل پاسخگوتری از دولت است که بهترین خدمات دولتی را به شهروندان ارائه داده و آنها را در فعالیتهای اجتماعی مشارکت دهد . دولت مجازی در پس دولت الکترونیک که بعنوان موج چهارم و عصر مجازی معرفی و شناخته می شود . می بایستی شتابان به دامنه های دولت الکترونیکی پرداخته و خود را برای عصر مجازی آماده سازد .

دولت الکترونیک چیست

مقدمه:

در سالهای اخیر ، پدیده نوینی که به تازگی پس از تجارت الکترونیک مطرح شده دولت الکترونیک  ( E- Go vernment )  است . دولت الکترونیک به همان اندازه ، که با تغییر در تکنولوژی همراه است با تغییر در فرهنگ سازمانی نیز مرتبط  می باشد .امروزه ما با پدیده هایی چون سازمان های مجازی ، تجارت الکترونیک  ، مدیریت دانش ، مردم سالاری ، شهر الکترونیک و … مواجه هستیم که جهان را با تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی روبه رو کرده است .

الگوی اداره سنتی در مدیریت دولتی

ازلحاظ سنتی مدیریت دولتی مبتنی بردو مفهوم نظری الگوی بورکراسی « وبر» وقراردادهای قابل قبول بین رهبری سیاسی ورهبری اداری بوده است.بعد نظری بورکراسی اگرچه بیشتر متاثر ازدیدگاههای وبر بوده است ولیکن مکتب مدیریت علمی و روابط  انسانی  در آن بی تاثیر نبوده است والگوی سنتی اکنون نمی تواند کارآئی لازمه خودش را داشته باشد.

دولت الکترونیک در ایران

مفاهیم مدیریت دولتی

مدیریت دولتی ، یک تعریف وظیفه محور (Tsk Oriented  ) می باشد . و به معنای اعم آن ، در اختیار گرفتن امور دولتی در قالب تدوین استراتژی ، مدیریت مولفه ها درونی و بیرونی است .و بر همین اساس در قالب شکل زیر قابل برداشت انتزاعی است ( راینی ۱۹۹۰ ) .

دفاتر دولت الکترونیک

ویژگی های مدیریت دولتی نوین

ویژگی های زیر را به عنوان ویژگی های اصلی مدیریت دولتی می توان بر شمرد ( هود ۱۹۹۹ )

۱- استفاده از مدیریت حرفه ای در بخش دولتی .

۲- استفاده از معیارها و ارزشهای صحیح اندازه گیری عملکرد به صورت صحیح و کمی

ویژگی های دولت سنتی 

 یک تصور کلی از دولت سنتی ، بورو کراسی با حرکت آهسته است که تمایل و توانایی تغییر را نداشته و سالها پشت دیگر بخش ها در جهت استفاده از تکنولوژی و مدل های جدید تجاری ایستاده است .    (  Accenture . 2000a  ) بنابراین وقتی مردم در مورد دولت فکر می کنند ، معمولا آن را به عنوان یک بوروکراسی سلسله مراتبی می بینند ودقیقا این همان چیزی است که بسیاری از شهروندانی که دستیابی به دولت الکترونیک ندارند با آن آشنا هستند .

نقش اینترنت در ایجاد دولت الکترونیک

آقای « کوفی عنان » دبیر کل سازمان ملل متحد طی پیامی در خصوص توسعه فن آوری اطلاعات در جهان چنین می گوید :«…. فن آوریهای جدید که جهان را تغییر می دهند اکسیرهای جادوئی نیستند ، اما مسلما وجود دارند و بدون شک ابزارهای قدرتمندی برای توسعه ، محسوب می شوند ، آنها شغل ایجاد می کنند ، آموزش را دگرگون می سازند و حتی در امور سیاسی ، تجاری و حفظ سلامت مردم موثرند … »

اهداف دولت الکترونیک :

  توسعه دهندگان دولت الکترونیک در سرتاسر جهان پنج هدف عمده راکه در دولت الکترونیک دنبال می شود شناسایی کرده اند . دولت الکترونیک وسیله ای برای به انجام رساندن این اهداف می باشد در زیر این اهداف شرح داده شده اند ، توجه داشته باشید که این اهداف براساس اهمیت لیست نشده اند و هر دولتی با توجه به اولویت های خود باید آنها را عملی سازند .

منابع و ماخذ

۱- آون. هیوز (۱۳۷۸) مدیریت دولتی نوین ، ( سید مهدی الوانی ،سهراب خلیلی ،غلامرضا معمارزاده مترجم ) تهران انتشارات مروارید

۲- حق شناسی ، محمد جواد ، دولت الکترونیک و توسعه

۳- جلالی ، علی اکبر ؛ عصر مجازی ، چهارمین موج تغییر ، مطرح شده در دومین سمینار منطقه ای کشورهای آسیای مرکزی غربی و جامعه اطلاعاتی فیضی ، کامران ، موانع و راهکارهای استقرار دولت الکترونیک در ایران ، مدیریت و توسعه ، شماره ۱۳۸۳

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

علوم انسانی مقالات رشته مدیریت

.

 

 

نظرات بسته شده است.