مدیران آموزشی – شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی – پرشین مقاله

مدیران آموزشی

مدیران آموزشی اصل بازرسی و نظارت به عنوانی یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان است که به وسیله آن می توان بر ساختار عملکرد و برنامه های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط ضعف، قوت و اعتدال یا انحراف را فهمید.در سایه نظارت است که میزان موفقیت سازمانها ارزیابی و با برنامه ها تطبیق داده  می شود. امروز در هر دستگاهی نظارت به منزله چشم آن دستگاه و مدیریت مربوط است و بازرسی لازمه نظارت است.

چکیده

اصل بازرسی و نظارت به عنوانی یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان است که به وسیله آن می توان بر ساختار عملکرد و برنامه های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط ضعف، قوت و اعتدال یا انحراف را فهمید. نظارت و ارزیابی عملکرد از واحدهای آموزشی ، از طریق فرمهای تنظیم یافته طبق سیستم متمرکز وزارت آموزش و پرورش به استانها ابلاغ می گردد.

این تحقیق دانشجویی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی مشتمل بر  ۱۲۹صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

مدیران آموزشی

فهرست مطالب

چکیده ۲

فصل اول. ۴

کلیات تحقیق.. ۴

مقدمه. ۵

بیان مسأله. ۶

اهمیت موضوع: ۷

اهداف تحقیق.. ۸

سوالهای تحقیق.. ۹

تعاریف نظری و عملیاتی.. ۹

فصل دوم. ۱۱

ادبیات و پیشینه تحقیق.. ۱۱

مقدمه. ۱۲

بخش اول – اعتبار بخشی.. ۱۴

(تعریف سنجش) ۱۴

اعتبار سنجی (اعتبار بخشی) چیست؟. ۱۵

هدف اعتبار سنجی.. ۱۶

الگوی تضمین کیفیت در آموزش و پرورش… ۱۹

اعتبار بخشی درآموزش و پرورش: ۲۰

اصول و مبانی نظری: ۲۲

اهداف… ۲۲

ساختار، نقش و وظایف… ۲۲

نقش و وظایف دبیرخانه تخصصی شورای اعتباری بخشی (تضمین کیفیت) ۲۴

درآمدی بر مدیریت آموزشی و بحث استاندارد سازی.. ۲۹

مدارس ابتدایی سیستم های اجتماعی.. ۳۰

مدیریت در مدرسه ابتدایی.. ۳۰

اثر بخشی مدیر آموزشی.. ۳۱

انتظارات… ۳۲

وضعیت مدیریت مدارس در حال حاضر. ۳۳

مدیریت آموزشی در ایران (با رویکرد به دوره ی ابتدایی) ۳۳

نقش مهارت ها در دستیابی به کیفیت… ۳۴

الگوی شایستگی مدیران آموزشی.. ۳۵

جمع بندی بخش اول. ۴۱

بخش دوم- استاندارد سازی : ۴۳

استاندارد چیست؟. ۴۳

استانداردهای عملکرد موثر. ۴۵

نقش مدارس ابتدایی در بنیاد کیفیت ها ۴۶

شرایط و ضرورت ها در استاندارد کردن عملکرد. ۴۶

ویژگی های کلیدی استانداردها ۴۷

استانداردهای شش گانه ی مدیران مدارس ابتدایی.. ۵۰

استانداردهایی برای مدیران جدید، در مدرسه ابتدایی شیکاگو. ۵۱

کاربرد استانداردهای عملکرد چیست؟. ۵۲

استاندارد مدیران آموزشی در ایالت ویرجنییا ۵۳

جمع بندی بخش دوم. ۶۵

بخش سوم- نظارت و کنترل: ۶۷

ضرورت وجود نظارت و کنترل در سازمانها: ۶۷

مهارت ها و صلاحیت های لازم برای مدیریت در مدارس ابتدایی.. ۷۱

تعاریف نظارت و راهنمایی آموزشی.. ۷۴

پیشینه نظارت آموزشی.. ۷۵

جایگاه نظارت و راهنمایی تعلیماتی نوین و جدید مبتنی بر خلاقیت در آموزش و پرورش: ۸۰

آیا نظارت راهنمایی تعلیماتی خلاق (نظارت مبتنی بر خلاقیت) دست یافتنی است؟. ۸۰

بخش چهارم : پیشینه تحقیق.. ۸۴

(پیشینه تحقیق در ایران ) ۸۴

پیشینه تحقیق درخارج: ۸۹

افزایش حقوق معلمان. ۹۰

جمع بندی فصل دوم. ۹۲

فصل سوم. ۹۳

روش تحقیق.. ۹۳

مقدمه. ۹۴

روش تحقیق.. ۹۴

جامعه و نمونه آماری.. ۹۴

ابزار گردآوری داده ها ۹۵

روش گردآوری داده ها ۹۵

روایی و پایایی.. ۹۵

روش تجزیه تحلیل داده ها ۹۶

فصل چهارم. ۹۸

تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

مقدمه: ۹۹

روشهای آماری تجزیه و تحلیل دادهها: ۱۰۶

فصل پنجم. ۱۱۸

بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۸

مقدمه. ۱۱۹

بحث و نتیجه گیری.. ۱۱۹

پیشنهادها ۱۲۱

محدودیت های تحقیق.. ۱۲۱

منابع فارسی.. ۱۲۲

منابع انگلیسی: ۱۲۶

پیوست ها ۱۲۷

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

مقاله شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران مدارس ابتدایی دولتی را در زیر می توانید ببینید.

چکیده

 مدیران آموزشی اصل بازرسی و نظارت به عنوانی یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان است که به وسیله آن می توان بر ساختار عملکرد و برنامه های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط ضعف، قوت و اعتدال یا انحراف را فهمید. نظارت و ارزیابی عملکرد از واحدهای آموزشی ، از طریق فرمهای تنظیم یافته طبق سیستم متمرکز وزارت آموزش و پرورش به استانها ابلاغ می گردد. مدیران آموزشی

مقدمه

مدیران آموزشی اصل بازرسی و نظارت به عنوانی یکی از وظایف حساس و اصلی در هر سازمان است که به وسیله آن می توان بر ساختار عملکرد و برنامه های یک مجموعه نظارت کرد و نقاط ضعف، قوت و اعتدال یا انحراف را فهمید. در سایه نظارت است که میزان موفقیت سازمانها ارزیابی و با برنامه ها تطبیق داده  می شود. امروز در هر دستگاهی نظارت به منزله چشم آن دستگاه و مدیریت مربوط است. مدیران آموزشی

بیان مسأله

نظارت و ارزیابی عملکرد از واحدهای آموزشی ، از طریق فرمهای تنظیم یافته طبق سیستم متمرکز وزارت آموزش و پرورش به استانها ابلاغ می گردد. استانهای کشور نیز با توجه به امکانات، شرایط و ویژگیها این فرمها را با انجام تعدیل های لازم به نواحی و مناطق مختلف خود ابلاغ می کند. مدیران آموزشی

اهمیت موضوع:

یکی از عمده ترین راهکارهای استراتژیک وجود سازگار برای ارزیابی کیفیت و اطمینان کیفی از تمامی عملکردهای سازمانی است. یکی از الگوهای عمده برای اطمینان کیفی در آموزش و پرورش اعتبار بخشی می باشد. (پازارگادی، ۱۳۸۳، ص ۳۱۸)تهیه و کاربرد نشانگرهای آموزشی به وسیله نظامهای آموزشی درجهت بهینه سازی گردآوری داده ها و تبدیل آنها به اطلاعات برای سیاستگذاری و تصمیم گیری انجام پذیرفته است. برای انتخاب نشانگرها به سه عامل عمده باید توجه داشت: مدیران آموزشی

مدیریت آموزشی چیست

الگوی تضمین کیفیت در آموزش و پرورش

آنچه برای تمامی دست اندرکاران، سیاست گذاران و برنامه ریزان آموزش و پرورش مسلم و آشکار  می باشد، نگاه به نظام آموزش و پرورش به عنوان یک سیستم و جداناپذیر بودن ابعاد مختلف آن از یکدیگر است. مطمئناً برای ایجاد تغییرات مناسب و روزآمد در این نهاد نیاز به بازنگری سازمان و مدیریت آن در ابعاد ساختار و تشکیلات سازمانی، قوانین و مقررات، ضوابط و اصول حاکم بر آن و مأموریتها و اهداف کمی و کیفی می باشد.

تعریف مدیریت آموزشی

افزایش حقوق معلمان

انظباط محکم

کوچکتر نمودن اندازه کلاسها و رعایت جمعیت دانش آموزی

تقسیم مدارس بزرگتر به مدارس کوچکتر ( جانسون، ۲۰۰۲، ص ۴۲)‌.

۴- در تحقیقات دیگری نشان می دهد که دانش آموزانی که از کودکستان به مدارس کوچکتر میروند وقتی که بزرگتر شدندو از آنها تست گرفته می شود،بعد از ۳ تست ، ۱/۷ ماه از نظر تحصیلی از سایرین جلوترند، و آنهایی که از کلاس اول به مدارس کوچک رفته اند

وظایف مدیران آموزشی

بحث و نتیجه گیری

به منظور پاسخ به سوال اول تحقیق از ادبیات و پیشینیه تحقیق استفاده گردید. ادبیات تحقیق هم بر شاخص های کمی و هم بر شاخص های کیفی تاکید داشتند. بر مبنای مدل نظری اصول مدیریتی فایول که وظایف مدیران را در چهار حیطه برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت خلاصه می کند و همچنین نظریه کاتز و دیگران که معتقد است مدیران موفق باید چهار شایستگی داشته باشند

پیشنهادها

– باتوجه به یافته های تحقیق شایسته است در فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران ز شاخصهای پیشنهادی این تحقیق حاضر که شامل برنامه ریی ومشارکت، سازماندهی، تجهیزات و امکانات رفاهی، رهبری آموزشی هدایت فوق برنامه و نظارت استفاده شود.

–  جامعه مورد مطالعه گسترده تر انتخاب شود.

 منابع فارسی

الوانی، م.، ۱۳۶۷ ،مدیریت عمومی، انتشاران نشرنی.

بازرگان، ز.،۱۳۷۹، رهبری آموزش عامل تغییر و نوآوری، چکیده مقالات همایش تغییر و نوآوری در سازمان و مدیریت آموزشی، پژوهشکده تعلیم وتربیت ،تهران.

بختیاری، ا.، ۱۳۸۲ ، استاندارد، استانداردسازی و اعتبارسنجی تضمین کیفیت در نظام آموزشی، چکیده مقالات اولین همایش استاندارد و استانداردسازی در آموزش و پرورش با رویکرد منابع انسانی، دفتر بهبود کیفیت و راهبری استانداردها ، معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی وزارت اموزش و پرورش.

[su_note note_color=”#e2f9e2″ text_color=”#212623″]

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

[/su_note]

.

 

نظرات بسته شده است.