رنگرزی – سیری در رنگرزی طبیعی و شیمیایی – پرشین مقاله

رنگرزی

رنگرزی پشم کهن‌ترین الیافی است که در بافندگی ایران به کار رفته. پشم از الیاف حیوانی است که پوشش محافظ گوسفند محسوب می‌شود. و با در نظر گرفتن نژادهای مختلف گوسفند، جنس پشم آنها نیز از نظر ظرافت، طول، درصد چربی و … با یکدیگر متفاوت است. بعد از ظرافت طول الیاف از اهمیت خاصی برخوردار است. و همچنین میزان مقاومت الیاف و نیز رنگین بودن پشم از دیگر صفاتی است که باید بدان توجه شود. روش ارزیابی و درجه‌بندی پشم قالی در مناطق مختلف فرق دارد.

این تحقیق دانشجویی سیری در رنگرزی طبیعی و شیمیایی مشتمل بر  ۳۹ صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

روش تحقیق متفرقه

فهرست مطالب

فصل اول. ۵

خصوصیات پشم مورد استفاده در رنگرزی.. ۵

ـ ‌انواع رنگهای مورد استفاده در رنگرزی.. ۵

ـ ‌تعریف و اصطلاح دندانه در فرایند رنگرزی.. ۷

خصوصیات آب مورد استفاده در رنگرزی: ۱۰

آماده کردن کلاف‌ها برای رنگرزی.. ۱۱

فصل دوم. ۱۳

رنگرزی طبیعی = روناس… ۱۳

ـ مشخصات ریشه: ۱۳

ـ انواع روناس‌های ایران: ۱۴

ـ نحوه استخراج ماده رنگزا (روناس) ۱۶

ـ‌ رنگرزی با روناس: ۱۸

ـ ‌دندانه‌های مورد استفاده در فرایند رنگرزی با روناس: ۱۹

اسیدهای مورد مصرف در رنگرزی با روناس: ۱۹

ـ ‌طرز رنگرزی.. ۲۰

فصل سوم. ۲۲

رنگرزی شیمیایی.. ۲۲

انواع پشم مورد استفاده در فرایند رنگرزی شیمیایی.. ۲۲

ـ مراحل رنگرزی شیمیایی عبارت‌اند از: ۲۲

سفیدگری: ۲۴

فصل چهارم. ۲۵

نتیجه‌گیری.. ۲۵

مقاله سیری در رنگرزی طبیعی و شیمیایی از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله سیری در رنگرزی طبیعی و شیمیایی را در زیر می توانید ببینید.

خصوصیات پشم مورد استفاده در رنگرزی

پشم کهن‌ترین الیافی است که در بافندگی ایران به کار رفته. پشم از الیاف حیوانی است که پوشش محافظ گوسفند محسوب می‌شود. و با در نظر گرفتن نژادهای مختلف گوسفند، جنس پشم آنها نیز از نظر ظرافت، طول، درصد چربی و … با یکدیگر متفاوت است. بعد از ظرافت طول الیاف از اهمیت خاصی برخوردار است. و همچنین میزان مقاومت الیاف و نیز رنگین بودن پشم از دیگر صفاتی است که باید بدان توجه شود. روش ارزیابی و درجه‌بندی پشم قالی در مناطق مختلف فرق دارد.

رنگرزی صنعتی

‌تعریف و اصطلاح دندانه در فرایند رنگرزی

ـ ‌دندانه در اصطلاح به معنی اضافه کردن موادی برای تثبیت و رنگ پذیری بیشتر الیاف است. این مواد از نظر شیمیایی باید قابلیت حل شدن به ماده ‌رنگی را داشته باشند. سطح الیاف باعث نفوذ بیشتر رنگ به داخل الیاف می‌شوند.

ـ ‌انواع دندانه:

۱ـ ‌دندانه‌های نباتی

۲ـ‌ دندانه‌های معدنی که از املاح فلزات تشکیل می‌شوند

رنگرزی الیاف مصنوعی

خصوصیات آب مورد استفاده در رنگرزی:

در فرایند رنگرزی به علت اهمیت فوق‌العاده نقش آب در رنگرزی شناخت اصولی از این ماده ضروری است. چرا که این ماده می‌تواند با مواد ناخالص خود تاثیرات بسیار خوبی در تولید رنگ نهایی وارد کند. آب استفاده شده در رنگرزی باید حتماً‌ رنگ و زلال باشد و به هیچ وجهی مواد شناور در آن وجود نداشته باشد. بعضی از آبهای موجود، به علت داشتن املاح از جمله منگنز و آهن، باعث رسوباتی می‌گردد

آموزش رنگرزی پشم

دندانه‌های مورد استفاده در فرایند رنگرزی با روناس:

دندانه‌های مختلف با روناس ایجاد شیدهای رنگی مختلفی می‌کنند که عبارتند از:

الف: ‌دندانه‌های رنگی:

بی‌کرومات سدیم و پتاسیم (رنگ نارنجی) سولفات آهن (سیاه)

سولفات مس (سبز)

اسیدهای مورد مصرف در رنگرزی با روناس:

اسیدهای مختلف در حمام رنگرزی روناس باعث ایجاد شیدهای رنگی مختلف می‌شود:

الف ـ ‌اسید سولفوریک

ب ـ اسید تارتاریک

پـ‌اسید لاکتیک

نتیجه‌گیری

برای رنگرزی صحیح نخست باید مقدار رنگ و مواد به اندازه ‌کافی موجود باشد. ظرفیت حمام رنگرزی و وسیله ‌گرم کردن آن را نیز باید در نظر گرفت. کلافها باید در حمام به خوبی شناور باشند تا رنگ به صورت یکنواخت در الیاف نفوذ کند. مدت زمان رنگرزی نیز یکی از عوامل مهم رنگرزی به شمار می‌رود.

.

 

نظرات بسته شده است.