اثرات خشکسالی – تأثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا – پرشین مقاله

اثرات خشکسالی

اثرات خشکسالی در انتهای ماه جولای ، آب و هوای گرم و خشک ، تکامل محصول سویا ، حدود ۸ روز فراتر از حد طبیعی خود ، سرعت بخشید . در حدود ۸۵ درصد محصول جوانه زد و ۲۵ درصد آن ،  شروع به تشکیل پوسته خارجی خود کردند . این مقاله ، بر روی موارد زیر بحث می کند : ۱ ) چگونه فشار خشکسالی ، بر پتانسیل محصولات سویا تأثیر می گذارد

این تحقیق دانشجویی تأثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا  مشتمل بر  ۸۸صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

پرشین مقاله

فهرست مطالب

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول.. ۲

ادوارد کا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی.. ۲

آبیاری گیاه سویا ۸

ویلیام ال.کرانز ، متخصص آبیاری گسترده :  روژه دبلیو المور ، متخصص محصولات گسترده وجیمزه ای اسیح ، استاد کشاورزی و باغبانی علمی.. ۸

رشد و پیشرفت گیاه سویا ۹

تنوع سویا و انواع محل رشد ساقه. ۱۰

ارتباط گیاه – آب… ۱۴

تحقیق در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری سویا ۱۷

پیشنهاداتی در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری.. ۲۱

خاکهایی با بافت سخت و پوسته مانند. ۲۱

خاکهای عمیق با بفت متوسط و نرم. ۲۳

مراجع.. ۲۸

۲) تاریخچه تولید سویا ۳۳

سویا در تحقیقات فیزیولوژی.. ۳۸

۳ ) خصوصیات گیاهی: ۳۹

۴ ) ساختمان دانه و ترکیب آن.. ۴۲

۵-اهلی شدن و گونه های سویا ۴۳

۶ ) ژنتیک سویا ۴۴

۷ ) فن آوری زیستی.. ۴۶

۸ ) انواع بو ته های سویا ۴۷

۹ ) گلدهی و گرده افشانی.. ۴۸

۱۰ ) روشهای تلاقی.. ۴۹

۱۱ ) تاثیر طول روز و دما بر روی گلدهی.. ۵۱

۱۴-هیپریداسیون به عنوان یک روش اصلاحی.. ۵۲

۱۵ ) تلاقی برگشتی.. ۵۳

۱۶ ) هدفهای اصلاح سویا ۵۴

۱۷ ) فرآورده های جانبی.. ۷۱

۱۸- مصارف و اقتصاد فر آورده های سویا ۷۴

۱۹ ) مرکز تحقیقات و توسعه سبزیجات آسیا ۷۶

۲۰-نتیجه گیری: ۷۷

آزمون آموخته ، نتایج و پیشنهادات… ۷۸

۲۱) منابع : ۸۶

.

مقاله تأثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله تأثیرات فشار خشکسالی بر تولید سویا را در زیر می توانید ببینید.

رابرت سی. هال: متخصص افزایش محصول

ادوارد کا. تویدول ریال متخصص افزایش محصولات علفی

در انتهای ماه جولای ، آب و هوای گرم و خشک ، تکامل محصول سویا ، حدود ۸ روز فراتر از حد طبیعی خود ، سرعت بخشید . در حدود ۸۵ درصد محصول جوانه زد و ۲۵ درصد آن ،  شروع به تشکیل پوسته خارجی خود کردند . این مقاله ، بر روی موارد زیر بحث می کند : ۱ ) چگونه فشار خشکسالی ، بر پتانسیل محصولات سویا تأثیر می گذارد ۲) چگونه پتانسیل محصولات سویا ، قبل از برداشت ارزیابی می شوند و ۳ ) مصارف متوالی در فصل خشکسالی ، بر سویا ایجاد فشار می کند. اثرات خشکسالی

آبیاری گیاه سویا

ویلیام ال.کرانز ، متخصص آبیاری گسترده :  روژه دبلیو المور ، متخصص محصولات گسترده وجیمزه ای اسیح ، استاد کشاورزی و باغبانی علمی

اثرات خشکسالی مدیریت صحیح ومناسب آبیاری ، برای مطلوب ساختن  محصولات ومنابع آب مخصوص آبیاری ، مهم و اساسی است . تولید سویای آبیاری شده در ناحیه نبراسکا ، ناحیه ای باشوعات خاک و آب و هوا واد انرژی ها ی مدیریتی آبیاری متفاوت را در بر می گیرد و این آزمایشات مربوطه ناحیه بنراسکاو در مورد پیشنهادات مربوط به آب مخصوب آبیاری هستند که خاک بنداسکا ، آب و هوا و تنوع پذیری رسوب مواد را مناسب و سازگار می دارند .

اثرات خشکسالی در ایران

تنوع سویا و انواع محل رشد ساقه

برای تولید سویای آبیاری شده ، تنواع انتخاب ، یک عامل مهم مدیریتی است . بسیاری از تنوعات سویای موجود در نبراسکا ، از نوع نامحدود هستند ، که در آنها ، مراحل بعدی رشد گیاه ، با مراحل اولیه پیشرفت تولید و تکثیر آن ، زیاد گسترش می یابند . در این تنوعات رأس اصلی ساقه ، فعالیت رشد گیاه را حفظ می نماید (‌مثلاٌ گره های جدید را تولید می کند )  بعد از اینکه اولین گل ظاهر می شود ( بویژه ، بر روی گره ششم ساقه اصلی ) .

خشکسالی چیست

تحقیق در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری سویا

متوسط مناسب فهرست بندی مراحل آبیاری سویا ، هماهنگی عملیات آن با بیشتر مراحل رشد گیاه احساس به آب می باشد ، فهرست آبیاری در مرحله رشد می تواند بخوبی ، برای محصول مثل سویا انجام گیرد که کاملاٌ نسبت به آب مصرف شده ، در طول انتهایی مراحل رشد گیاه واکنش نشان می دهد . بهر حال به تأخیر افتادن آبیاری تا بعد از مرحله R8 می تواند مسئله ساز باشد ، اگر سیستم آبیاری ظرفیت کافی برای درخواستهای آب محصول را ندارد. اثرات خشکسالی

پیشنهاداتی در مورد مدیریت آب مخصوص آبیاری

خاکهایی با بافت سخت و پوسته مانند

مدیریت آب برای خاکهایی با بافت سخت ، سخت تر از خاکهایی با بافت متوسط است . خاکهایی که در این دسته بندی قرار دارند ، شامل شن های نرم ، شنهای آهکی و خاکهای آهکی و شنی نرم هستند . معمولاٌ این خاکها ، دارای ظرفیتی پایین از آب موجود هستند ( کمتر از ۵/۱ اینچ در هر پا )  بعلاوه ،  بعضی از خاکهای شنی در نبراسکا لایه های محدود کننده ریشه را در اعماق کم و باریک دارند .

اثرات خشکسالی بر محیط زیست

خاکهای عمیق با بفت متوسط و نرم

این خاکها ( خاکهای آهکی لجنی ، خاکهای آهکی رس و لجنی ، خاکهای رس لجنی ) عموماً داراب ظرفیت آبی بیشتراز ۲ اینچ در هر فوت یا ۶ اینچ در بالای فوت هستند . استفاده کردن از تنظیم آبیاری ، برای حفظ و نگهداری درصد از آب موجود در بالای ۳ فوت از منطقه ریشه ، بعد از مرحله کامل گل دهی ( R2 ) عموماٌ منتهی به ایجاد حداکثر محصولات خواهند شد . اثرات خشکسالی

ژنتیک سویا

با توجه به اهمیت اقتصادی سویا در مورد این گیاه ، تاکنون تحقیقات ژنتیکی و سیتوژنتیکی نسبتاً مختصری در مقایسه با غلات مهم نظیر جو ، ذرت یا گندم صورت گرفته است . سویای معرفی شده از خاور دور به عنوان ژرم پلاسم پایه در طرحهای بهنژادی اولیه مورد استفاده قرار گرفت . این ذخایر توارثی حاوی صفات متنوع ظاهری و فیزیولوژیک از قبیل اندازه و رنگ دانه ، رنگ گل ، پرزدار بودن برگ و ساقه شکل برگ ، تعداد دانه در هر غلات یا زمان گلدهی و رسیدگی  بودند. لذا مطالعات ارثی اولیه به این صفات اختصاص داشت .

انواع بو ته های سویا

بوته سویای زراعی به صورت افراشته و یکساله است و در صورت وجود فضای کافی شاخه های زیادی تولید می کند . تلاش های اصلاحی برای انتخاب ارقامی با شاخه های کوتاه که ترکم بوته ای بالاتری را در مزرعه جا دهد ، متمرکز کرده است . ارقام سویا از لحاظ تیپ رشدی به دو گروه زیر دسته بندی می شوند : اثرات خشکسالی

نتیجه گیری:

مصارف روغن و پروتئین لوبیایی سویا هنوز به مرحله ای از رشد که در هر منزل به عنوان غذا مصرف گردند نرسیده است . مواد غذایی بر اساس لوبیایی سویا هنوز متداول و جا فتاده است ، به جای آن روند بسوی فرآورده های غذایی فرآیند شده که مصرف کننذه تنها با منام تجاری محصول آشنا شود بیشتر می باشد.  روغن لوبیایی سویا جزو لیست مواد افزودنی اصلی در بسیاری از فرآورده ها شده  است . اثرات خشکسالی

منابع :

۱- احمدی .م. ۱۳۷۸. کیفیت و کاربرد دانه های روغنی( ترجمه ) . نشرآزمون کشاورزی . ۱۱۳ ص .

۲- تالیف ؛ جی . ام . پولین ودی .۱.اسلیپر.ارزانی . ۱. ۱۳۷۸. اصلاح گیاهان زراعی .

( ترجمه ) . مرکز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان . ۶۰۶ ص .

۳-  خواجه پور . م. ۱۳۷۳ تولید نباتات صنعتی . انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی . ۲۴۸. ص.

۴- تالیف ؛ ج.س.کوان – دبلیو . ج .ولف فلاحی .م.۱۳۷۰. روغن کشی و پروتئین گیری از سویا . (ترجمه) . ۲۰۱ ص .

.

 

 

نظرات بسته شده است.