بازیابی اطلاعات – كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات – پرشین مقاله

این تحقیق دانشجویی كاربرد نظام‌هاي خبره و هوشمند در بازيابي اطلاعات مشتمل بر38 صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

نظرات بسته شده است.