افسردگی – مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان و مادران کودکان معلول – پرشین مقاله

افسردگی

آن جا که پدیده معلولیت در دهه های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است مسائل جانبی آن از جمله نحوه نگرش و برخورد خانواده های دارای چنین فرزندانی نیز محل اعتنا واقع شده است و رابطه  کلی خانواده اعم از رابطه پدر و مادر و ارتباط هر کدام از آنها با سایر فرزندان و نهایتاً رابطه والدین و فرزندان سالم با فرزندان معلول از تحمل بار عاطفی ساکنین رنج می برند.افسردگی

مطلب مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان و مادران کودکان معلول مشتمل بر ۱۱۴ صفحه است. برای دیدن فهرست مطالب وجزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه کنید.

سفارش تحقیق

فهرست

فصل اول کلیات پژوهش… ۵

مقدمه. ۶

بیان مسأله. ۸

موضوع پژوهش… ۱۰

هدف پژوهش… ۱۰

اهمیت موضوع پژوهش… ۱۰

متغیرهای موجود در پژوهش… ۱۰

تعریف اصطلاحات.. ۱۱

فرضیه پژوهش… ۱۲

فصل دوم پیشینه پژوهش… ۱۳

بخش اول – معلول ذهنی. ۱۴

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات مربوط به عقب ماندگی. ۱۴

عقب ماندگی ذهنی. ۱۷

علل مؤثر در عقب ماندگی ذهنی. ۲۰

ضربه های وارد بر مغز کودک هنگام تولد: ۲۴

عوامل عقب ماندگی ذهنی بعد از تولد. ۲۴

عوامل فرهنگی و تربیتی و عقب ماندگی ذهنی. ۲۶

طبقه بندی کودکان عقب مانده ذهنی. ۲۶

ویژگیهای کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر. ۲۹

اهداف کلاسهای کودکان عقب مانده آموزش پذیر. ۳۱

عقب ماندگی ذهنی و خانواده ۳۲

نظام رویارویی والدین با مسأله عقب ماندگی ذهنی. ۳۳

ویژگیهای روانی والدین. ۳۸

بخش دوم – معلولیت جسمی – حرکتی. ۴۰

مروری بر تاریخچه مطالعات و تحقیقات.. ۴۰

معلولیت چیست؟ ۴۲

انواع معلولیتها ۴۴

معلول جسمی و حرکتی کیست؟ ۴۵

عوامل معلولیت جسمی. ۴۶

بیماریهای عصبی. ۴۷

تورم مفصلها ۵۳

استخوان سازی ناقص… ۵۴

دسیتروفی عضلانی. ۵۴

سایر تغییر شکلهای استخوانی – عضلانی مادرزادی: ۵۵

گروه بندی معلولین جسمی. ۵۷

انواع ضایعات.. ۵۸

واکنشهای افراد معلول. ۶۱

خصوصیات شخصی. ۶۱

روابط اجتماعی. ۶۲

پیشرفت تحصیلی. ۶۲

واکنشهای خانوادگی. ۶۴

توانبخشی. ۶۵

برای افراد معلول جسمی و حرکتی. ۶۷

بخش سوم – افسردگی. ۶۹

نگاهی کوتاه به تاریخچه افسردگی. ۶۹

افسردگی چیست؟ ۷۱

اختلالهای افسردگی. ۷۳

ویژگیهای اختلال افسردگی اساسی. ۷۴

ویژگیهای تشخیصی دوره افسردگی اساسی. ۷۶

انواع افسردگی. ۷۷

اختلال افسرده خویی. ۷۸

عوامل بروز بیماری افسردگی. ۸۰

پیشگیری بهترین روش درمان. ۸۷

روش مشاوره ۸۸

مروری بر تحقیقات قبلی. ۸۹

فصل سوم روش پژوهشروش پژوهش… ۹۲

روش پژوهش… ۹۳

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۹۸

مقدمه. ۹۹

جدول مقایسه میانگین نمرات تست افسردگی «بک» ۹۹

مادران کودک عقب مانده ذهنی و مادران کودکان معلول جسمی – حرکتی. ۹۹

فصل پنجم نتایج پژوهشنتیجه گیری.. ۱۰۱

نتیجه گیری.. ۱۰۲

محدودیت پژوهش… ۱۰۲

پیشنهادات حاصل از پژوهش… ۱۰۳

فهرست منابع. ۱۰۵

پرسشنامه.۱۰۸

.

مطلبمقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان و مادران کودکان معلول در پرشین مقاله موجود است.

مطلب مقایسه افسردگی مادران کودکان با ناتوان و مادران کودکان معلول را میتوانید درزیر ببینید.

افسردگی شدید خودکشی

ویژگیهای تشخیصی دوره افسردگی اساسی

فرد در اغلب مواقع ظرف مدت ۲ هفته ، حداقل پنج مورد از نشانه های زیر را تجربه می کند که بیانگر تغییر در مقایسه با عملکرد قبلی هستند:

  1. خلق افسرده
  2. کاهش علاقه یا لذت نسبت به همه یا اغلب فعالیتهای روزمره
  3. کاهش قابل ملاحظه و غیرعمدی وزن یا کاهش یا افزایش اشتها
  4. بی خوابی یا خواب زدگی
  5. بی قراری یا کندی روانی – حرکتی افسردگی

انواع افسردگی

علاوه بر شاخصهایی که برای توصیف دوره های افسردگی و منیک به کار برده می شوند، اصطلاحاتی وجود دارند که فقط برای توصیف ماهیت دوره های افسردگی مورد استفاده قرار می گیرند.افسردگی

مهمترین علائم افسردگی

معلولیت چیست؟

درباره اینکه که چه کسی معلول می گویند شاید نتوان تعریف مشخصی ارائه داد زیرا در فرهنگی به تناسب شرایط اجتماعی و اقتصادی آن جامعه کلمه معلول به دسته­ای خاصی از افراد که دارای محدودیتهای خاصی هستند اطلاق می گردد. افسردگی

ویژگیهای اختلال افسردگی اساسی

نشانه های هیجانی دوره افسردگی اساسی، خلق ملول را در بردارند که شدت آن از ناامیدی های معمولی و هیجانی غم انگیز گاه و بیگاه زندگی روزمره  بیشتر است این ملامت می تواند به صورت دلتنگی شدید یا بی علاقگی زیاد به جنبه های قبلاً لذتبخش زندگی پدیدار شود. در برخی موارد ، علت افسردگی تجربه داغدیدگی به خاطر از دست دادن فردی عزیز است گرچه افسردگی شدید بعد از مرگ فردی عزیز، طبیعی است افسردگی

انواع افسردگی

اختلالهای افسردگی

متخصصان سلامت روانی دو نوع جدی افسردگی را متمایز می کنند. اختلال افسردگی اساسی، دوره های نشانه های افسردگی حاد، اما کوتاه مدت را شامل می شود. افراد مبتلا به اختلال افسرده خویی، از سوی دیگر با افسردگی مزمن اما نه چندان شدید به گریبان هستند . متخصص بالینی در صورتی تشخیص اختلال افسرده خویی می دهد که این نشانه های افسردگی ملایم حداقل ۲ سال در بزرگسالان و یکسال یا قدری بیشتر در کودکان ادامه یافته باشندافسردگی

افسردگی چیست؟

افسردگی: احساس بیمارگونه غم و اندوه همراه با درجاتی از رکود کنشها(اخوت، ۱۳۸۰)افسردگی : حالت روانی ناخوش که با دلزدگی، یأس و خستگی پذیری مشخص می شود و غالباً با یک اضطراب کم و بیش همراه است. (منصور، م، ۱۳۷۹)افسردگی: حالت مرضی عاطفی است که با احساس نومیدی، بی کفایتی، گناه، ترس و بی ارزشی همراه است.

.

نظرات بسته شده است.