کلارک لئونارد هال – بیوگرافی کلارک لئونارد هال – پرشین مقاله

کلارک لئونارد هال

کلارک لئونارد  هال در سال ۱۹۳۰ تقریباً شهرت و اهمیت کارثورندایک در مورد آزمایش و خطا روبه کاهش نهاد و در همین زمان کلارک هال(۱۹۵۲-۱۸۴۴) ، دانشمند آمریکایی، با نظریه معروف خود به نام کاهش سابق بر بنیاد تقویت نخستین شهرت یافت.هال مانند واتسن و اسکینر از جمله رفتارگرایان به شمار می‌آید. نظریه یادگیری او از ویژگهای مکانیستی برخوردار است و در موضع مخالف شعور و

این تحقیق دانشجویی بیوگرافی هال کلارک لئونارد   مشتمل بر ۹۷  صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

زندگی نامه علوم انسانی

فهرست مطالب

هال، کلارک لئونارد (۱۹۵۲-۱۸۸۴) ۳

نظریه کاهش سائق.. ۳

کلارک لئونارد هال. ۶

رویکرد هال به نظریه پردازی.. ۹

مفاهیم نظری عمده ۱۱

یادگیری برای بقاء. ۲۳

تقویت و سایق نخستین.. ۲۵

تقویت ثانوی.. ۲۷

سایق ثانوی.. ۲۸

خلاصه علائم مورد استفاده در نظریه هال: ۳۱

تفاوت های عمده بین نظریه های ۱۹۴۳ و ۱۹۵۲ هال. ۳۲

انگیزش تشویقی.. ۳۲

پویایی شدت محرک… ۳۳

تغییر از کاهش سائق به کاهش محرک سائق.. ۳۳

خرده پاسخ انتظاری هدف… ۳۵

سلسله مراتب عادتهای هم خانواده ۴۱

فرضیه‌های دیگر هال. ۴۳

دور و نزدیکی هدف ۴۳

پیش پاسخ پاره‌ای ۴۴

سلسله مراتب گروه عادتها ۴۵

خلاصه نظام نهایی هال. ۴۷

ارزشیابی از نظریه هال. ۴۹

خدمتها ۴۹

انتقادها ۵۱

مسئله شرطی سازی اجتنابی.. ۵۵

نظریه یادگیری دو عاملی ماورر. ۵۶

تقویت کاهشی و افزایشی.. ۵۸

تمام یادگیری ها یادگیری علامت اند. ۵۹

کنت دبلیو. اسپنس…. ۶۱

یادگیری تمیزدادن. ۶۲

انگیزش تشویقی.. ۶۶

تغییری در معادله اصلی هال. ۶۸

نظریه خاموشی ناکامی- رقابت… ۷۰

ابرام امسل.. ۷۳

نیل ای. میلر، شرطی کردن احشایی و بازخورد زیستی.. ۸۰

کاربرد فرضیه‌های هال در تدریس…. ۸۶

فرضیه تداوم. ۸۶

سلسله مراتب گروه عادتها ۸۷

دور و نزدیکی هدف یا یادگیری وارونه. ۹۱

بازداری واکنشی.. ۹۳

نتیجه کلی.. ۹۵

منابع : ۹۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه علوم انسانی

.

مقاله بیوگرافی هال کلارک لئونارد  از پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله بیوگرافی هال کلارک لئونارد را در زیر می توانید ببینید.

هال، کلارک لئونارد (۱۹۵۲-۱۸۸۴)

 کلارک لئونارد هال  در سال ۱۹۳۰ تقریباً شهرت و اهمیت کارثورندایک در مورد آزمایش و خطا روبه کاهش نهاد و در همین زمان کلارک هال (۱۹۵۲-۱۸۴۴) ، دانشمند آمریکایی، با نظریه معروف خود به نام کاهش سابق بر بنیاد تقویت نخستین شهرت یافت. هال مانند واتسن و اسکینر از جمله رفتارگرایان به شمار می‌آید.

نظریه کاهش سائق

کلارک لئونارد هال در آکران، یکی از شهرک های نیویورک، متولد شد. هال پژوهش های پردامنه ای در مورد آزمون استعدادها، تلقین پذیری، خواب مصنوعی و به ویژه یادگیری انجام داده است. کتابهای اساس رفتار (۱۹۵۱)، روانشناسی های متعارض یادگیری (۱۹۳۵) و اصول رفتاری (۱۹۴۳)، از جمله آثار او به شمار        می روند.

کلارک لئونارد هال

کلارک لئونارد هال (۱۹۵۲-۱۸۸۴) درجه دکتری خود را در سال ۱۹۱۸ از دانشگاه ویسکانسین دریافت کرد و از ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۹ در همین دانشگاه به تدریس پرداخت. در سال ۱۹۲۹ به دانشگاه ییل رفت و تا پایان عمر در آنجا ماند.

زندگی حرفه ای هال را می توان به سه بخش جداگانه تقسیم کرد.

رویکرد هال به نظریه پردازی

هال به عنوان اولین گام در تدوین نظریه اش، به مرور پژوهش های انجام شده درباره یادگیری تا زمان خود اقدام کرد. سپس به خلاصه کردن یافته های این پژوهش ها پرداخت. سرانجام کوشید تا نتایج آزمون پذیری از آن اصول خلاصه شده به دست آورد. ما در زیر این رویکرد نظریه سازی را با تفصیل بیشتری مورد بحث قرارمی‌دهیم.

نقد نظریه هال

دور و نزدیکی هدف یا یادگیری وارونه

آموختن بسیاری از ساختهای واکنشی(پاسخی) از یک رشته پاسخها، مراحل و اجزاء یا واحدهایی تشکیل یافته است. کودکی که بتواند بند کفش خود را پروانه‌وار ببندد یا بعدها بیاموزد که چگونه پاپیون بزند یک رشته حرکات جداگانه‌ای را انجام می‌دهد. هر حرکت و فعالیت موفقیت‌آمیز در هر مرحله از یادگیری مایه و پایه یا محرکی برای کودک می‌شود تا به مرحله بعدی راه یابد. این فعالیتها، پس از تکمیل

اصول نظریه هال

بازداری واکنشی

اصلی را که هال به عنوان قانون بازداری واکنشی  عنوان کرده است به معنای این است که تمرین مؤثر در هر موقعی دارای محدودیتی است . اگر تمرین بیش از حد لازم انجام شود کار نابجا و غیرمعقولی است. زیرا، به جای پیشرفت موجب خستگی و کاهش کارآیی می‌شود. در چنین وضعی شاگردان نه تنها نیرو و توان، بلکه وقت و علاقه خود را برای آموختن نیز از دست می‌دهند. شاگرد اگر خسته و خواب آلود به مطالعه بپردازد می‌آموزد

نتیجه کلی

چنان که قبلاً نیز اشاره شد هال بیشتر به جنبه‌های نظری اصول خود توجه داشت و نتایج عملی و کاربردهای آموزشی کلارک لئونارد هال همه از فرضیه‌ها و اصول نظری او استنباط شده‌اند. فرضیه تداوم با اشاره به شکیبایی در برابر شاگرد، از بین بردن پاسخهای رقابت‌کننده، استفاده از راههای مختلف برای حل مشکلات، اهمیت بازداری واکنشی و مسأله فراغت و فاصله در یادگیری همه از امکانات عملی برخوردار می‌باشند. سلسله مراتب گروه عادتها برای معلمان مفهوم خاصی دارد. کلارک لئونارد  هال

نظریه سائق هال

منابع :

  • مقدمه ای بر نظریه های یادگیری ، هرگنهان والسون ، ترجمه دکتر علی اکبر سیف ، نشر دوران .
  • روانشناسی پرورشی ، دکتر علی اکبر سیف ، انتشارات آگاه ، تهران ، ۱۳۸۰ .
  • نظریه های یادگیری و آموزشی ، محّمد پارسا ، انتشارات بعثت .

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

زندگی نامه علوم انسانی

.

.

 

 

 

نظرات بسته شده است.