ترس های کودکی – رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی – پرشین مقاله

ترس های کودکی

ترس های کودکی ابهامات گوناگونی در زمینه ریشه ترس وجود دارد. برخی از افراد اعتقاد دارند که ریشه ارثی دارد. در حالی که دیگران بر این باورند که ترس منشأ اکتسابی است و به عنوان یک ویژگی ارثی و خصیصه ای شناخته نمی شود افرادی که به اکتسابی بودن ترس ها تأیید دارند، بر این باورند که ریشه تمامی اختلالات اضطرابی را می توان در اصول دیگری مورد بررسی قرار داد و از طریق قوانین شرطی شدن توجیه منطقی را برای بروز ترس های غیر منطقی ارائه دهند.

این تحقیق دانشجویی رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی مشتمل بر ۱۰۵صفحه است، برای دیدن فهرست مطالب مقاله و جزئیات آن به اطلاعات اضافی زیر مراجعه فرمایید.

دسته‌بندی نشده

فهرست مطالب

مقدمه. ۳

بیان مسئله. ۵

اهمیت پژوهش… ۸

اهداف پژوهش… ۹

فرضیه های پژوهش… ۹

تعریف اصطلاحات.. ۱۰

ادبیات تحقیق. ۱۸

الف) ترس های تحولی. ۱۸

ترس… ۱۸

ترس های سیال و ثابت.. ۱۹

فوبیا ۱۹

ترس ها ۲۱

شباهت و تفاوت اضطراب با ترس… ۲۲

ویژگی های محرک.. ۲۴

ویژگیهای پاسخ. ۲۵

ترس به عنوان هسته اصلی هیجان. ۲۶

نظریه های مربوط به ترس… ۲۸

علل ترس… ۳۴

انواع ترس های تحولی بر حسب دوره های رشد. ۳۸

شیوه های رویارویی با ترس کودکان خود در والدین. ۴۲

راهبردهای مقابله با ترس… ۴۶

ترس و سازگاری.. ۴۸

ناسازگاری در سنین مختلف… ۵۰

شیوه های فرزند پروری.. ۵۱

نقش خانواده ۵۱

خانواده و تأثیر آن بر شخصیت کودک.. ۵۱

نظریه های روان شناختی در زمینه خانواده ۵۳

علل ناسازگاری.. ۶۰

علل بیولوژیکی. ۶۰

پویایی روانی. ۶۱

تأثیر خانواده در شکل گیری رفتار ۶۱

تأثیر شیوه های تربیتی والدین در کودکان ناسازگار ۶۲

روابط نادرست کودک و والدین. ۶۲

محافظت بیش از حد و ایجاد محدودیت.. ۶۲

پذیرش بیش از حد کودک و آزاد گذاری او. ۶۳

ویژگیهای رشد (ترس در کودکان) ۶۵

ترسهای متداول در کودکان. ۶۵

مروری بر مطالعات و تحقیقات پیشین. ۶۷

عوامل مؤثر بر شدت و شیوع ترس… ۶۷

فصل سوم ۹۲

طرح پژوهش… ۹۲

جامعه آماری.. ۹۲

نمونۀ تحقیق. ۹۳

روش نمونه گیری.. ۹۳

ابزار تحقیق. ۹۳

روش اجرای آزمون. ۹۵

روشها و فنون آماری.. ۹۵

منابع فارسی.۹۶

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

مقاله رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی ازسایت پرشین مقاله

خلاصه ای کوتاه از مقاله رایج ترین ترس های دوران کودکی و هر گروه سنی را در زیر می توانید ببینید.

ترس های تحولی

تعریف نظری: ترس یک واکنش طبیعی به تهدیدهای خیالی یا واقعی است که به عنوان یک تست لاینفک از رشد شناخته شده است. ترس های کودکان در یک توالی نظامدار، موازی با تغییرات رشد شناختی پیاژه (۱۹۵۵) قرار دارد. (میلر۱، ۱۹۸۳) در توالی رشد، ترس دوران نوزادی ممکن است به صورت افزایش و بستگی بین نوزاد و مادر باشد. مانند ترس از صدای بلند، فقدان حمایت به صورت بالقوه در نوزاد وجود دارد. ترس های کودکی

ترس

ترس های کودکی ،رابر (۱۹۸۵): عنوان می کند که تعریف این داده بسیار مشکل است. احتمالاً هیچ واژه دیگری در روانشناسی نیست که با وجود این همه استفاده تا بدین حد غیر قابل تعریف باشد. آنچه که تمام نظریه پردازان بر آن اتفاق نظر دارند این است که ترس شامل بخش های رفتاری: زیست شناسی و روان شناسی است.گلم۲ (۱۹۹۵): ترس را این گونه تعریف می کند: «یک اسحاس و اندیشه ای خاص است که با حالات فیزیولوژیک و بیولوژیک و یک سلسله تمایلات باطنی برای فرار از محیط های اضطراب، مشخص می شود.

ترس های سیال و ثابت

محققان تفاوت هایی را بین ترس های ثابت و سیال قائل می شوند. یک ترس سیال، ترسی است که می آید و می رود. اگر ترس هفته به هفته تغیر کند یا در دوره ای محدود باقی بماند و شروع به محو شدن نماید. می توان آن را صلیبی دانست، ترس ثابت تا باقی می ماند و حتی ممکن است تشدید شود. ترسهای ثابت ممکن است بر اثر مرور زمان به ترسهای مرضی یا فوبیا تبدیل شوند (میلر ۱۹۸۳)

ترس ها

ترس های کودکی اسلوبی روشن دارند، چرا که هر مقطع سنی بحرانهای «سازگاری» یا اضطرابهای خودش را دارد. نوزادان تا شش یا هفت ماهگی از بودن با غریبه ها اصلاً نگران نمی شوند. اما پس از آن اوضاع تغییر می کند. نوزادان بتدریج یاد می گیرند بین آشنایان (برای مثال مادر) و دیگران (غریبه ها) فرق بگذارند. در بسیاری از نوزادان پس از ترس اولیه از جدا شدن از مادر. خیلی سریع ترس از غریبه ها به وجود می آید. این ترس ممکن است تعمیم یابد و به یک ترس گذرا رایج از غریبه ها و ناشناخته ها تبدیل شود.

شباهت و تفاوت اضطراب با ترس

نگرانی یا اضطراب با ترس فرق دارد. در حالت ترس منشأ ناراحتی معلوم است ولی اضطراب در واقع ترس بدون علت است و منشأ معینی ندارد. اضطراب در کودکان متداول و معمولاً با ترس همراه است و عده ای عقیده دارند که در دختران بیشتر از پسران دیده می شود (میلانی فر، ۱۳۷۴).کانون ترس ممکن است صدمه پیش بینی شده از جهت بعضی جوانب شی یا موقعیت خاص باشد (مثلاً، فرد ممکن است به دلیل نگرانی در مورد سانحه از مسافرت هوایی بترسد، به دلیل نگرانی از مورد حمله واقع شدن از سگ بترسد یا ممکن است به دلیل نگرانی در مورد تصادف با دیگر اتومبیل ها در جاده از رانندگی بترسد) (انجمن روان پزشکان آمریکا، ترجمه نایفنان و همکاران، ۱۳۷۴).

ترس به عنوان هسته اصلی هیجان

ترس های کودکی ، هیجان ترس به دلایل مختلف بعنوان مرکز توجه این محققان انتخاب شده است. اولاً به خاطر بسامد درونی یا اصلی خواندن این هیجان، ثانیاً انتخاب یک هیجان بعنوان نمونه نخستین برای کل هیجانات روشی است که آوریل۱ (۱۹۸۲) در تحقیقی در مورد عصبانیت در پیش گرفت و لدوکس۲ (۱۹۹۸)  در مقاله ای با عنوان «مغز هیجانی» با انتخاب ترس به عنوان مرکز توجه «همین روش را دنبال کرده است. آخرین دلیل این که ترس تأثیر زیادی بر روی یادگیری و رشد دارد. ترس می تواند از پیشرفت عملکرد ادراکی جلوگیری کند. اما هیجان قوی عملاً می توانند حافظه را افزایش دهند. ترس همچنین می تواند به عنوان انگیزه ای برای کنش عمل کند و انسان ها را به هم پیوند زند. یک تجربه ترسناک می تواند مدتها در حافظه بماند و اثر منفی اش از خود درد هم بیشتر باشد. از پیشرفت قربانی اش ممانعت کرده و او را بی حرکت سازد

ترس از صدای بلند در کودکان

نظریۀ روانکاوی

به ترس به عنوان یک ذخیره درونی از معلومات غریزی نگاه می کند که رشد کودک را شکل می دهد (سالوری۱، ۱۹۷۹) درباره منشأ و رشد ترس و اضطراب به حالتی ذاتی که از لحاظ بیولوژیکی هیجان ناخوشایند است. بنابراین حالت طبیعی است. تجربه اضطراب چیز مهمی است که فرصتی را برای یادگیری چگونه سر و کار داشتن با تحولات زندگی فراهم می آورد. بهر حال اگر تجربیات اولیه فرد به گونه ای باشد که او در اداره کارکردن اضطراب غیر اجتناب را به طور مناسب یاد بگیرد، در نتیجه مسئله نوروز به میان می آید.ترس های کودکی

علل ترس

عوامل بیولوژیکی

عوامل محیطی و یادگیری

منابع اطلاعاتی پندآموز

عامل بازخورد منفی (ترس از عدم پذیرش)

انواع ترس های تحولی بر حسب دوره های رشد

وقتی کودکی پا به عرصه وجود می گذارد، والدین اغلب احساس سربلندی    می کنند و سرشار از شادی و خوشحالی می شوند و تصور یک کودک شاد و سازگار را در سر می پرورانند. اما کودکان گاهی با مشکلاتی مواجه می شوند و گاهی اوقات ترس آنها منشأ این مشکلات است.

ترس کودکان از تنهایی

ترس در نوزادان

.ترس های کودکی ، طبیعی است وقتی نوزادی از والدین خود جدا می شود. دچار اضطراب می گردد، بخصوص اگر حدود ۸، ۱۳، ۱۸ و ۲۴ ماهگی باشند. کودکان باید به تدریج بیاموزند که وقتی والدین از آنها جدا می شوند، دوباره باز خواهند گشت. این یک گام اساسی در پیشرفت (رشد) هوشی کودک است.نوزادان دارای سه ترس اساسی درونی هستند، ترس از حرکت ناگهانی، صداهای بلند یا ناگهانی و نزدیک شدن ناگهانی (استین ۱۹۹۹)

شیوه های رویارویی با ترس کودکان خود در والدین

نوزادی : اگر هنگامی که کودک خود را ترک می کنید، گریه می کند. شما والدین در دوره نوزادی با قایم باشک، روشی برای عادت دادن نوزاد به ناپدید شدن و نبودن والدین می باشد. نوزاد سرانجام می آموزد که کاغذ یا روسری را که صورت خود را با آن پوشانیده کنار زند و شما را بازیابد. کودکان در سنین بالاتر با یادگیر (تفسیر محیط و رشد یک حس اعتماد را رشد می دهند

راهبردهای مقابله با ترس

کودکان پیش دبستانی یا توانایی کنترل کردن ابراز هیجان، کمک می کند. کودکان در ۳ تا ۴ سالگی. راهبردهای گوناگون را برای تنظیم انگیختگی هیجان به کار می برند. برای مثال، آنها می دانند که می توان با محدود کردن تحریک حسی (مثلاً پوشاندن چشم و گوش برای متوقف کردن صحنه یا صدای هولناک)، حرف زدن با خود یا تغییر دادن هدفها، هیجانها را کاهش می دهد. آگاهی از این راهبردها و استفاده از آنها به معنی آن است که فراوانی طغیانهای هیجانی شدید، در سالهای کودکی کم     می شود.

انواع ترس در کودکان

ترس و سازگاری

ترس ویژگیهای سازگاری دارد و به مردم انگیزه می دهد تا به منظور ایمنی به هم بچسبند، ایزارد۲، ۱۹۹۱؛ به نقل از (دج۳ ، ۱۹۹۱؛ خاطر نشان می سازند که بچه های کوچکتر برای حفاظت خود از آنچه که آنها را می ترساند عقب کشیده و به دنبال افرادی می گردند که به آنها دلبستگی دارند.فرآیندهای ادراکی مانند حافظه، استنباط و قدرت حل مشکلات ممکن است تحت تأثیر ترس قرار گیرند، این اثرات می تواند هم منفی باشد و پردازش اطلاعات را متوقف کند و هم مثبت باشد و به عملکرد ادراکی انرژی بدهد (دج، ۱۹۹۱).

خرید با کلیه کارت های بانکی (دانلود فایل بلافاصله پس از خرید)

دسته‌بندی نشده

.

نظرات بسته شده است.