مرور رده

گزارش کارآموزی

گزارش کارآموزی در مورد پلیس و عملکرد پلیس، شناخت و ارتباطات

در اين پايان نامه مي خوانيم تاريخچة پليس ـ عملكرد پليس ـ چگونگي برقراري ارتباطات بين گونه هاي مردم با پليس ـ چگونگي آگاهي سازي پرسنل پليس با فرهنگ هاي مختلف در كشور مطلب  گزارش…

قالی بافی

از جمله هنرهائي كه در اين سرزمين درمرور زمان به ذروه كمال و استادي رسيده و ذوق هنرمند ايراني در پهنه آن فرصت  تجلي وافر يافته  هنر قالي بافي است این تحقیق دانشجویی قالی بافی …