مرور رده

گزارش کارآموزی

رابطه بین اوقات فراغت و انگیزه تحصیلی دانش آموزان متوسطه شهرستان گچساران

بدون شك دانش آموزان هرجامعه ، سرمايه هاي گرانبهائي اند كه اگر مورد بي توجهي قرارگيرنددر تصميم گيري ها مد نظر نبا شند، آن جامعه دچار خسران زيادي خواهد شد . مطلب رابطه بين اوقات…

آب و فاضلاب بهشهر

آب ژاوال در سال 1950 اولين بار در كشور سوئد با آغاز تكنولوژي كلرزن هاي جهان براي گند زدايي آب شرب بكار گرفته شد . سپس آب ژاوال در كشورهاي اروپاي شرقي ، ژاپن و سنگاپور براي آب لوله…