مرور رده

پروژه کارآفرینی

تحقیقات بازاریابی استان مازندران در صنعت روغنهای روانکار

با توجه به رشد روز افزون تكنولوژي و بهره گيري صنايع از تكنولوژي روز ، نياز به همگام شدن با شرايط تكنولوژي برتر روز به روز بيشتر مي گردد و در همين راستا توليد و عرضه روغنهاي روانكار…