مرور رده

مقالات رشته زیست محیطی

زیست محیط – مسائل زیست محیطی پیرامون شهرستان ری – پرشین مقاله

زیست محیط زیست محیط  در حاليکه شهرها روزبروز توسعه مي يابند. مشکلات نيز بيشتر رخ مي نمايند و بصورت مسائلي بسيار جدي در زندگي روزمره ما ظاهر مي گردند. مشکلات بسيار اقتصادي و…

بیماری های پوستی – تدابیرپرستاری در بیماری های پوستی – پرشین مقاله

بیماری های پوستی پوست بزرگترین ارگان در بدن است و سطحی حدود 2 متر را می پوشاند. وزن آن حدود 5/2 کیلو گرم و شامل میلیون ها پایانۀ عصبی است . توانایی برای دوباره سازی خود را دارا…

اوقات فراغت – اوقات فراغت شهر مرودشت – پرشین مقاله

اوقات فراغت نظر به این که اقتصاد گردشگری در سطح جهانی مطرح است رهبران و مدیران کشورهای درحال توسعه به خصوص ایران می بایست این مهم را در راس امور قرار داده و برنامه ریزان و طرحان…

مناطق اقلیمی

تأثیر متقابل تابش آفتاب، جو و نیروهای گرانشی، توام با توزیع نامتعادل توده‌های خشکی و دریا تقریبا بی‌نهایت اقلیم مختلف ایجاد می‌کند. اما به هر حال مناطقی را می‌توان تشخیص داد که از…