مرور رده

متفرقه

صفات ذاتی – صفات ذاتی و ویژگی‌های نژادی اهالی یک کشور – پرشین مقاله

صفات ذاتی صفات ذاتی صفات ذاتي و ويژگي‌ةاي نژادي اهالي يك كشور چون قدرت كار، از خوگذشتگي‏، شهامت،‏ هوش،‏ استعداد و همچنين صفات اخلاقي مانند وظيفه‌شناسي و درستكاري در دستاورد  كار…

بناهای مذهبی – رشته معماری با موضوع بناهای مذهبی – پرشین مقاله

بناهای مذهبی بناهای مذهبی اسلام اندکی پس از ظهور، در تمامی کشورهای پیرامون شبه جزیره عربستان و حتی کشورهای دور دست پذیرفته شد و تمامی عرصه های زندگی خصوصی و اجتماعی آنان را تحت…

ولایت فقیه – ولایت فقیه از دیدگاه امام خمینی (ه) – پرشین مقاله

ولایت فقیه ولایت فقیه ولایت فقیه از همان ابتدا که پیامبر (ص ) حکومت اسلامی را بنا نهاد آغاز شده است، به فرموده حضرت علی (ع) امیر مومنان که توصیه کرده اند : قبل از انجام هر کاری از…

روزنامه کیهان و سلام – تحلیل محتوای مقالات سیاسی دو روزنامه کیهان و سلام – پرشین مقاله

روزنامه کیهان و سلام روزنامه کیهان و سلام امروزه پژوهشها و بررسي هاي ارتباطات جمعي بيشتر بر مبناي پيام هاي ارتباطي صورت مي گيرند و مطالعات و تحقيقات در مورد وسايل ارتباطي صرفنظر…