مرور رده

عمران

فناوری نانو – کاربرد فناوری نانو در مهندسی عمران – پرشین مقاله

فناوری نانو فناوری نانو  واژه‌اي است كلي كه به تمام فناوري‌هاي پيشرفته در عرصه كار با مقياس نانو اطلاق مي‌شود. معمولاًمنظور از مقياس نانوابعادي در حدود 1nm تا 100nm مي‌باشد. (1…